PSALMIT

PSALTTARIT

PSALTTARIT

1938 1776 1642
     
PSALMI 149 149 PSALTTARI CXLIX.  Psalmi .
149:1 Halleluja! Veisatkaa Herralle uusi virsi: ylistysvirsi hänelle hurskasten seurakunnassa. 149:1 Halleluja! Veisatkaat \Herralle\ uusi veisu: pyhäin seurakunnan pitää häntä kiittämän. Ps 149:1 Halleluja. WEisatcat HERralle usi weisu/ pyhäin seuracunnan pitä händä kijttämän.
149:2 Iloitkoon Israel tekijästänsä, Siionin lapset riemuitkoot kuninkaastaan. 149:2 Iloitkaan Israel tekiässänsä: Zionin lapset riemuitkaan Kuninkaastansa. Ps 149:2 Iloitcan Israel hänen tekiäsäns/ Zionin lapset ihastucon Cuningastans.
149:3 Ylistäkööt he karkeloiden hänen nimeänsä, soittakoot hänelle kiitosta vaskirummuilla ja kanteleilla. 149:3 Heidän pitää tanssissa hänen nimeänsä kiittämän: harpuilla ja kanteleilla pitää heidän soittaman. Ps 149:3 Heidän pitä dantzis hänen nimens kijttämän/ trumbuilla ja candeleilla pitä heidän soittaman.
149:4 Sillä Herra on mielistynyt kansaansa, hän kaunistaa nöyrät pelastuksella. 149:4 Sillä \Herra\ rakastaa kansaansa: hän kunnioittaa nöyriä autuudella. Ps 149:4 Sillä HERra racasta hänen Canssans/ hän autta siwiätä ja radollista jalosti.
149:5 Iloitkoot hurskaat, veisaten hänen kunniaansa, riemuitkoot he vuoteissansa. 149:5 Pyhäin pitää iloitseman kunnialla, ja kiittämän vuoteissansa. Ps 149:5 Pyhät pitä iloidzeman ja ylistämän/ ja kijttämän heidän wuoteisans.
149:6 Jumalan ylistys on heidän suussansa, ja heidän kädessään kaksiteräinen miekka, 149:6 Heidän suussansa pitää Jumalan ylistys oleman, ja kaksiteräiset miekat heidän käsissänsä, Ps 149:6 Heidän suuns pitä Jumalata ylistämän/ ja caxiteräiset miecat heidän käsisäns.
149:7 että he kostaisivat pakanoille, kurittaisivat kansakuntia, 149:7 Kostamaan pakanoille, ja rankaisemaan kansoja, Ps 149:7 Costaman pacanoille/ ja rangaiseman Canssoja.
149:8 panisivat kahleisiin heidän kuninkaansa ja jalkarautoihin heidän ylhäisensä 149:8 Heidän kuninkaitansa sitomaan kahleisiin, ja heidän jaloimpiansa rautakahleisiin, Ps 149:8 Heidän Cuningaitans sitoman cahleisijn/ ja heidän jalombians rautacahleisijn.
149:9 ja täyttäisivät heissä tuomion, joka on kirjoitettu. Tämä on kaikkien hänen hurskaittensa kunnia. Halleluja! 149:9 Ja tekemään heille kirjoitetun oikeuden: tämä kunnia pitää kaikille hänen pyhillensä oleman, Halleluja! Ps 149:9 Ja tekemän heille kirjoitetun oikeuden/ ja tämä cunnia pitä caikille hänen pyhillens oleman/ Halleluja.