PSALMIT

PSALTTARIT

PSALTTARIT

1938 1776 1642
     
PSALMI 85 85 PSALTTARI LXXXV.  Psalmi .
85:1 Veisuunjohtajalle; koorahilaisten virsi. 85:1 Koran lasten Psalmi, edelläveisaajalle. Ps 85:1 Corahn lasten Psalmi/ edelläweisattapa.
85:2 Herra, ennen sinä olit suosiollinen maallesi, sinä käänsit Jaakobin kohtalon. 85:2 \Herra\, sinä kuin (muinen) olit armollinen sinun maakunnalles, ja Jakobin vangit lunastit, Ps 85:2 HERra sinä cuin muinen olit armollinen sinun maacunnalles/ ja Jacobin fangit lunastit.
85:3 Sinä annoit anteeksi kansasi pahat teot ja peitit kaikki heidän syntinsä. Sela. 85:3 Sinä anteeksi annoit kansas pahat teot, ja kaikki heidän syntinsä peitit, Sela! Ps 85:3 Sinä cuin muinen olet andanut andexi sinun Canssas pahat tegot/ ja caicki heidän syndins peittänyt. Sela.
85:4 Sinä panit kaiken kiivastuksesi pois ja lauhduit vihasi hehkusta. 85:4 Sinä lepytit kaiken vihas, ja käänsit sinuas vihas julmuudesta. Ps 85:4 Sinä cuin muinen lepytit caicki wihas/ ja käänsit sinuas wihas julmudesta.
85:5 Käänny taas meidän puoleemme, sinä pelastuksemme Jumala, älä ole enää tuimistunut meihin. 85:5 Käännä meitä, meidän autuutemme Jumala, ja pane pois vihas meistä. Ps 85:5 Lohduta meitä Jumala meidän wapahtajam/ ja käännä pois wihas meistä.
85:6 Oletko ainiaaksi vihastunut meihin, pidätkö vihaa suvusta sukuun? 85:6 Tahdotkos siis ijankaikkisesti olla vihainen meidän päällemme? eli vihas pitää sukukunnasta sukukuntaan? Ps 85:6 Tahdotcos sijs ijancaickisest olla wihainen meidän päällem? eli sinun wihas pitä sucucunnasta sucucundaan?
85:7 Etkö virvoita meitä eloon jälleen, että sinun kansasi iloitsisi sinussa? 85:7 Etkös käänny, ja meitä virvoita, että kansas sinussa iloitsis? Ps 85:7 Etkös meitä wirgota jällens/ että Canssas sinusa iloidzis ?
85:8 Herra, suo meidän nähdä sinun armosi, anna apusi meille. 85:8 \Herra\, osoita meille armos, ja sinun autuutes anna meille. Ps 85:8 HERra osota meille armos ja auta meitä.
85:9 Minä tahdon kuulla, mitä Jumala, Herra, puhuu: hän puhuu rauhaa kansallensa, hurskaillensa; älkööt he kääntykö jälleen tyhmyyteen. 85:9 Jospa minä kuulisin, mitä \Herra\ Jumala puhuu, että hän rauhan lupasi kansallensa ja pyhillensä, ettei he hulluuteen joutuisi. Ps 85:9 Josca minä cuulisin mitä HERra Jumala puhu/ että hän rauhan lupais Canssallens ja pyhillens/ ettei he hulluteen joutuis.
85:10 Totisesti, hänen apunsa on lähellä niitä, jotka häntä pelkäävät, ja niin meidän maassamme kunnia asuu. 85:10 Kuitenkin on hänen apunsa niiden tykönä, jotka häntä pelkäävät, että meidän maallamme kunnia asuis; Ps 85:10 Cuitengin on hänen apuns nijden tykönä jotca händä pelkäwät/ että meidän maalla cunnia asuis.
85:11 Armo ja totuus tapaavat toisensa täällä, vanhurskaus ja rauha antavat suuta toisillensa, 85:11 Että laupius ja totuus keskenänsä kohtaisivat: vanhurskaus ja rauha toinen toisellensa suuta antaisivat; Ps 85:11 Että laupius ja totuus keskenäns cohtaisit/ wanhurscaus ja rauha toinen toisens suuta andaisit.
85:12 uskollisuus versoo maasta, ja vanhurskaus katsoo taivaasta. 85:12 Että totuus maasta vesois, ja vanhurskaus taivaasta katsois; Ps 85:12 Että totuus maasta wesois/ ja wanhurscaus taiwast cadzois.
85:13 Herra antaa meille kaikkea hyvää, ja meidän maamme antaa satonsa. 85:13 Että myös meille \Herra\ hyvin tekis, ja meidän maamme hedelmänsä antais; Ps 85:13 Että myös meille HERra hywin tekis/ ja meidän maam hedelmäns annais.
85:14 Vanhurskaus käy hänen edellänsä ja seuraa hänen askeltensa jälkiä. 85:14 Että vanhurskaus sittenkin hänen edessänsä pysyis ja menestyis. Ps 85:14 Että wanhurscaus sijttekin hänen edesäns pysyis ja menestyis.