PSALMIT

33/38 RAAMATTU

1776 BIBLIA

   

96 Psalmi

96 PsalmiKaikki maa ylistäköön Herraa, kansojen tuomaria.

Jumalan kansa ja pakanat neuvotaan ilolla Kristuksen tulemista kohtaamaan,


II. Häntä vilpittömällä nöyryydellä palvelemaan.1. Veisatkaa Herralle uusi virsi, veisatkaa Herralle, kaikki maa.

1. Veisatkaat Herralle uusi veisu: veisatkaat Herralle, kaikki maa!1 Aik. 16:23 Veisatkaa Herralle, kaikki maa, julistakaa päivästä päivään hänen pelastustekojansa.

1 Aika K. 16:23. Veisatkaat Herralle kaikki maa, julistakaat päivä päivältä hänen autuuttansa!

Ps. 98:1 Virsi. Veisatkaa Herralle uusi virsi, sillä hän on ihmeitä tehnyt. Hän on saanut voiton oikealla kädellänsä ja pyhällä käsivarrellansa.

 


Ps 149:1. Veisatkaat Herralle uusi veisu*: pyhäin seurakunnan pitää häntä kiittämän.

Jes. 42:10 Veisatkaa Herralle uusi virsi, veisatkaa hänen ylistystänsä hamasta maan äärestä, te merenkulkijat ja meri täysinensä, te merensaaret ja niissä asuvaiset.


Ilm. 5:9 ja he veisasivat uutta virttä, sanoen: Sinä olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen sinetit, sillä sinä olet tullut teurastetuksi ja olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansoista ja kansanheimoista


Ilm. 14:3. Ja he veisasivat uutta virttä valtaistuimen edessä ja neljän olennon ja vanhinten edessä; eikä kukaan voinut oppia sitä virttä, paitsi ne sata neljäkymmentä neljä tuhatta, jotka ovat ostetut maasta.
2. Veisatkaa Herralle, ylistäkää hänen nimeänsä. Julistakaa päivästä päivään hänen pelastustekojansa,

2. Veisatkaat Herralle, ja kiittäkäät hänen nimeänsä: julistakaat päivä päivältä hänen autuuttansa.Luuk. 2:30 sillä minun silmäni ovat nähneet sinun autuutesi,

Luuk 2:30. Sillä minun silmäni ovat nähneet sinun autuutes,


Luuk 2:31. Jonka sinä valmistit kaikkein kansain eteen,3. ilmoittakaa pakanain seassa hänen kunniaansa, hänen ihmeitänsä kaikkien kansojen seassa.

3. Luetelkaat pakanain seassa hänen kunniaansa, kaikkein kansain seassa hänen ihmeitänsä!

4. Sillä Herra on suuri ja sangen ylistettävä, hän on peljättävä yli kaikkien jumalain.

4. Sillä Herra on suuri ja sangen kiitettävä, ihmeellinen kaikkein jumalain seassa.5 Moos. 10:17 Sillä Herra, teidän Jumalanne, on jumalain Jumala ja herrain Herra, suuri, voimallinen ja peljättävä Jumala, joka ei katso henkilöön eikä ota lahjusta,

 

Ps. 48:2 Suuri on Herra ja korkeasti ylistettävä meidän Jumalamme kaupungissa, pyhällä vuorellansa.


Ps. 95:3. Sillä Herra on suuri Jumala, suuri kuningas yli kaikkien jumalien.

Ps 95:3. Sillä Herra on suuri Jumala*, ja suuri kuningas kaikkein jumalain ylitse.

Ps. 145:3. Suuri on Herra ja sangen ylistettävä, ja hänen suuruutensa on tutkimaton.Sir 43:31. Herra on sanomattomasti suuri, ja hänen voimansa on ihmeellinen.5. Sillä kaikki kansojen jumalat ovat epäjumalia, mutta Herra on tehnyt taivaat.

5. Sillä kaikki kansain jumalat ovat epäjumalat; mutta Herra on taivaat tehnyt.Ps. 115:4 Mutta heidän epäjumalansa ovat hopeata ja kultaa, ihmiskätten tekoa.


Jes. 41:23 Ilmoittakaa, mitä vastedes tapahtuu, tietääksemme, oletteko te jumalia. Tehkää hyvää tai tehkää pahaa, niin me katsomme ja ihmettelemme.


1Kor. 8:4 Mitä nyt epäjumalille uhratun lihan syömiseen tulee, niin tiedämme, ettei maailmassa ole yhtään epäjumalaa ja ettei ole muuta Jumalaa kuin yksi.
6. Herraus ja kunnia on hänen kasvojensa edessä, kiitos ja ylistys hänen pyhäkössänsä.

6. Kunnia ja kaunistus ovat hänen edessänsä, väkevyys ja kauneus hänen pyhässänsä.

7. Antakaa Herralle, te kansojen sukukunnat, antakaa Herralle kunnia ja väkevyys.

7. Kansain sukukunnat, tuokaat Herralle, tuokaat Herralle kunnia ja voima!Ps. 29:1 Daavidin virsi. Antakaa Herralle, te Jumalan pojat, antakaa Herralle kunnia ja väkevyys.

Ps 29:1. Tuokaat Herralle, te väkevät, tuokaat Herralle kunnia* ja väkevyys.


Ps 29:2. Tuokaat Herralle hänen nimensä kunnia*: kumartakaat Herraa pyhässä kaunistuksessa.8. Antakaa Herralle hänen nimensä kunnia, tuokaa lahjoja, tulkaa hänen esikartanoihinsa.

8. Tuokaat Herralle hänen nimensä kunnia: tuokaat lahjoja ja tulkaat hänen esihuoneisiinsa!Ps. 72:10 Tarsiin ja saarten kuninkaat tuovat lahjoja, Saban ja Seban kuninkaat veroa maksavat.


 

Ps 84:3. Minun sieluni ikävöitsee ja halajaa Herran esikartanoihin: minun ruumiini ja sieluni iloitsee elävässä Jumalassa.9. Kumartakaa Herraa pyhässä kaunistuksessa, vaviskaa hänen kasvojensa edessä, kaikki maa.

9. Kumartakaat Herraa pyhässä kaunistuksessa*: peljätkään häntä kaikki maailma!Ps. 110:3. Altis on sinun kansasi sinun sotaanlähtösi päivänä: pyhässä asussa sinun nuori väkesi nousee eteesi, niinkuin kaste aamuruskon helmasta.

Ps 110:3. Sinun voittos päivänä palvelee sinun kansas sinua mielellänsä pyhissä kaunistuksissa*: sinun lapses synnytetään sinulle niin kuin kaste aamuruskosta.10. Sanokaa pakanain seassa: Herra on kuningas. Niin pysyy maanpiiri lujana, se ei horju. Hän tuomitsee kansat oikeuden mukaan.

10. Sanokaat pakanain seassa: Herra on kuningas, joka maan piirin on vahvistanut, ettei se liiku*, ja tuomitsee kansan oikeudella.Ps. 72:1 Salomon virsi. Jumala, anna kuninkaan tuomita, niinkuin sinä tuomitset, anna vanhurskautesi kuninkaan pojalle.


Ps. 93:1 Herra on kuningas. Hän on pukenut itsensä korkeudella. Herra on pukeutunut, vyöttäytynyt voimaan. Niin pysyy maanpiiri lujana, se ei horju.

Ps 93:1. Herra on kuningas*: hän on pukenut yllensä suuren kunnian: Herra on pukenut ja vyöttänyt itsensä väkevyydellä, ja on vahvistanut maan piirin, ettei sen pidä liikkuman.

Ps. 99:1 Herra on kuningas, vaviskoot kansat - hän, jonka valtaistuinta kerubit kannattavat - huojukoon maa.

Ps 99:1. Herra on Kuningas, kansat kiukuitsevat: hän istuu Kerubimin päällä*, sen tähden liikkuu maailma.

Jes. 9:7 Herra lähetti sanan Jaakobia vastaan, ja se iski Israeliin,
11. Iloitkoot taivaat, ja riemuitkoon maa; pauhatkoon meri ja kaikki, mitä siinä on.

11. Taivaat riemuitkaan, ja maa iloitkaan: meri pauhatkaan ja mitä siinä on.Ps. 49:13 Mutta ihminen, mahtavinkaan, ei ole pysyväinen: hän on verrattava eläimiin, jotka hukkuvat.


Ps. 55:12 Sen keskellä on turmio, sorto ja petos ei väisty sen torilta.


Ps. 98:7 Pauhatkoon meri ja kaikki, mitä siinä on, maanpiiri ja ne, jotka siinä asuvat.

Ps 98:7.etc. Meri pauhatkaan ja kaikki, mitä hänessä on, maan piiri ja jotka asuvat sen päällä.

Jes. 44:23 Iloitkaa, te taivaat, sillä Herra sen tekee; riemuitkaa, te maan syvyydet, puhjetkaa riemuun, te vuoret, ynnä metsä ja kaikki sen puut; sillä Herra lunastaa Jaakobin, kirkastaa itsensä Israelissa.


Room. 8:21 koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen.
12. Ihastukoot kedot ja kaikki, mitä kedolla on, riemuitkoot silloin kaikki metsän puut.

12. Kedot olkaan iloiset, ja kaikki mitkä hänessä ovat, ja kaikki puut ihastukaan metsissä,

13. Herran edessä, sillä hän tulee, sillä hän tulee tuomitsemaan maata: hän tuomitsee maanpiirin vanhurskaudessa ja kansat uskollisuudessansa.

13. Herran edessä; sillä hän tulee, sillä hän tulee tuomitsemaan maata. Hän tuomitsee maan piirin vanhurskaudessa ja kansat totuudessansa.Ps. 9:9 Hän tuomitsee maanpiirin vanhurskaasti, vallitsee kansoja oikeuden mukaan.

Ps 9:9. Ja hän tuomitsee maan piirin vanhurskaudessa, ja hallitsee kansat oikein.

Ps. 98:9 Herran edessä; sillä hän tulee tuomitsemaan maata. Hän tuomitsee maanpiirin vanhurskaasti ja kansat oikeuden mukaan.

Ps 98:9. Herran edessä; sillä hän tulee maata tuomitsemaan: hän tuomitsee maan piirin vanhurskaudella ja kansat oikeudella.

 

Jes 3:13. Mutta Herra seisoo siellä oikeudella, ja on seisahtanut tuomitsemaan kansoja.


Jes 3:14. Herra tulee tuomiolle kansansa vanhimpain kanssa ja pääruhtinasten kanssa; sillä te olette turmelleet viinamäen*, ja köyhäin ryöstö on teidän huoneessanne.


Joh 16:8. Ja kuin hän tulee, niin hän nuhtelee maailmaa synnin tähden, ja vanhurskauden tähden, ja tuomion tähden.

Ap. t. 17:31 Sillä hän on säätänyt päivän, jona hän on tuomitseva maanpiirin vanhurskaudessa sen miehen kautta, jonka hän siihen on määrännyt; ja hän on antanut kaikille siitä vakuuden, herättämällä hänet kuolleista.