PSALMIT

PSALTTARIT

PSALTTARIT

1938 1776 1642
     
PSALMI 54 54 PSALTTARI LIV.  Psalmi .
54:1 Veisuunjohtajalle; kielisoittimilla; Daavidin mietevirsi, 54:1 Davidin opetus, edelläveisaajalle, kanteleilla, Ps 54:1 Dawidin opetus Candeleilla edelläweisattapa/
54:2 kun siifiläiset tulivat ja sanoivat Saulille: "Daavid piileskelee meidän luonamme." 54:2 Kuin Siphiläiset tulivat ja sanoivat Saulille: David on lymyttänyt itsensä meidän tykönämme. Ps 54:2 Cosca Zipheit tulit/ ja ilmoitit Saulille: Dawid on lymynnyt meidän tykönäm.
54:3 Jumala, pelasta minut nimesi voimalla, aja minun asiani väkevyydelläsi. 54:3 Auta minua Jumala sinun nimelläs, ja saata minulle oikeus sinun väkevyydelläs. Ps 54:3 AUta minua Jumala sinun nimelläs/ ja saata minulle oikeus sinun wallallas.
54:4 Jumala, kuule minun rukoukseni, ota korviisi minun suuni sanat. 54:4 Jumala, kuule minun rukoukseni, ota korviis minun suuni sanat. Ps 54:4 Jumala cuule minun rucouxen/ ota corwijs minun suuni sanat.
54:5 Sillä muukalaiset nousevat minua vastaan, ja väkivaltaiset väijyvät minun henkeäni, eivät he pidä Jumalaa silmäinsä edessä. Sela. 54:5 Sillä muukalaiset karkasivat minua vastaan, ja väkivaltaiset väijyivät minun sieluani: ei he pitäneet Jumalaa silmäinsä edessä, Sela! Ps 54:5 Sillä corjat carcaisit minua wastan/ ja wäkiwallaiset wäijywät minun sieluani/ ja ei pidä Jumalata silmäins edes. Sela.
54:6 Katso, Jumala on minun auttajani, Herra on minun sieluni tuki. 54:6 Katso, Jumala auttaa minua: Herra tukee minun sieluani. Ps 54:6 Cadzos/ Jumala autta minua/ ja HERra tuke minun sieluani.
54:7 Kohdatkoon paha minun vihamiehiäni, hävitä heidät uskollisuudessasi. 54:7 Hän kostaa minun vihollisteni pahuuden: hajoita ne totuudessas. Ps 54:7 Hän costa minun wihollisteni pahuden/ hajota ne sinun wacuudellas.
54:8 Niin minä alttiisti sinulle uhraan, minä ylistän sinun nimeäsi, Herra, sillä se on hyvä. 54:8 Niin minä mielelläni sinulle uhraan: minä kiitän, \Herra\, sinun nimeäs, sillä se on hyvä. Ps 54:8 Nijn minä mielelläni sinulle uhran/ ja kijtän HERra sinun nimiäs/ joca nijn hywä on.
54:9 Sillä hän pelastaa minut kaikesta hädästä, ja minun silmäni saa mielikseen katsella vihollisiani. 54:9 Sillä hän on pelastanut minun kaikesta hädästä; ja minun silmäni ovat nähneet minun viholliseni. Ps 54:9 Sillä sinä pelastat minun caikesta hädästäni/ että minun silmäni iloidzisit minun wihollisistani.