PSALMIT

PSALTTARIT

PSALTTARIT

1938 1776 1642
     
PSALMI 113 113 PSALTTARI CXIII.  Psalmi
113:1 Halleluja! Ylistäkää, te Herran palvelijat, ylistäkää Herran nimeä. 113:1 Halleluja! Kiittäkäät te, \Herran\ palveliat, kiittäkäät \Herran\ nimeä! Ps 113:1 Halleluja. KIjttäkät HERra/ kijttäkät te HERran palweliat/ kijttäkät HERran nime.
113:2 Siunattu olkoon Herran nimi nyt ja iankaikkisesti. 113:2 Kiitetty olkoon \Herran\ nimi, nyt ja ijankaikkisesti! Ps 113:2 Kijtetty olcon HERran nimi/ nyt ja ijancaickisest.
113:3 Auringon noususta sen laskuun saakka olkoon Herran nimi ylistetty. 113:3 Auringon koitosta hänen laskemiseensa asti olkoon \Herran\ nimi kiitetty! Ps 113:3 Auringon coitosta hänen laskemisens asti/ olcon HERran nimi kijtetty.
113:4 Herra on korkea yli kaikkien pakanakansain, yli taivasten kohoaa hänen kunniansa. 113:4 \Herra\ on korkia ylitse kaikkein pakanain, ja hänen kunniansa ylitse taivasten. Ps 113:4 HERra on corkia ylidze caickein pacanain/ ja hänen cunnians käy nijn lewiäldä cuin taiwas on.
113:5 Kuka on niinkuin Herra, meidän Jumalamme, joka korkealla asuu 113:5 Kuka on niinkuin \Herra\ meidän Jumalamme, joka niin korkialla asuu? Ps 113:5 Cuca on nijncuin HERra meidän Jumalam ? joca nijn corkialla asu ?
113:6 ja katsoo syvälle - taivaassa ja maassa? 113:6 Ja kuitenkin katsoo alimmaisia taivaassa ja maassa; Ps 113:6 Ja cuitengin cadzo alimmaisia/ taiwasa ja maasa.
113:7 Hän, joka tomusta nostaa alhaisen, korottaa loasta köyhän 113:7 Joka köyhän tomusta ylentää, ja vaivaisen loasta korottaa, Ps 113:7 Joca köyhän tomusta ylendä/ ja waiwaisen logasta corgotta.
113:8 asettaaksensa hänet ruhtinasten rinnalle, hänen kansansa ruhtinasten rinnalle, 113:8 Istuttaaksensa häntä päämiesten sivuun, kansansa päämiesten sivuun; Ps 113:8 Istuttaxens händä päämiesten siwuun/ ja hänen Canssans päämiesten siwuun.
113:9 joka antaa hedelmättömän asua kodissa, iloisena lasten äitinä! Halleluja! 113:9 Joka hedelmättömät saattaa huoneesen asumaan, että hän riemuiseksi lasten äidiksi tulee. Halleluja! Ps 113:9 Joca hedelmättömät saatta huoneseen asuman/ että hän riemuisexi lasten äitixi tule. Halleluja.