PSALMIT

PSALTTARIT

PSALTTARIT

1938 1776 1642
     
PSALMI 121 121 PSALTTARI CXXI.  Psalmi .
121:1 Matkalaulu. Minä nostan silmäni vuoria kohti: mistä tulee minulle apu? 121:1 Veisu korkeimmassa Kuorissa. Minä nostan silmäni mäkiin päin, joista minulle apu tulee. Ps 121:1 Weisu corkeimmas Chuoris. MInä nostan silmäni mäkin päin/ joista minulle apu tule.
121:2 Apu minulle tulee Herralta, joka on tehnyt taivaan ja maan. 121:2 Minun apuni tulee \Herralta\, joka taivaan ja maan tehnyt on. Ps 121:2 Minun apun tule HERralda/ joca taiwan ja maan tehnyt on.
121:3 Hän ei salli sinun jalkasi horjua, sinun varjelijasi ei torku. 121:3 Ei hän salli jalkas horjua; eikä se torku, joka sinua kätkee. Ps 121:3 Ei hän salli sinun jalcas horjua/ eikä se maca joca sinua kätke.
121:4 Katso, hän, joka Israelia varjelee, ei torku eikä nuku. 121:4 Katso, joka Israelia varjelee, ei se torku eli makaa. Ps 121:4 Cadzo/ Israelin wartia/ ei hän maca eli torcu.
121:5 Herra on sinun varjelijasi, Herra on suojaava varjosi sinun oikealla puolellasi. 121:5 \Herra\ kätkeköön sinua: \Herra\ on sinun varjos, sinun oikialla kädelläs, Ps 121:5 HERra kätkekön sinua/ HERra on sinun warjos/ sinun oikialla kädelläs.
121:6 Ei polta sinua aurinko päivällä, eikä kuu yöllä. 121:6 Ettei aurinko sinua polttaisi päivällä, eikä kuu yöllä. Ps 121:6 Ettei Auringo sinua poldais päiwällä/ eikä Cuu yöllä.
121:7 Herra varjelee sinut kaikesta pahasta, hän varjelee sinun sielusi. 121:7 \Herra\ kätkeköön sinun kaikesta pahasta: hän kätkeköön sinun sielus! Ps 121:7 HERra kätkekön sinua caikista pahoista/ hän kätkekön sinun sielus.
121:8 Herra varjelee sinun lähtemisesi ja tulemisesi, nyt ja iankaikkisesti. 121:8 \Herra\ kätkeköön sinun uloskäymises ja sisällekäymises, hamasta nyt ja ijankaikkiseen! Ps 121:8 HERra kätkekön sinun ulos käymises ja sisällekäymises/ hamast nyt ja ijancaickiseen.