PSALMIT

PSALTTARIT

PSALTTARIT

1938 1776 1642
     
PSALMI 1 1 PSALTTARI I.  Psalmi .
     
1:1 Autuas se mies, joka ei vaella jumalattomain neuvossa eikä astu syntisten teitä eikä istu, kussa pilkkaajat istuvat, 1:1 Autuas on se, joka ei vaella jumalattomain neuvossa, eikä seiso syntisten tiellä, eikä istu kussa pilkkaajat istuvat; Ps 1:1 AUtuas on se joca ei waella jumalattomitten neuwosa/ eikä astu synneisten teille/ eikä istu cusa pilckajat istuwat
1:2 vaan rakastaa Herran lakia ja tutkistelee hänen lakiansa päivät ja yöt! 1:2 Vaan rakastaa \Herran\ lakia, ja ajattelee hänen lakiansa päivät ja yöt. Ps 1:2 Waan racasta HERran Lakia/ ja ajattele hänen Lakians päiwät ja yöt.
1:3 Hän on niinkuin istutettu puu vesiojain tykönä, joka antaa hedelmänsä ajallaan ja jonka lehti ei lakastu; ja kaikki, mitä hän tekee, menestyy. 1:3 Hän on niinkuin istutettu puu vesiojain tykönä, joka hedelmänsä antaa ajallansa, ja hänen lehtensä ei varise, ja kaikki menestyy, mitä hän tekee. Ps 1:3 Hän on nijncuin istutettu puu wesiojan tykönä/ joca hedelmäns anda ajallans/ ja hänen lehtens ei warise/ ja caicki menesty mitä hän teke.
1:4 Niin eivät jumalattomat! Vaan he ovat kuin akanat, joita tuuli ajaa. 1:4 Mutta jumalattomat ei ole niin, vaan niinkuin akana, jonka tuuli hajoittelee. Ps 1:4 MUtta jumalattomat ei ole nijn/ waan nijncuin acana/ jonga tuuli hajottele.
1:5 Sentähden eivät jumalattomat kestä tuomiolla eivätkä syntiset vanhurskasten seurakunnassa. 1:5 Sentähden ei jumalattomat kestä tuomiota, eikä syntiset vanhurskasten seuraa. Ps 1:5 Sentähden ei jumalattomat kestä duomiota/ eikä synneiset wanhurscasten seura.
1:6 Sillä Herra tuntee vanhurskasten tien, mutta jumalattomain tie hukkuu. 1:6 Sillä \Herra\ tietää vanhurskasten tien; mutta jumalattomain tie hukkuu. Ps 1:6 Sillä HERra tietä wanhurscasten tien/ mutta jumalattomitten tie hucku.
     
Sivusto päivitetty 03/2011