PSALMIT

PSALTTARIT

PSALTTARIT

1938 1776 1642
     
PSALMI 67 67 PSALTTARI LXVII.  Psalmi .
67:1 Veisuunjohtajalle; kielisoittimilla; virsi, laulu. 67:1 Psalmi ja veisu, edelläveisaajalle, kanteleilla. Ps 67:1 Psalmi ja weisu edelläweisattapa candeleilla.
67:2 Jumala olkoon meille armollinen ja siunatkoon meitä, hän valistakoon kasvonsa meille, - Sela - 67:2 Jumala olkoon meille armollinen, ja siunatkoon meitä! hän valistakoon kasvonsa aina meidän päällemme, Sela! Ps 67:2 JUmala olcon meille armollinen ja siunatcon meitä/ hän walistacon caswons aina meidän päällem. Sela.
67:3 että maan päällä tunnettaisiin sinun tiesi, kaikissa pakanakansoissa sinun apusi. 67:3 Että me maan päällä tuntisimme sinun ties, ja kaikkein pakanain seassa sinun autuutes. Ps 67:3 Että me maan päällä tundisim hänen tiens/ ja caickein pacanain seas hänen autuudens.
67:4 Sinua, Jumala, kansat kiittäkööt, sinua kaikki kansat kiittäkööt. 67:4 Sinua, Jumala, kansat kiittäköön: sinua kaikki kansat kiittäköön. Ps 67:4 Sinua Jumala Canssat kijttäwät/ sinua caicki Canssat kijttäwät.
67:5 Iloitkoot ja riemuitkoot kansakunnat, sillä sinä tuomitset kansat oikein ja johdatat kansakunnat maan päällä. Sela. 67:5 Kansat iloitkaan ja riemuitkaan, ettäs kansat oikein tuomitset, ja hallitset kansat maan päällä, Sela! Ps 67:5 Canssat iloidzewat ja ihastuwat/ ettäs Canssat oikein duomidzet/ ja hallidzet Canssat maan päällä. Sela.
67:6 Sinua, Jumala, kansat kiittäkööt, sinua kaikki kansat kiittäkööt. 67:6 Sinua, Jumala, kansat kiittäköön: sinua kaikki kansat kiittäköön. Ps 67:6 Sinua Jumala Canssat kijttäwät/ sinua caicki Canssat kijttäwät.
67:7 Maa on satonsa antanut. Siunatkoon meitä Jumala, meidän Jumalamme. 67:7 Maa antaa hedelmänsä; siunatkoon meitä Jumala, meidän Jumalamme. Ps 67:7 Maa anda hedelmäns/ siunatcon meitä Jumala/ meidän Jumalam.
67:8 Siunatkoon meitä Jumala, ja peljätkööt häntä kaikki maan ääret. 67:8 Siunatkoon meitä Jumala, ja kaikki maailma peljätköön häntä. Ps 67:8 Siunatcon meitä Jumala/ ja caicki mailma peljätkön händä.