PSALMIT

PSALTTARIT

PSALTTARIT

1938 1776 1642
     
PSALMI 82 82 PSALTTARI LXXXII.  Psalmi .
82:1 Aasafin virsi. Jumala seisoo jumalien kokouksessa, hän on tuomari jumalien keskellä: 82:1 Asaphin Psalmi. Jumala seisoo Jumalan seurakunnassa: hän on tuomari Jumalain seassa. Ps 82:1 Assaphin Psalmi.
Ps 82:2 Jumala seiso Jumalan seuracunnasa/ ja on Duomari jumalitten seasa.
82:2 "Kuinka kauan te tuomitsette väärin ja pidätte jumalattomain puolta?" Sela. 82:2 Kuinka kauvan te väärin tuomitsette, ja jumalattoman muotoa katsotte? Sela! Ps 82:3 Cuinga cauwan te wäärin duomidzetta/ ja jumalattoman muoto cadzotta ? Sela.
82:3 "Auttakaa oikeuteensa vaivainen ja orpo, antakaa kurjalle ja puutteenalaiselle oikeus. 82:3 Tehkää oikeus köyhälle ja orvolle, ja auttakaat raadolliset ja vaivaiset oikeudelle. Ps 82:4 Tehkät oikeus köyhälle ja orwoille/ ja auttacat radolliset ja waiwaiset oikeudelle.
82:4 Vapauttakaa vaivainen ja köyhä, pelastakaa hänet jumalattomain käsistä. 82:4 Pelastakaat ylönkatsottua ja köyhää, ja päästäkäät häntä jumalattoman kädestä. Ps 82:5 Pelastacat ylöncadzottua ja köyhä/ ja päästäkät händä jumalattoman wallasta.
82:5 Ei ole heillä älyä, ei ymmärrystä, he vaeltavat pimeydessä: kaikki maan perustukset horjuvat. 82:5 Mutta ei he tottele eikä lukua pidä: he käyvät lakkaamata pimeässä: sentähden täytyy kaikki maan perustukset kaatua. Ps 82:6 Mutta ei he tottele eikä lucua pidä/ he käywät lackamata pimeisä/ sentähden täyty caicki maan perustuxet caatua.
82:6 Minä sanon: Te olette jumalia ja kaikki tyynni Korkeimman poikia; 82:6 Minä tosin sanoin: te olette jumalat, ja kaikki Korkeimman lapset; Ps 82:7 Minä tosin sanoin: te oletta jumalat/ ja caicki corkeimman lapset.
82:7 kuitenkin te kuolette, niinkuin ihmiset kuolevat, ja kaadutte niinkuin kuka ruhtinas tahansa." 82:7 Kuitenkin täytyy teidän kuolla niinkuin ihmiset, ja niinkuin tyrannit hukkua. Ps 82:8 Cuitengin täyty teidän cuolla nijncuin ihmisetkin/ ja nijncuin tyrannit huckuwat.
82:8 Nouse, Jumala, tuomitse maa, sillä sinä perit kaikki pakanakansat. 82:8 Nouse, Jumala, ja tuomitse maa; sillä kaikki pakanat ovat sinun omas. Ps 82:9 Nouse Jumala ja duomidze maa: sillä caicki pacanat owat sinun omas.