PSALMIT

PSALTTARIT

PSALTTARIT

1938 1776 1642
     
PSALMI 2 2 PSALTTARI II.  Psalmi .
2:1 Miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat? 2:1 Miksi pakanat kiukuitsevat, ja kansat turhia ajattelevat? Ps 2:1 MIxi pacanat kiucuidzewat/ ja Canssat turhia ajattelewat ?
2:2 Maan kuninkaat nousevat, ruhtinaat yhdessä neuvottelevat Herraa ja hänen voideltuansa vastaan: 2:2 Maan kuninkaat hankitsevat itseänsä, ja päämiehet keskenänsä neuvoa pitävät \Herraa\ ja hänen voideltuansa vastaan. Ps 2:2 Maan Cuningat hangidzewat heitäns/ ja herrat keskenäns neuwo pitäwät/ HERra ja hänen woideltuans wastan.
2:3 "Katkaiskaamme heidän kahleensa, heittäkäämme päältämme heidän köytensä." 2:3 Katkaiskaamme heidän siteensä, ja heittäkäämme meistä pois heidän köytensä. Ps 2:3 Catcaiscam heidän sitens/ ja heittäkäm meistäm pois heidän köytens.
2:4 Hän, joka taivaassa asuu, nauraa; Herra pilkkaa heitä. 2:4 Mutta joka taivaissa asuu, nauraa heitä: Herra pilkkaa heitä. Ps 2:4 Mutta joca taiwas asu/ naura heitä/ ja HERra pilcka heitä.
2:5 Kerran hän on puhuva heille vihassansa, peljättävä heitä hirmuisuudessaan: 2:5 Kerran hän puhuu heille vihoissansa, ja hirmuisuudessansa peljättää heitä. Ps 2:5 Kerran hän puhu heille wihoisans/ ja hirmuisudesans peljättä heitä.
2:6 "Minä olen asettanut kuninkaani Siioniin, pyhälle vuorelleni." 2:6 Mutta minä asetin kuninkaani Zioniin, pyhälle vuorelleni. Ps 2:6 MUtta minä asetin minun Cuningani Zionin/ minun pyhälle wuorelleni.
2:7 Minä ilmoitan, mitä Herra on säätänyt. Hän lausui minulle: "Sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin. 2:7 Minä tahdon saarnata senkaltaisesta säädystä, josta \Herra\ minulle sanoi: Sinä olet minun poikani, tänäpänä minä sinun synnytin. Ps 2:7 Minä saarnan sencaltaisest säädyst/ josta HERra minulle sanoi: Sinä olet minun poican/ tänäpän minä sinun synnytin.
2:8 Ano minulta, niin minä annan pakanakansat sinun perinnöksesi ja maan ääret sinun omiksesi. 2:8 Ano minulta, niin minä annan pakanat perinnökses ja maailman ääret omakses. Ps 2:8 Ano minulda/ nijn minä annan sinulle/ pacanat sinun perinnöxes/ ja mailman äret omaxes.
2:9 Rautaisella valtikalla sinä heidät muserrat, niinkuin saviastian sinä särjet heidät." 2:9 Sinun pitää särkemän heitä rautaisella valtikalla, ja niinkuin savisen astian heitä murentaman. Ps 2:9 Sinä särjet heitä rautaisella waldicalla/ ja nijncuin sawisen astian heitä murennat.
2:10 Tulkaa siis järkiinne, kuninkaat, maan tuomarit, ottakaa nuhteesta vaari. 2:10 Nyt te kuninkaat, siis ymmärtäkäät, ja te maan tuomarit, antakaat teitänne kurittaa. Ps 2:10 Nyt te Cuningat sijs ymmärtäkät/ ja te maan Duomarit andacat teitän curitta.
2:11 Palvelkaa Herraa pelvolla ja iloitkaa vavistuksella. 2:11 Palvelkaat \Herraa\ pelvossa, ja iloitkaat vavistuksessa. Ps 2:11 Palwelcat HERra pelgosa/ ja iloitcat wapistuxes.
2:12 Antakaa suuta pojalle, ettei hän vihastuisi ettekä te hukkuisi tiellänne. Sillä hänen vihansa syttyy äkisti. Autuaat ovat kaikki, jotka häneen turvaavat. 2:12 Antakaat suuta pojalle, ettei hän vihastuisi, ja te hukkuisitte tiellä; sillä hänen vihansa syttyy pian. Mutta autuaat ovat kaikki ne, jotka häneen uskaltavat. Ps 2:12 Andacat suuta Pojan/ ettei hän wihastuis/ ja te huckuisitte tiellä: sillä hänen wihans sytty pian. Mutta autuat owat ne jotca häneen uscaldawat.
     
Sivusto päivitetty 03/2011