PSALMIT

PSALTTARIT

PSALTTARIT

1938 1776 1642
     
PSALMI 125 125 PSALTTARI CXXV.  Psalmi .
125:1 Matkalaulu. Jotka Herraan turvaavat, ovat kuin Siionin vuori: se ei horju, vaan pysyy iankaikkisesti. 125:1 Veisu korkeimmassa Kuorissa. Jotka \Herran\ päälle uskaltavat, ei he lankee, vaan pysyvät ijankaikkisesti niinkuin Zionin vuori. Ps 125:1 Weisu corkeimmas Chuoris. JOtca HERran päälle uscaldawat/ ei he lange/ waan pysywät ijancaickisest nijncuin Zionin wuori.
125:2 Vuoret ympäröivät Jerusalemia, ja Herra ympäröitsee kansaansa, nyt ja iankaikkisesti. 125:2 Jerusalemin ympäri ovat vuoret, ja \Herra\ on kansansa ympärillä, hamasta nyt ja ijankaikkiseen. Ps 125:2 Jerusalemin ymbäri owat wuoret/ ja HERra on hänen Canssans ymbärillä/ hamast nyt ja ijancaickiseen.
125:3 Sillä jumalattomuuden valtikka ei saa vallita vanhurskasten arpaosaa, että vanhurskaat eivät ojentaisi käsiänsä vääryyteen. 125:3 Sillä jumalattomain valtikka ei pidä pysymän vanhurskasten joukon päällä, ettei vanhurskaat ojentaisi käsiänsä vääryyteen. Ps 125:3 Sillä jumalattomain waldicka ei pidä pysymän wanhurscasten joucon päällä/ ettei wanhurscat ojennais käsiäns wääryteen.
125:4 Anna hyvää hyville, Herra, ja oikeamielisille. 125:4 \Herra\, tee hyvästi hyville ja hurskaille sydämille. Ps 125:4 HERra tee hywästi/ hywille ja hurscaille sydämille.
125:5 Mutta jotka poikkeavat mutkaisille teilleen, ne Herra hukuttakoon yhdessä väärintekijäin kanssa. Rauha Israelille! 125:5 Mutta jotka poikkeevat vääriin teihinsä, niitä \Herra\ ajaa pois pahantekiäin kanssa; mutta rauha olkoon Israelille! Mutta jotca poickewat wäärijn teihins/ nijtä Jumala aja pois pahantekiäin cansa/ mutta rauha olcon Israelille.