PSALMIT

PSALTTARIT

PSALTTARIT

1938 1776 1642
     
PSALMI 34 34 PSALTTARI XXXIV.  Psalmi .
34:1 Daavidin virsi, kun hän tekeytyi mielipuoleksi Abimelekin edessä ja tämä karkoitti hänet luotansa ja hän meni pois. 34:1 Davidin Psalmi, koska hän muotonsa muutti Abimelekin edessä, joka hänen ajoi pois tyköänsä ja hän meni pois. Ps 34:1 Dawidin Psalmi/ cosca hän muotons muutti Abimelechin edesä/ joca hänen ajoi pois tyköäns ja hän meni pois.
34:2 Minä kiitän Herraa joka aika, hänen ylistyksensä on alati minun suussani. 34:2 Minä kiitän \Herraa\ aina: hänen kiitoksensa on alati minun suussani. Ps 34:2 MInä kijtän HERra aina/ hänen kijtoxens on alati minun suusani.
34:3 Herra on minun sieluni kerskaus, nöyrät sen kuulevat ja iloitsevat. 34:3 Minun sieluni kerskaa \Herrassa\, että raadolliset sen kuulevat ja iloitsevat. Ps 34:3 Minun sielun kersca HERrasa/ että radolliset sen cuulewat ja iloidzewat.
34:4 Ylistäkää minun kanssani Herraa, kiittäkäämme yhdessä hänen nimeänsä. 34:4 Ylistäkäät \Herraa\ minun kanssani, ja korottakaamme ynnä hänen nimeänsä. Ps 34:4 Ylistäkät HERra minun cansani/ ja corgottacam ynnä hänen nimens.
34:5 Minä etsin Herraa, ja hän vastasi minulle, hän vapahti minut kaikista peljätyksistäni. 34:5 Kuin minä \Herraa\ etsin, kuuli hän minun rukoukseni, ja pelasti minun kaikista vavistuksistani. Ps 34:5 Cosca minä HERra edzein/ wastais hän minua/ ja pelasti minun caikista wapistuxista.
34:6 Jotka häneen katsovat, ne säteilevät iloa, heidän kasvonsa eivät häpeästä punastu. 34:6 Jotka häntä katsovat, ne valaistaan: heidän kasvonsa ei tule häpiään. Ps 34:6 Jotca händä cadzowat/ ja häneen luottawat/ heidän caswons ei tule häpiään.
34:7 Tässä on kurja, joka huusi, ja Herra kuuli ja pelasti hänet kaikista hänen ahdistuksistansa. 34:7 Kuin raadollinen huusi, kuuli \Herra\ häntä, ja autti hänen kaikista tuskistansa. Ps 34:7 Cosca radollinen huusi/ cuuli HERra händä/ ja autti hänen caikista tuskistans.
34:8 Herran enkeli asettuu niiden ympärille, jotka häntä pelkäävät, ja pelastaa heidät. 34:8 \Herran\ enkeli piirittää niitä, jotka häntä pelkäävät, ja pelastaa heitä. Ps 34:8 HERran Engeli pijrittä heitä jotca händä pelkäwät/ ja pelasta heitä.
34:9 Maistakaa ja katsokaa, kuinka Herra on hyvä. Autuas se mies, joka häneen turvaa! 34:9 Maistakaat ja katsokaat, kuinka \Herra\ on suloinen: autuas on se, joka häneen turvaa. Ps 34:9 Maistacat ja cadzocat cuinga HERra on suloinen/ autuas on se joca häneen turwa.
34:10 Peljätkää Herraa, te hänen pyhänsä, sillä häntä pelkääväisiltä ei mitään puutu. 34:10 Peljätkään \Herraa\ kaikki hänen pyhänsä; sillä jotka häntä pelkäävät, ei niiltä mitään puutu. Ps 34:10 Peljätkän HERra caicki hänen pyhäns: sillä jotca händä pelkäwät/ ei nijldä mitän puutu.
34:11 Nuoret leijonat kärsivät puutetta ja näkevät nälkää, mutta Herraa etsiväisiltä ei mitään hyvää puutu. 34:11 Nuorten jalopeurain pitää tarvitseman ja isooman; mutta jotka \Herraa\ etsivät, ei heiltä mitään hyvää puutu. Ps 34:11 Nuoret Lejonit pitä tarwidzeman ja isoman/ mutta jotca HERra edziwät/ ei heildä mitän hywä puutu.
34:12 Tulkaa, lapset, kuulkaa minua: Herran pelkoon minä teidät opetan. 34:12 Tulkaat tänne, lapset, kuulkaat minua: \Herran\ pelvon minä teille opetan. Ps 34:12 Tulcat tänne lapset/ cuulcat minua/ HERran pelgon minä teille opetan.
34:13 Kuka oletkin, joka elää tahdot ja rakastat elämän päiviä, nauttiaksesi onnea: 34:13 Kuka on, joka (hyvää) elämää pyytää? ja pitäis mielellänsä hyviä päiviä? Ps 34:13 Cuca on/ joca hywä elämätä pyytä ? ja pidäis mielelläns hywiä päiwiä ?
34:14 varjele kielesi pahasta ja huulesi vilppiä puhumasta 34:14 Varjele kieles pahuudesta, ja huules vilppiä puhumasta. Ps 34:14 Warjele kieles pahudesta/ ja huules wilpi puhumasta.
34:15 vältä pahaa ja tee hyvää, etsi rauhaa ja pyri siihen. 34:15 Lakkaa pahasta ja tee hyvää: etsi rauhaa ja noutele häntä. Ps 34:15 Lacka pahasta/ ja tee hywä/ edzi rauha ja noutele händä.
34:16 Herran silmät tarkkaavat vanhurskaita ja hänen korvansa heidän huutoansa. 34:16 \Herran\ silmät katsovat vanhurskaita, ja hänen korvansa heidän huutoansa. Ps 34:16 HERran silmät cadzowat wanhurcasta/ ja hänen corwans heidän parcuans.
34:17 Herran kasvot ovat pahantekijöitä vastaan, hävittääksensä maasta heidän muistonsa. 34:17 Mutta \Herran\ kasvot ovat pahointekiöitä vastaan, hukuttamaan maasta heidän muistoansa. Ps 34:17 Mutta HERran caswo on pahointekiöitä wastan/ hucuttaxens maasta heidän muistoans.
34:18 Vanhurskaat huutavat, ja Herra kuulee ja vapahtaa heidät kaikista heidän ahdistuksistansa. 34:18 Kuin (vanhurskaat) huutavat, niin \Herra\ kuulee, ja pelastaa heitä kaikista heidän tuskistansa. Ps 34:18 Cosca wanhurscat huutawat/ nijn HERra cuule/ ja pelasta heitä caikista tuskistans.
34:19 Lähellä on Herra niitä, joilla on särjetty sydän, ja hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli. 34:19 \Herra\ on juuri läsnä niitä, joilla on murheellinen sydän, ja auttaa niitä, joilla on surkia mieli. Ps 34:19 HERRA on juuri läsnä nijtä joilla on murhellinen sydän/ ja autta nijtä joilla on surkia mieli.
34:20 Monta on vanhurskaalla kärsimystä, mutta Herra vapahtaa hänet niistä kaikista. 34:20 Vanhurskaalle tapahtuu paljo pahaa; mutta \Herra\ hänen niistä kaikista päästää. Ps 34:20 Wanhurscalle tapahtu paljo paha/ mutta HERra hänen nijstä caikista päästä.
34:21 Hän varjelee kaikki hänen luunsa: ei yksikään niistä murru. 34:21 Hän kätkee kaikki hänen luunsa, ettei yhtäkään niistä murreta. Ps 34:21 Hän kätke caicki hänen luuns/ ettei yxikän heistä mureta.
34:22 Pahuus tappaa jumalattoman, ja jotka vanhurskasta vihaavat, ne tulevat syynalaisiksi. 34:22 Pahuus tappaa jumalattoman, ja jotka vanhurskasta vihaavat, ne hukutetaan. Ps 34:22 Pahus tappa jumalattoman/ ja jotca wanhurscasta wihawat/ he tulewat wicapääxi.
34:23 Herra lunastaa palvelijainsa sielut, eikä yksikään, joka häneen turvaa, tule syynalaiseksi. 34:23 \Herra\ lunastaa palveliansa sielut; ja kaikki, jotka häneen toivovat, ei pidä hukkuman. Ps 34:23 HERRA lunasta palweliains sielut/ ja caicki jotca häneen toiwowat/ tulewat nuhtettomaxi.