PSALMIT

33/38 RAAMATTU

1776 BIBLIA

   

35 Psalmi

35 PsalmiRukous jumalattomia vihollisia vastaan.

Ennustus Kristuksesta:


I. Kuinka hän rukoilee yhteisesti kaikkia vihollisiansa vastaan;


II. Erinomaisesti vääriä todistajia vastaan;


III. Julkisia pilkkaajiansa vastaan.
1 Davidin Psalmi

1. Daavidin virsi. Riitele, Herra, minun riitaveljiäni vastaan; sodi niitä vastaan, jotka minua vastaan sotivat.

1. Riitele, Herra, riitaveljeini kanssa: sodi vihollisiani vastaan.

2. Tempaa pieni kilpi, suuri kilpi ja nouse minun avukseni.

2. Tempaa kilpi ja keihäs, ja nouse minua auttamaan.

3. Sivalla keihäs ja salpaa tie minun vainoojiltani. Sano minun sielulleni: Minä olen sinun pelastuksesi.

3. Sivalla ase ja suojele minua sortajiani vastaan: sano sielulleni: minä olen apus.

4. Joutukoot häpeään ja pilkkaan, jotka minun henkeäni väijyvät; peräytykööt, punastukoot, jotka minulle pahaa aikovat.

4. Häpiään ja pilkkaan tulkoon kaikki, jotka sieluani väijyvät: palatkoon takaperin ja nauruksi tulkoon, jotka minulle pahaa suovat.Ps. 40:15 Hävetkööt ja punastukoot kaikki, jotka minun henkeäni etsivät, hukuttaaksensa sen; peräytykööt ja tulkoot häpeään ne, jotka tahtovat minulle onnettomuutta.

Ps 40:15. Hävetköön ja kaikki pilkaksi tulkoon, jotka minun sieluani väijyvät hukataksensa sitä: palatkoon takaperin ja häpiään tulkoon, jotka minulle pahaa suovat.


Ps 40:16. Hämmästyköön häpiässänsä, jotka minulle sanovat: niin, niin.


Ps 70:3.etc. Häpiään tulkoon ja hävetköön, jotka minun sieluani väijyvät: ajettakoon takaperin ja tulkoon häväistyksi, jotka minulle pahaa suovat;5. Olkoot he niinkuin akanat tuulessa, ja Herran enkeli syösköön heidät maahan;

5. Olkoon he niin kuin akanat* tuulessa; ja Herran enkeli sysätköön heitä pois.Ps. 1:4 Niin eivät jumalattomat! Vaan he ovat kuin akanat, joita tuuli ajaa.

Ps 1:4. Mutta jumalattomat ei ole niin, vaan niin kuin akana, jonka tuuli hajoittelee.

Hoos. 13:3 Sentähden he ovat kuin aamupilvi, kuin kaste, joka varhain haihtuu, kuin akanat, jotka puimatantereelta lentävät, kuin savu, joka häipyy ikkunasta.

Hos 13:3. Sen tähden pitää heidän oleman niin kuin aamu-utu ja varhain lankeeva kaste, joka raukee, niin kuin akanat, jotka puhalletaan pois luvasta*, ja niin kuin savu totosta.6. heidän tiensä olkoon pimeä ja liukas, ja Herran enkeli ajakoon heitä takaa.

6. Heidän tiensä olkaan pimiä ja niljakas*; ja Herran enkeli vainotkoon heitä.Joos. 10:10 Ja Herra saattoi heidät hämminkiin israelilaisten edessä, niin että nämä tuottivat heille suuren tappion Gibeonissa ja ajoivat heitä takaa Beet-Hooronin solatietä, surmaten heitä aina Asekaan ja Makkedaan asti.

 

Ps. 69:24 Soetkoot heidän silmänsä, niin etteivät näe, ja saata heidän lanteensa alati horjumaan.

Ps 69:24. Tulkoon heidän silmänsä pimiäksi, ettei he näkisi, ja salli heidän lanteensa aina horjua.

Jer. 23:12 Sentähden heidän tiensä on oleva heille kuin liukas polku pimeässä, he suistuvat sillä ja kaatuvat; sillä minä tuotan heille onnettomuuden heidän rangaistusvuotenansa, sanoo Herra.
7. Sillä syyttä he ovat virittäneet verkkonsa minun eteeni, syyttä he ovat kaivaneet minun sielulleni haudan.

7. Sillä he ovat ilman syytä verkkonsa virittäneet minua kadottaaksensa, ja ilman syytä ovat sielulleni kaivaneet haudan.
Ps 9:16. Pakanat ovat vajonneet siihen hautaan, jonka he valmistivat: heidän jalkansa on käsitetty siinä verkossa, jonka he virittivät.

Ps. 57:7 Verkon he virittivät minun askelteni tielle, painoivat minun sieluni maahan, kaivoivat eteeni kuopan, mutta itse he siihen suistuivat. Sela.

Ps 57:7. Verkon he virittivät minun käymiseni eteen, ja minun sieluni vältti: kuopan he kaivoivat minun eteeni, ja siihen he itse lankesivat, Sela!

Matt. 22:15 Silloin fariseukset menivät ja neuvottelivat, kuinka saisivat hänet sanoissa solmituksi.

Matt 22:15. Silloin Pharisealaiset menivät pitämään neuvoa, kuinka he hänen sanoissa solmeaisivat.8. Tulkoon hänelle turmio aavistamatta, tarttukoon hän virittämäänsä verkkoon, langetkoon siihen surmaksensa.

8. Tulkoon hänelle vaiva, jota ei hän tiedä, ja verkko, jonka hän viritti, käsittäköön hänen: siihen hän langetkoon.Ps. 7:16 Hän kaivoi haudan ja koversi sen, mutta itse hän kaatuu tekemäänsä kuoppaan.


Ps. 141:10 Kaatukoot kaikki jumalattomat omiin kuoppiinsa; mutta suo minun ne välttää.

Ps 141:10. Jumalattomat lankeevat toinen toisensa kanssa omiin verkkoihinsa*, siihen asti kuin minä pääsen ohitse.9. Mutta minun sieluni iloitkoon Herrassa, riemuitkoon hänen avustansa.

9. Mutta minun sieluni iloitkoon Herrassa ja riemuitkaan hänen avustansa.Jes. 61:10 Minä iloitsen suuresti Herrassa, minun sieluni riemuitsee minun Jumalassani, sillä hän pukee minun ylleni autuuden vaatteet ja verhoaa minut vanhurskauden viittaan, yljän kaltaiseksi, joka kantaa juhlapäähinettä niinkuin pappi, ja morsiamen kaltaiseksi, joka on koruillansa kaunistettu.
10. Kaikki minun luuni sanokoot: Herra, kuka on sinun vertaisesi, sinun, joka vapahdat kurjan väkevämmästään, kurjan ja köyhän raatelijastaan?

10. Kaikki minun luuni sanokaan: Herra, kuka on sinun vertaises? sinä joka päästät nöyrän väkevämmän käsistä, raadollisen ja köyhän raatelialtansa.

11. Väärät todistajat astuvat esiin, he minulta tutkivat, mitä minä en tiedä.

11. Väärät todistajat astuvat edes, jotka minua niihin soimaavat, joista en mitään tiedä.Matt. 26:60 mutta eivät löytäneet, vaikka monta väärää todistajaa oli tullut esille. Mutta vihdoin tuli kaksi,

Matt 26:60. Ja ei löytäneet. Ja vaikka monta väärää todistajaa tuli, niin ei he sittenkään löytäneet. Mutta viimein tuli kaksi väärää todistajaa,

Luuk. 23:2 Ja he alkoivat syyttää häntä sanoen: Tämän me olemme havainneet villitsevän kansaamme, kieltävän antamasta veroja keisarille ja sanovan itseään Kristukseksi, kuninkaaksi.

Luuk 23:2. Ja he rupesivat kantamaan hänen päällensä, sanoen: tämän me löysimme kansaa viettelevän ja kieltävän keisarille veroa antamasta* ja sanovan itsensä olevan kuninkaan Kristuksen.

Luuk. 23:10 Ja ylipapit ja kirjanoppineet seisoivat siinä ja syyttivät häntä kiivaasti.

Luuk 23:10. Niin ylimmäiset papit ja kirjanoppineet seisoivat ja kantoivat kovin hänen päällensä.

Joh. 18:30 He vastasivat ja sanoivat hänelle: Jos tämä ei olisi pahantekijä, emme olisi antaneet häntä sinun käsiisi.

Joh 18:30. He vastasivat ja sanoivat hänelle: ellei hän pahantekiä olisi, emme olisi häntä sinun haltuus antaneet.12. He palkitsevat minulle hyvän pahalla; minun sieluni on orpo.

12. He tekevät minulle pahaa hyvästä*, minulle mielikarvaudeksi.Ps. 109:5 He kostavat minulle hyvän pahalla ja rakkauteni vihalla.

Ps 109:5. He osoittavat minulle pahaa hyvän edestä* ja vihaa rakkauden edestä.13. Mutta minä puin päälleni surupuvun, kun he sairastivat; minä vaivasin itseäni paastolla ja rukoilin pää painuksissa.

13. Mutta minä, kuin he sairastivat, puin säkin päälleni, vaivasin itsiäni paastolla, ja rukoilin sydämestäni;
Ps 69:11. Minä itkin ja paastosin hartaasti, ja minä pilkattiin päälliseksi.

1 Kun. 18:42 Niin Ahab nousi syömään ja juomaan. Mutta Elia nousi Karmelin huipulle, kumartui maahan ja painoi kasvonsa polviensa väliin.

 14. Niinkuin he olisivat olleet minun ystäviäni, minun omia veljiäni, niin minä kuljin; niinkuin äitiänsä sureva, niin minä kävin surupuvussa, kumarruksissa.

14. Minä käytin itseni kuin he olisivat olleet minun ystäväni ja veljeni: niin kuin se joka äitiänsä murehtii, kävin minä kumarruksissa murhevaatteissa.

15. Mutta he iloitsevat minun kompastuksestani ja kokoontuvat - kokoontuvat minua vastaan, nuo lyöjät, joita minä en tunne; he herjaavat herkeämättä,

15. Mutta he iloitsevat minun vahingostani ja kokoontuvat*: ontuvat myös kokoovat heitänsä havaitsematta minua vastaan, he repivät ja ei lakkaa.Matt. 26:3 Silloin ylipapit ja kansan vanhimmat kokoontuivat Kaifas nimisen ylimmäisen papin palatsiin

Matt 26:3. Silloin kokoontuivat pappein päämiehet ja kirjanoppineet ja kansan vanhimmat ylimmäisen papin saliin, joka kutsuttiin Kaiphas.


Matt 26:4. Ja neuvoa pitivät*, kuinka he Jesuksen kavalluksella kiinni ottaisivat ja tappaisivat.16. nuo konnat, jotka leipäkyrsää kärkkyen minua pilkkaavat, kiristelevät minulle hampaitansa.

16. Ulkokullattuin seassa, jotka leipäkyrsänkin tähden pilkkaavat, kiristävät he hampaitansa minun päälleni.Job 16:9 Hänen vihansa raateli ja vainosi minua, hän kiristeli minulle hampaitansa. Viholliseni hiovat katseitaan minua vastaan,
17. Herra, kuinka kauan sinä tätä katselet? Päästä minun sieluni turmiosta, jota he hankitsevat, minun ainokaiseni nuorista leijonista.

17. Herra, kuinka kauvan sinä tätä katselet? Päästä siis sieluni heidän hävityksestänsä, ja yksinäiseni nuorista jalopeuroista.Ps. 22:21 Vapahda minun sieluni miekasta, minun ainokaiseni koirain kynsistä.

Ps 22:21. Pelasta minun sieluni miekasta, ja ainokaiseni koirilta.


Ps 22:22. Vapahda minua jalopeuran suusta, ja päästä minua yksisarvillisista.18. Niin minä kiitän sinua suuressa seurakunnassa, ylistän sinua paljon kansan keskellä.

18. Minä kiitän sinua suuressa seurakunnassa; paljon kansan keskellä minä sinua ylistän.Ps. 22:23 Minä julistan sinun nimeäsi veljilleni, ylistän sinua seurakunnan keskellä.


 

Ps 22:26. Sinua minä ylistän suuressa seurakunnassa*: minä maksan lupaukseni heidän edessänsä, jotka häntä pelkäävät.

Ps. 40:10 Minä julistan vanhurskautta suuressa seurakunnassa; katso, en minä sulje huuliani. Sinä, Herra, sen tiedät.

Ps 40:10. Minä saarnaan sinun vanhurskauttas suuressa seurakunnassa*: katso, en minä anna tukita suutani; Herra, sinä sen tiedät.


Ps 40:11. En minä salaa vanhurskauttas sydämessäni: minä puhun sinun totuudestas ja autuudestas: en minä peitä laupiuttas ja vakuuttas suuressa seurakunnassa.19. Älkööt ne minusta iloitko, jotka syyttä ovat minun vihamiehiäni; älkööt silmää iskekö, jotka asiatta minua vihaavat.

19. Älä salli niiden iloita minusta, jotka syyttömästi minun viholliseni ovat, eli silmää iskeä, jotka minua ilman syytä* vihaavat.Joh. 15:25 Mutta se sana oli käyvä toteen, joka on kirjoitettuna heidän laissaan: 'He ovat vihanneet minua syyttä.'

Joh 15:25. Vaan (se tapahtui) että se täytettäisiin, mitä heidän laissansa on kirjoitettu: he vihasivat minua ilman syytä.20. Sillä he eivät puhu rauhan puheita, vaan miettivät petoksen sanoja maan hiljaisia vastaan.

20. Sillä ei he puhu ystävällisesti, vaan etsivät vääriä syitä hiljaisia vastaan maan päällä,

21. He avaavat suunsa ammolleen minua vastaan ja sanovat: Kas niin, kas niin! Nyt me sen omin silmin näemme!.

21. Ja levittävät* kitansa avaralta minua vastaan, ja sanovat: niin, niin: sen me mielellämme näemme.Job 16:10 he avaavat minulle kitansa ja lyövät häväisten minua poskille; kaikki he yhtyvät minua vastaan.

Job 16:10. He ammottivat suunsa minua vastaan*, ja ovat minua häpiällisesti poskelle piesseet: he ovat sammuttaneet vihansa minun päälleni.

Ps. 22:8 Kaikki, jotka minut näkevät, pilkkaavat minua, levittelevät suutansa, nyökyttävät ilkkuen päätään:


 

Jes 57:4. Kenenkä kanssa te nyt tahdotte iloita hekumassa? Kenenkä päälle te nyt tahdotte suutanne irvistellä, ja kieltänne pistää? Ettekö te ole rikoksen lapset ja väärä siemen?22. Sinä, Herra, näet sen, älä ole vaiti! Herra, älä ole minusta kaukana!.

22. Herra, sinä sen myös näet, älä siis vaiti ole: Herra, älä kaukana ole minusta.Ps. 22:12 Älä ole minusta kaukana, sillä ahdistus on läsnä, eikä auttajaa ole.


Ps. 38:22 Älä hylkää minua, Herra, minun Jumalani, älä ole kaukana minusta.
23. Heräjä ja nouse, minun Jumalani ja Herrani, hankkimaan minulle oikeutta ja ajamaan minun asiaani.

23. Herää ja nouse katsomaan minun oikeuttani ja asiatani, minun Jumalani ja Herrani.Ps. 44:24 Heräjä, miksi nukut, Herra? Nouse, älä iäksi hylkää.
24. Tuomitse minut vanhurskautesi mukaan, Herra, minun Jumalani, älä salli heidän minusta riemuita.

24. Herra minun Jumalani, tuomitse minua vanhurskautes jälkeen, ettei he riemuitsisi minusta.Ps. 7:9 Herra tuomitsee kansat; auta minut oikeuteeni, Herra, minun vanhurskauteni ja viattomuuteni mukaan.
25. Älä salli heidän sanoa sydämessänsä: Kas niin! Sitä me halusimmekin. Älä salli heidän sanoa: Me olemme hänet nielleet.

25. Älä salli heidän sydämissänsä sanoa: niin, niin me tahdomme; ja älä anna heidän sanoa: me olemme hänen nielleet.

26. Hävetkööt ja punastukoot kaikki, jotka minun onnettomuudestani iloitsevat, saakoot puvuksensa häpeän ja pilkan ne, jotka ylvästelevät minua vastaan.

26. Häväistäköön ja nauruksi joutukoon kaikki, jotka onnettomuudestani iloitsevat: puetettakoon häpiällä ja pilkalla*, jotka itsiänsä minusta kerskaavat.Ps. 40:15 Hävetkööt ja punastukoot kaikki, jotka minun henkeäni etsivät, hukuttaaksensa sen; peräytykööt ja tulkoot häpeään ne, jotka tahtovat minulle onnettomuutta.

 

Ps. 70:3 Joutukoot häpeään ja punastukoot ne, jotka minun henkeäni väijyvät; peräytykööt ja saakoot häpeän ne, jotka tahtovat minulle onnettomuutta.Ps 109:18. Ja hän puki kirouksen päällensä niin kuin paitansa ja se meni hänen sisällyksiinsä niin kuin vesi, ja hänen luihinsa niin kuin öljy.

Ps. 109:29 Olkoon häväistys minun vainoojaini pukuna, ja verhotkoon heitä heidän häpeänsä niinkuin viitta.

Ps 109:19. Se olkoon hänelle niin kuin vaate, jolla hän itsensä verhottaa, ja niin kuin vyö, jolla hän aina itsensä vyöttää.27. Iloitkoot ja riemuitkoot ne, jotka suovat minulle minun oikeuteni, ja sanokoot aina: Ylistetty olkoon Herra, joka tahtoo palvelijansa parasta.

27. Iloitkaan ja riemuitkaan, jotka minun vanhurskauttani rakastavat, ja sanokaan aina: Herra olkoon suuresti kiitetty*, joka suo palveliallensa rauhan.Ps. 40:17 Iloitkoot ja riemuitkoot sinussa kaikki, jotka sinua etsivät; ne, jotka sinun autuuttasi rakastavat, sanokoot aina: Ylistetty olkoon Herra!

Ps 40:17. Iloitkaan ja riemuitkaan kaikki sinussa, jotka sinua etsivät, ja jotka sinun autuuttas rakastavat, sanokaan aina: Herra olkoon korkiasti ylistetty!28. Ja minun kieleni julistakoon sinun vanhurskauttasi, sinun kiitostasi kaiken päivää.

28. Ja minun kieleni puhuu sinun vanhurskauttas, ja kiittää sinua joka päivä.Ps. 7:18 Minä kiitän Herraa hänen vanhurskaudestansa ja veisaan Herran, Korkeimman, nimen kiitosta.

Ps 7:18. Minä kiitän Herraa hänen vanhurskautensa tähden, ja kunnioitan ylimmäisen Herran nimeä.