PSALMIT

PSALTTARIT

PSALTTARIT

1938 1776 1642
     
PSALMI 63 63 PSALTTARI LXIII.  Psalmi .
63:1 Daavidin virsi, kun hän oli Juudan erämaassa. 63:1 Davidin Psalmi, kuin hän oli Juudan korvessa. Ps 63:1 Dawidin Psalmi/ cosca hän oli Judan corwes.
63:2 Jumala, sinä olet minun Jumalani, sinua minä etsin varhain; sinua minun sieluni janoaa, sinua halajaa minun ruumiini kuivassa ja nääntyvässä, vedettömässä maassa. 63:2 Jumala, sinä olet minun Jumalani! Varhain minä sinua etsin: sinua minun sieluni janoo, minun lihani halaa sinua karkiassa ja kuivassa maassa, joka vedetöin on. Ps 63:2 JUmala sinä olet minun Jumalan/ warhain minä sinua edzin/ sinua minun sielun jano/ minun lihan hala sinua/ carkiasa ja cuiwasa maasa/ joca wesitöin on.
63:3 Niin minä katselin sinua pyhäkössä, nähdäkseni sinun voimasi ja kunniasi. 63:3 Niinkuin minä näin sinun pyhässä, katsellakseni sinun voimaas ja kunniaas; Ps 63:3 Siellä minä cadzon sinua/ sinun Pyhäsäs/ että minä näkisin sinun woimas ja cunnias.
63:4 Sillä sinun armosi on parempi kuin elämä, minun huuleni ylistäkööt sinua. 63:4 Sillä sinun laupiutes on parempi kuin elämä: minun huuleni pitää sinua kiittämän. Ps 63:4 Sillä sinun hywydes on parambi cuin elämä/ minun huuleni kijttäwät sinua.
63:5 Niin minä kiitän sinua elinaikani, nostan käteni sinun nimeesi. 63:5 Niin minä tahdon kunnioittaa sinua minun elinaikanani, ja minun käteni nostaa ylös sinun nimees. Ps 63:5 Siellä minä mielelläni sinua cunnioitaisin minun ikäpäiwäni/ ja minun käteni nostan ylös sinun nimees.
63:6 Minun sieluni ravitaan niinkuin lihavuudella ja rasvalla, ja minun suuni ylistää sinua riemuitsevilla huulilla, 63:6 Niinkuin lihavuudella ja rasvalla pitää minun sieluni ravittaman: ja minun suuni pitää kiittämän iloisilla huulilla. Ps 63:6 Se olis minun sydämeni ilo ja riemu/ cosca minä kijttäisin sinua iloisella suulla.
63:7 kun minä vuoteessani sinua muistan ja ajattelen sinua yön vartiohetkinä. 63:7 Kuin minä vuoteeseni lasken, niin minä muistan sinua: kuin minä herään, niin minä puhun sinusta. Ps 63:7 Cosca minä wuoteseni lasken/ nijn minä muistan sinun/ cosca minä herän/ nijn minä puhun sinusta.
63:8 Sillä sinä olet minun apuni, ja sinun siipiesi suojassa minä riemuitsen. 63:8 Sillä sinä olet minun apuni, ja sinun siipeis varjon alla minä kerskaan. Ps 63:8 Sillä sinä olet minun auttajan/ ja sinun sijpeis warjon alla minä kerscan.
63:9 Minun sieluni riippuu sinussa kiinni, sinun oikea kätesi tukee minua. 63:9 Minun sieluni riippuu sinussa: sinun oikia kätes minun tukee. Ps 63:9 Minun sielun rippu sinusa/ sinun oikia kätes minun tuke.
63:10 Mutta he etsivät minun henkeäni omaksi turmiokseen, he menevät maan syvyyksiin. 63:10 Mutta he etsivät kadottaaksensa minun sieluni: heidän täytyy maan alle mennä. Ps 63:10 Mutta he edziwät cadottaxens minun sieluani/ heidän täyty maan ala mennä.
63:11 Heidät annetaan miekalle alttiiksi, he joutuvat aavikkosutten osaksi. 63:11 Heidän pitää miekkaan lankeeman, ketuille osaksi tuleman. Ps 63:11 Heidän pitä mieckaan langeman/ ja ketuille osaxi tuleman.
63:12 Mutta kuningas on iloitseva Jumalassa; hän on jokaisen kerskaus, joka hänen kauttansa vannoo. Sillä valhettelijain suu tukitaan. 63:12 Mutta kuninkaan pitää iloitseman Jumalassa: joka hänen kauttansa vannoo, se kunnioitetaan; sillä valhetteliain suu pitää tukittaman. Ps 63:12 Mutta Cuningas iloidze Jumalasa/ joca hänen cauttans wanno se cunnioitetan: sillä walhetteliain suut pitä tukittaman.