PSALMIT

PSALTTARIT

PSALTTARIT

1938 1776 1642

 

 

 

PSALMI 20 20 PSALTTARI XX.  Psalmi .
20:1 Veisuunjohtajalle; Daavidin virsi. 20:1 Davidin Psalmi, edelläveisaajalle. Ps 20:1 Dawidin Psalmi edelläweisattapa.
20:2 Kuulkoon Herra sinua hädän päivänä, varjelkoon sinua Jaakobin Jumalan nimi. 20:2 \Herra\ kuulkoon sinua hädässäs, Jakobin Jumalan nimi sinua varjelkoon! Ps 20:2 HERra cuulcon sinua hädäsäs/ Jacobin Jumalan nimi sinua warjelcon.
20:3 Hän lähettäköön sinulle avun pyhäköstä ja tukekoon sinua Siionista. 20:3 Hän lähettäköön sinulle apua pyhästä ja Zionista sinua vahvistakoon! Ps 20:3 Hän lähettäkön sinulle apua Pyhästä/ ja Zionista sinua wahwistacon.
20:4 Muistakoon hän kaikki sinun uhrilahjasi, ja olkoon sinun polttouhrisi lihava hänen silmissään. Sela. 20:4 Hän muistakoon kaikki ruokauhris, ja sinun polttouhris olkoon lihavat, Sela! Ps 20:4 Hän muistacon caicki sinun ruocauhris/ ja sinun polttouhris olcon lihawat. Sela.
20:5 Hän antakoon sinulle, mitä sydämesi halajaa, ja täyttäköön kaikki sinun aivoituksesi. 20:5 Hän antakoon sinulle, mitä sinun sydämes anoo, ja päättäköön kaikki aivoitukses! Ps 20:5 Hän andacon sinulle mitä sinun sydämes ano/ ja päättäkön caicki aiwoituxes.
20:6 Suotakoon meidän riemuita sinun voitostasi ja nostaa lippumme Jumalamme nimeen. Täyttäköön Herra kaikki sinun pyyntösi. 20:6 Me kerskaamme sinun avustas, ja meidän Jumalamme nimessä me ylennämme lippumme: \Herra\ täyttäköön kaikki sinun rukoukses! Ps 20:6 Me kerscamme sinun awustas/ ja meidän Jumalam nimes/ me ylennäm meidän lippum/ HERra täyttäkön caicki sinun rucouxes.
20:7 Nyt minä tiedän, että Herra auttaa voideltuansa, vastaa hänelle pyhästä taivaastansa, auttaa häntä oikean kätensä voimallisilla teoilla. 20:7 Nyt minä tunnen \Herran\ voideltuansa auttavan, ja häntä kuulevan pyhästä taivaastansa: hänen oikia kätensä auttaa voimallisesti. Ps 20:7 Nyt minä tunnen HERran woideltuans auttawan/ ja händä cuulewan hänen pyhästä taiwastans/ hänen oikia kätens autta woimallisest.
20:8 Toiset turvaavat vaunuihin, toiset hevosiin, mutta me tunnustamme Herran, Jumalamme, nimeä. 20:8 Nämät uskaltavat rattaisiin ja oreihin; mutta me muistamme \Herran\ Jumalamme nimeä. Ps 20:8 Nämät uscaldawat rattaisijn ja oreihin/ mutta me muistam meidän HERram Jumalan nime.
20:9 He vaipuvat maahan ja kaatuvat, mutta me nousemme ja pysymme pystyssä. 20:9 He ovat kukistetut ja langenneet; mutta me nousemme ja pystyällä seisomme. Ps 20:9 He owat cukistetut ja langennet/ mutta me pystyällä seisomma.
20:10 Herra, auta! Vastatkoon kuningas meille, kun huudamme. 20:10 Auta \Herra\! Kuningas meitä kuulkaan, kuin me huudamme. Ps 20:10 Auta HERra/ Cuningas meitä cuulcan/ cosca me huudamme.