PSALMIT

PSALTTARIT

PSALTTARIT

1938 1776 1642
     
PSALMI 126 126 PSALTTARI CXXVI.  Psalmi .
126:1 Matkalaulu. Kun Herra käänsi Siionin kohtalon, niin me olimme kuin unta näkeväiset. 126:1 Veisu korkeimmassa Kuorissa. Koska \Herra\ päästää Zionin vangit, niin me olemme niinkuin unta näkeväiset. Ps 126:1 Weisu corkeimmas Chuoris. COsca HERra päästä Zionin fangit/ nijn me olemma nijncuin unda näkewäiset.
126:2 Silloin oli meidän suumme naurua täynnä, ja kielemme riemua täynnä; silloin sanottiin pakanain keskuudessa: "Herra on tehnyt suuria heitä kohtaan." 126:2 Silloin meidän suumme naurulla täytetään, ja kielemme on täynnä riemua; silloin sanotaan pakanoissa: \Herra\ on suuria heidän kohtaansa tehnyt. Ps 126:2 Silloin meidän suum naurolla täytetän/ ja meidän kielem on täynäns riemua/ silloin sanotan pacanoisa: HERra on suuria heidän cohtans tehnyt.
126:3 Niin, Herra on tehnyt suuria meitä kohtaan; siitä me iloitsemme. 126:3 \Herra\ on suuria tehnyt meidän kohtaamme: siitä me olemme iloiset. Ps 126:3 HERra on suuria tehnyt meidän cohtam: sillä me olemma iloiset.
126:4 Herra, käännä meidän kohtalomme, niinkuin sadepurot Etelämaassa. 126:4 \Herra\! käännä meidän vankiutemme, niinkuin virrat etelässä. Ps 126:4 HERra käännä meidän fangiuxem/ nijncuins wirrat eteläs cuiwannut olet.
126:5 Jotka kyynelin kylvävät, ne riemuiten leikkaavat. 126:5 Jotka kyyneleillä kylvävät, ne ilolla niittävät. Ps 126:5 Jotca kyyneleillä kylwäwät/ ne ilolla nijttäwät.
126:6 He menevät itkien, kun kylvösiemenen vievät; he palajavat riemuiten, kun lyhteensä tuovat. 126:6 He menevät matkaan ja itkevät, ja vievät ulos kalliin siemenen, ja tulevat riemulla, ja tuovat lyhteensä. Ps 126:6 He menewät ja itkewät/ ja wiewät ulos callin siemenen/ ja tulewat riemulla/ ja tuowat heidän lyhtens.