PSALMIT

PSALTTARIT

PSALTTARIT

1938 1776 1642
     
PSALMI 118 118 PSALTTARI CXVIII.  Psalmi .
118:1 Kiittäkää Herraa, sillä hän on hyvä; sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. 118:1 Kiittäkäät \Herraa\; sillä hän on hyvä, ja hänen laupiutensa pysyy ijankaikkisesti. Ps 118:1 KIittäkät HERra: sillä hän on hywä/ ja hänen hywydens pysy ijancaickisest.
118:2 Näin sanokoon Israel; sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. 118:2 Sanokaan nyt Israel: hänen laupiutensa pysyy ijankaikkisesti. Ps 118:2 Sanocan Israel/ hänen hywydens pysy ijancaickisest.
118:3 Näin sanokoon Aaronin suku; sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. 118:3 Sanokaan nyt Aaronin huone: hänen laupiutensa pysyy ijankaikkisesti. Ps 118:3 Sanocan Aaronin huone/ hänen hywydens pysy ijancaickisest.
118:4 Näin sanokoot ne, jotka Herraa pelkäävät; sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. 118:4 Sanokaan nyt kaikki, jotka \Herraa\ pelkäävät: hänen laupiutensa pysyy ijankaikkisesti. Ps 118:4 Sanocan caicki jotca HERra pelkäwät/ hänen hywydens pysy ijancaickisest.
118:5 Ahdistuksessani minä huusin Herraa, Herra vastasi minulle ja asetti minut avaraan paikkaan. 118:5 Tuskissani minä \Herraa\ avukseni huusin, ja \Herra\ kuuli minua, ja pelasti minun. Ps 118:5 Tuskisani minä HERra rucoilin/ ja HERra cuuldeli minua/ ja lohdutti minua.
118:6 Herra on minun puolellani, en minä pelkää; mitä voivat ihmiset minulle tehdä? 118:6 \Herra\ on minun kanssani; sentähden en minä pelkää, mitä ihmiset minulle tekisivät. Ps 118:6 HERra on minun cansani/ sentähden en minä pelkä/ mitä ihmiset minun tekisit.
118:7 Herra on minun puolellani ja auttaa minua, ja minä saan ilolla katsella vihamiehiäni. 118:7 \Herra\ on minun kanssani auttamassa minua, ja minä tahdon nähdä iloni minun vihollisistani. Ps 118:7 HERra on minun cansani auttamas minua/ ja minä tahdon nähdä iloni minun wihollisistani.
118:8 Parempi on luottaa Herraan, kuin turvata ihmisiin. 118:8 Parempi on uskaltaa \Herran\ päälle, kuin luottaa ihmisiin. Ps 118:8 Parambi on uscalda HERran päälle/ cuin luotta ihmisijn.
118:9 Parempi on luottaa Herraan, kuin turvata ruhtinaihin. 118:9 Parempi on uskaltaa \Herran\ päälle, kuin luottaa päämiehiin. Ps 118:9 Parambi on uscalda HERran päälle/ cuin luotta päämiehin.
118:10 Kaikki pakanat piirittivät minua - Herran nimessä minä lyön heidät maahan. 118:10 Kaikki pakanat piirittävät minua; mutta \Herran\ nimeen minä heitä lyön maahan. Ps 118:10 Caicki pacanat pijrittäwät minua/ mutta HERran nimeen minä heitä lyön maahan.
118:11 He piirittivät minua joka taholta - Herran nimessä minä lyön heidät maahan. 118:11 He piirittävät minua joka kulmalta; mutta \Herran\ nimeen minä heitä lyön maahan. Ps 118:11 He pijrittäwät minun joca curilda/ mutta HERran nimeen minä heitä lyön maahan.
118:12 Niinkuin mehiläiset he minua piirittivät - he sammuvat kuin tuli orjantappuroissa. Herran nimessä minä lyön heidät maahan. 118:12 He piirittävät minua niinkuin kimalaiset, ja he sammuvat niinkuin tuli orjantappuroissa; mutta \Herran\ nimeen minä heitä lyön maahan. Ps 118:12 He pijrittäwät minua nijncuin kimalaiset/ ja he sammuwat nijncuin tuli orjantappuroisa/ mutta HERran nimeen minä heitä lyön maahan.
118:13 Sinä sysäsit minua kovasti, että kaatuisin, mutta Herra auttoi minua. 118:13 Minua kovin sysätään lankeemaan; mutta \Herra\ auttaa minua. Ps 118:13 Minua sysätän langeman/ mutta HERra autta minua.
118:14 Herra on minun väkevyyteni ja ylistysvirteni, ja hän tuli minulle pelastajaksi. 118:14 \Herra\ on minun väkevyyteni, ja minun virteni, ja on minun autuuteni. Ps 118:14 HERra on minun wäkewyden/ ja minun Psalmin/ ja on minun autuuden.
118:15 Riemun ja pelastuksen huuto kuuluu vanhurskaitten majoissa: Herran oikea käsi tekee väkeviä tekoja. 118:15 Ilon ja autuuden ääni on vanhurskasten majoissa: \Herran\ oikia käsi saa voiton. Ps 118:15 Ilolla weisatan woitosta wanhurscasten majoisa/ HERran oikia käsi saa woiton.
118:16 Herran oikea käsi korottaa, Herran oikea käsi tekee väkeviä tekoja. 118:16 \Herran\ oikia käsi on koroitettu: \Herran\ oikia käsi saa voiton. Ps 118:16 HERran oikia käsi on corgotettu/ HERran oikia käsi saa woiton.
118:17 En minä kuole, vaan elän ja julistan Herran töitä. 118:17 En minä kuole, vaan elän, ja \Herran\ tekoja luettelen. Ps 118:17 En minä cuole/ waan elän/ ja HERran tecoja ilmoitan.
118:18 Herra minua kyllä kuritti, mutta kuolemalle hän ei minua antanut. 118:18 Kyllä \Herra\ minua kurittaa, vaan ei hän minua kuolemalle anna. Ps 118:18 Kyllä HERra minua curitta/ waan ei hän minua cuolemalle anna.
118:19 Avatkaa minulle vanhurskauden portit, käydäkseni niistä sisälle kiittämään Herraa. 118:19 Avatkaat minulle vanhurskauden portit, minun käydäkseni sisälle, kiittämään \Herraa\. Ps 118:19 Awatcat minulle wanhurscauden portit/ minun sisälle käydäxeni/ kijttämän HERra.
118:20 Tämä on Herran portti: vanhurskaat käyvät siitä sisälle. 118:20 Tämä on \Herran\ portti: vanhurskaat siitä käyvät sisälle. Ps 118:20 Se on HERran portti/ wanhurscat sijtä käywät sisälle.
118:21 Minä kiitän sinua siitä, että vastasit minulle ja tulit minulle pelastajaksi. 118:21 Minä kiitän sinua, ettäs minun rukoukseni kuulit, ja autit minua. Ps 118:21 Minä kijtän sinua ettäs minua nöyrytit/ ja autit minua.
118:22 Se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi. 118:22 Se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi. Ps 118:22 Se kiwi jonga rakendajat hyljäisit/ on tullut culmakiwexi.
118:23 Herralta tämä on tullut; se on ihmeellistä meidän silmissämme. 118:23 \Herralta\ se on tapahtunut, ja on ihme meidän silmäimme edessä. Ps 118:23 HERralda se on tapahtunut/ ja on ihme meidän silmäim edesä.
118:24 Tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt; riemuitkaamme ja iloitkaamme siitä. 118:24 Tämä on se päivä, jonka \Herra\ teki: iloitkaamme ja riemuitkaamme hänessä. Ps 118:24 Tämä on se päiwä jonga HERra teke/ iloitcam ja riemuitcam hänesä.
118:25 Oi Herra, auta, oi Herra, anna menestys! 118:25 O \Herra\, auta, o \Herra\, anna menestyä! Ps 118:25 O HERra auta/ o HERra anna menestyä.
118:26 Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen; me siunaamme teitä Herran huoneesta. 118:26 Siunattu olkoon se, joka tulee \Herran\ nimeen! me siunaamme teitä \Herran\ huoneesta. Ps 118:26 Kijtetty olcon se joca tule HERran nimeen/ me siunam teitä HERran huonesta.
118:27 Herra on Jumala, ja hän antoi valon meille loistaa. Sitokaa juhlauhrit köysillä alttarin sarviin asti. 118:27 \Herra\ on Jumala, joka meitä valistaa: kaunistakaat juhlalehdillä hamaan alttarin sarviin asti. Ps 118:27 HERra on Jumala joca meitä walista/ caunistacat juhla lehdeillä/ haman Altarin sarwein asti.
118:28 Sinä olet minun Jumalani, ja sinua minä kiitän. Minun Jumalani, sinua minä kunnioitan. 118:28 Sinä olet minun Jumalani, ja minä kiitän sinua; minun Jumalani! sinua minä ylistän. Ps 118:28 Sinä olet minun Jumalan/ ja minä kijtän sinua/ minun Jumalan/ sinua minä ylistän.
118:29 Kiittäkää Herraa, sillä hän on hyvä; sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. 118:29 Kiittäkäät \Herraa\; sillä hän on hyvä, ja hänen laupiutensa pysyy ijankaikkisesti. Ps 118:29 Kijttäkät HERra: sillä hän on hywä/ ja hänen hywydens pysy ijancaickisest.