PSALMIT

PSALTTARIT

PSALTTARIT

1938 1776 1642
     
PSALMI 94 94 PSALTTARI XCIV.  Psalmi .
94:1 Sinä koston Jumala, Herra, sinä koston Jumala, ilmesty kirkkaudessa. 94:1 \Herra\ Jumala, jonka kostot ovat, Jumala, jonka kostot ovat, selkiästi itses näytä. Ps 94:1 HERRA Jumala jonga costot owat/ Jumala jonga costot owat/ selkiäst idzes näytä.
94:2 Nouse, maan tuomari, kosta ylpeille heidän tekonsa. 94:2 Korota sinuas, maailman tuomari: maksa ylpeille, mitä he ansainneet ovat. Ps 94:2 Corgota sinuas sinä mailman Duomari/ maxa coreille mitä he ansainnet owat.
94:3 Kuinka kauan jumalattomat, Herra, kuinka kauan jumalattomat saavat riemuita? 94:3 \Herra\, kuinka kauvan pitää jumalattomain, kuinka kauvan pitää jumalattomain riemuitseman? Ps 94:3 HERra/ cuinga cauwan jumalattomat/ HERra cuinga cauwan jumalattomat coreilewat ?
94:4 Ne syytävät suustaan julkeita sanoja, ne röyhkeilevät, kaikki nuo väärintekijät. 94:4 Tiuskuman ja puhuman niin ylpiästi, ja kaikki pahantekiät niin kerskaaman? Ps 94:4 Ja nijn ylpiäst puhuwat/ ja caicki pahantekiät heitäns nijn kerscawat ?
94:5 Sinun kansaasi, Herra, he runtelevat, ja sinun perintöosaasi he rasittavat. 94:5 \Herra\, he polkevat alas sinun kansas, ja sinun perimistäs he vaivaavat. Ps 94:5 HERra/ he polkewat alas sinun Canssas/ ja sinun perimistäs he waiwawat.
94:6 He tappavat leskiä ja muukalaisia ja murhaavat orpoja. 94:6 Lesket ja muukalaiset he tappavat, ja orvot he kuolettavat, Ps 94:6 Lesket ja muucalaiset he tappawat/ ja orwoit he cuolettawat.
94:7 Ja he sanovat: "Ei Herra sitä näe, ei Jaakobin Jumala sitä huomaa." 94:7 Ja sanovat: ei \Herra\ sitä näe, ja Jakobin Jumala ei sitä tottele. Ps 94:7 Ja sanowat: ei HERra sitä näe/ ja Jacobin Jumala ei sitä tottele.
94:8 Ymmärtäkää, te kansan järjettömät, ja te tomppelit - milloin te tulette järkiinne? 94:8 Ymmärtäkäät siis, te hullut kansan seassa! ja, te tyhmät, koska te taitaviksi tulette? Ps 94:8 Ymmärtäkät sijs te hullut Canssan seas/ ja te tyhmät/ cosca te taitawaxi tuletta ?
94:9 Joka on korvan istuttanut, hänkö ei kuulisi? Joka on silmän luonut, hänkö ei näkisi? 94:9 Joka korvan on istuttanut, eikö hän kuule? eli joka silmän loi, eikö hän näe? Ps 94:9 Joca corwan on istuttanut/ eikö hän cuule ? eli joca silmän loi/ eikö hän näe ?
94:10 Joka kansat kasvattaa, hänkö ei rankaisisi, hän, joka ihmisille opettaa tiedon? 94:10 Joka pakanoita kurittaa, eikö hän rankaise, joka ihmisille opettaa tiedon? Ps 94:10 Joca pacanoita curitta/ eikö hän rangaise ? joca ihmisille opetta mitä he tietäwät.
94:11 Herra tuntee ihmisten ajatukset; sillä he ovat kuin tuulen henkäys. 94:11 Mutta \Herra\ tietää ihmisten ajatukset, että ne turhat ovat. Ps 94:11 Mutta HERra tietä ihmisten ajatuxet/ että ne turhat owat.
94:12 Autuas se mies, jota sinä, Herra, kuritat ja jolle sinä opetat lakisi, 94:12 Autuas on se, jota sinä, \Herra\, kuritat, ja opetat sinun laistas, Ps 94:12 Autuas on se jota sinä HERra curitat/ ja opetat sinun Laillas.
94:13 antaaksesi hänelle rauhan pahoilta päiviltä, kunnes jumalattomalle on kaivettu hauta! 94:13 Että hänellä kärsivällisyys olis, koska vastoin käy, siihenasti kuin jumalattomalle hauta valmistetaan. Ps 94:13 Että hänellä kärsimys olis cosca wastoin käy/ sijhenasti cuin jumalattomalle hauta walmistetan.
94:14 Sillä Herra ei hylkää kansaansa eikä perintöosaansa heitä, 94:14 Sillä ei \Herra\ heitä kansaansa pois, eli hylkää perimistänsä. Ps 94:14 Sillä ei HERra heitä Canssans pois/ eli hyljä perimistäns.
94:15 vaan oikeus on vielä noudattava vanhurskautta, ja kaikki oikeamieliset seuraavat sitä. 94:15 Sillä oikeuden pitää sittekin oikeuden oleman, ja kaikki hurskaat sydämet sitä seuraavat. Ps 94:15 Sillä oikeuden pitä sijttekin oikeuden oleman/ ja caicki hurscat sydämet sitä seurawat.
94:16 Kuka nousee minun puolelleni pahoja vastaan, kuka asettuu minun rinnalleni väärintekijöitä vastaan? 94:16 Kuka seisoo minun kanssani pahoja vastaan? kuka astuu minun tyköni pahointekiöitä vastaan? Ps 94:16 Cuca seiso minun cansani pahoja wastan ? cuca astu minun tygöni pahointekiöitä wastan ?
94:17 Ellei Herra olisi minun apuni, pian minun sieluni asuisi hiljaisuuden maassa. 94:17 Ellei \Herra\ minua auttaisi, niin minun sieluni makais lähes hiljaisuudessa. Ps 94:17 Ellei HERra minua auttais/ nijn minun sielun macais lähes hiljaisudes.
94:18 Kun minä ajattelen: "Minun jalkani horjuu", niin sinun armosi, Herra, minua tukee. 94:18 Minä sanoin: minun jalkani on horjunut, vaan sinun armos, \Herra\, minun tukesi. Ps 94:18 Minä sanoin: minun jalcan on horjunut/ waan sinun armos HERra minun tukeis.
94:19 Kun minulla on sydämessäni paljon murheita, niin sinun lohdutuksesi ilahuttaa minun sieluni. 94:19 Minulla oli paljo surua sydämessäni; mutta sinun lohdutukses ilahutti minun sieluni. Ps 94:19 Minulla oli paljo surua sydämesäni/ mutta sinun lohdutuxes ilahutti minun sieluni.
94:20 Onko yhteyttä sinun kanssasi turmion tuomioistuimella, jossa väkivaltaa tehdään lain varjolla, 94:20 Etpäs mielisty koskaan tosin vahingolliseen istuimeen, joka lain häijysti opettaa. Ps 94:20 Etpäs mielisty coscan tosin wahingolliseen istuimeen/ joca Lain häijyst opetta.
94:21 ahdistetaan vanhurskaan sielua ja tuomitaan syylliseksi viaton veri? 94:21 He kokoovat joukkonsa vanhurskaan sielua vastaan, ja tuomitsevat viattoman veren kadotukseen, Ps 94:21 He hangidzewat wanhurscan sielua wastan/ ja duomidzewat wiattoman weren.
94:22 Mutta Herra on minun linnani, Jumalani on minun suojakallioni. 94:22 Mutta \Herra\ on minun varjelukseni: minun Jumalani on minun uskallukseni turva, Ps 94:22 Mutta HERra on minun warjeluxen/ minun Jumalan on minun uscalluxeni turwa.
94:23 Hän kostaa heille heidän ilkityönsä ja hukuttaa heidät heidän pahuutensa tähden. Herra, meidän Jumalamme, hukuttaa heidät. 94:23 Ja hän kostaa heidän vääryytensä, ja hukuttaa heitä heidän pahuutensa tähden: \Herra\, meidän Jumalamme, hukuttaa heitä. Ps 94:23 Ja hän costa heidän wäärydens/ ja hucutta heitä heidän pahudens tähden/ HERra meidän Jumalam hucutta heitä.