PSALMIT

PSALTTARIT

PSALTTARIT

1938 1776 1642
     
PSALMI 135 135 PSALTTARI CXXXV.  Psalmi .
135:1 Halleluja! Ylistäkää Herran nimeä. Ylistäkää, te Herran palvelijat, 135:1 Halleluja! Ylistäkäät \Herran\ nimeä, kiittäkäät, \Herran\ palveliat. Ps 135:1 Halleluja. YListäkät HERran nime/ kijttäkät HERran palweliat.
135:2 jotka seisotte Herran huoneessa, meidän Jumalamme huoneen esikartanoissa. 135:2 Te kuin seisotte \Herran\ huoneessa, meidän Jumalamme esihuoneissa. Ps 135:2 Te cuin seisotta HERran huonesa/ meidän Jumalam esihuoneisa.
135:3 Ylistäkää Herraa, sillä Herra on hyvä, veisatkaa kiitosta hänen nimellensä, sillä se on suloinen. 135:3 Kiittäkäät \Herraa\, sillä \Herra\ on hyvä, ja veisatkaat kiitosta hänen nimellensä; sillä se on suloinen. Ps 135:3 Kijttäkät HERra/ sillä HERra on hywä/ ja weisatcat kijtost hänen nimellens: sillä se on suloinen.
135:4 Sillä Herra on valinnut Jaakobin omaksensa, Israelin omaisuudeksensa. 135:4 Sillä \Herra\ on itsellensä valinnut Jakobin, Israelin omaksensa. Ps 135:4 Sillä HERra on idzellens walinnut Jacobin/ Israelin hänen omaxens.
135:5 Sillä minä tiedän, että Herra on suuri, ja meidän Herramme korkeampi kaikkia jumalia. 135:5 Minä tiedän, että \Herra\ on suuri, ja meidän Jumalamme kaikkein jumalain ylitse. Ps 135:5 Minä tiedän että HERra on suuri/ ja meidän Jumalam caickein jumalain seas.
135:6 Kaiken, mitä Herra tahtoo, hän tekee, sekä taivaassa että maassa, merissä ja kaikissa syvyyksissä; 135:6 Kaikki, mitä \Herra\ tahtoo, niin hän tekee, taivaassa ja maassa, meressä ja kaikessa syvyydessä; Ps 135:6 Caicki mitä HERra tahto/ nijn hän teke/ taiwas/ maas/ meres ja caikes sywydes.
135:7 hän, joka nostaa pilvet maan ääristä, tekee salamat ja sateen ja tuopi tuulen sen säilytyspaikoista; 135:7 Joka pilvet nostaa maan ääristä, joka pitkäisen leimauksesta sateen saattaa, ja tuulen tuo ulos tavaroistansa; Ps 135:7 Joca pilwet nosta maan äristä/ joca pitkäisen tulen ja saten teke/ joca tuulet salaisista paicoista anda puhalda.
135:8 hän, joka surmasi Egyptin esikoiset, niin ihmisten kuin eläinten; 135:8 Joka esikoiset Egyptissä löi, sekä ihmisistä että karjasta, Ps 135:8 Joca esicoiset Egyptis löi/ sekä ihmisistä että carjasta.
135:9 hän, joka lähetti tunnusteot ja ihmeet sinun keskellesi, Egypti, faraota ja kaikkia hänen palvelijoitansa vastaan; 135:9 Ja antoi merkkinsä ja ihmeensä tulla Egyptin keskelle, Pharaolle ja kaikille hänen palvelioillensa; Ps 135:9 Ja andoi merckins ja ihmens tulla Egyptin keskelle/ Pharaolle ja caikille hänen palwelioillens.
135:10 hän, joka kukisti suuret kansat ja tuotti surman väkeville kuninkaille, 135:10 Joka monet pakanat löi, ja tappoi väkevät kuninkaat: Ps 135:10 Joca paljon Canssa löi/ ja tappoi wäkewät Cuningat.
135:11 Siihonille, amorilaisten kuninkaalle, ja Oogille, Baasanin kuninkaalle, ja kaikille Kanaanin valtakunnille 135:11 Sihonin Amorilaisten kuninkaan, ja Ogin Basanin kuninkaan, ja kaikki Kanaanin valtakunnat, Ps 135:11 Sihonin Amorrerein Cuningan/ ja Oggin Basanin Cuningan/ ja caicki Canaan waldacunnat.
135:12 ja antoi heidän maansa perintöosaksi, perintöosaksi kansallensa Israelille. 135:12 Ja antoi heidän maansa perimiseksi, Israelille kansallensa perimiseksi. Ps 135:12 Ja andoi heidän maans perimisexi/ Israelille hänen Canssallens perimisexi.
135:13 Herra, sinun nimesi pysyy iankaikkisesti, Herra, sinun muistosi polvesta polveen. 135:13 \Herra\, sinun nimes pysyy ijankaikkisesti: \Herra\, sinun muistos pysyy suvusta sukuun. Ps 135:13 HERra sinun nimes pysy ijancaickisest/ sinun muistos pysy HERra loppumata.
135:14 Sillä Herra hankkii oikeuden kansalleen ja armahtaa palvelijoitansa. 135:14 Sillä \Herra\ tuomitsee kansansa, ja on palvelioillensa armollinen. Ps 135:14 Sillä HERra duomidze hänen Canssans/ ja on palwelioillens armollinen.
135:15 Pakanain epäjumalat ovat hopeata ja kultaa, ihmiskätten tekoa. 135:15 Pakanain epäjumalat ovat hopia ja kulta, ihmisten käsillä tehdyt. Ps 135:15 Pacanain epäjumalat owat hopia ja culda/ ihmisten käsillä tehdyt.
135:16 Niillä on suu, mutta eivät ne puhu, niillä on silmät, mutta eivät näe, 135:16 Heillä on suu, ja ei puhu: heillä ovat silmät, ja ei näe; Ps 135:16 Heillä on suu/ ja ei mitän puhu/ heillä owat silmät/ ja ei mitän näe.
135:17 niillä on korvat, mutta eivät kuule, eikä niillä ole henkeä suussansa. 135:17 Heillä ovat korvat, ja ei kuule: eikä ole henkeä heidän suussansa. Ps 135:17 Heillä owat corwat/ ja ei mitän cuule/ eikä ole henge ensingän heidän suusans.
135:18 Niiden kaltaisia ovat niiden tekijät ja kaikki, jotka niihin turvaavat. 135:18 Jotka niitä tekevät, he ovat niiden kaltaiset, ja kaikki, jotka heihin uskaltavat. Ps 135:18 Jotca nijtä tekewät/ he owat heidän caltaisens/ ja caicki jotca heihin uscaldawat.
135:19 Te, Israelin suku, kiittäkää Herraa, te, Aaronin suku, kiittäkää Herraa. 135:19 Te Israelin huoneesta, kiittäkäät \Herraa\! te Aaronin huoneesta, kiittäkäät \Herraa\! Ps 135:19 Israelin huone kijttäkän HERra/ te Aaronin huonesta/ kijttäkät HERra.
135:20 Te, Leevin suku, kiittäkää Herraa, te, Herraa pelkääväiset, kiittäkää Herraa. 135:20 Te Levin huoneesta, kiittäkäät \Herraa\! te jotka \Herraa\ pelkäätte, kiittäkäät \Herraa\! Ps 135:20 Te Lewin huonesta kijttäkät HERra/ te cuin HERra pelkätte/ kijttäkät HERra.
135:21 Kohotkoon Herralle kiitos Siionista, hänelle, joka Jerusalemissa asuu. Halleluja! 135:21 Kiitetty olkoon \Herra\ Zionista, joka Jerusalemissa asuu! Halleluja! Ps 135:21 Kijtetty olcon HERra Zionista/ joca Jerusalemis asu. Halleluja.