PSALMIT

33/38 RAAMATTU

1776 BIBLIA

   

51 Psalmi

51 PsalmiLangenneen rukous. Katumuspsalmi.

Katumus-Psalmi, jossa David


I. Raskaan lankeemuksensa jälkeen, murheellisen mielen alla, rukoilee Jumalalta armoa ja syntein anteeksisaamista.


II. Halajaa Pyhän Hengen vaikutuksesta uskon elämää.


III. Lupaa vilpittömän, uuden kuuliaisuuden.


IV. Toivottaa seurakunnalle menestystä.1. Veisuunjohtajalle; Daavidin virsi,

1. Davidin Psalmi, edellä veisaajalle,

2. kun profeetta Naatan tuli hänen luokseen, sen jälkeen kuin hän oli yhtynyt Batsebaan.

2. Kuin propheta Natan tuli hänen tykönsä, sittekuin hän Batseban tykönä käynyt oli.
2 Sam 11:4. Ja David lähetti sanansaattajat ja antoi tuoda hänen. Ja kuin hän tuli hänen tykönsä, makasi hän hänen kanssansa; mutta hän puhdisti itsensä saastaisuudestansa*, ja palasi huoneesensa.

2 Sam. 12:1 Ja Herra lähetti Naatanin Daavidin tykö. Kun hän tuli hänen tykönsä, sanoi hän hänelle: Kaksi miestä oli samassa kaupungissa, toinen rikas ja toinen köyhä.

2 Sam 12:1.etc. Ja Herra lähetti Natanin Davidin tykö. Kuin hän tuli hänen tykönsä, sanoi hän hänelle: kaksi miestä oli yhdessä kaupungissa, toinen rikas ja toinen köyhä.3. Jumala, ole minulle armollinen hyvyytesi tähden; pyyhi pois minun syntini suuren laupeutesi tähden.

3. Jumala, ole minulle armollinen sinun hyvyytes tähden: pyyhi pois minun syntini suuren laupiutes tähden.Luuk. 18:13 Mutta publikaani seisoi taampana eikä edes tahtonut nostaa silmiään taivasta kohti, vaan löi rintaansa ja sanoi: 'Jumala, ole minulle syntiselle armollinen.'
4. Pese minut puhtaaksi rikoksestani, puhdista minut synnistäni.

4. Pese minua hyvin vääryydestäni, ja puhdista minua synnistäni.

5. Sillä minä tunnen rikokseni, ja minun syntini on aina minun edessäni.

5. Sillä minä tunnen pahat tekoni, ja minun syntini on aina edessäni.
2 Sam 12:13. Niin sanoi David Natanille: minä olen syntiä tehnyt Herraa vastaan*. Natan sanoi Davidille: niin on myös Herra sinun syntis ottanut pois, ei sinun pidä kuoleman.6. Sinua ainoata vastaan minä olen syntiä tehnyt, tehnyt sitä, mikä on pahaa sinun silmissäsi; mutta sinä olet oikea puheessasi ja puhdas tuomitessasi.

6. Sinua, sinua ainoaa vastaan minä syntiä tein, ja pahasti tein sinun edessäs, ettäs olisit oikia sanoissas ja puhdas tuomitessas.Room. 3:4 Pois se! Olkoon Jumala totinen, mutta jokainen ihminen valhettelija, niinkuin kirjoitettu on: Että sinut havaittaisiin vanhurskaaksi sanoissasi ja että voittaisit, kun sinun kanssasi oikeutta käydään.

Rom 3:4. Pois se! vaan paremmin, olkoon Jumala totinen*, vaan jokainen ihminen valehtelia, niin kuin kirjoitettu on: ettäs olisit oikia sanoissas ja voittaisit, kuin sinä tuomitaan.7. Katso, minä olen synnissä syntynyt, ja äitini on minut synnissä siittänyt.

7. Katso, minä olen synnissä* syntynyt, ja minun äitini on synnissä minun siittänyt.1 Moos. 8:21 Ja Herra tunsi suloisen tuoksun ja sanoi sydämessänsä: En minä koskaan enää kiroa maata ihmisen tähden; sillä ihmisen sydämen aivoitukset ovat pahat nuoruudesta saakka. Enkä minä koskaan enää tuhoa kaikkea, mikä elää, niinkuin nyt olen tehnyt.


Job 14:4 Syntyisikö saastaisesta puhdasta? Ei yhden yhtäkään.

Job 14:4. Kuka löytää puhtaan niiden seassa, kussa ei puhdasta ole?

Job 25:4 Kuinka siis ihminen olisi vanhurskas Jumalan edessä, ja kuinka vaimosta syntynyt olisi puhdas?

Job 25:4. Kuinka on ihminen hurskas Jumalan edessä? eli kuinka vaimon lapsi on puhdas?

Joh. 3:6 Mikä lihasta on syntynyt, on liha; ja mikä Hengestä on syntynyt, on henki.
8. Katso, totuutta sinä tahdot salatuimpaan saakka, ja sisimmässäni sinä ilmoitat minulle viisauden.

8. Katso, sinä halajat totuutta, joka salaudessa on, ja ilmoitat salatun viisauden minulle.

9. Puhdista minut isopilla, että minä puhdistuisin, pese minut, että minä lunta valkeammaksi tulisin.

9. Puhdista minua isopilla, että minä puhdistuisin: pese minua, että minä lumivalkiaksi tulisin.3 Moos. 14:4 käskeköön pappi puhdistettavaa varten ottaa kaksi elävää, puhdasta lintua, setripuuta, helakanpunaista lankaa ja isoppikorren.

3 Mos 14:4. Ja pappi käskekään sen, joka puhdistetaan, ottaa kaksi elävää puhdasta lintua, ja sedripuuta, ja tulipunaiseksi painettua villaa, ja isoppia.

3 Moos. 14:6 Sitten hän ottakoon sen elävän linnun ynnä setripuun, helakanpunaisen langan ja isoppikorren ja kastakoon ne ynnä elävän linnun sen linnun vereen, joka teurastettiin raikkaan veden päällä,


 

3 Mos 14:7. Ja priiskottakaan spitalista puhdistettavan päälle seitsemän kertaa: ja niin puhdistakaan hänen, ja antakaan elävän linnun lentää kedolle.

4 Moos. 19:18 Ottakoon sitten joku, joka on puhdas, isoppikorren ja kastakoon sen siihen veteen ja pirskoittakoon sitä tuohon majaan ja kaikkiin sen esineihin ja ihmisiin, jotka siellä olivat, samoinkuin siihen, joka on koskenut luuhun tai surmattuun tai muulla tavoin kuolleeseen tai hautaan.

4 Mos 19:18. Ja puhdas mies ottakaan isoppia, ja kastakaan veteen ja priiskottakaan majan, ja kaikki astiat, ja kaikki sielut, jotka siellä ovat, niin myös sen päälle, joka on tarttunut (kuolleen) luuhun, eli tapettuun, taikka kuolleesen eli hautaan.

Jes. 1:18 Niin tulkaa, käykäämme oikeutta keskenämme, sanoo Herra. Vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi; vaikka ne ovat purppuranpunaiset, tulevat ne villanvalkoisiksi.
10. Anna minun kuulla iloa ja riemua, että ihastuisivat ne luut, jotka särkenyt olet.

10. Anna minun kuulla iloa ja riemua, että ne luut ihastuisivat, jotka särkenyt olet.

11. Peitä kasvosi näkemästä minun syntejäni, pyyhi pois kaikki minun pahat tekoni.

11. Peitä kasvos minun synneistäni, ja pyyhi pois kaikki pahat tekoni.

12. Jumala, luo minuun puhdas sydän ja anna minulle uusi, vahva henki.

12. Jumala, luo minuun puhdas sydän, ja anna minulle uusi vahva henki.Hes. 11:19 Ja minä annan heille yhden sydämen, ja uuden hengen minä annan teidän sisimpäänne, ja minä poistan kivisydämen heidän ruumiistansa ja annan heille lihasydämen,


 

Hes 18:31. Heittäkäät pois tyköänne kaikki ylitsekäymisenne, jolla te rikkoneet olette, ja tehkää teillenne uusi sydän ja uusi henki*; sillä miksi pitäis teidän kuoleman, sinä Israelin huone?

Hes. 36:26 Ja minä annan teille uuden sydämen, ja uuden hengen minä annan teidän sisimpäänne. Minä poistan teidän ruumiistanne kivisydämen ja annan teille lihasydämen.

Hes 36:26. Ja annan teille uuden sydämen, ja uuden hengen annan minä teihin*; ja otan pois teidän lihastanne kivisen sydämen, ja annan teille sydämen lihasta.13. Älä heitä minua pois kasvojesi edestä, äläkä ota minulta pois Pyhää Henkeäsi.

13. Älä heitä minua pois kasvois edestä, ja älä minulta ota pois sinun Pyhää Henkeäs.

14. Anna minulle jälleen autuutesi ilo, ja tue minua alttiuden hengellä.

14. Anna minulle taas sinun autuutes ilo, ja sillä hyvällä (a) hengelläs tue minua. (a) Hebr. mieluisella.Room. 8:15 Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme: Abba! Isä!
15. Minä tahdon opettaa väärille sinun tiesi, että syntiset sinun tykösi palajaisivat.

15. Minä tahdon väärille opettaa sinun ties, että syntiset tykös palajaisivat.

16. Päästä minut verenvioista, Jumala, minun autuuteni Jumala, että minun kieleni riemuitsisi sinun vanhurskaudestasi.

16. Päästä minua veren vioista, Jumala, minun autuuteni Jumala, että minun kieleni ylistäis sinun vanhurskauttas.

17. Herra, avaa minun huuleni, että minun suuni julistaisi sinun kiitostasi.

17. Avaa, Herra, minun huuleni, että minun suuni ilmoittais sinun kiitokses.

18. Sillä ei sinulle kelpaa teurasuhri, sen minä kyllä antaisin; polttouhri ei ole sinulle mieleen.

18. Sillä ei sinulle kelpaa uhri*, että minä sen antaisin; ja ei polttouhri sinulle ensinkään kelpaa.Ps. 40:7 Teurasuhriin ja ruokauhriin et sinä mielisty; minun korvani sinä avasit, polttouhria ja syntiuhria sinä et vaadi.


Ps. 50:8 En minä sinun teurasuhreistasi sinua nuhtele, ja sinun polttouhrisi ovat aina minun edessäni.


Hoos. 6:6 Sillä laupeutta minä haluan enkä uhria, ja Jumalan tuntemista enemmän kuin polttouhreja;

Hos 6:6. Sillä minulle kelpaa armo ja ei uhri; Jumalan tunto ja ei polttouhri.19. Jumalalle kelpaava uhri on särjetty henki; särjettyä ja murtunutta sydäntä et sinä, Jumala, hylkää.

19. Ne uhrit, jotka Jumalalle kelpaavat, ovat murheellinen henki: ahdistettua ja särjettyä sydäntä et sinä, Jumala, hylkää.2 Sam. 12:13 Niin Daavid sanoi Naatanille: Minä olen tehnyt syntiä Herraa vastaan. Naatan sanoi Daavidille: Niin on myös Herra antanut sinun syntisi anteeksi; sinä et kuole.


Ps. 34:19 Lähellä on Herra niitä, joilla on särjetty sydän, ja hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli.

Ps 34:19. Herra on juuri läsnä niitä, joilla on murheellinen sydän, ja auttaa niitä, joilla on surkia mieli.

Jes. 66:2 Minun käteni on kaikki nämä tehnyt, ja niin ovat kaikki nämä syntyneet, sanoo Herra. Mutta minä katson sen puoleen, joka on nöyrä, jolla on särjetty henki ja arka tunto minun sanani edessä.

Jes 66:2. Ja minun käteni on kaikki nämät tehnyt ja kaikki nämät ovat tehdyt, sanoo Herra; mutta minä katson sen puoleen, joka raadollinen ja särjetyllä hengellä on*, ja joka vapisee minun sanani edessä.20. Osoita armossasi hyvyyttä Siionille, rakenna Jerusalemin muurit.

20. Tee Zionille hyvästi sinun armos jälkeen; rakenna Jerusalemin muurit.

21. Silloin sinulle kelpaavat oikeat teurasuhrit, polttouhrit ja kokonaisuhrit; silloin uhrataan härkiä sinun alttarillasi.

21. Silloin sinulle kelpaavat vanhurskauden uhrit*, polttouhrit ja muut uhrit: silloin sinun alttarillas härkiä uhrataan.Ps. 4:6 Uhratkaa vanhurskauden uhreja ja luottakaa Herraan.

Ps 4:6. Uhratkaat vanhurskauden uhria*, ja toivokaat Herran päälle.

Hebr. 13:15 Uhratkaamme siis hänen kauttansa Jumalalle joka aika kiitosuhria, se on: niiden huulten hedelmää, jotka hänen nimeänsä ylistävät.

Hebr 13:15. Niin uhratkaamme siis aina Jumalalle kiitosuhri* hänen kauttansa, se on: niiden huulten hedelmä, jotka hänen nimensä tunnustavat.