PSALMIT

33/38 RAAMATTU

1776 BIBLIA

   

55 Psalmi

55 PsalmiVihamiehiä ja petollisia ystäviä vastaan.

David valittaa, että hän oli ahdistuksessa vihollistensa tähden.


II. Rukoilee heille perikatoa.


III. Rohkaisee itsiänsä uskalluksella Jumalan apuun.1. Veisuunjohtajalle; kielisoittimilla; Daavidin mietevirsi.

1. Davidin opetus*, edellä veisaajalle, kanteleilla.
2 Sam 15:*2. Jumala, ota korviisi minun rukoukseni, älä kätkeydy, kun minä armoa anon.

2. Jumala, kuule minun rukoukseni, ja älä peitä sinuas minun rukoukseni edestä.

3. Kuuntele minua ja vastaa minulle. Minä kuljen rauhatonna murheessani ja huokaan,

3. Ota minusta vaari ja kuule minua; että minä surkeasti valitan rukouksissani ja parun;

4. koska vihamies huutaa ja jumalaton ahdistaa; sillä he vyöryttävät minun päälleni turmiota ja vihassa minua vainoavat.

4. Että vihamies niin huutaa, ja jumalatoin ahdistaa; sillä he kääntävät valheen minun päälleni, ja asettavat itsensä vihassansa minua vastaan.

5. Sydämeni minun rinnassani vapisee, kuoleman kauhut lankeavat minun päälleni.

5. Minun sydämeni vapisee minussa, ja kuoleman pelko lankesi minun päälleni.Ps. 18:5 Kuoleman paulat piirittivät minut, turmion virrat peljästyttivät minut.
6. Pelko ja vavistus valtaa minut, pöyristys peittää minut.

6. Pelko ja vavistus tulivat minun päälleni, ja kauhistus peitti minun.

7. Ja minä sanon: Olisipa minulla siivet kuin kyyhkysellä, niin minä lentäisin pois ja pääsisin lepoon!.

7. Ja minä sanoin: jospa minulla olisi siivet niin kuin mettisellä, että minä lentäisin, ja (joskus) lepäisin!
Jer 9:2. Jospa minulla olis matkamiesten maja korvessa, niin minä jättäisin minun kansani ja menisin pois heidän tyköänsä; sillä he ovat kaikki huorintekiät ja paha joukko.8. Katso, minä pakenisin kauas ja yöpyisin erämaassa. Sela.

8. Katso, niin minä kauvas pakenisin, ja oleskelisin korvessa, Sela!Jer. 9:2 Oi, jospa minulla olisi erämaassa matkamiehen yömaja, niin minä jättäisin kansani ja vaeltaisin pois heidän luotaan! Sillä he ovat kaikki avionrikkojia, ovat uskottomain joukkio.
9. Minä rientäisin pakopaikkaani rajuilman ja myrskyn alta.

9. Minä rientäisin, että minä pääsisin tuulen puuskasta ja tuulispäästä.

10. Sekoita, Herra, tee eripuraiseksi heidän kielensä, sillä minä näen väkivaltaa ja riitaa kaupungissa.

10. Turmele, Herra, ja sekoita heidän kielensä; sillä minä näin väkivallan ja riidan kaupungissa.1 Moos. 11:9 Siitä tuli sen nimeksi Baabel, koska Herra siellä sekoitti kaiken maan kielen; ja sieltä Herra hajotti heidät yli kaiken maan.
11. Yötä päivää he sitä kiertävät, sen muureja pitkin, vääryys ja vaiva on sen keskellä.

11. He käyvät sen ympäri päivällä ja yöllä hänen muurinsa päällä: vääryys ja vaiva on sen keskellä.

12. Sen keskellä on turmio, sorto ja petos ei väisty sen torilta.

12. Vääryys on sen keskellä: valhe ja petos ei luovu hänen kaduiltansa.

13. Sillä ei minua herjaa vihollinen - sen minä kestäisin - eikä minua vastaan ylvästele minun vihamieheni - hänen edestään minä voisin lymytä;

13. Sillä jos minun vihamieheni häpäisis minua, sen minä kärsisin: ja jos minun vainoojani nousis minua vastaan, niin minä kätkisin itseni hänen edestänsä.

14. vaan sinä, minun vertaiseni, sinä, minun ystäväni ja uskottuni,

14. Vaan sinä olet minun kumppanini, minun johdattajani ja minun tuttavani:2 Sam. 16:23 Ahitofelin antama neuvo oli siihen aikaan niinkuin Jumalalta saatu vastaus: sen arvoinen oli jokainen Ahitofelin neuvo sekä Daavidille että Absalomille.

2 Sam 16:23. Kuin Ahitophel neuvoa antoi sillä ajalla, oli se niin kuin joku olis kysynyt Jumalalta jostakin asiasta: kaikki niin olivat Ahitophelin neuvot niin Davidin kuin Absalominkin tykönä.

Ps. 41:10 Ystävänikin, johon minä luotin, joka minun leipääni söi, nostaa kantapäänsä minua vastaan.

Matt 26:14. Silloin yksi kahdestatoistakymmenestä, joka kutsuttiin Juudas Iskariot*, läksi pois pappein päämiesten tykö,15. jonka kanssa me elimme suloisessa sovussa, yhdessä vaelsimme Jumalan huoneeseen juhlakansan kohinassa!.

15. Me jotka ystävällisesti keskenämme neuvoa pidimme, ja vaelsimme Jumalan huoneesen joukossa.

16. Karatkoon kuolema heidän kimppuunsa, menkööt he elävältä alas tuonelaan, sillä heidän asunnoissansa ja sydämissänsä vallitsee sula pahuus.

16. Langetkoon kuolema heidän päällensä, ja he menkään elävänä alas helvettiin; sillä sula pahuus on heidän asuinsioissansa heidän keskellänsä.4 Moos. 16:33 Ja he suistuivat kaikkinensa elävältä tuonelaan, ja maa peitti heidät; ja niin heidät hävitettiin seurakunnan keskeltä.
17. Mutta minä huudan Jumalaa, ja Herra pelastaa minut.

17. Mutta minä huudan Jumalan tykö; ja Herra auttaa minua.

18. Illoin, aamuin ja keskipäivällä minä valitan ja huokaan, ja hän kuulee minun ääneni.

18. Ehtoona, aamulla* ja puolipäivänä minä valitan ja itken; ja hän kuulee minun ääneni.
Ps 5:4. Herra kuultele varhain* minun ääntäni: varhain hankitsen minä itseni sinun tykös, ja siitä otan vaarin.

Dan. 6:10 Niin pian kuin Daniel oli saanut tietää, että kirjoitus oli kirjoitettu, meni hän taloonsa, jonka yläsalin ikkunat olivat avatut Jerusalemiin päin. Ja hän lankesi kolmena hetkenä päivässä polvillensa, rukoili ja kiitti Jumalaansa, aivan niinkuin hän ennenkin oli tehnyt.

Dan 6:10. Kuin Daniel sai tietää kirjoitetuksi sen käskyn alle, meni hän ylös huoneesensa, ja hänen suvihuoneensa akkunat olivat avoimet Jerusalemia päin*, ja lankesi kolme kertaa päivässä polvillensa, rukoili, kiitti ja ylisti Jumalaansa, niin kuin hänen tapansa oli ennenkin tehdä.19. Hän päästää minun sieluni heistä rauhaan, etteivät he minua saavuta; sillä paljon on niitä, jotka ovat minua vastaan.

19. Hän lunastaa minun sieluni niistä, jotka sotivat minua vastaan, ja saattaa hänelle rauhan; sillä monta on minua vastaan.

Ps. 56:3 Joka päivä minun vihamieheni minua polkevat; sillä paljon on niitä, jotka ylpeästi sotivat minua vastaan.
20. Jumala kuulee sen ja vastaa heille, hän, joka hallitsee hamasta muinaisuudesta. Sela. Sillä he eivät muuta mieltänsä eivätkä pelkää Jumalaa.

20. Jumala kuulkoon, ja heitä nöyryyttäköön, joka alusta ollut on, Sela! jotka ei paranna heitänsä, eikä pelkää Jumalaa.

21. Tuo mies käy käsiksi niihin, jotka hänen kanssaan rauhassa elävät, hän rikkoo liittonsa.

21. He laskevat kätensä hänen rauhallistensa päälle, ja turmelevat hänen liittonsa.

22. Hänen suunsa on voita sulavampi, mutta hänellä on sota mielessä; hänen sanansa ovat öljyä lauhkeammat, mutta ovat kuin paljastetut miekat.

22. Heidän suunsa on liukkaampi kuin voi, ja sota on heidän sydämessänsä: heidän sanansa ovat sileämmät kuin öljy, ja ne ovat paljaat miekat.Ps. 57:5 Minun sieluni on jalopeurain keskellä, minun täytyy maata tultasuitsevaisten seassa, ihmisten, joiden hampaat ovat keihäitä ja nuolia ja joiden kieli on terävä miekka.

Ps 57:5. Minun sieluni makaa jalopeurain keskellä, jotka ovat niin kuin tulen liekki; ihmisten lapset, joiden hampaat ovat keihäs ja nuolet, ja heidän kielensä terävä miekka.

Ps. 59:8 Katso, he purkavat suustaan sisuansa, miekat ovat heidän huulillansa, sillä: Kuka sen kuulee?

Ps 59:8. Katso, he puhuvat suullansa: miekat ovat heidän huulissansa*, kuka sen kuulis.

Jer. 9:8 Tappava nuoli on heidän kielensä, vilppiä se puhuu; suullaan he puhuvat rauhaa lähimmäisensä kanssa, mutta sydämessään he juoniansa punovat.
23. Heitä murheesi Herran huomaan, hän pitää sinusta huolen, ei hän salli vanhurskaan ikinä horjua.

23. Heitä surus Herran päälle, hän sinusta murheen pitää*, ja ei salli vanhurskaan olla kulkiana ijankaikkisesti.Ps. 37:5 Anna tiesi Herran haltuun ja turvaa häneen, kyllä hän sen tekee.

Ps 37:5. Anna ties Herran haltuun, ja toivo hänen päällensä; kyllä hän sen tekee.

Ps. 121:3 Hän ei salli sinun jalkasi horjua, sinun varjelijasi ei torku.


Matt. 6:25 Sentähden minä sanon teille: älkää murehtiko hengestänne, mitä söisitte tai mitä joisitte, älkääkä ruumiistanne, mitä päällenne pukisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet?

Matt 6:25. Sen tähden sanon minä teille: älkäät murehtiko henkenne tähden, mitä te syötte ja mitä te juotte, eikä ruumiinne tähden, millä te teitänne verhootte*. Eikö henki enempi ole kuin ruoka? ja ruumis parempi kuin vaate?

Luuk. 12:22 Ja hän sanoi opetuslapsillensa: Sentähden minä sanon teille: älkää murehtiko hengestänne, mitä söisitte, älkääkä ruumiistanne, mitä päällenne pukisitte.

Luuk 12:22. Niin hän sanoi opetuslapsillensa: sen tähden sanon minä teille: älkäät murehtiko elämästänne, mitä teidän pitää syömän, eikä ruumiistanne, millä te itseänne verhoitatte.

1 Piet. 5:7 ja heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen.

1 Piet 5:7. Kaikki teidän murheenne pankaat hänen päällensä; sillä hän pitää murheen teistä.24. Mutta heidät sinä, Jumala, syökset tuonelan syvyyteen; murhamiehet ja petturit eivät pääse puoleen ikäänsä. Mutta minä turvaan sinuun.

24. Mutta sinä, Jumala, syökset heitä syvään kuoppaan: murhamiehet ja pettäjät* ei pidä tuleman puoli-ikäänsä; vaan minä toivon sinuun.Ps. 5:7 Sinä hukutat valheen puhujat; murhamiehet ja viekkaat ovat Herralle kauhistus.

Ps 5:7. Sinä kadotat valhetteliat: Herra kauhistuu murhaajia ja viekkaita.