PSALMIT

PSALTTARIT

PSALTTARIT

1938 1776 1642
     
PSALMI 122 122 PSALTTARI CXXII.  Psalmi .
122:1 Matkalaulu; Daavidin virsi. Minä iloitsin, kun minulle sanottiin: "Menkäämme Herran huoneeseen." 122:1 Davidin veisu korkeimmassa Kuorissa. Minä iloitsen niistä, jotka minulle sanovat: että me menemme \Herran\ huoneeseen, Ps 122:1 Dawidin weisu corkeimmas. Chuoris. MInä iloidzen nijstä cuin minulle sanotut owat/ että me menem HERran huoneseen.
122:2 Meidän jalkamme saavat seisoa sinun porteissasi, Jerusalem; 122:2 Ja että meidän jalkamme pitää seisoman sinun porteissas, Jerusalem. Ps 122:2 Ja että meidän jalcam pitä seisoman/ sinun porteisas Jerusalem.
122:3 sinä Jerusalem, rakennettu kaupungiksi, johon kokoonnutaan yhteen, 122:3 Jerusalem on rakennettu kaupungiksi, johon on tuleminen kokoon, Ps 122:3 Jerusalem on rakettu Caupungixi/ johonga on tuleminen cocon.
122:4 jonne sukukunnat vaeltavat, Herran sukukunnat, niinkuin Israelille on säädetty, kiittämään Herran nimeä. 122:4 Että sukukunnat astuisivat sinne ylös, \Herran\ sukukunnat, Israelille todistukseksi, kiittämään \Herran\ nimeä. Ps 122:4 Että sucucunnat astuisit sinne ylös/ nimittäin/ HERran sucucunda/ saarnaman Israelin Canssalle/ ja kijttämän HERran nime.
122:5 Sillä siellä ovat tuomioistuimet, Daavidin huoneen istuimet. 122:5 Sillä siellä ovat istuimet rakennetut tuomittaa, Davidin huoneen istuimet. Ps 122:5 Sillä siellä owat istuimet raketut duomitta/ Dawidin huonen istuimet.
122:6 Toivottakaa rauhaa Jerusalemille, menestykööt ne, jotka sinua rakastavat. 122:6 Toivottakaat Jerusalemille rauhaa: he menestyköön, jotka sinua rakastavat! Ps 122:6 Toiwottacat Jerusalemille onne/ he menestykön jotca sinua racastawat.
122:7 Rauha olkoon sinun muuriesi sisällä, olkoon onni sinun linnoissasi. 122:7 Rauha olkoon sinun muureis sisällä, ja onni sinun huoneissas! Ps 122:7 Rauha olcon sinun muureis sisällä/ ja onni sinun huoneisas.
122:8 Veljieni ja ystävieni tähden minä sanon: olkoon sinulla rauha. 122:8 Minun veljieni ja ystäväini tähden minä toivotan nyt sinulle rauhaa! Ps 122:8 Minun weljeini ja ystäwäini tähden/ minä toiwotan sinulle rauha.
122:9 Herran, meidän Jumalamme, huoneen tähden minä tahdon etsiä sinun parastasi. 122:9 \Herran\ meidän Jumalamme huoneen tähden etsin minä sinun parastas. Ps 122:9 Meidän HERram Jumalam huonen tähden/ edzin minä sinun parastas.