PSALMIT

PSALTTARIT

PSALTTARIT

1938 1776 1642
     
PSALMI 105 105 PSALTTARI CV.  Psalmi .
105:1 Kiittäkää Herraa, julistakaa hänen nimeänsä, tehkää hänen suuret tekonsa tiettäviksi kansojen keskuudessa. 105:1 Kiittäkäät \Herraa\, ja saarnatkaat hänen nimeänsä, julistakaat hänen töitänsä kansain seassa! Ps 105:1 KIittäkät HERra/ ja saarnatcat hänen nimens/ julistacat hänen töitäns Canssoisa.
105:2 Laulakaa hänelle, veisatkaa hänelle, puhukaa kaikista hänen ihmeistänsä. 105:2 Veisatkaat hänelle, soittakaat hänelle, puhukaat kaikista hänen ihmeistänsä. Ps 105:2 Weisatcat hänestä ja kijttäkät händä/ puhucat caikista hänen ihmeistäns.
105:3 Hänen pyhä nimensä olkoon teidän kerskauksenne; iloitkoon niiden sydän, jotka etsivät Herraa. 105:3 Ylistäkäät hänen pyhää nimeänsä: niiden sydän iloitkaan, jotka etsivät \Herraa\! Ps 105:3 Riemuitcat hänen pyhästä nimestäns/ iloitcan nijden sydämet/ jotca händä edziwät.
105:4 Kysykää Herraa ja hänen voimaansa, etsikää alati hänen kasvojansa. 105:4 Kysykäät \Herraa\ ja hänen voimaansa, etsikäät alati hänen kasvojansa! Ps 105:4 Kysykät HERra ja hänen woimans/ edzikät alati hänen caswons.
105:5 Muistakaa hänen ihmetöitänsä, jotka hän on tehnyt, hänen ihmeitänsä ja hänen suunsa tuomioita, 105:5 Muistakaat hänen ihmeellisiä töitänsä, jotka hän tehnyt on, hänen ihmeitänsä ja hänen sanojansa. Ps 105:5 Muistacat hänen ihmellisiä töitäns/ jotca hän tehnyt on/ hänen ihmeitäns ja hänen sanans.
105:6 te Aabrahamin, hänen palvelijansa, siemen, Jaakobin lapset, te hänen valittunsa. 105:6 Te Abrahamin hänen palveliansa siemen, te Jakobin hänen valittunsa lapset. Ps 105:6 Te cuin oletta Abrahamin hänen palwelians siemen/ te Jacobin hänen walittuns lapset.
105:7 Hän, Herra, on meidän Jumalamme; hänen tuomionsa käyvät yli kaiken maan. 105:7 Hänpä on \Herra\ meidän Jumalamme: hän tuomitsee kaikessa maailmassa. Ps 105:7 Hänbä on HERra meidän Jumalam/ hän duomidze caikesa mailmasa.
105:8 Hän muistaa liittonsa iankaikkisesti, säätämänsä sanan hamaan tuhansiin polviin, 105:8 Hän muistaa liittonsa ijankaikkisesti, sanansa, jonka hän on käskenyt tuhannelle sukukunnalle, Ps 105:8 Hän muista hänen lijttons ijancaickisest/ sanans/ jonga hän on luwannut monelle tuhannelle sugulle.
105:9 liittonsa, jonka hän teki Aabrahamin kanssa, ja Iisakille vannomansa valan. 105:9 Jonka hän teki Abrahamin kanssa, ja valansa Isaakin kanssa. Ps 105:9 Jonga hän teki Abrahamin cansa/ ja sen walan Isaachin cansa.
105:10 Hän vahvisti sen käskyksi Jaakobille, Israelille iankaikkiseksi liitoksi. 105:10 Ja pani sen Jakobille säädyksi ja Israelille ijankaikkiseksi liitoksi, Ps 105:10 Ja sääsi sen Jacobille oikeudexi/ ja Israelille ijancaickisexi lijtoxi.
105:11 Hän sanoi: "Sinulle minä annan Kanaanin maan, se olkoon teidän perintöosanne." 105:11 Ja sanoi: sinulle minä annan Kanaanin maan, teidän perimisenne arvan. Ps 105:11 Ja sanoi: sinulle minä annan Canaan maan/ teidän perimisen arwan.
105:12 Heitä oli vähäinen joukko, vain harvoja, ja he olivat muukalaisia siellä. 105:12 Koska heitä vähä ja harvat olivat, ja he olivat muukalaiset siinä, Ps 105:12 Cosca heitä wähä ja harwat olit/ ja muucalaiset hänesä.
105:13 Ja he vaelsivat kansasta kansaan ja yhdestä valtakunnasta toiseen kansaan. 105:13 Ja vaelsivat kansasta kansaan ja valtakunnasta toiseen kansaan: Ps 105:13 Ja he waelsit Canssasta Canssaan/ ja waldacunnasta toiseen Canssaan.
105:14 Hän ei sallinut kenenkään heitä vahingoittaa, ja hän rankaisi kuninkaita heidän tähtensä: 105:14 Ei hän sallinut yhdenkään ihmisen heitä vahingoittaa, vaan rankaisi kuninkaat heidän tähtensä. Ps 105:14 Ei hän sallinut yhtän ihmistä heitä wahingoitta/ ja rangais Cuningatkin heidän tähtens.
105:15 "Älkää koskeko minun voideltuihini, älkää tehkö pahaa minun profeetoilleni." 105:15 Älkäät ruvetko minun voideltuihini, ja älkäät tehkö pahaa minun prophetailleni. Ps 105:15 Älkät ruwetco minun woideltuihin/ ja älkät tehkö paha minun Prophetailleni.
105:16 Ja kun hän kutsui nälänhädän maahan ja kokonaan mursi leivän tuen, 105:16 Ja hän kutsui nälän maan päälle, ja vei kaiken leivän varan pois. Ps 105:16 Ja hän cudzui näljän maan päälle/ ja wei caiken leiwän waran pois.
105:17 oli hän lähettänyt heidän edellänsä miehen: Joosef oli myyty orjaksi. 105:17 Hän lähetti miehen heidän eteensä: Joseph myytiin orjaksi. Ps 105:17 Hän lähetti miehen heidän eteens/ Joseph orjaxi myytin.
105:18 Hänen jalkojansa vaivattiin kahleilla, hän joutui rautoihin, 105:18 He ahdistivat hänen jalkansa jalkapuuhun: hänen ruumiinsa täytyi raudoissa maata, Ps 105:18 He ahdistit hänen jalcans jalcapuuhun/ hänen ruumins täydyi raudois maata.
105:19 siksi kunnes hänen sanansa kävi toteen ja Herran puhe osoitti hänet puhtaaksi. 105:19 Siihenasti että hänen sanansa tuli, ja \Herran\ puhe koetteli hänen. Ps 105:19 Sijhenasti että hänen sanans tuli/ ja HERran puhe coetteli hänen.
105:20 Niin kuningas lähetti ja päästätti hänet, kansojen hallitsija laski hänet irti. 105:20 Niin lähetti kuningas ja päästi hänen: kansain päämies laski hänen vallallensa, Ps 105:20 Nijn lähetti Cuningas ja päästi hänen/ Canssain päämies käski hänen lasketta.
105:21 Hän pani hänet talonsa herraksi ja kaiken omaisuutensa haltijaksi, 105:21 Ja asetti hänen huoneensa herraksi, ja kaiken tavaransa haltiaksi, Ps 105:21 Ja asetti hänen huonens herraxi/ ja caiken tawarans haldiaxi.
105:22 sitomaan mielensä mukaan hänen ruhtinaitansa ja opettamaan viisautta vanhimmille. 105:22 Opettamaan päämiehiänsä oman tahtonsa jälkeen, ja vanhimmille viisautta. Ps 105:22 Opettaman pääruhtinaillens oma tahtons/ ja wanhemmillens taito.
105:23 Niin joutui Israel Egyptiin, Jaakob muukalaiseksi Haamin maahan. 105:23 Ja Israel meni Egyptiin, ja Jakob tuli muukalaiseksi Hamin maalle. Ps 105:23 Ja Israel meni Egyptijn/ ja Jacob tuli muucalaisexi Hammin maalle.
105:24 Ja Herra teki kansansa hyvin hedelmälliseksi ja väkevämmäksi heidän vihamiehiänsä. 105:24 Ja hän antoi kansansa sangen suuresti kasvaa, ja teki heitä väkevämmäksi kuin heidän vihollisensa. Ps 105:24 Ja hän andoi Canssans sangen suurest caswa/ ja teki heitä wäkewemmäxi cuin heidän wihollisens.
105:25 Hän käänsi näitten sydämen vihaamaan hänen kansaansa, kavalasti kohtelemaan hänen palvelijoitaan. 105:25 Hän käänsi heidän sydämensä vihaamaan hänen kansaansa, ja hänen palvelioitansa viekkaudella painamaan alas. Ps 105:25 Hän käänsi heidän sydämens wihaman hänen Canssans/ ja he tahdoit juonilla hänen palwelians paina alas.
105:26 Hän lähetti Mooseksen, palvelijansa, ja Aaronin, jonka hän oli valinnut. 105:26 Hän lähetti palveliansa Moseksen, ja Aaronin, jonka hän valitsi. Ps 105:26 Hän lähetti Mosexen hänen palwelians/ ja Aaronin/ jonga hän walidzi.
105:27 Nämä tekivät hänen tunnustekonsa heidän keskellään, tekivät ihmeitä Haamin maassa. 105:27 Ne tekivät hänen merkkinsä heidän seassansa, ja hänen ihmeensä Hamin maalla. Ps 105:27 Ne teit hänen merckins heidän seasans/ ja hänen ihmens Hammin maalla.
105:28 Hän lähetti pimeyden ja pimensi kaiken, eivätkä he vastustaneet hänen sanojansa. 105:28 Hän antoi pimeyden tulla, ja sen pimeytti; ja ei olleet he hänen sanoillensa kuulemattomat. Ps 105:28 Hän andoi pimeyden tulla/ ja sen pimeytti/ ja ei ollet he hänen sanoillens cuulemattomat.
105:29 Hän muutti heidän vetensä vereksi ja kuoletti heiltä kalat. 105:29 Hän muutti heidän vetensä vereksi ja kuoletti heidän kalansa. Ps 105:29 Hän muutti heidän wetens werexi/ ja cuoletti heidän calans.
105:30 Heidän maansa vilisi sammakoita aina kuningasten kammioita myöten. 105:30 Heidän maansa kuohutti sammakoita, heidän kuningastensa kammioissa. Ps 105:30 Heidän maans cuohutti hänestäns sammacoita/ heidän Cuningastens cammioisa.
105:31 Hän käski, ja paarmoja tuli ja sääskiä koko heidän alueellensa. 105:31 Hän sanoi, niin turilaat ja täit tulivat heidän maansa ääriin. Ps 105:31 Hän sanoi/ nijn turilat ja täit tulit heidän maans ärijn.
105:32 Hän antoi heille rakeita sateen sijaan, tulen leimauksia heidän maahansa. 105:32 Hän antoi rakeet heille sateeksi, tulen liekit heidän maallensa, Ps 105:32 Hän andoi raket heille satexi/ tulen liekit heidän maallens.
105:33 Ja hän hävitti heidän viini- ja viikunapuunsa ja murskasi puut heidän alueeltansa. 105:33 Ja löi heidän viinapuunsa ja fikunapuunsa, ja särki puut heidän maansa äärissä. Ps 105:33 Ja löi heidän wijnapuuns ja ficunapuuns/ ja hän särki puut heidän maans äris.
105:34 Hän käski, ja heinäsirkkoja tuli ja tuhosirkkoja lukematon joukko; 105:34 Hän sanoi, niin tulivat epälukuiset paarmat ja vapsaiset, Ps 105:34 Hän sanoi/ nijn tulit parmat ja wapsaiset epälugut.
105:35 ne söivät kaiken ruohon heidän maastansa, söivät hedelmän heidän vainioiltansa. 105:35 Ja ne söivät kaiken ruohon heidän maaltansa, ja ne söivät heidän maansa hedelmän. Ps 105:35 Ja he söit caicki ruohot heidän maaldans/ ja söit caiken heidän maans hedelmän.
105:36 Ja hän surmasi kaikki heidän maansa esikoiset, kaikki heidän miehuutensa ensimmäiset. 105:36 Ja hän löi kaikki esikoiset heidän maallansa, ensimäiset kaikesta heidän voimastansa, Ps 105:36 Ja löi caicki esicoiset Egyptisä/ caicki heidän ensimäiset perillisens.
105:37 Sitten hän vei Israelin sieltä varustettuna hopealla ja kullalla, eikä ollut hänen sukukunnissaan kompastuvaista. 105:37 Ja vei heitä hopialla ja kullalla ulos: ja ei ollut heidän sukukunnissansa yksikään sairas. Ps 105:37 Ja hän wei heitä hopialla ja cullalla ulos/ ja ei ollut heidän sucucunnisans yxikän sairas.
105:38 Egypti iloitsi heidän lähdöstänsä, koska sen oli vallannut pelko heidän tähtensä. 105:38 Egypti iloitsi heidän lähtemisestänsä; sillä heidän pelkonsa oli tullut heidän päällensä. Ps 105:38 Egypti iloidzi heidän lähtemisestäns/ sillä heidän pelcons oli tullut heidän päällens.
105:39 Hän levitti suojaksi pilven ja tulen valaisemaan yötä. 105:39 Hän levitti pilven verhoksi ja tulen yötä valistamaan. Ps 105:39 Hän lewitti pilwen werhoxi/ ja tulen yöllä heitä walistaman.
105:40 He pyysivät, ja hän pani tulemaan viiriäiset, ja hän ravitsi heitä taivaan leivällä. 105:40 He anoivat, niin antoi hän metsäkanat tulla, ja ravitsi heitä taivaan leivällä. Ps 105:40 He anoit/ nijn andoi hän medzäcanat tulla/ ja hän rawidzi heitä taiwan leiwällä.
105:41 Hän avasi kallion, ja vettä vuoti; se juoksi virtana kautta erämaan. 105:41 Hän avasi kallion, niin vesi vuoti, ja virrat juoksivat kuivaa myöten. Ps 105:41 Hän awais callion/ nijn wesi wuoti sieldä/ että ojat juoxit cuiwaan erimaahan.
105:42 Sillä hän muisti pyhän sanansa, muisti Aabrahamia, palvelijaansa. 105:42 Sillä hän muisti pyhän sanansa, jonka hän palveliallensa Abrahamille puhunut oli, Ps 105:42 Sillä hän muisteli hänen pyhä sanans/ cuin hän Abrahamille hänen palweliallens puhunut oli.
105:43 Niin hän vei kansansa pois sen iloitessa, valittunsa heidän riemuitessaan. 105:43 Ja vei kansansa ilolla ulos, ja valittunsa riemulla, Ps 105:43 Ja hän wei Canssans ilolla ulos/ ja hänen walittuns riemulla.
105:44 Ja hän antoi heille pakanain maat, ja he ottivat omaksensa kansojen vaivannäöt, 105:44 Ja antoi heille pakanain maan, niin että he kansain hyvyydet omistivat heillensä. Ps 105:44 Ja andoi heille pacanain maan/ nijn että he Canssain hywydet omistit heillens.
105:45 että he noudattaisivat hänen käskyjänsä ja ottaisivat hänen laeistansa vaarin. Halleluja! 105:45 Että he pitäisivät hänen säätynsä, ja hänen lakinsa kätkisivät, Halleluja! Ps 105:45 Että he pidäisit hänen oikeuttans/ ja hänen Lakins kätkisit. Halleluja.