PSALMIT

PSALTTARIT

PSALTTARIT

1938 1776 1642

 

 

 

PSALMI 18 18 PSALTTARI XVIII.  Psalmi .
18:1 Veisuunjohtajalle; Herran palvelijan Daavidin virsi, jonka sanat hän puhui Herralle sinä päivänä, jona Herra oli pelastanut hänet kaikkien hänen vihollistensa vallasta ja Saulin kädestä. 18:1 Edelläveisaajalle, Davidin \Herran\ palvelian Psalmi, joka \Herralle\ nämät veisun sanat puhui sinä päivänä, jona \Herra\ hänen vapahti kaikkein vihollistensa käsistä ja Saulin käsistä. Ps 18:1 Dawidin HERran palwelian Psalmi/ edelläweisattapa/ joca HERralle nämät weisun sanat puhui/ cosca HERra hänen wapahti caickein wihollistens ja Saulin käsistä/ ja sanoi:
18:2 Hän sanoi: Sydämestäni minä rakastan sinua, Herra, minun voimani, 18:2 Ja hän sanoi: minä rakastan sydämestäni sinua, \Herra\, minun voimani. Ps 18:2 MInä racastan sydämestäni sinua HERra/ minun woiman
18:3 Herra, minun kallioni, linnani ja pelastajani, minun Jumalani, vuoreni, jonka turviin minä pakenen, minun kilpeni, autuuteni sarvi ja varustukseni. 18:3 \Herra\, minun kallioni, minun linnani ja minun vapahtajani; minun Jumalani on minun vahani, johon minä turvaan: minun kilpeni, ja minun autuuteni sarvi, ja minun varjelukseni. / HERra minun callion/ minun linnan minun wapahtajan/ minun Jumalan/ minun wahan/ johonga minä turwan.
Ps 18:3 Minun kilpen/ ja minun autuudeni sarwi/ ja minun warjeluxen.
18:4 Ylistetty olkoon Herra! - niin minä huudan, ja vihollisistani minä pelastun. 18:4 Minä kiitän ja avukseni huudan \Herraa\, niin minä vapahdetaan vihollisistani. Ps 18:4 Minä kijtän ja rucoilen HERra/ nijn minä wapadetan wihollisistani.
18:5 Kuoleman paulat piirittivät minut, turmion virrat peljästyttivät minut. 18:5 Sillä kuoleman siteet olivat käärineet minun ympäri, ja Belialin ojat peljättivät minun. Ps 18:5 Sillä cuoleman sitet owat käärinet minun ymbäri/ ja Belialin ojat peljätit minun.
18:6 Tuonelan paulat kietoivat minut, kuoleman ansat yllättivät minut. 18:6 Helvetin siteet kietoivat minun: kuoleman paulat ennättivät minun. Ps 18:6 Helwetin sitet käsitit minun/ ja cuoleman paulat ennätit minun.
18:7 Ahdistuksessani minä rukoilin Herraa ja huusin avuksi Jumalaani; hän kuuli minun ääneni temppelistänsä, ja minun huutoni hänen edessään kohosi hänen korviinsa. 18:7 Ahdistuksessani minä avukseni huudan \Herraa\, ja minun Jumalani tykö minä huudan: niin hän kuulee ääneni templistänsä, ja minun huutoni hänen edessänsä tulee hänen korviinsa. Ps 18:7 Ahdistuxesani rucoilen minä HERra/ ja pargun minun Jumalani tygö/ nijn hän cuule minun äneni hänen Templistäns/ ja minun huuton hänen edesäns tule hänen corwijns.
18:8 Silloin maa huojui ja järisi, vuorten perustukset järkkyivät; ne horjuivat, sillä hänen vihansa syttyi. 18:8 Maa liikkui ja vapisi, ja vuorten perustukset liikkuivat: he värisivät, koska hän vihastui. Ps 18:8 MAa lijckui ja wapisi/ ja wuorten perustuxet lijcuit ja wärisit/ cosca hän wihastui.
18:9 Savu suitsusi hänen sieraimistaan, kuluttava tuli hänen suustansa, palavat hiilet hehkuivat hänestä. 18:9 Savu suitsi hänen sieraimistansa ja kuluttava tuli hänen suustansa, niin että hiilet siitä syttyivät. Ps 18:9 Tomu suidzi hänen sieramistans/ ja culuttawa tuli hänen suustans/ nijn että se sieldä leimahti.
18:10 Hän notkisti taivaat ja astui alas, synkkä pilvi jalkojensa alla. 18:10 Hän notkisti taivaat ja astui alas, ja synkiä pimeys oli hänen jalkainsa alla. Ps 18:10 Hän notkisti taiwat ja astui alas/ ja hämärä oli hänen jalcains alla.
18:11 Ja hän ajoi kerubin kannattamana ja lensi, ja hän liiti tuulen siivillä; 18:11 Hän astui Kerubimin päälle ja lensi, ja hän lensi tuulen sulkain päällä. Ps 18:11 Hän astui Cherubimin päälle ja lensi/ ja hän lensi tuulden sijpein päällä.
18:12 hän pani pimeyden verhoksensa, majaksensa yltympäri: mustat vedet, paksut pilvet. 18:12 Hän pani pimeyden majansa ympärille, ja mustat paksut pilvet, jossa hän lymyssä oli. Ps 18:12 Hänen majans ymbärillä oli pimeys/ ja musta paxu pilwi/ josa hän lymys oli.
18:13 Hohteesta, joka kävi hänen edellänsä, purkautuivat pilvet rakeiksi ja palaviksi hiiliksi. 18:13 Kirkkaudesta hänen edessänsä hajosivat pilvet rakeilla ja leimauksilla. Ps 18:13 Kirckaudest hänen edesäns hajoisit pilwet/ rakeilla ja leimauxilla.
18:14 Ja Herra jylisi taivaassa, Korkein antoi äänensä kaikua, tulla rakeita ja palavia hiiliä. 18:14 Ja \Herra\ jylisti taivaissa, Ylimmäinen antoi pauhinansa, rakeilla ja leimauksilla. Ps 18:14 Ja HERra jylisti taiwaisa/ ylimmäinen andoi pauhinans/ rakeilla ja leimauxilla.
18:15 Hän lennätti nuolensa ja hajotti heidät, paljon salamoita ja kauhistutti heidät. 18:15 Hän ampui nuolensa ja hajoitti heitä: hän iski kovat leimaukset, ja peljätti heitä, Ps 18:15 Hän ambuis nuolens ja hajotti heitä/ hän iski cowat leimauxet/ ja peljätti heitä.
18:16 Silloin vetten syvyydet tulivat näkyviin, ja maanpiirin perustukset paljastuivat sinun nuhtelustasi, Herra, sinun vihasi hengen puuskauksesta. 18:16 Ja niin ilmestyivät vetten kuljut, ja maan perustukset ilmaantuivat, \Herra\, sinun kovasta nuhtelemisestas ja sinun sieraimies hengen puhalluksesta. Ps 18:16 Ja nijn ilmestyit wetten culjut ja maan/ HERra sinun laitoxestas ja sinun sierames puhalluxesta ja cuorsamisesta.
18:17 Hän ojensi kätensä korkeudesta ja tarttui minuun, veti minut ylös suurista vesistä; 18:17 Hän lähetti korkeudesta ja otti minun, ja veti minun ulos suurista vesistä. Ps 18:17 HÄn lähetti corkeudesta ja haki minun/ ja weti minun ulos suurista wesistä.
18:18 hän pelasti minut voimallisesta vihollisestani, minun vihamiehistäni, sillä he olivat minua väkevämmät. 18:18 Hän vapahti minun voimallisista vihollisistani, jotka minua väkevämmät olivat. Ps 18:18 Hän wapahti minun woimallisista wihollisistani/ minun wainollisistani/ jotca minua wäkewämmät olit.
18:19 He hyökkäsivät minun kimppuuni hätäni päivänä, mutta Herra tuli minun tuekseni. 18:19 Ne ennättivät minun tuskapäivänäni; mutta \Herra\ tuli minun turvakseni. Ps 18:19 Jotca minun ennätit tuscasani/ ja HERra tuli minun turwaxeni.
18:20 Hän toi minut avaraan paikkaan, hän vapautti minut, sillä hän oli mielistynyt minuun. 18:20 Ja hän vei minun lakialle: hän tempasi minun ulos; sillä hän mielistyi minuun. Ps 18:20 Ja hän wei minun lakialle/ hän temmais minun ulos: sillä hän mielistyi minuun.
18:21 Herra tekee minulle minun vanhurskauteni mukaan, minun kätteni puhtauden mukaan hän minulle maksaa. 18:21 \Herra\ maksoi minulle minun vanhurskauteni jälkeen: hän antoi minulle kätteni puhtauden jälkeen. Ps 18:21 HERra teke hywästi minun cohtani/ minun wanhurscaudeni peräst/ hän maxa minulle kätteni puhtauden perästä.
18:22 Sillä minä olen noudattanut Herran teitä enkä ole luopunut pois Jumalastani, jumalattomuuteen. 18:22 Sillä minä pidän \Herran\ tiet, ja en ole Jumalaani vastaan. Ps 18:22 Sillä minä pidän HERran tiet/ ja en ole jumalatoin Jumalatani wastan.
18:23 Kaikki hänen oikeutensa ovat minun silmieni edessä, enkä minä hänen käskyjänsä syrjään sysää. 18:23 Sillä kaikki hänen oikeutensa ovat silmäini edessä, ja hänen käskyjänsä en minä tyköäni hylkää. Ps 18:23 Sillä caicki hänen oikeudens owat minun silmäini edes/ ja hänen käskyjäns en minä hyljä.
18:24 Minä olen vilpitön häntä kohtaan ja varon itseni pahoista teoista. 18:24 Vaan olen vakaa hänen edessänsä ja vältän vääryyttä. Ps 18:24 Waan olen wiatoin hänen edesäns/ ja wäldän syndiä.
18:25 Sentähden Herra palkitsee minulle minun vanhurskauteni mukaan, sen mukaan kuin käteni ovat puhtaat hänen silmiensä edessä. 18:25 Sentähden \Herra\ kostaa minulle vanhurskauteni perästä, kätteni puhtauden jälkeen, silmäinsä edessä. Ps 18:25 Sentähden HERra costa minulle wanhurscaudeni perästä/ minun kätteni puhtauden perästä/ hänen silmäins edesä.
18:26 Hurskasta kohtaan sinä olet hurskas, nuhteetonta kohtaan nuhteeton; 18:26 Pyhäin kanssa sinä pyhä olet, ja toimellisten kanssa toimellinen. Ps 18:26 Pyhäin cansa sinä pyhä olet/ ja hywäin cansa hywä.
18:27 puhdasta kohtaan sinä olet puhdas, mutta kieroa kohtaan nurja. 18:27 Puhdasten kanssa sinä puhdas olet, ja nurjain kanssa sinä nurja olet. Ps 18:27 Puhdasten cansa sinä puhdas olet/ ja nurjain cansa sinä nurja olet.
18:28 Sillä sinä pelastat nöyrän kansan, mutta ylpeät silmät sinä painat alas. 18:28 Sillä sinä vapahdat ahdistetun kansan, ja korkiat silmät sinä alennat. Ps 18:28 Sillä sinä autat radollista Canssa/ ja corkiat silmät sinä alennat.
18:29 Sillä sinä annat minun lamppuni loistaa; Herra, minun Jumalani, valaisee minun pimeyteni. 18:29 Sillä minun kynttiläni sinä valaiset; \Herra\ minun Jumalani valaisee minun pimeyteni. Ps 18:29 Sillä minun kyntiläni sinä walaiset/ HERra minun Jumalan/ walaise minun pimeydeni.
18:30 Sinun avullasi minä hyökkään rosvojoukkoa vastaan; Jumalani avulla minä ryntään ylitse muurin. 18:30 Sillä sinun kauttas minä sotaväen murran, ja minun Jumalassani karkaan muurin ylitse. Ps 18:30 SIllä sinun cauttas minä sotawäen murennan/ ja minun Jumalasani minä carcan muurin ylidze.
18:31 Jumalan tie on nuhteeton, Herran sana tulessa koeteltu. Hän on kaikkien kilpi, jotka häneen turvaavat. 18:31 Jumalan tie on täydellinen. \Herran\ puheet tulella koetellut: hän on kaikkein kilpi, jotka häneen uskaltavat. Ps 18:31 Jumalan tiet owat wiattomat/ HERran puhet owat peratut/ hän on caickein kilpi/ jotca häneen uscaldawat.
18:32 Sillä kuka muu on Jumala kuin Herra, ja kuka pelastuksen kallio, paitsi meidän Jumalamme - 18:32 Sillä kuka on Jumala, paitsi \Herraa\? ja kuka on kallio, paitsi Jumalaamme? Ps 18:32 Sillä cuca on Jumala/ paidzi HERra ? eli waha ilman meidän Jumalatam.
18:33 se Jumala, joka minut voimalla vyöttää ja tekee minun tieni nuhteettomaksi, 18:33 Jumala vyöttää minun voimalla, ja panee minun tieni viattomaksi. Ps 18:33 Jumala wyöttä minun woimalla/ ja pane minun tieni wiattomaxi.
18:34 tekee minun jalkani nopeiksi niinkuin peurat ja asettaa minut kukkuloilleni, 18:34 Hän tekee jalkani niinkuin peurain jalat, ja asettaa minun korkeudelle. Ps 18:34 Hän teke minun jalcani nijncuin peurain/ ja asetta minua corkeudelle.
18:35 joka opettaa minun käteni sotimaan ja käsivarteni vaskijousta jännittämään! 18:35 Hän opettaa käteni sotimaan, ja käsivarteni vaskijoutsea vetämään. Ps 18:35 Hän opetta minun käteni sotiman/ ja käsiwarteni waskijousta wetämän.
18:36 Sinä annat minulle pelastuksen kilven, ja sinun oikea kätesi minua tukee; sinun laupeutesi tekee minut suureksi. 18:36 Ja sinä annoit minulle autuutes kilven, ja sinun oikia kätes vahvistaa minun: ja koskas minun alennat, niin sinä teet minun suureksi. Ps 18:36 JA sinä annoit minulle autuudes kilwen/ ja sinun oikia kätes wahwista minun. Ja coscas minun alennat/ nijn sinä teet minun suurexi.
18:37 Sinä annat minun askeleilleni avaran tilan, ja minun jalkani eivät horju. 18:37 Sinä levitit minun askeleeni minun allani, ettei minun kantapääni livistyneet. Ps 18:37 Sinä teet minulle sian käydäxeni/ ettei minun candapääni liwistyis.
18:38 Minä ajan vihollisiani takaa ja saavutan heidät enkä palaja, ennenkuin teen heistä lopun; 18:38 Minä ajan vihollisiani takaa ja käsitän heitä, ja en palaja, ennenkuin minä heidät hukutan. Ps 18:38 Minä ajan wihollisiani taca/ ja käsitän heitä/ ja en palaja ennencuin minä heitä hucutan.
18:39 minä murskaan heidät, niin etteivät voi nousta, he sortuvat minun jalkojeni alle. 18:39 Minä runtelen heitä, ettei he taida nousta: heidän täytyy kaatua jalkaini alla. Ps 18:39 Minä rundelen heitä/ ja ei he taida seiso minua wastan/ heidän täyty caatua minun jalcaini ala.
18:40 Sinä vyötät minut voimalla sotaan, sinä painat vastustajani minun alleni. 18:40 Sinä valmistat minun voimalla sotaan: sinä taivutat minun alleni ne, jotka nousevat minua vastaan. Ps 18:40 Sinä taidat minun walmista woimalla sotaan/ sinä taidat ne paiscata alas/ jotca owat minua wastan.
18:41 Sinä ajat minun viholliseni pakoon, ja vihamieheni minä hukutan. 18:41 Sinä annat minulle viholliseni kaulan, ja minä kadotan vainoojani. Ps 18:41 Sinä saatat minun wiholliseini pakeneman/ ja minä cadotan wainojan.
18:42 He huutavat, mutta pelastajaa ei ole, huutavat Herraa, mutta hän ei heille vastaa. 18:42 He huutavat, vaan ei ole auttajaa: \Herran\ tykö, mutta ei hän vastaa heitä. Ps 18:42  He huutawat/ waan ei ole auttajata/ HERra/ mutta ei hän wasta heitä.
18:43 Minä survon heidät tomuksi tuuleen, viskaan heidät niinkuin loan kadulle. 18:43 Minä survon heitä niinkuin maan tomun tuulen edessä, ja heitän pois niinkuin loan kaduilta. Ps 18:43 Minä surwon heitä nijncuin maan tomun tuulen edesä/ ja heitän pois nijncuin logan raitilda.
18:44 Sinä pelastat minut kansan riidoista, sinä asetat minut pakanain pääksi, kansat, joita minä en tunne, palvelevat minua. 18:44 Sinä pelastat minua riitaisesta kansasta: sinä asetat minun pakanain pääksi; se kansa, jota en minä tuntenut, palvelee minua. Ps 18:44 SInä autat minua rijdaisesta Canssasta/ ja asetat pacanain pääxi/ Canssa palwele minua/ jota en minä tundenut.
18:45 Jo korvan kuulemalta he minua tottelevat; muukalaiset matelevat minun edessäni. 18:45 Se kuultelee minua kuuliaisilla korvilla: muukalaiset lapset kieltävät minun. Ps 18:45 Se cuuldele minua cuuliaisilla corwilla/ ja muucalaiset lapset ei minusta mitän woittanet.
18:46 Muukalaiset masentuvat ja tulevat vavisten varustuksistansa. 18:46 Muukalaiset lapset vaipuvat ja vapisevat siteissänsä. Ps 18:46 Muucalaiset lapset waipuwat/ ja wapisewat heidän siteisäns.
18:47 Herra elää! Kiitetty olkoon minun kallioni ja ylistetty minun pelastukseni Jumala, 18:47 \Herra\ elää, ja kiitetty olkoon minun kallioni, ja minun autuuteni Jumala olkoon ylistetty! Ps 18:47 HERra elä/ ja kijtetty olcon minun wahan/ ja minun autuudeni Jumala olcon ylistetty.
18:48 Jumala, joka hankkii minulle koston ja saattaa kansat minun valtani alle; 18:48 Jumala, joka minulle koston antaa, ja vaatii kansat minun alleni; Ps 18:48 Jumala joca minulle coston anda/ ja waati Canssat minun alani.
18:49 sinä, joka pelastat minut vihollisistani ja korotat minut vastustajaini ylitse ja päästät minut väkivaltaisesta miehestä. 18:49 Joka minua auttaa vihollisistani: sinä korotat myös minun niistä, jotka karkaavat minua vastaan: sinä pelastat minua väkivaltaisesta miehestä. Ps 18:49 Joca minua autta wihollisistani/ ja corgotta minun nijstä/ jotca carcawat minua wastan/ sinä autat minua wääristä.
18:50 Sentähden minä ylistän sinua, Herra, kansojen keskuudessa ja veisaan sinun nimesi kiitosta, 18:50 Sentähden minä kiitän sinua, \Herra\, pakanain seassa, ja veisaan nimelles kiitoksen, Ps 18:50 Sentähden minä kijtän sinua HERra pacanain seas/ ja weisan nimelles kijtoxen.
18:51 sinun, joka annat kuninkaallesi suuren avun ja teet laupeuden voidellullesi, Daavidille ja hänen jälkeläisilleen, iankaikkisesti. 18:51 Joka suuren autuuden kuninkaallensa osoittaa, ja tekee hyvästi voidellullensa, Davidille, ja hänen siemenellensä ijankaikkisesti. Ps 18:51 Joca suuren autuuden Cuningalles osotat/ ja teet hywästi woidellulles/ Dawidille ja hänen siemenellens ijancaickisest.