PSALMIT

PSALTTARIT

PSALTTARIT

1938 1776 1642
     
PSALMI 115 115 PSALTTARI CXV.  Psalmi .
115:1 Älä meille, Herra, älä meille, vaan omalle nimellesi anna kunnia armosi ja totuutesi tähden. 115:1 Ei meille, \Herra\, ei meille, vaan sinun nimelles anna kunnia, sinun armos ja totuutes tähden. Ps 115:1 EI meille HERra/ ei meille/ waan sinun nimelles anna cunnia/ sinun armos ja totudes tähden.
115:2 Miksi pakanat saisivat sanoa: "Missä on heidän Jumalansa?" 115:2 Miksi pakanat sanovat: kussa on nyt heidän Jumalansa? Ps 115:2 Mixi pacanat sanowat: cusa on nyt heidän Jumalans ?
115:3 Meidän Jumalamme on taivaissa; mitä ikinä hän tahtoo, sen hän tekee. 115:3 Mutta meidän Jumalamme on taivaissa: mitä ikänä hän tahtoo, sen hän tekee. Ps 115:3 Mutta meidän Jumalam on taiwasa/ mitä ikänäns hän tahto/ sitä hän teke.
115:4 Mutta heidän epäjumalansa ovat hopeata ja kultaa, ihmiskätten tekoa. 115:4 Vaan heidän epäjumalansa ovat hopia ja kulta, ihmisten käsillä tehdyt. Ps 115:4 Waan heidän epäjumalans owat hopia ja culda/ ihmisten käsillä tehdyt.
115:5 Niillä on suu, mutta eivät ne puhu, niillä on silmät, mutta eivät näe. 115:5 Heillä on suu, ja ei puhu: heillä ovat silmät, ja ei näe. Ps 115:5 Heillä on suu ja ei puhu/ heillä owat silmät ja ei näe.
115:6 Niillä on korvat, mutta eivät kuule, niillä on nenä, mutta eivät hajua tunne. 115:6 Heillä ovat korvat, ja ei kuule: heillä ovat sieraimet, ja ei haista. Ps 115:6 Heillä owat corwat/ ja ei cuule/ heillä owat sieramet ja ei he haista.
115:7 Niiden kädet eivät koske, niiden jalat eivät astu, ei tule ääntä niiden kurkusta. 115:7 Heillä ovat kädet, ja ei rupee: heillä ovat jalat, ja ei käy; ja ei puhu kurkustansa. Ps 115:7 Heillä owat kädet ja ei rupe/ heillä owat jalat ja ei käy/ ja ei puhu heidän curcustans.
115:8 Niiden kaltaisia ovat niiden tekijät ja kaikki, jotka turvaavat niihin. 115:8 Jotka niitä tekevät, ovat niiden kaltaiset, ja kaikki, jotka heihin uskaltavat. Ps 115:8 Jotca nijtä tekewät/ he owat heidän caltaisens/ ja caicki jotca heihin uscaldawat.
115:9 Israel, turvaa Herraan - hän on heidän apunsa ja kilpensä. 115:9 Mutta Israel toivokaan \Herran\ päälle: hän on heidän apunsa ja heidän kilpensä. Ps 115:9 Mutta Israel toiwocan HERran päälle/ hän on heidän apuns ja kilpens.
115:10 Te, Aaronin suku, turvatkaa Herraan - hän on heidän apunsa ja kilpensä. 115:10 Aaronin huone toivokaan \Herran\ päälle: hän on heidän apunsa ja heidän kilpensä. Ps 115:10 Aaronin huone toiwocan HERran päälle/ hän on heidän apuns ja kilpens.
115:11 Te, Herraa pelkääväiset, turvatkaa Herraan - hän on heidän apunsa ja kilpensä. 115:11 Jotka \Herraa\ pelkäävät, toivokaan myös \Herran\ päälle: hän on heidän apunsa ja heidän kilpensä. Ps 115:11 Jotca HERra pelkäwät toiwocan myös HERran päälle/ hän on heidän apuns ja kilpens.
115:12 Herra muistaa meitä ja siunaa, hän siunaa Israelin sukua, hän siunaa Aaronin sukua, 115:12 \Herra\ muistaa meitä ja siunaa meitä: hän siunaa Israelin huoneen, hän siunaa Aaronin huoneen. Ps 115:12 HERRA muista meitä ja siuna meitä/ hän siuna Israelin huonen/ hän siuna Aaronin huonen.
115:13 hän siunaa niitä, jotka Herraa pelkäävät, niin pieniä kuin suuriakin. 115:13 Hän siunaa ne, jotka \Herraa\ pelkäävät, sekä pienet että suuret. Ps 115:13 Hän siuna ne cuin HERra pelkäwät/ sekä pienet että suuret.
115:14 Herra lisätköön teitä, sekä teitä että teidän lapsianne. 115:14 \Herra\ siunatkoon teitä enemmin ja enemmin, teitä ja teidän lapsianne. Ps 115:14 HERRA siunatcon teitä enämmin ja enämmin/ teitä ja teidän lapsian.
115:15 Te olette Herran siunatut, hänen, joka on tehnyt taivaan ja maan. 115:15 Te olette \Herran\ siunatut, joka taivaat ja maan on tehnyt. Ps 115:15 Te oletta HERran siunatut/ joca taiwan ja maan on tehnyt.
115:16 Taivas on Herran taivas, mutta maan hän on antanut ihmisten lapsille. 115:16 Taivasten taivaat ovat \Herran\; mutta maan on hän ihmisten lapsille antanut. Ps 115:16 Taiwas on coconans HERran/ mutta maan on hän ihmisten lapsille andanut.
115:17 Eivät kuolleet ylistä Herraa, ei kukaan hiljaisuuteen astuneista. 115:17 Kuolleet ei taida \Herraa\ kiittää, eikä ne, jotka menevät alas hiljaisuuteen. Ps 115:17 Cuollet ei taida sinua HERra kijttä/ eikä ne jotca menewät alas hiljaisuteen.
115:18 Mutta me, me kiitämme Herraa, nyt ja iankaikkisesti. Halleluja! 115:18 Mutta me kiitämme \Herraa\, hamasta nyt ja ijankaikkiseen, Halleluja! Ps 115:18 Mutta me kijtäm HERra/ hamast nyt ja ijancaickiseen. Halleluja.