PSALMIT

33/38 RAAMATTU

1776 BIBLIA

   

114 Psalmi

114 PsalmiIsraelin ihmeellinen pelastus Egyptistä.

Israelin kansan pelastus Egyptistä.
II. Ne ihmeet, jotka siinä tapahtuivat.1. Kun Israel lähti Egyptistä, Jaakobin suku vieraskielisestä kansasta,

1. Kuin Israel Egyptistä läksi*, Jakobin huone muukalaisesta kansasta,2 Moos. 12:41 Kun ne neljäsataa kolmekymmentä vuotta olivat kuluneet, niin juuri sinä päivänä kaikki Herran joukot lähtivät Egyptin maasta.

2 Mos 12:41. Ja koska ne olivat kuluneet, läksi koko Herran joukko yhtenä päivänä Egyptin maalta.


2 Mos 13:*etc.2. silloin Juuda tuli hänen pyhäkökseen, Israel hänen valtakunnaksensa.

2. Niin Juuda tuli hänen pyhäksensä: Israel hänen vallaksensa.2 Moos. 6:7 Niin minä otan teidät kansakseni ja olen teidän Jumalanne; ja te tulette tietämään, että minä olen Herra, teidän Jumalanne, joka vien teidät pois egyptiläisten sorron alta.

2 Mos 6:7. Ja otan teitä minun kansakseni, ja olen teidän Jumalanne, että te tietäisitte, että minä olen teidän Herranne Jumalanne, joka teitä johdatan ulos Egyptin orjuudesta.

2 Moos. 19:5 Jos te nyt kuulette minun ääntäni ja pidätte minun liittoni, niin te olette minun omaisuuteni ennen kaikkia muita kansoja; sillä koko maa on minun.

2 Mos 19:5. Jos te siis minun ääneni ahkerasti kuulette, ja pidätte minun liittoni*, niin teidän pitää oleman minulle kallis omaisuus kaikista kansoista, vaikka muutoin koko maa on minun.


2 Mos 19:6. Ja teidän pitää oleman minulle papillinen valtakunta ja pyhä kansa*. Nämät ovat ne sanat, jotka sinun pitää Israelin lapsille sanoman.3. Sen näki meri ja pakeni, Jordan kääntyi takaisin.

3. Sen meri näki ja pakeni*: Jordan palasi takaperin,2 Moos. 14:21 Ja Mooses ojensi kätensä meren yli. Niin Herra saattoi vahvalla itätuulella, joka puhalsi koko yön, meren väistymään ja muutti meren kuivaksi maaksi; ja vesi jakautui kahtia.

2 Mos 14:21.etc. Koska Moses ojensi kätensä meren ylitse, antoi Herra vedet juosta pois vahvalla itätuulella koko sen yön; ja teki meren kuiville, ja vedet erkanivat.

Joos. 3:16 pysähtyi ylhäältä päin virtaava vesi ja seisoi yhtenä roukkiona hyvin kaukana Aadamin luona, sen kaupungin, joka on Saaretanin vieressä; ja se vesi, joka virtasi alaspäin Aromereen, Suolamereen, hävisi kokonaan. Niin kansa kulki virran yli Jerikon kohdalta.

Jos 3:16. Niin seisoi se vesi, joka ylimmäiseltä puolelta juoksee, koottuna yhdessä läjässä, sangen kaukana Adamin kaupungin puolessa, joka on Zartanin tykönä; mutta se vesi, joka juoksi alas korven mereen, nimittäin Suolaiseen mereen, väheni ja juoksi pois; niin meni kansa yli Jerihon kohdalla.

Ps. 66:6 Meren hän muutti kuivaksi maaksi, jalkaisin käytiin virran poikki; silloin me iloitsimme hänestä.

Ps 66:6. Hän muuttaa meren kuivaksi*, niin että jalkaisin käydään veden ylitse: siitä me hänessä iloitsemme.4. Vuoret hyppivät niinkuin oinaat, kukkulat niinkuin lammasten karitsat.

4. Vuoret hyppäsivät niin kuin oinaat, ja kukkulat niin kuin nuoret lampaat.2 Moos. 19:18 Ja koko Siinain vuori peittyi savuun, kun Herra astui sille alas tulessa, ja siitä nousi savu niinkuin pätsin savu, ja koko vuori vapisi kovasti.

2 Mos 19:18. Mutta koko Sinain vuori suitsi, siitä että Herra astui alas sen päälle tulessa, ja sen savu kävi ylös niin kuin pätsin savu, niin että koko vuori sangen kovaan vapisi.

Ps. 18:8 Silloin maa huojui ja järisi, vuorten perustukset järkkyivät; ne horjuivat, sillä hänen vihansa syttyi.

Ps 18:8. Maa liikkui ja vapisi, ja vuorten perustukset liikkuivat: he värisivät, koska hän vihastui.5. Mikä sinun on, meri, kun pakenet, mikä sinun, Jordan, kun käännyt takaisin?

5. Mikä sinun oli meri, ettäs pakenit? ja sinä Jordan, ettäs palasit takaperin?

6. Te vuoret, miksi hypitte kuin oinaat, te kukkulat, kuin lammasten karitsat?

6. Te vuoret, että te hyppäsitte niin kuin oinaat? te kukkulat niin kuin nuoret lampaat?

7. Vapise, maa, Herran kasvojen edessä, Jaakobin Jumalan kasvojen edessä,

7. Herran edessä vapisi maa, Jakobin Jumalan edessä,

8. joka muuttaa kallion vesilammikoksi, kovan kiven vesilähteeksi.

8. Joka kalliot muuttaa vesilammiksi, ja kiven vesilähteeksi.2 Moos. 17:6 Katso, minä seison siellä sinun edessäsi kalliolla Hoorebin luona; lyö kallioon, ja siitä on vuotava vettä, niin että kansa saa juoda. Ja Mooses teki niin Israelin vanhimpain nähden.

2 Mos 17:6. Katso, minä seison siellä sinun edessäs kalliolla Horebissa: ja sinun pitää lyömän kalliota, ja siitä pitää vedet juokseman, niin että kansa siitä juoda saa. Ja Moses teki niin Israelin vanhimpain edessä.

4 Moos. 20:11 Niin Mooses nosti kätensä ja iski kalliota kahdesti sauvallansa, ja siitä lähti runsaasti vettä, niin että kansa ja sen karja saivat juoda.

4 Mos 20:11. Ja Moses nosti kätensä ja löi kahdesti sauvallansa kallioon, niin juoksi siitä paljo vettä, ja kansa ja heidän karjansa saivat juoda.

Jes. 48:21 Eivät he janoa kärsineet, kun hän heitä kuljetti erämaitten halki; hän vuodatti heille vettä kalliosta, hän halkaisi kallion, ja vettä virtasi.