PSALMIT

PSALTTARIT

PSALTTARIT

1938 1776 1642
     
PSALMI 33 33 PSALTTARI XXXIII.  Psalmi.
33:1 Riemuitkaa Herrassa, te vanhurskaat. Oikeamielisten on soveliasta häntä kiittää. 33:1 Riemuitkaat, te vanhurskaat, \Herrassa\; vakain pitää häntä kauniisti kiittämän. Ps 33:1 RIemuitcat te wanhurscat HERrasa/ wagat pitä händä caunisti kijttämän.
33:2 Ylistäkää Herraa kanteleilla, soittakaa hänelle kymmenkielisillä harpuilla. 33:2 Kiittäkäät \Herraa\ kanteleilla, veisatkaat hänelle kiitosta kymmenkielisellä psaltarilla. Ps 33:2 Kijttäkät HERra candeleilla/ ja weisatcat hänelle kijtost kymmenen kielisellä Psaltarilla.
33:3 Veisatkaa hänelle uusi virsi, helkyttäkää kieliä ihanasti ja riemullisesti. 33:3 Veisatkaat hänelle uusi virsi: veisatkaat jalosti kielten leikissä, helisemisellä. Ps 33:3 Weisatca hänelle usi wirsi/ weisatcat jalost kielten leikis helisemisellä.
33:4 Sillä Herran sana on oikea, ja kaikki hänen tekonsa ovat tehdyt uskollisuudessa. 33:4 Sillä \Herran\ sana on totinen, ja mitä hän lupaa, sen hän vahvana pitää. Ps 33:4 Sillä HERran sana on totinen/ ja mitä hän lupa/ sen hän wahwana pitä.
33:5 Hän rakastaa vanhurskautta ja oikeutta maa on täynnänsä Herran armoa. 33:5 Hän rakastaa vanhurskautta ja tuomiota; maa on täynnänsä \Herran\ laupiutta. Ps 33:5 Hän racasta wanhurscautta ja duomiota/ maa on täynäns HERran laupiutta.
33:6 Herran sanalla ovat taivaat tehdyt, ja kaikki niiden joukot hänen suunsa hengellä. 33:6 \Herran\ sanalla ovat taivaat tehdyt, ja kaikki heidän joukkonsa hänen suunsa hengellä. Ps 33:6 HERran sanalla owat taiwat tehdyt/ ja caicki hänen jouckons hänen suuns hengellä.
33:7 Hän kokoaa meren vedet niinkuin roukkioksi, panee syvyydet säiliöihin. 33:7 Hän pitää koossa veden meressä niinkuin roukkiossa, ja kätkee syvyydet. Ps 33:7 Hän pitä coosa weden meresä nijncuin leilisä/ ja sala sywydet.
33:8 Peljätköön Herraa kaikki maa, hänen edessänsä vaviskoot kaikki maanpiirin asukkaat. 33:8 Peljätköön \Herraa\ kaikki maa; häntä peljätköön kaikki maan piirin asuvaiset. Ps 33:8 Peljätkön caicki maa HERra/ händä peljätkön caicki maan pijrin asuwaiset.
33:9 Sillä hän sanoi, ja tapahtui niin, hän käski, ja se oli tehty. 33:9 Sillä koska hän sanoo, niin se tapahtuu; jos hän käskee, niin se on tehty. Ps 33:9 Cosca hän sano/ nijn se tapahtu/ jos hän käske/ nijn se on tehty.
33:10 Herra särkee pakanain neuvon, tekee turhiksi kansojen aikeet. 33:10 \Herra\ tekee pakanain neuvot tyhjäksi; hän saattaa kansain ajatukset turhaksi. Ps 33:10 HERra teke pacanain neuwot tyhjäxi/ ja käändä Canssan ajatuxet.
33:11 Mutta Herran neuvo pysyy iankaikkisesti, hänen sydämensä aivoitukset suvusta sukuun. 33:11 Mutta \Herran\ neuvo pysyy ijankaikkisesti, hänen sydämensä ajatukset sukukunnasta sukukuntaan. Ps 33:11 Mutta HERran neuwo pysy ijancaickisest/ hänen sydämens ajatuxet sucucunnast sucucundaan.
33:12 Autuas se kansa, jonka Jumala Herra on, se kansa, jonka hän on perinnöksensä valinnut! 33:12 Autuas on se kansa, jonka \Herra\ on Jumala, se kansa, jonka hän itsellensä on perinnöksi valinnut. Ps 33:12 Autuas on se Canssa jonga HERra on Jumala/ se Canssa jonga hän idzellens on perillisexi walinnut.
33:13 Herra katsoo alas taivaasta, näkee kaikki ihmislapset 33:13 \Herra\ katsoi taivaasta alas, ja näki kaikki ihmisten lapset. Ps 33:13 HERra cadzoi taiwasta ales/ ja näki caickein ihmisten lapset.
33:14 asumuksestaan, valtaistuimeltaan hän katselee kaikkia maan asukkaita, 33:14 Vahvalta istuimeltansa katsoi hän kaikkia, jotka maan päällä asuvat. Ps 33:14 Wahwalda istuimeldans cadzo hän caickia jotca maan päällä asuwat.
33:15 hän, joka on luonut kaikkien heidän sydämensä, joka tarkkaa kaikkia heidän tekojansa. 33:15 Hän valmistaa kaikkein heidän sydämensä: hän ymmärtää kaikki heidän työnsä. 15. Hän valmistaa kaikkein heidän sydämensä: hän ymmärtää kaikki heidän työnsä.
33:16 Ei kuningas voita paljolla väellänsä, ei sankari pelastu suurella voimallansa. 33:16 Ei kuningasta auta hänen suuri väkensä, eikä sankari vapahdeta suurella voimallansa. 16. Ei kuningasta auta hänen suuri väkensä, eikä sankari vapahdeta suurella voimallansa.
33:17 Turha on sotaratsu auttajaksi, ei pelasta sen suuri väkevyys. 33:17 Orhiit ei myös auta; ja heidän suuri väkevyytensä ei pelasta. 17. Orhiit ei myös auta; ja heidän suuri väkevyytensä ei pelasta.
33:18 Katso, Herran silmä valvoo niitä, jotka häntä pelkäävät ja panevat toivonsa hänen laupeuteensa, 33:18 Katso, \Herran\ silmät katsovat niitä, jotka häntä pelkäävät, jotka hänen laupiuteensa toivovat, Ps 33:18 Cadzo/ HERran silmät cadzowat nijtä jotca händä pelkäwät/ jotca hänen laupiuteens toiwowat.
33:19 pelastaaksensa heidän sielunsa kuolemasta, elättääksensä heitä nälän aikana. 33:19 Että hän pelastais heidän sielunsa kuolemasta, ja elättäis heitä nälän aikana. Ps 33:19 Että hän pelastais heidän sieluns cuolemasta/ ja elätäis heitä näljän aicana.
33:20 Meidän sielumme odottaa Herraa, hän on meidän apumme ja kilpemme. 33:20 Meidän sielumme odottaa \Herraa\, joka on meidän apumme ja kilpemme! Ps 33:20 Meidän sielum odotta HERra/ joca on meidän apum ja kilpem.
33:21 Sillä hänessä iloitsee meidän sydämemme, me turvaamme hänen pyhään nimeensä. 33:21 Sillä meidän sydämemme iloitsee hänessä, ja me toivomme hänen pyhään nimeensä. Ps 33:21 Sillä meidän sydämem iloidze hänesä/ ja me toiwomme hänen pyhän nimeens.
33:22 Sinun armosi, Herra, olkoon meidän päällämme, niinkuin me panemme toivomme sinuun. 33:22 Olkoon sinun laupiutes, \Herra\, meidän päällämme, niinkuin me sinuun uskallamme! Ps 33:22 Olcon sinun laupiudes HERra meidän päälläm/ nijncuin me sinuun uscallam.