PSALMIT

PSALTTARIT

PSALTTARIT

1938 1776 1642
     
PSALMI 116 116 PSALTTARI CXVI.  Psalmi .
116:1 Minä rakastan Herraa, sillä hän kuulee minun ääneni ja rukoukseni; 116:1 Sitä minä rakastan, että \Herra\ kuulee minun rukoukseni äänen; Ps 116:1 SItä minä racastan/ että HERra cuuldele minun rucouxeni änen.
116:2 sillä hän on kallistanut korvansa minun puoleeni, ja minä huudan häntä avuksi kaiken elinaikani. 116:2 Että hän korvansa kallistaa minun puoleeni; sentähden minä avukseni huudan häntä elinaikanani. Ps 116:2 Että hän corwans callista minun puoleeni/ sentähden minä rucoilen händä elinaicanani.
116:3 Kuoleman paulat piirittivät minut, tuonelan ahdistukset kohtasivat minua; minä jouduin hätään ja murheeseen. 116:3 Kuoleman paulat ovat minun piirittäneet, ja helvetin ahdistukset ovat minun löytäneet: minä tulin vaivaan ja tuskaan. Ps 116:3 Cuoleman paulat owat minun pijrittänet/ ja helwetin ahdistuxet owat minun löytänet/ minä tulin waiwaan ja tuscaan.
116:4 Mutta minä huusin avukseni Herran nimeä: "Oi Herra, pelasta minun sieluni!" 116:4 Mutta minä avukseni huudan \Herran\ nimeä: o \Herra\, pelasta minun sieluni! Ps 116:4 Mutta minä rucoilin HERran nime/ o HERra pelasta minun sielun.
116:5 Herra on armollinen ja vanhurskas, meidän Jumalamme on laupias. 116:5 \Herra\ on armollinen ja vanhurskas, ja meidän Jumalamme on laupias. Ps 116:5 HERra on armollinen ja oikia/ ja meidän Jumalam on laupias.
116:6 Herra varjelee yksinkertaiset; minä olin viheliäinen, mutta hän auttoi minua. 116:6 \Herra\ kätkee yksinkertaiset: kuin minä olin kovin vaivattu, niin hän minua autti. Ps 116:6 HERra hän kätke yxikertaiset/ cuin minä macaisin alla/ nijn hän minua autti.
116:7 Palaja, sieluni, takaisin lepoosi, sillä Herra on tehnyt sinulle hyvin. 116:7 Palaja taas, minun sieluni, sinun lepoos; sillä \Herra\ tekee hyvästi sinulle. Ps 116:7 Ole nyt taas rauhas minun sielun: sillä HERra teke hywästi sinulle.
116:8 Sillä sinä olet pelastanut minun sieluni kuolemasta, minun silmäni kyynelistä, jalkani kompastumasta. 116:8 Sillä sinä olet sieluni temmannut pois kuolemasta, silmäni kyynelistä, jalkani kompastuksesta. Ps 116:8 Sillä sinä olet minun sieluni rewäisnyt pois cuolemast/ minun silmäni kyynelistä/ minun jalcani combastuxesta.
116:9 Minä saan vaeltaa Herran kasvojen edessä elävien maassa. 116:9 Minä vaellan \Herran\ edessä eläväin maassa. Ps 116:9 Minä waellan HERran edes/ eläwitten maasa.
116:10 Minä uskon, sentähden minä puhun, minä, joka olin kovin vaivattu. 116:10 Minä uskon, sentähden minä puhun; mutta minä sangen vaivataan. Ps 116:10 MInä uscon/ sentähden minä puhun/ mutta minä sangen waiwatan.
116:11 Minä sanoin hädässäni: "Kaikki ihmiset ovat valhettelijoita." 116:11 Minä sanoin hämmästyksessä: kaikki ihmiset ovat valehteliat. Ps 116:11 Minä sanoin hämmästyxesäni/ caicki ihmiset owat walehteliat.
116:12 Kuinka minä maksan Herralle kaikki hänen hyvät tekonsa minua kohtaan? 116:12 Kuinka minä maksan \Herralle\ kaikki hänen hyvät tekonsa, jotka hän minulle teki? Ps 116:12 Cuinga minä maxan HERralle caicki hänen hywät tecons/ jotca hän minulle teki ?
116:13 Minä kohotan pelastuksen maljan ja huudan avukseni Herran nimeä. 116:13 Minä otan sen autuaallisen kalkin, ja saarnaan \Herran\ nimeä. Ps 116:13 Minä otan sen autualisen calkin/ ja saarnan HERran nimen.
116:14 Minä täytän lupaukseni Herralle kaiken hänen kansansa edessä. 116:14 Minä maksan lupaukseni \Herralle\ kaiken hänen kansansa edessä. Ps 116:14 Minä maxan lupauxeni HERralle/ caiken hänen Canssans edesä.
116:15 Kallis on Herran silmissä hänen hurskaittensa kuolema. 116:15 Hänen pyhäinsä kuolema on kallis \Herran\ edessä. Ps 116:15 Hänen pyhäins cuolema on callis HERran edesä.
116:16 Oi Herra, minä olen sinun palvelijasi, sinun palvelijasi minä olen, sinun palvelijattaresi poika! Sinä päästit minun siteeni. 116:16 O \Herra\! minä olen sinun palvelias, minä olen sinun palvelias, sinun piikas poika: sinä olet minun siteeni vallallensa päästänyt. Ps 116:16 O HERra minä olen sinun palwelias/ sinun pijcas poica/ sinä olet minun siteni rewäisnyt ricki.
116:17 Sinulle minä uhraan kiitosuhrin ja huudan avukseni Herran nimeä. 116:17 Minä uhraan sinulle kiitosuhria, ja \Herran\ nimeä saarnaan. Ps 116:17 Minä uhran sinulle kijtosta/ ja HERran nime saarnan.
116:18 Minä täytän lupaukseni Herralle kaiken hänen kansansa edessä 116:18 Minä maksan \Herralle\ lupaukseni kaiken hänen kansansa edessä, Ps 116:18 Minä maxan HERralle lupauxeni/ caiken hänen Canssans edesä.
116:19 Herran huoneen esikartanoissa, sinun keskelläsi, Jerusalem. Halleluja! 116:19 \Herran\ huoneen esikartanoissa, keskellä sinua, Jerusalem. Halleluja! Ps 116:19 HERran huonen esicartanoisa/ keskellä sinua Jerusalem. Halleluja.