PSALMIT

PSALTTARIT

PSALTTARIT

1938 1776 1642
     
PSALMI 24 24 PSALTTARI XXIV.  Psalmi
24:1 Daavidin virsi. Herran on maa ja kaikki, mitä siinä on, maanpiiri ja ne, jotka siinä asuvat. 24:1 Davidin Psalmi. \Herran\ on maa, ja kaikki mitkä siinä ovat, maan piiri ja ne jotka sen päällä asuvat. Ps 24:1 Dawidin Psalmi. HERran on maa/ ja caicki cuin hänesä owat/ maan pijri ja mitkä sen päällä asuwat.
24:2 Sillä hän on sen perustanut merten päälle, vahvistanut sen virtojen päälle. 24:2 Sillä hän on perustanut sen merten päälle, ja virtain päälle sen vahvistanut. Ps 24:2 Sillä hän on perustanut sen merten päälle/ ja wirtain päälle sen walmistanut.
24:3 Kuka saa astua Herran vuorelle, kuka seisoa hänen pyhässä paikassansa? 24:3 Kuka astuu \Herran\ vuorelle? ja kuka taitaa seisoa hänen pyhässä siassansa? Ps 24:3 Cuca astu HERran wuorelle ? ja cuca taita seisoa hänen pyhäsä siasans ?
24:4 Se, jolla on viattomat kädet ja puhdas sydän, joka ei halaja turhuutta eikä vanno väärin. 24:4 Jolla viattomat kädet ovat ja on puhdas sydämestä, joka ei halaja turhuutta eikä vanno väärin, Ps 24:4 Jolla wiattomat kädet owat/ ja on puhdas sydämest/ joca ei halaja turhutta/ eikä wanno wäärin.
24:5 Hän saa siunauksen Herralta ja vanhurskauden pelastuksensa Jumalalta. 24:5 Se saa siunauksen \Herralta\, ja vanhurskauden autuutensa Jumalalta. Ps 24:5 Se saa siunauxen HERralda/ ja wanhurscauden hänen autuudens Jumalalda.
24:6 Tämä on se suku, joka häntä kysyy, joka etsii sinun kasvojasi, - tämä on Jaakob. Sela. 24:6 Tämä on se sukukunta, joka häntä etsii, joka kysyy sinun kasvojas, Jakob, Sela! Ps 24:6 Tämä on se sucucunda joca händä edzi/ joca kysy sinun caswoas Jacob. Sela.
24:7 Nostakaa päänne, te portit, nostakaa päänne, te ikuiset ovet, kunnian kuninkaan käydä sisälle! 24:7 Tehkäät portit avaraksi ja ovet maailmassa korkiaksi, kunnian Kuninkaan mennä sisälle. Ps 24:7 Tehkät portit awaraxi/ ja owet mailmas corkiaxi/ cunnian Cuningan mennä sisälle.
24:8 Kuka on se kunnian kuningas? Hän on Herra, väkevä ja voimallinen, Herra, voimallinen sodassa. 24:8 Kuka on kunnian Kuningas? se on \Herra\, väkevä ja voimallinen, \Herra\ voimallinen sodassa. Ps 24:8 Cuca on se cunnian Cuningas ? se on se HERra/ wäkewä ja woimallinen/ se HERra woimallinen sodasa.
24:9 Nostakaa päänne, te portit, nostakaa päänne, te ikuiset ovet, kunnian kuninkaan käydä sisälle! 24:9 Tehkäät portit avaraksi ja ovet maailmassa korkiaksi, kunnian Kuninkaan mennä sisälle! Ps 24:9 Tehkät portit awaraxi/ ja owet mailmas corkiaxi/ cunnian Cuningan mennä sisälle.
24:10 Kuka on se kunnian kuningas? Hän on Herra Sebaot, hän on kunnian kuningas. Sela. 24:10 Kuka on kunnian Kuningas? se on \Herra\ Zebaot, hän on kunnian Kuningas, Sela! Ps 24:10 Cuca on se cunnian Cuningas ? se on se HERra Zebaoth/ hän on se cunnian Cuningas. Sela.