PSALMIT

PSALTTARIT

PSALTTARIT

1938 1776 1642
     
PSALMI 147 147 PSALTTARI CXLVII.  Psalmi .
147:1 Halleluja! Hyvä on veisata kiitosta meidän Jumalallemme. Se on suloista; ylistäminen on soveliasta. 147:1 Kiittäkäät \Herraa\! sillä Jumalaamme kiittää on kallis asia: kiitos on suloinen ja kaunis. Ps 147:1 KIjttäkät HERra/ sillä meidän Jumalatam kijttä on callis asia/ se kijtos on suloinen ja caunis.
147:2 Herra rakentaa Jerusalemin, hän kokoaa Israelin karkoitetut. 147:2 \Herra\ rakentaa Jerusalemin, ja kokoo hajoitetut Israelilaiset. Ps 147:2 HERra rakenda Jerusalemin/ ja coco hajotetut Israelitit.
147:3 Hän parantaa ne, joilla on särjetty sydän, ja sitoo heidän haavansa. 147:3 Hän parantaa murretut sydämet, ja sitoo heidän kipunsa. Ps 147:3 Hän paranda muretut sydämet/ ja sito heidän kipuns.
147:4 Hän on määrännyt tähtien luvun, hän kutsuu niitä kaikkia nimeltä. 147:4 Hän lukee tähdet, ja kutsuu heitä kaikkia nimeltänsä. Ps 147:4 Hän luke tähdet/ ja cudzu heitä caickia nimeldäns.
147:5 Meidän Herramme on suuri, suuri voimassansa, hänen ymmärryksensä on mittaamaton. 147:5 Suuri on meidän Herramme, ja suuri hänen voimansa, ja hänen viisautensa on määrätöin. Ps 147:5 Suuri on meidän HERram/ ja mittamatoin hänen woimans/ ja se on käsittämätöin/ cuinga hän hallidze.
147:6 Herra pitää pystyssä nöyrät, mutta jumalattomat hän painaa maahan. 147:6 \Herra\ ojentaa raadolliset, ja jumalattomat maahan paiskaa. Ps 147:6 HERra oijenda radolliset/ ja jumalattomat maahan paisca.
147:7 Veisatkaa Herralle kiitosvirsi, soittakaa kanteleilla kiitosta meidän Jumalallemme. 147:7 Vuoroin veisatkaat \Herralle\ kiitossanalla, ja veisatkaat meidän Herrallemme kanteleella; Ps 147:7 Wuoroin weisatcat HERralle kijtossanalla/ ja weisatcat meidän HERrallem candelella.
147:8 Hän peittää pilvillä taivaan ja valmistaa sateen maalle; hän kasvattaa ruohon vuorille 147:8 Joka taivaan pilvillä peittää ja antaa sateen maan päälle; joka ruohot vuorilla kasvattaa; Ps 147:8 Joca taiwan pilwillä peittä/ ja anda saten maan päällä/ joca ruohot wuorilla caswatta.
147:9 ja antaa ruuan eläimille, kaarneen pojillekin, kun ne huutavat. 147:9 Joka eläimille antaa heidän ruokansa, ja kaarneen pojille, jotka häntä avuksensa huutavat. Ps 147:9 Joca eläinden anda heidän ruocans/ ja Carnen pojille/ jotca händä rucoilewat.
147:10 Ei kelpaa hänelle hevosen voima, ei hän mielisty miehen jalkojen nopeuteen: 147:10 Ei hän mielisty hevosten väkevyyteen, eikä hänelle kelpaa miehen sääriluut. Ps 147:10 Ei hän racasta wäkewitä hewoisita/ eikä hänelle kelpa miehen sääriluut.
147:11 Herra mielistyy niihin, jotka häntä pelkäävät, jotka panevat toivonsa hänen armoonsa. 147:11 \Herralle\ kelpaavat ne, jotka häntä pelkäävät, ja jotka hänen laupiuteensa uskaltavat. Ps 147:11 HERralle kelpa ne jotca händä pelkäwät/ ja jotca hänen laupiuteens uscaldawat.
147:12 Kiitä Herraa, Jerusalem. Ylistä Jumalaasi, Siion. 147:12 Ylistä, Jerusalem, \Herraa\: kiitä, Zion, sinun Jumalaas! Ps 147:12 YListä Jerusalem HERra/ kijtä Zion sinun Jumalatas.
147:13 Sillä hän tekee lujiksi sinun porttiesi salvat; hän siunaa sinun lapsesi sinun keskelläsi. 147:13 Sillä hän vahvistaa sinun porttis salvat, ja siunaa sinussa sinun lapses. Ps 147:13 Sillä hän wahwista sinun porttis salwat/ ja siuna sinusa sinun lapses.
147:14 Hän hankkii rauhan sinun rajojesi sisälle, ravitsee sinut parhaalla nisulla. 147:14 Hän saattaa rauhan sinun ääriis, ja ravitsee sinua parhailla nisuilla. Ps 147:14 Hän saatta rauhan sinun ärijs/ ja rawidze sinua parahilla nisuilla.
147:15 Hän lähettää sanansa maahan, nopeasti kiitää hänen käskynsä. 147:15 Hän lähettää puheensa maan päälle: hänen sanansa nopiasti juoksee. Ps 147:15 Hän lähettä puhens maan päälle/ hänen sanans nopiasti juoxe.
147:16 Hän antaa sataa lunta niinkuin villaa ja sirottaa härmää niinkuin tuhkaa. 147:16 Hän antaa lumen niinkuin villan; hän hajoittaa härmän niinkuin tuhan. Ps 147:16 Hän anda lumen nijncuin willan/ hän hajotta härmän nijncuin tuhwan.
147:17 Hän viskaa rakeitansa niinkuin leivänmuruja; kuka voi kestää hänen pakkastansa? 147:17 Hän heittää rakeensa niinkuin palat; kuka hänen pakkasensa edessä kestää? Ps 147:17 Hän heittä rakens nijncuin palat/ cuca hänen packaisens edes kestä ?
147:18 Hän lähettää sanansa ja sulattaa rakeet; hän panee tuulensa puhaltamaan, ja vedet virtaavat. 147:18 Hän lähettää sanansa, ja sulaa ne; hän antaa tuulen puhaltaa, niin vedet juoksevat. Ps 147:18 Hän sano/ nijn se sula/ hän anda tuulens puhalda/ nijn se suojene.
147:19 Hän ilmoittaa sanansa Jaakobille, käskynsä ja oikeutensa Israelille. 147:19 Hän ilmoittaa Jakobille sanansa, ja Israelille säätynsä ja oikeutensa. Ps 147:19 Hän ilmoitta Jacobille hänen sanans/ ja Israelille hänen tapans ja oikeudens.
147:20 Niin hän ei ole tehnyt yhdellekään pakanakansalle, ja hänen oikeuksiansa ne eivät tunne. Halleluja! 147:20 Ei hän niin tehnyt kaikille pakanoille; eikä he tiedä hänen oikeuttansa, Halleluja! Ps 147:20 Ei hän näin tehnyt kellengän pacanalle/ eikä he tiedä hänen oikeuttans/ Halleluja.