PSALMIT

PSALTTARIT

PSALTTARIT

1938 1776 1642
     
PSALMI 120 120 PSALTTARI CXX.  Psalmi .
120:1 Matkalaulu. Ahdistuksessani minä huudan Herraa, ja hän vastaa minulle. 120:1 Veisu korkeimmassa Kuorissa. Minä huudan \Herraa\ minun tuskissani, ja hän kuulee minun rukoukseni. Ps 120:1 Weisu corkeimmas Chuoris. MInä huudan HERra minun tuskisani/ ja hän cuuldele minua.
120:2 Herra, pelasta minun sieluni valheellisista huulista, petollisesta kielestä. 120:2 \Herra\, pelasta minun sieluni valhettelevista suista ja vääristä kielistä? Ps 120:2 HERra pelasta minun sielun walehtelewista suista/ ja wääristä kielistä.
120:3 Mitä hän sinulle antaa ja mitä siihen vielä lisää, sinä petollinen kieli? 120:3 Mitä väärä kieli taitaa sinulle tehdä? ja mitä se taitaa toimittaa? Ps 120:3 Mitä wäärä kieli taita sinulle tehdä ? ja mitä se taita toimitta ?
120:4 Väkivaltaisen teräviä nuolia ynnä kinsteripensaan tulisia hiiliä! 120:4 Se on niinkuin väkevän terävät nuolet, niinkuin tuli katajissa. Ps 120:4 Se on nijncuin wäkewän teräwät nuolet/ nijncuin tuli catawisa.
120:5 Voi minua, että minun täytyy oleskella muukalaisena Mesekissä, asua Keedarin majojen keskellä! 120:5 Voi minua, että minä olen muukalainen Mesekin seassa! minun täytyy asua Kedarin majain seassa. Ps 120:5 Woi minua/ että minä olen muucalainen Mesechin seas/ minun täyty asua Kedarin majain seas.
120:6 Kauan on minun sieluni täytynyt asua niiden seurassa, jotka rauhaa vihaavat. 120:6 Se tulee minun sielulleni ikäväksi, asua niiden tykönä, jotka rauhaa vihaavat. Ps 120:6 Se tule minun sielulleni ikäwäxi/ asuwa nijden tykönä/ jotca rauha wihawat.
120:7 Minä pidän rauhan, mutta jos sanan sanon, niin he ovat sotaan valmiit. 120:7 Minä pidän rauhan, mutta kuin minä puhun, niin he sodan nostavat. Ps 120:7 Minä pidän rauhan/ mutta cuin minä puhun/ nijn he sodan nostawat.