PSALMIT

PSALTTARIT

PSALTTARIT

1938 1776 1642

 

 

 

PSALMI 3 3 PSALTTARI III.  Psalmi .
3:1 Daavidin virsi, hänen paetessaan poikaansa Absalomia. 3:1 Davidin Psalmi, kuin hän pakeni poikaansa Absalomia. Ps 3:1 Dawidin Psalmi/ cosca hän pakeni poicans Absolomi.
3:2 Herra, kuinka paljon minulla on vihollisia, paljon niitä, jotka nousevat minua vastaan! 3:2 Voi \Herra\! kuinka monta on minulla vihollista, ja niin usiat karkaavat minua vastaan. Ps 3:2 WOi HERra/ cuinga monda on minulla wihollista ? ja nijn usiat carcawat minua wastan.
3:3 Monet sanovat minusta: "Ei ole hänellä pelastusta Jumalassa." Sela. 3:3 Moni puhuu minun sielustani: ei ole hänellä apua Jumalan tykönä, Sela! Ps 3:3 Moni puhu minun sielustani: ei ole hänellä apua Jumalan tykönä. Sela.
3:4 Mutta sinä, Herra, olet minun kilpeni, sinä olet minun kunniani, sinä kohotat minun pääni. 3:4 Mutta sinä, \Herra\, olet minun kilpeni, joka minun kunniaan saatat, ja minun pääni kohennat. Ps 3:4 Mutta sinä HERra olet minun kilpen/ joca minun cunniaan saatat/ ja minun pääni cohennat.
3:5 Ääneeni minä huudan Herraa, ja hän vastaa minulle pyhältä vuoreltansa. Sela. 3:5 Äänelläni minä huudan \Herraa\; ja hän kuulee minua pyhästä vuorestansa, Sela! Ps 3:5 Änelläni minä huudan HERra/ ja hän cuule minua pyhästä wuorestans. Sela.
3:6 Minä käyn levolle ja nukun; minä herään, sillä Herra minua tukee. 3:6 Minä makaan ja nukun: minä herään myös; sillä \Herra\ tukee minua. Ps 3:6 Minä macan/ ja nucun/ ja herän: sillä HERra tuke minua.
3:7 En pelkää kymmentuhantista joukkoa, joka asettuu yltympäri minua vastaan. 3:7 En minä pelkää kymmentätuhatta kansoista, jotka minua piirittävät. Ps 3:7 En minä pelkä monda sata tuhatta Canssoista/ jotca minua pijrittäwät.
3:8 Nouse, Herra, pelasta minut, minun Jumalani! Sillä sinä lyöt poskelle kaikkia minun vihollisiani, sinä murskaat jumalattomain hampaat. 3:8 Nouse, \Herra\, ja auta minua, minun Jumalani! sillä sinä lyöt kaikkia minun vihollisiani poskelle: sinä murennat jumalattomain hampaat. Ps 3:8 Nouse HERra ja auta minua minun Jumalan/ sillä sinä caickia minun wihollisiani poskelle paiscat/ ja murennat jumalattomain hambat.
3:9 Herrassa on pelastus; sinun siunauksesi tulkoon sinun kansallesi. Sela. 3:9 \Herran\ tykönä apu löydetään: sinun kansas päällä on sinun siunaukses, Sela! Ps 3:9 HERran tykönä apu löytän/ ja sinun Canssas päälle sinun siunauxes. Sela.