PSALMIT

PSALTTARIT

PSALTTARIT

1938 1776 1642
     
PSALMI 61 61 PSALTTARI LXI.  Psalmi .
61:1 Veisuunjohtajalle; kielisoittimilla; Daavidin virsi. 61:1 Davidin Psalmi, edelläveisaajalle, kanteleilla. Ps 61:1 Dawidin Psalmi edelläweisattapa candeleilla.
61:2 Kuule, Jumala, minun huutoni, huomaa minun rukoukseni. 61:2 Kuule, Jumala, minun huutoni: ota vaari minun rukouksestani. Ps 61:2 CUuldele HERra minun huuton/ ja ota waari minun rucouxistani.
61:3 Maan ääristä minä sinua huudan, kun sydämeni nääntyy. Saata minut kalliolle, joka on minulle liian korkea. 61:3 Maan äärestä minä huudan sinun tykös, koska minun sydämeni näännyksissä on: vie minua siis korkialle kalliolle. Ps 61:3 Täällä alhalla maan päällä huudan minä sinua/ cosca minun sydämen ahdistuxes on/ wie minua sijs corkialle calliolle.
61:4 Sillä sinä olet minun turvapaikkani, vahva torni vihollista vastaan. 61:4 Sillä sinä olet minun turvani, vahva torni vihollisten edessä. Ps 61:4 Sillä sinä olet minun turwan/ wahwa torni minun wihollisteni edes.
61:5 Suo minun asua sinun majassasi iankaikkisesti, turvautua sinun siipiesi suojaan. Sela. 61:5 Minä tahdon asua sinun majassas ijankaikkisesti, ja uskaltaa sinun siipeis varjon alle, Sela! Ps 61:5 MInä asun sinun majasas ijancaickisest/ ja uscallan sinun sijpeis ala. Sela.
61:6 Sillä sinä, Jumala, kuulet minun lupaukseni, sinä annat perinnön niille, jotka sinun nimeäsi pelkäävät. 61:6 Sillä sinä, Jumala, kuulet minun lupaukseni, ja annat perinnön niille, jotka sinun nimeäs pelkäävät. Ps 61:6 Sillä sinä Jumala cuulet minun lupauxeni/ ja maxat hywästi nijlle jotca nimeäs pelkäwät.
61:7 Sinä lisäät kuninkaalle päiviä päiviin; hänen vuotensa jatkukoot polvesta polveen. 61:7 Sinä annat kuninkaalle pitkän ijän, että hänen vuotensa olisivat suvusta sukuun. Ps 61:7 Sinä annat Cuningalle pitkän ijän/ että hänen wuotens olisit sucucunnasta nijn sucucundaan.
61:8 Hallitkoon hän iankaikkisesti Jumalan kasvojen edessä; säädä armo ja totuus häntä varjelemaan. 61:8 Että hän alati pysyis Jumalan edessä: osoita hänelle laupiutta ja totuutta, jotka häntä varjelisivat. Ps 61:8 Että he alati istuwana pysyisit Jumalan edes/ osota hänelle hywyttä ja totutta/ jotca händä warjelisit.
61:9 Niin minä veisaan iankaikkisesti sinun nimesi kiitosta, täytän lupaukseni päivästä päivään. 61:9 Niin minä veisaan kiitosta sinun nimelles ijankaikkisesti, maksaakseni minun lupaustani päivä päivältä. Ps 61:9 Nijn minä weisan kijtost sinun nimelles ijancaickisest/ maxaxeni minun lupaustani päiwä päiwäldä.