PSALMIT

PSALTTARIT

PSALTTARIT

1938 1776 1642

 

 

 

PSALMI 6 6 PSALTTARI VI.  Psalmi .
6:1 Veisuunjohtajalle; kielisoittimilla; matalassa äänialassa; Daavidin virsi. 6:1 Davidin Psalmi, edelläveisaajalle, kahdeksalla kielellä. Ps 6:1 Dawidin Palmi edelläweisattapa/ cahdexalla kielellä.
6:2 Herra, älä rankaise minua vihassasi, älä kiivastuksessasi minua kurita. 6:2 Oi \Herra\, älä rankaise minua vihassas, ja älä minua julmuudessas kurita. Ps 6:2 OI HERRA/ älä rangaise minua wihasas/ ja älä minua julmudesas curita.
6:3 Herra, armahda minua, sillä minä olen näännyksissä; paranna minut, Herra, sillä minun luuni ovat peljästyneet, 6:3 \Herra\, ole minulle armollinen, sillä minä olen heikko: paranna \Herra\ minua, sillä minun luuni ovat peljästyneet. Ps 6:3 HERra ole minulle armollinen: sillä minä olen heicko/ paranna HErra minua: sillä minun luuni owat peljästynet.
6:4 ja minun sieluni on kovin peljästynyt. Voi, Herra, kuinka kauan? 6:4 Ja minun sieluni on sangen kovin hämmästynyt, voi \Herra\, kuinka kauvan! Ps 6:4 Ja minun sielun on sangen hämmästynyt/ woi HERra/ cuinga cauwan ?
6:5 Käänny, Herra, vapahda minun sieluni, pelasta minut armosi tähden. 6:5 Käännä sinuas, \Herra\, ja pelasta sieluni; auta minua sinun hyvyytes tähden. Ps 6:5 Käännä sinuas HERra ja pelasta minun sielun/ auta minua sinun hywydes tähden.
6:6 Sillä kuolemassa ei sinua muisteta; kuka ylistää sinua tuonelassa? 6:6 Sillä ei kuolemassa kenkään muista sinua, kuka kiittää sinua tuonelassa? Ps 6:6 Sillä ei cuolemas kengän muista sinua/ cuca kijttä sinua Helwetis ?
6:7 Minä olen uupunut huokaamisesta; joka yö minä itken vuoteeni vesille ja kastelen leposijani kyyneleilläni. 6:7 Minä olen niin väsynyt huokauksista: minä uitan vuoteeni yli yötä, ja kastan leposiani kyynelilläni. Ps 6:7 Minä olen nijn wäsynyt huocauxista/ minä uitan minun wuoteni yli yötä/ ja castan minun leposiani kyynelilläni.
6:8 Minun silmäni ovat huienneet surusta, vanhenneet kaikkien vastustajaini tähden. 6:8 Minun muotoni on muuttunut murheesta, ja on vanhentunut; sillä minä ahdistetaan kaikilta puolilta. Ps 6:8 Minun muoton on muuttunut murhesta/ ja on wanhennut: sillä minä ahdistetan caikilda puolilda.
6:9 Väistykää minusta, kaikki väärintekijät, sillä Herra kuulee minun itkuni äänen. 6:9 Eritkäät minusta, kaikki pahointekiät; sillä \Herra\ kuulee minun itkuni. Ps 6:9 Eritkät minusta caicki pahoin tekiät: sillä HERra cuule minun itcuni.
6:10 Herra kuulee minun anomiseni, Herra ottaa minun rukoukseni vastaan. 6:10 \Herra\ kuulee minun rukoukseni: anomiseni \Herra\ ottaa vastaan. Ps 6:10 HERra cuule minun rucouxeni/ minun anomiseni HERra otta wastan.
6:11 Kaikki minun viholliseni joutuvat häpeään ja suuren pelon valtaan; äkisti he joutuvat häpeään, kääntyvät pois. 6:11 Kaikki minun viholliseni saakoon häpiän, ja suuresti peljättäköön; kääntyköön takaperin, ja nopiasti häväistäköön. Ps 6:11 Caicki minun wiholliseni häpiän saawat ja suurest peljätetän/ käändäwät heidäns tacaperin/ ja nopiast häwäistän.