PSALMIT

PSALTTARIT

PSALTTARIT

1938 1776 1642
     
PSALMI 29 29 PSALTTARI XXIX.  Psalmi .
29:1 Daavidin virsi. Antakaa Herralle, te Jumalan pojat, antakaa Herralle kunnia ja väkevyys. 29:1 Davidin Psalmi. Tuokaat \Herralle\, te väkevät, tuokaat \Herralle\ kunnia ja väkevyys. Ps 29:1 Dawidin Psalmi. TUocat HERralle te wäkewät/ tuocat HERralle cunnia ja wäkewys.
29:2 Antakaa Herralle hänen nimensä kunnia, kumartakaa Herraa pyhässä kaunistuksessa. 29:2 Tuokaat \Herralle\ hänen nimensä kunnia: kumartakaat \Herraa\ pyhässä kaunistuksessa. Ps 29:2 Tuocat HERralle hänen nimens cunnia/ cumartacat HERra pyhäsä caunistuxesa.
29:3 Herran ääni käy vetten päällä kunnian Jumala jylisee, Herra suurten vetten päällä. 29:3 \Herran\ ääni käy vetten päällä: kunnian Jumala pauhaa, suurten vetten päällä. Ps 29:2 HERRAN äni käy wetten päällä/ cunnian Jumala pauha/ HERra suurten wetten päällä.
29:4 Herran ääni käy voimallisesti, Herran ääni käy valtavasti. 29:4 \Herran\ ääni käy voimassa: \Herran\ ääni käy suuressa kunniassa. Ps 29:3 HERRAN äni käy woimasa/ HERran äni käy julkisest.
29:5 Herran ääni särkee setrit, Herra särkee Libanonin setrit. 29:5 \Herran\ ääni särkee sedripuut, ja \Herra\ särkee sedripuut Libanonissa. Ps 29:4 HERran äni särke Cedrit/ ja HERra särke Cedrit Libanonis.
29:6 Hän hypittää niitä niinkuin vasikkaa, Libanonia ja Sirjonia niinkuin nuorta villihärkää. 29:6 Hän hyppäyttää heitä niinkuin vasikan, sekä Libanonin että Sirionin, niinkuin nuoren yksisarvisen. Ps 29:5 Hän hyppäyttä heitä nijncuin wasican/ sekä Libanonin että Sirionin/ nijncuin nuoren yxisarwisen.
29:7 Herran ääni halkoo tulen liekit. 29:7 \Herran\ ääni leikkaa niinkuin tulen liekki. Ps 29:6 HERran äni leicka nijncuin tulen liecki.
29:8 Herran ääni vapisuttaa erämaan, Herra vapisuttaa Kaadeksen erämaan. 29:8 \Herran\ ääni häälyttää korven, ja \Herra\ liikuttaa Kadeksen korven. Ps 29:7 HERran äni häälyttä corwen/ ja HERran äni lijcutta Cadexen corwen.
29:9 Herran ääni saattaa peurat poikimaan, se raastaa paljaiksi metsät. Ja kaikki hänen temppelissänsä sanoo: "Kunnia!" 29:9 \Herran\ ääni saattaa peurat poikimaan, ja paljastaa metsät: ja hänen templissänsä pitää koko hänen joukkonsa sanoman hänelle kunnian. Ps 29:8 HERran äni saatta peurat poikiman/ ja paljasta medzät/ ja hänen Templisäns pitä sanoman jocaidzen hänelle cunniata.
29:10 Herra istui valtaistuimellaan, ja vedenpaisumus tuli. Herra istuu kuninkaana iankaikkisesti. 29:10 \Herra\ istuu vedenpaisumisen päällä: \Herra\ pysyy Kuninkaana ijankaikkisesti. Ps 29:9 HERra istu wirtain päällä/ ja HERra pysy Cuningasna ijancaickisest.
29:11 Herra antaa kansallensa väkevyyden, Herra siunaa kansaansa rauhalla. 29:11 \Herra\ antaa kansallensa väkevyyden: \Herra\ siunaa kansaansa rauhalla. Ps 29:10 HERra anda Canssallens wäkewyden/ HERra siuna Canssans rauhalla.