PSALMIT

PSALTTARIT

PSALTTARIT

1938 1776 1642
     
PSALMI 102 102 PSALTTARI CII.  Psalmi .
102:1 Kurjan rukous, kun hän on näännyksissä ja vuodattaa valituksensa Herran eteen. 102:1 Raadollisen rukous, kuin hän murheissansa on, ja valituksensa \Herran\ eteen vuodattaa. Ps 102:1 Radollisen rucous/ cosca hän murehisans on/ ja hänen walituxens HERran eteen wuodatta.
102:2 Herra, kuule minun rukoukseni, ja minun huutoni tulkoon sinun eteesi. 102:2 \Herra\, kuule minun rukoukseni, ja anna minun huutoni tykös tulla! Ps 102:2 HERra cuuldele minun rucouxeni/ ja anna minun parcuni tulla tygös.
102:3 Älä peitä minulta kasvojasi, kun minulla on ahdistus, kallista korvasi minun puoleeni. Kun minä huudan, riennä ja vastaa minulle. 102:3 Älä kasvojas minulta peitä hädässä: kallista korvas minun puoleeni; koska minä sinua rukoilen, niin kuule pian minun rukoukseni. Ps 102:3 Älä caswoas minulda peitä/ hädäsä callista corwas minun puoleeni/ cosca minä sinua rucoilen/ nijn cuuldele pian minua.
102:4 Sillä minun päiväni ovat haihtuneet kuin savu, ja minun luitani polttaa niinkuin ahjossa. 102:4 Sillä minun päiväni ovat kuluneet niinkuin savu, ja minun luuni ovat poltetut niinkuin kekäle. Ps 102:4 Sillä minun päiwäni owat culunet nijncuin sawu/ ja minun luuni owat poldetut nijncuin kekäle.
102:5 Sydämeni on paahtunut ja kuivunut kuin ruoho, sillä minä unhotan syödä leipääni. 102:5 Minun sydämeni on lyöty ja kuivettunut niinkuin heinä, niin että minä myös unohdan leipäni syödä. Ps 102:5 Minun sydämen on lyöty ja cuiwettunut nijncuin heinä/ nijn että minä myös unohdan minun leipäni syödä.
102:6 Äänekkäästä vaikerruksestani minun luuni tarttuvat minun nahkaani. 102:6 Minun luuni tarttuvat lihaani huokauksestani. Ps 102:6 Minun luuni takistuwat tuscalla minun lihaani/ itkemisest ja huocamisesta.
102:7 Minä olen kuin pelikaani erämaassa, olen kuin huuhkaja raunioissa. 102:7 Minä olen niinkuin ruovonpäristäjä korvessa: minä olen niinkuin hyypiä hävitetyissä kaupungeissa. Ps 102:7 Minä olen aewa nijncuin ruogonpäristäjä corwesa/ minä olen nijncuin Hyypiä häwitetyisä Caupungeisa.
102:8 Minä olen uneton, olen kuin yksinäinen lintu katolla. 102:8 Minä valvon, ja olen niinkuin yksinäinen lintu katon päällä. Ps 102:8 Minä walwon ja olen nijncuin yxinäinen lindu caton päällä.
102:9 Kaiken päivää viholliseni minua häpäisevät; ne, jotka riehuvat minua vastaan, kiroavat minun nimeni kautta. 102:9 Joka päivä häpäisevät viholliseni minua, ja jotka minua syljeskelevät, vannovat minun kauttani. Ps 102:9 Jocapäiwä häwäisewät minun wiholliseni minua/ ja jotca minua syljeskelewät/ wannowat minun cauttani.
102:10 Sillä minä syön tuhkaa kuin leipää ja sekoitan juomani kyyneleillä 102:10 Sillä minä syön tuhkaa niinkuin leipää, ja sekoitan juomani itkulla, Ps 102:10 Sillä minä syön tuhca nijncuin leipä/ ja secoitan minun juoman itculla.
102:11 sinun vihasi ja kiivastuksesi tähden, sillä sinä olet nostanut minut ylös ja viskannut pois. 102:11 Sinun uhkaukses ja vihas tähden, ettäs minun nostanut olet ja paiskannut maahan. Ps 102:11 Sinun uhcauxes ja wihas tähden/ ettäs minun nostanut olet ja paiscannut maahan.
102:12 Minun päiväni ovat kuin pitenevä varjo, ja minä kuivun kuin ruoho. 102:12 Minun päiväni ovat kuluneet niinkuin varjo, ja minä kuivetun niinkuin ruoho. Ps 102:12 Minun päiwäni owat culunet nijncuin warjo/ ja minä cuiwetun nijncuin ruoho.
102:13 Mutta sinä, Herra, hallitset iankaikkisesti, sinun muistosi pysyy polvesta polveen. 102:13 Mutta sinä, \Herra\, pysyt ijankaikkisesti, ja sinun muistos sukukunnasta sukukuntaan. Ps 102:13 Mutta sinä HERra pysyt ijancaickisest/ ja sinun muistos sucucunnasta sucucundaan
102:14 Nouse ja armahda Siionia, sillä aika on tehdä sille laupeus ja määrähetki on tullut. 102:14 Nouse siis ja armahda Zionia; sillä aika on häntä armahtaa, ja aika on tullut. Ps 102:14 Nouse sijs ja armahda Zionita/ sillä aica on händä armahta/ ja aica on tullut.
102:15 Sillä sen kivet ovat sinun palvelijoillesi rakkaat, ja sen soraläjiä heidän on sääli. 102:15 Sillä sinun palvelias halajavat sitä rakentaa, ja näkisivät mielellänsä, että hänen kivensä ja kalkkinsa valmiit olisivat, Ps 102:15 Sillä sinun palwelias halajawat sitä raketta/ ja näkisit mielelläns/ että hänen kiwens ja calckins walmit olisit.
102:16 Silloin pakanat pelkäävät Herran nimeä ja kaikki maan kuninkaat sinun kunniaasi, 102:16 Että pakanat \Herran\ nimeä pelkäisivät, ja kaikki kuninkaat maan päällä sinun kunniaas. Ps 102:16 Että pacanat HERra sinun nimes pelkäisit/ ja caicki Cuningat maan päällä sinun cunniatas.
102:17 kun Herra rakentaa Siionin ja ilmestyy kunniassansa, 102:17 Kuin \Herra\ rakentaa Zionin, niin hän nähdään kunniassansa. Ps 102:17 Että HERra rakenda Zionin/ ja ilmandu hänen cunniasans.
102:18 kun hän kääntyy niiden rukouksen puoleen, jotka ovat kaikkensa menettäneet, eikä enää heidän rukoustansa hylkää. 102:18 Hän kääntää itsensä hyljättyjen rukouksen puoleen, ja ei katso heidän rukoustansa ylön. Ps 102:18 Hän käändä idzens hyljättyiden rucousten puoleen/ ja ei cadzo heidän rucoustans ylön.
102:19 Tämä kirjoitettakoon tulevalle polvelle, ja kansa, joka vastedes luodaan, on kiittävä Herraa, 102:19 Se pitää kirjoitettaman tulevaisille sukukunnille, ja se kansa, joka luodaan, pitää kiittämän \Herraa\. Ps 102:19 Sen pitä kirjoitettaman tulewaisille sucucunnille/ ja se Canssa cuin luodan/ pitä kijttämän HERra.
102:20 että hän katseli pyhästä korkeudestaan, että Herra katsoi taivaasta maahan, 102:20 Sillä hän katselee pyhästä korkeudestansa: \Herra\ näkee taivaasta maan päälle, Ps 102:20 Sillä hän cadzele pyhästä corkeuxestans/ ja HERra näke taiwasta maan päälle.
102:21 kuullaksensa vankien huokaukset, vapauttaaksensa kuoleman lapset, 102:21 Että hän kuulee vankein huokaukset, ja kirvoittaa kuoleman lapset; Ps 102:21 Että hän cuule fangein huocauxet/ ja kirwotta cuoleman lapset.
102:22 jotta Siionissa julistettaisiin Herran nimeä ja hänen ylistystänsä Jerusalemissa, 102:22 Että he saarnaavat \Herran\ nimeä Zionissa, ja hänen kiitostansa Jerusalemissa, Ps 102:22 Että he saarnawat HERran nime Zionis/ ja hänen kijtostans Jerusalemis.
102:23 kun kaikki kansat kokoontuvat yhteen, ja valtakunnat, palvelemaan Herraa. 102:23 Koska kansat ynnä kokoontuvat, ja valtakunnat, \Herraa\ palvelemaan. Ps 102:23 Cosca Canssat coconduwat/ ja waldacunnat HERra palweleman.
102:24 Hän on lannistanut matkalla minun voimani, on lyhentänyt minun päiväni. 102:24 Hän nöyryyttää tiellä minun voimani: hän lyhentää minun päiväni. Ps 102:24 Hän nöyryttä tiesä minun woimani/ hän lyhendä minun päiwäni.
102:25 Minä sanon: Jumalani, älä tempaa minua pois kesken ikääni; sinun vuotesi kestävät suvusta sukuun. 102:25 Minä sanoin: minun Jumalani, älä minua ota pois keski-ijässäni: sinun ajastaikas pysyvät suvusta sukuun. Ps 102:25 Minä sanoin: minun Jumalan älä minua ota pois minun keski ijäsäni.
102:26 Muinoin sinä perustit maan, ja taivaat ovat sinun käsialasi. 102:26 Sinä olet muinen maan perustanut, ja taivaat ovat sinun käsialas. Ps 102:26 Sinun wuosicautes owat ijancaickiset/ sinä olet maan perustanut/ ja taiwat owat sinun käsialas.
102:27 Ne katoavat, mutta sinä pysyt, ne vanhenevat kaikki kuin vaate; sinä muutat ne, niinkuin vaatteet muutetaan, ja ne muuttuvat. 102:27 Ne katoovat, mutta sinä pysyt: ne kaikki vanhenevat niinkuin vaate: ne muuttuvat niinkuin vaate, koska sinä heitä muuttelet. Ps 102:27 Ne catowat/ mutta sinä pysyt/ ne caicki wanhenewat nijncuin waate/ ne muuttuwat nijncuin waate/ cosca sinä heitä muuttelet.
102:28 Mutta sinä pysyt samana, eivätkä sinun vuotesi lopu. 102:28 Mutta sinä pysyt niinkuin sinä olet, ja sinun vuotes ei lopu. Ps 102:28 Mutta sinä pysyt nijncuins olet/ ja sinun wuotes ei lopu.
102:29 Sinun palvelijasi lapset saavat asua turvassa, ja heidän jälkeläisensä pysyvät sinun edessäsi. 102:29 Sinun palveliais lapset pysyvät ja heidän sikiänsä sinun edessäs menestyvät. Ps 102:29 Sinun palweliais lapset pysywät/ ja heidän sikiäns sinun edesäs menestywät.