PSALMIT

PSALTTARIT

PSALTTARIT

1938 1776 1642

 

 

 

PSALMI 8 8 PSALTTARI VIII.  Psalmi .
8:1 Veisuunjohtajalle; veisataan kuin viininkorjuulaulu; Daavidin virsi. 8:1 Davidin Psalmi, edelläveisaajalle, Gittitin päällä. Ps 8:1 Dawidin Psalmi edelläweisattapa Githithin päälle.
8:2 Herra, meidän Herramme, kuinka korkea onkaan sinun nimesi kaikessa maassa, sinun, joka olet asettanut valtasuuruutesi taivaitten ylitse! 8:2 \Herra\ meidän Herramme! kuinka ihmeellinen on sinun nimes kaikessa maassa, joka panit kunnias taivasten ylitse. Ps 8:2 HERRA meidän HERram/ cuinga ihmellinen on sinun nimes caikesa maasa/ joca panit cunnias taiwasten ylidze.
8:3 Lasten ja imeväisten suusta sinä perustit voiman vastustajaisi tähden, että kukistaisit vihollisen ja kostonhimoisen. 8:3 Nuorten lasten ja imeväisten suusta perustit sinä voiman, vihollistes tähden, ettäs vihollisen ja kostajan murentaisit. Ps 8:3 Nuorten lasten ja imewäisten suusta perustit sinä woiman sinun wihollistes tähden/ ettäs wihollisen ja kijwan costajan murennaisit
8:4 Kun minä katselen sinun taivastasi, sinun sormiesi tekoa, kuuta ja tähtiä, jotka sinä olet luonut, 8:4 Sillä minä näen taivaat, sinun sormeis teot, kuun ja tähdet, jotka valmistit. Ps 8:4 Sillä minä näen taiwat/ sinun sormeis tegot/ Cuun ja tähdet/ jotcas walmistit.
8:5 niin mikä on ihminen, että sinä häntä muistat, tai ihmislapsi, että pidät hänestä huolen? 8:5 Mikä on ihminen, ettäs häntä muistat? eli ihmisen poika, ettäs häntä etsiskelet? Ps 8:5 Mikä on ihminen/ ettäs händä muistat ? eli ihmisen poica/ ettäs händä edziskelet ?
8:6 Ja kuitenkin sinä teit hänestä lähes jumal'olennon, sinä seppelöitsit hänet kunnialla ja kirkkaudella; 8:6 Sinä teit hänen vähää vähemmäksi enkeleitä; vaan sinä kaunistat hänen kunnialla ja kaunistuksella. Ps 8:6 Sinä teit hänen wähä wähemmäxi Engeleitä/ waan sinä caunistat hänen cunnialla ja caunistuxella.
8:7 panit hänet hallitsemaan kättesi tekoja, asetit kaikki hänen jalkainsa alle: 8:7 Sinä asetat hänen sinun käsitekois herraksi: kaikki olet sinä hänen jalkainsa alle heittänyt: Ps 8:7 Sinä asetat hänen sinun käsitecois HERraxi/ caicki olet sinä hänen jalcains ala heittänyt.
8:8 lampaat ja karjan, ne kaikki, niin myös metsän eläimet, 8:8 Lampaat ja kaikki karjat, ja myös metsän eläimet, Ps 8:8 Lambat ja caicki carjat/ ja myös medzän eläimet.
8:9 taivaan linnut ja meren kalat ja kaiken, mikä meren polkuja kulkee. 8:9 Linnut taivaan alla ja kalat meressä ja mitä meressä vaeltaa. Ps 8:9 Linnut taiwan alda/ ja calat meres/ ja mitä meres waelda.
8:10 Herra, meidän Herramme, kuinka korkea onkaan sinun nimesi kaikessa maassa! 8:10 \Herra\ meidän Herramme, kuinka ihmeellinen on sinun nimes kaikessa maassa! Ps 8:10 HERra meidän HERram/ cuinga ihmellinen on sinun nimes caikesa maasa.