PSALMIT

PSALTTARIT

PSALTTARIT

1938 1776 1642
     
PSALMI 150 150 PSALTTARI CL.  Psalmi .
150:1 Halleluja! Ylistäkää Jumalaa hänen pyhäkössään, ylistäkää häntä hänen väkevyytensä taivaanvahvuuksissa. 150:1 Halleluja! Kiittäkäät \Herraa\ hänen pyhässänsä: kiittäkäät häntä hänen väkevyytensä avaruudessa! Ps 150:1 Halleluja. KIittäkät HERra hänen Pyhäsäns/ kijttäkät händä hänen wäkewydens wahwudes.
150:2 Ylistäkää häntä hänen voimallisista teoistansa, ylistäkää häntä, sillä hänen herrautensa on suuri. 150:2 Kiittäkäät häntä hänen voimallisten tekoinsa tähden: kiittäkäät häntä ylenpalttisen suuruutensa tähden! Ps 150:2 Kijttäkät händä hänen jaloimbain tecoins tähden/ kijttäkät händä ylönpaldisen jaloudens tähden.
150:3 Ylistäkää häntä pasunan pauhulla, ylistäkää häntä harpuilla ja kanteleilla. 150:3 Kiittäkäät häntä basunilla: kiittäkäät häntä psaltareilla ja kanteleilla! Ps 150:3 Kijttäkät hända Basunilla/ kijttäkät händä Psaltarilla ja candeleilla.
150:4 Ylistäkää häntä vaskirummuilla ja karkelolla, ylistäkää häntä kielisoittimilla ja huiluilla. 150:4 Kiittäkäät häntä harpuilla ja tanssilla: kiittäkäät häntä harpun kielillä ja huiluilla! Ps 150:4 Kijttäkät händä trumbuilla ja dantzilla/ kijttäkät händä harpun kielillä ja huiluilla.
150:5 Ylistäkää häntä helisevillä kymbaaleilla, ylistäkää häntä kumisevilla kymbaaleilla. 150:5 Kiittäkäät häntä kilisevillä symbaleilla! Ps 150:5 Kijttäkät händä kilisewillä culcuisilla/ kijttäkät händä cumisewilla Cymbaleilla.
150:6 Kaikki, joissa henki on, ylistäkää Herraa! Halleluja! 150:6 Kaikki, joilla henki on, kiittäkään \Herraa\, Halleluja! Ps 150:6 Caicki joilla hengi on/ kijttäkän HERra/ Halleluja.