PSALMIT

PSALTTARIT

PSALTTARIT

1938 1776 1642
     
PSALMI 75 75 PSALTTARI LXXV.  Psalmi .
75:1 Veisuunjohtajalle; veisataan kuin: "Älä turmele" virsi; Aasafin laulu. 75:1 Asaphin Psalmi ja veisu, ettei hän hukkunut, edelläveisaajalle. Ps 75:1 Assaphin Psalmi ja weisu/ ettei hän huckunut/ edelläweisattapa.
75:2 Me kiitämme sinua, Jumala, me kiitämme sinua; lähellä on sinun nimesi, sinun ihmeitäsi kerrotaan. 75:2 Me kiitämme sinua, ja ilmoitamme ihmeitäs, että sinun nimes on niin läsnä. Ps 75:2 ME kijtäm sinua Jumala/ me kijtäm sinua ja ilmoitam sinun ihmeitäs/ että sinun nimes on nijn läsnä.
75:3 "Vaikka minä valitsenkin ajan, minä tuomitsen oikein. 75:3 Sillä ajallansa minä oikein tuomitsen. Ps 75:3 Sillä ajallans minä oikein duomidzen.
75:4 Vaikka maa kaikkine asukkaineen menehtyy pelkoon, pidän minä pystyssä sen patsaat." Sela. 75:4 Maa vapisee ja kaikki, jotka sen päällä asuvat; mutta minä vahvistan lujasti hänen patsaansa, Sela! Ps 75:4 Maa wapise ja caicki jotca sen päällä asuwat/ mutta minä wahwistan lujast hänen padzans. Sela.
75:5 "Ylvästelijöille minä sanon: älkää ylvästelkö, ja jumalattomille: älkää sarvea nostako. 75:5 Minä sanoin öykkäreille: älkäät niin kerskatko, ja jumalattomille: älkäät vallan päälle haastako. Ps 75:5 Minä sanoin Öyckäreille: älkät nijn kerscatco/ ja jumalattomille: älkät wallan päälle haastaco.
75:6 Älkää nostako sarveanne korkealle, älkää puhuko niskoitellen, julkeasti." 75:6 Älkäät niin pahoin haastako teidän valtanne päälle: älkäät puhuko niin niskuristi, Ps 75:6 Älkät nijn paljo haastaco teidän waldan päälle/ älkät puhuco nijn niscurist.
75:7 Ei tule apua idästä, ei lännestä, ei vuorisesta erämaasta, 75:7 Niinkuin ei mitään hätää olisi, eikä idästä eikä lännestä, taikka vuorilta korvessa. Ps 75:7 Nijncuin ei mitän hätä olis/ eikä idästä eli lännestä/ taicka wuorista jotca corwesa owat.
75:8 vaan Jumala on se, joka tuomitsee: yhden hän alentaa, toisen ylentää. 75:8 Sillä Jumala on tuomari, joka tämän alentaa ja toisen ylentää. Ps 75:8 Sillä Jumala on Duomari/ joca tämän alenda ja toisen ylendä.
75:9 Sillä Herran kädessä on malja, joka vaahtoaa täynnänsä höystettyä viiniä, ja siitä hän kaataa; kaikkien maan jumalattomien täytyy se juoda, särpiä pohjasakkaa myöten. 75:9 Sillä \Herran\ kädessä on malja täynnä, väkevällä viinalla täytetty, ja siitä hän panee sisälle; vaan sen rahkan täytyy kaikkein jumalattomain maan päällä juoda, ja ryypätä ulos. Ps 75:9 Sillä HERran kädes on malja täynäns/ wäkewällä wijnalla täytetty/ ja sijtä hän pane sisälle/ waan caickein jumalattomain täyty juoda/ ja rahgangin ryypätä ulos.
75:10 Mutta minä julistan iäti, veisaan kiitosta Jaakobin Jumalalle. 75:10 Mutta minä ilmoitan ijankaikkisesti, ja veisaan kiitosta Jakobin Jumalalle. Ps 75:10 Mutta minä ilmoitan ijancaickisest/ ja weisan kijtost Jacobin Jumalalle.
75:11 Ja kaikki jumalattomien sarvet minä katkaisen; korkealle kohoavat vanhurskaan sarvet. 75:11 Ja minä tahdon särkeä kaiken jumalattomain vallan, että vanhurskasten valta korotettaisiin. Ps 75:11 Ja minä tahdon särkiä caiken jumalattomain wallan/ että wanhurscasten walda corgotettaisin.