PSALMIT

PSALTTARIT

PSALTTARIT

1938 1776 1642
     
PSALMI 92 92 PSALTTARI XCII.  Psalmi
92:1 Virsi, sapatinpäivä-laulu. 92:1 Psalmi sabbatina veisattava. Ps 92:1 Psalmi Sabbathina weisattapa.
92:2 Hyvä on Herraa kiittää ja veisata kiitosta sinun nimellesi, sinä Korkein, 92:2 Hyvä on \Herraa\ kiittää, ja veisata kiitosta sinun nimelles, sinä kaikkein Ylimmäinen. Ps 92:2 HYwä on HERra kijttä/ ja weisata kijtost sinun nimelles sinä caickein ylimmäinen.
92:3 aamulla julistaa sinun armoasi ja yön tullen sinun totuuttasi 92:3 Aamulla julistaa armoas, ja ehtoolla totuuttas, Ps 92:3 Amulla julista sinun armos/ ja ehtona sinun totuuttas.
92:4 kymmenkielisillä soittimilla ja harpuilla, kannelta soittaen 92:4 Kymmenkielisellä ja psaltarilla, soittain kanteleilla. Ps 92:4 Kymmenen kielisellä ja Psaltarilla/ soittain candeleilla.
92:5 Sillä sinä ilahutat minua, Herra, töilläsi; minä riemuitsen sinun kättesi teoista. 92:5 Sillä sinä ilahutit minua, \Herra\, sinun teoissas: ja minä iloiten kerskaan kättes töitä. Ps 92:5 Sillä sinä ilahutit minua HERra/ weisaten sinun tegoistas/ ja minä kerscan sinun kätes töitä
92:6 Kuinka suuret ovat sinun tekosi, Herra! Sinun ajatuksesi ovat ylen syvät. 92:6 \Herra\, kuinka sinun tekos ovat niin suuret? Sinun ajatukses ovat ylen syvät. Ps 92:6 HERra/ cuinga sinun tecos owat nijn suuret ? sinun ajatuxes owat ylön sywät.
92:7 Järjetön mies ei tätä ymmärrä, eikä sitä älyä tomppeli. 92:7 Hullu ei usko sitä, ja tomppeli ei ymmärrä niitä. Ps 92:7 Hullu ei usco sitä/ ja tompeli ei ymmärrä nijtä.
92:8 Kun jumalattomat rehottavat niinkuin ruoho ja väärintekijät kaikki kukoistavat, on se heidän ikuiseksi häviöksensä. 92:8 Jumalattomat viheriöitsevät niinkuin ruoho, ja pahointekiät kaikki kukoistavat, siihenasti kuin he hukkuvat ijankaikkisesti. Ps 92:8 Jumalattomat wiherjöidzewät nijncuin ruoho/ ja pahointekiät caicki cucoistawat/ sijhenasti cuin he huckuwat ijancaickisest.
92:9 Mutta sinä, Herra, olet korkea iankaikkisesti. 92:9 Mutta sinä, \Herra\, olet korkein, ja pysyt ijankaikkisesti. Ps 92:9 Mutta sinä HERra olet corkein/ ja pysyt ijancaickisest.
92:10 Sillä katso, sinun vihollisesi, Herra, katso, sinun vihollisesi hukkuvat, kaikki väärintekijät joutuvat hajallensa. 92:10 Sillä katso, sinun vihollises, \Herra\, katso, sinun vihollises pitää katooman, ja kaikki pahantekiät pitää hajoitettaman. Ps 92:10 Sillä cadzo/ sinun wihollises HERra/ cadzo/ sinun wihollises pitä catoman/ ja caicki pahantekiät pitä hajotettaman.
92:11 Mutta minun sarveni sinä kohotat kuin villihärän sarvet; minut voidellaan tuoreella öljyllä. 92:11 Mutta minun sarveni tulee korotetuksi niinkuin yksisarvisen, ja minä voidellaan tuoreella öljyllä, Ps 92:11 Mutta minun sarweni tule corgotetuxi nijncuin yxisarwisen/ ja minä woidellan tuorella öljyllä.
92:12 Ja iloiten minun silmäni katsovat vainoojiani, minun korvani kuulevat noista pahoista, jotka ovat nousseet minua vastaan. 92:12 Ja minun silmäni näkevät viholliseni, ja minun korvani kuulevat pahoja, jotka heitänsä asettavat minua vastaan. Ps 92:12 Ja minun silmäni näkewät ihastuxens wihollisistani/ ja minun corwani cuulewat ilons pahoista/ jotca heitäns asettawat minua wastan.
92:13 Vanhurskas viheriöitsee kuin palmupuu, hän kasvaa kuin Libanonin setri. 92:13 Vanhurskaan pitää viheriöitsemän niinkuin palmupuu, ja kasvaman niinkuin sedripuu Libanonissa. Ps 92:13  Wanhurscas wiherjöidze nijncuin palmupuu/ hän caswa nijncuin Cedripuu Libanonis.
92:14 He ovat istutetut Herran huoneeseen, he viheriöitsevät meidän Jumalamme kartanoissa. 92:14 Jotka ovat istutetut \Herran\ huoneessa, pitää viheriöitsemän meidän Jumalamme kartanoissa. Ps 92:14 Jotca owat istutetut HERran huonesa/ wiherjöidzewät meidän Jumalam cartanoisa.
92:15 Vielä vanhuudessaan he tekevät hedelmää, ovat mehevät ja vihannat 92:15 Heidän pitää vesoman vielä vanhuudessansa, hedelmälliset ja vihannat oleman, Ps 92:15 He wesoiwat wielä wanhudesans/ hedelmöidzewät ja tuorehtuwat.
92:16 ja julistavat, että Herra on vanhurskas, hän, minun kallioni, ja ettei hänessä vääryyttä ole. 92:16 Ja julistaman, että \Herra\ on niin hurskas, minun turvani, ja ei ole hänessä vääryyttä. Ps 92:16 Ja he julistawat että HERra on nijn hurscas/ minun turwan/ ja ei ole hänesä wääryttä.