PSALMIT

PSALTTARIT

PSALTTARIT

1938 1776 1642
     
PSALMI 25 25 PSALTTARI XXV.  Psalmi
25:1 Daavidin virsi. Sinun tykösi, Herra, minä ylennän sieluni, 25:1 Davidin Psalmi. Sinun tykös, \Herra\, ylennän minä sieluni. Ps 25:1 Dawidin Psalmi. SInua HERra minä ikäwöidzen.
25:2 Jumalani, sinuun minä turvaan älä salli minun joutua häpeään, älkööt viholliseni saako riemuita minusta. 25:2 Minun Jumalani! sinuun minä turvaan, älä salli minua häväistä, ettei minun viholliseni iloitsisi minusta. Ps 25:2 Minun Jumalan sinuun minä turwan/ älä salli minua häwäistä/ ettei minun wiholliseni iloidzis minusta.
25:3 Ei yksikään, joka sinua odottaa, joudu häpeään häpeään joutuvat ne, jotka ovat syyttä uskottomat. 25:3 Sillä ei yksikään tule häpiään, joka sinua odottaa; mutta irralliset pilkkaajat saavat häpiän. Ps 25:3 Sillä ei yxikän tule häpiään joca sinua odotta/ mutta irralliset pilckajat saawat häpiän.
25:4 Herra, neuvo minulle tiesi, opeta minulle polkusi. 25:4 \Herra\, osoita minulle sinun ties, ja opeta minulle sinun polkus. Ps 25:4 HERra osota minulle sinun ties/ ja opeta minulle sinun polcus.
25:5 Johdata minua totuutesi tiellä ja opeta minua, sillä sinä olet minun pelastukseni Jumala. Sinua minä odotan kaiken päivää. 25:5 Johdata minua totuudessas, ja opeta minua; sillä sinä olet Jumala, joka minua autat, yli päivää minä odotan sinua. Ps 25:5 Johdata minua sinun totudesas/ ja opeta minua: sillä sinä olet Jumala joca minua autta/ yli päiwä minä odotan sinua.
25:6 Muista laupeuttasi, Herra, ja armoasi, sillä ne ovat olleet hamasta iankaikkisuudesta. 25:6 Muista, \Herra\, laupiuttas ja hyvyyttäs, joka maailman alusta on ollut. Ps 25:6 Muista HERra sinun laupiuttas ja hywyttäs/ joca mailman algusta on ollut.
25:7 Älä muista minun nuoruuteni syntejä, älä minun rikoksiani muista minua armosi mukaan, hyvyytesi tähden, Herra. 25:7 Älä muista nuoruuteni syntejä ja ylitsekäymistäni; mutta muista minua sinun laupiutes jälkeen, sinun hyvyytes tähden, \Herra\! Ps 25:7 Älä muista minun nuorudeni syndejä/ ja ylidzekäymisitäni/ mutta muista minua sinun laupiudes jälken/ sinun hywydes tähden HERra.
25:8 Hyvä ja vakaa on Herra sentähden hän neuvoo syntiset tielle. 25:8 \Herra\ on hyvä ja vakaa, sentähden saattaa hän syntiset tielle. Ps 25:8 HERra on hywä ja waca/ sentähden saatta hän synniset tielle.
25:9 Hän johdattaa nöyriä oikein, hän opettaa nöyrille tiensä. 25:9 Hän johdattaa oikeudella raadollisen, ja opettaa siveille hänen tiensä. Ps 25:9 Hän johdatta oikiasta radollisen/ ja opetta siweille hänen tiens.
25:10 Kaikki Herran polut ovat armo ja totuus niille, jotka pitävät hänen liittonsa ja todistuksensa. 25:10 Kaikki \Herran\ tiet ovat hyvyys ja totuus niille, jotka hänen liittonsa ja todistuksensa pitävät. Ps 25:10 Caicki HERran tiet owat hywyys ja totuus/ nijlle jotca hänen lijttons ja todistuxens pitäwät.
25:11 Nimesi tähden, Herra, anna anteeksi minun syntivelkani, sillä se on suuri. 25:11 Sinun nimes tähden, \Herra\, ole armollinen minun pahalle teolleni, joka suuri on. Ps 25:11 Sinun nimes tähden HERra/ ole armollinen minun pahalle tegolleni/ joca suuri on.
25:12 Kuka on se mies, joka Herraa pelkää - sen hän neuvoo tielle, joka hänen on valittava. 25:12 Kuka on se mies, joka \Herraa\ pelkää? sillä hän opettaa parhaan tien. Ps 25:12 Cuca on joca HERra pelkä ? sille hän opetta parhan tien.
25:13 Hänen sielunsa saa nauttia hyvää, ja hänen jälkeläisensä perivät maan. 25:13 Hänen sielunsa asuu hyvyydessä, ja hänen sikiänsä omistaa maan. Ps 25:13 Hänen sieluns asu hywydes/ ja hänen sikiäns omista maan.
25:14 Herran neuvo on tunnettu niille, jotka häntä pelkäävät, ja hän ilmoittaa heille liittonsa. 25:14 \Herran\ salaisuus on niillä, jotka häntä pelkäävät, ja liittonsa ilmoittaa hän heille. Ps 25:14 HERran salaisus on nijden seas jotca händä pelkäwät/ ja hänen lijttons ilmoitta hän heille.
25:15 Minun silmäni katsovat alati Herraan, sillä hän päästää minun jalkani verkosta. 25:15 Minun silmäni katsovat alati \Herraa\, sillä hän kirvoittaa minun jalkani verkosta. Ps 25:15 Minun silmäni cadzowat alati HERra: sillä hän kirwotta minun jalcani wercosta.
25:16 Käänny minun puoleeni, armahda minua, sillä minä olen yksinäinen ja kurja. 25:16 Käännä sinuas minun puoleeni, ja ole minulle armollinen; sillä minä olen yksinäinen ja raadollinen. Ps 25:16 Käännä sinuas minun puoleeni/ ja ole minulle armollinen/ sillä minä olen yxinäinen ja radollinen.
25:17 Minun sydämeni pakahtuu tuskasta päästä minut ahdistuksistani. 25:17 Minun sydämeni murheet ovat moninaiset: vie siis minua ulos tuskistani. Ps 25:17 Minun sydämeni murhet owat moninaiset/ wie sijs minua ulos minun tuskistani.
25:18 Katso minun kurjuuttani ja vaivaani, anna kaikki minun syntini anteeksi. 25:18 Katsos minun vaivaisuuteni ja raadollisuuteni puoleen, ja anna kaikki minun syntini anteeksi. Ps 25:18 Cadzos minun waiwaisudeni ja radollisudeni puoleen/ ja anna caicki minun syndini andexi.
25:19 Katso minun vihollisiani, kuinka heitä on paljon, ja he vihaavat minua väkivaltaisella vihalla. 25:19 Katsos, kuinka monta vihollista minulla on? ja sulasta kateudesta he minua vihaavat. Ps 25:19 Cadzos/ cuinga monda wihollista minulla on/ ja sulasta cateudesta he minua wihawat.
25:20 Varjele minun sieluni ja pelasta minut. Älä salli minun tulla häpeään, sillä sinuun minä turvaan. 25:20 Varjele minun sieluni ja vapahda minua, älä laske minua häpiään; sillä sinuun minä turvaan. Ps 25:20 Warjele minun sielun ja wapada minua/ älä laske minua häpiään: sillä sinuun minä turwan.
25:21 Nuhteettomuus ja oikeamielisyys varjelkoon minua, sillä sinua minä odotan. 25:21 Vakuus ja oikeus varjelkoon minua; sillä minä odotan sinua. Ps 25:21 Cohtuus ja oikeus warjelcon minua: sillä minä odotan sinua.
25:22 Jumala, vapahda Israel kaikista ahdistuksistansa. 25:22 Jumala, vapahda Israel kaikista tuskistansa. Ps 25:22 Jumala päästäkön Israelin caikista tuskistans.