PSALMIT

PSALTTARIT

PSALTTARIT

1938 1776 1642
     
PSALMI 108 108 PSALTTARI CVIII.  Psalmi .
108:1 Laulu; Daavidin virsi. 108:1 Psalmi, Davidin veisu. Ps 108:1 Psalmi Dawidin weisu.
108:2 Minun sydämeni on valmis, Jumala, minä tahdon veisata ja soittaa; valmis on minun sieluni. 108:2 Jumala! minun sydämeni on valmis: minä veisaan ja kiitän, niin myös minun kunniani. Ps 108:2 JUmala/ minun sydämen on walmis/ minä weisan ja kijtän/ ja myös minun cunnian.
108:3 Heräjä, harppu ja kannel. Minä tahdon herättää aamuruskon. 108:3 Nouse, psaltari ja kantele; minä nousen varhain. Ps 108:3 Nouse Psaltari ja Candele/ minä nousen warahin.
108:4 Herra, sinua minä kiitän kansojen joukossa ja veisaan sinun kiitostasi kansakuntien keskellä. 108:4 Sinua, \Herra\, minä kiitän kansain seassa: minä veisaan sinulle kiitosta sukukunnissa. Ps 108:4 Sinua HERra minä kijtän Canssain seas minä weisan sinulle kijtost sucucunnisa.
108:5 Sillä suuri on sinun armosi ja ulottuu ylitse taivasten ja sinun totuutesi hamaan pilviin asti. 108:5 Sillä sinun armos on suuri ylitse taivasten, ja sinun totuutes hamaan pilviin asti. Ps 108:5 Sillä sinun armos ulottu nijn lewiäldä cuin taiwas on/ ja sinun totudes nijn lewiäldä cuin pilwet käywät.
108:6 Korota itsesi yli taivasten, Jumala, ja levitköön sinun kunniasi yli kaiken maan. 108:6 Korota sinuas, Jumala, taivasten ylitse ja kunnias kaiken maan ylitse, Ps 108:6 Corgota sinuas Jumala taiwan ylidze/ ja sinun cunnias caiken maan ylidze.
108:7 Että sinun rakkaasi pelastetuiksi tulisivat, auta oikealla kädelläsi ja vastaa minulle. 108:7 Että sinun rakkaat ystäväs vapaaksi tulisivat; auta oikialla kädelläs, ja kuule minun rukoukseni. Ps 108:7 Että sinun rackat ystäwäs wapaxi tulisit/ auta oikialla kädelläs/ ja cuuldele minua.
108:8 Jumala on puhunut pyhäkössänsä. Minä riemuitsen, minä jaan Sikemin ja mittaan Sukkotin laakson. 108:8 Jumala on puhunut pyhässänsä, siitä minä iloitsen: minä jaan Sikemin, ja mittaan Sukkotin laakson. Ps 108:8 Jumala puhu hänen Pyhäsäns/ sijtä minä iloidzen/ ja jaan Sichemin/ ja mittan Suchothin laxon.
108:9 Minun on Gilead, ja minun on Manasse; Efraim on minun pääni suojus, Juuda minun valtikkani. 108:9 Gilead on minun, Manasse on myös minun, ja Ephraim on minun pääni väkevyys: Juuda on minun päämieheni; Ps 108:9 Gilead on minun/ Manasse on myös minun/ ja Ephraim on minun pääni wäkewys/ Juda on minun päämiehen.
108:10 Mooab on minun pesuastiani, Edomiin minä viskaan kenkäni, minä riemuitsen Filistean maasta. 108:10 Moab on minun pesinastiani, minä venytän kenkäni Edomin päälle: Philistealaisten ylitse minä iloitsen. Ps 108:10 Moab on minun pesinastian/ minä wenytän kengäni Edomin päälle/ Philisterein ylidze minä ihastun.
108:11 Kuka vie minut varustettuun kaupunkiin? Kuka saattaa minut Edomiin? 108:11 Kuka vie minua vahvaan kaupunkiin? kuka vie minua Edomiin? Ps 108:11 Cuca wie minua wahwaan Caupungijn ? cuca wie minua Edomijn ?
108:12 Etkö sinä, Jumala, hyljännyt meitä? Et lähtenyt, Jumala, meidän sotajoukkojemme kanssa! 108:12 Etkös sinä, Jumala, joka meitä heittänyt olet pois? Ja etkös mene ulos, Jumala, meidän sotaväkemme kanssa? Ps 108:12 Etkös Jumala sitä tee ? joca meitä heittänyt olet pois. Ja et mene ulos Jumala meidän sotawäkem cansa ?
108:13 Anna meille apu ahdistajaa vastaan, sillä turha on ihmisten apu. 108:13 Saata meille apua tuskissamme; sillä ihmisten apu on turha. Ps 108:13 Saata meille apua tuskisam: sillä ihmisten apu on turha.
108:14 Jumalan voimalla me teemme väkeviä tekoja; hän tallaa meidän vihollisemme maahan. 108:14 Jumalassa me tahdomme urhoollisia töitä tehdä; ja hän polkee meidän vihollisemme alas. Ps 108:14 Jumalasa me teem urhollisia töitä/ ja hän polke meidän wihollisem alas.