PSALMIT

33/38 RAAMATTU

1776 BIBLIA

   

63 Psalmi

63 PsalmiJumalan armo on parempi kuin elämä.

Davidin halu pakonsa alla, päästäksensä jälleen seurakunnan kokoukseen, jonka ihanaisuutta hän muistelee.


II. Ennustaa vihollisillensa perikatoa ja itsellensä kunniaa.1. Daavidin virsi, kun hän oli Juudan erämaassa.

1. Davidin Psalmi, kuin hän oli Juudan korvessa. 

1 Sam 22:5. Niin sanoi propheta Gad Davidille: älä ole siinä linnassa, mutta mene ja kulje Juudan maalle. Niin David meni ja tuli Haretin metsään.


1 Sam 23:14. Ja David pysyi korvessa linnoissa, viipyi myös Siphin korven vuorella. Ja Saul etsi häntä joka aika, mutta ei Jumala antanut häntä hänen käsiinsä.


1 Sam 23:15. Ja David näki Saulin lähteneeksi etsimään hänen henkensä perään, vaan David pysyi Siphin korvessa, yhdessä metsässä.

2 Sam. 15:23 Ja koko maa itki ääneen, kun kaikki väki kulki ohitse. Ja kun kuningas oli kulkemassa Kidronin laakson poikki, kaiken väen kulkiessa erämaan tielle päin,
2. Jumala, sinä olet minun Jumalani, sinua minä etsin varhain; sinua minun sieluni janoaa, sinua halajaa minun ruumiini kuivassa ja nääntyvässä, vedettömässä maassa.

2. Jumala, sinä olet minun Jumalani! Varhain* minä sinua etsin: sinua minun sieluni janoo, minun lihani halaa sinua karkiassa ja kuivassa maassa, joka vedetöin on.Ps. 5:4 Herra, varhain sinä kuulet minun ääneni, varhain minä valmistan sinulle uhrin ja odotan.

Ps 5:4. Herra kuultele varhain* minun ääntäni: varhain hankitsen minä itseni sinun tykös, ja siitä otan vaarin.

Ps. 42:2 Niinkuin peura halajaa vesipuroille, niin minun sieluni halajaa sinua, Jumala.

Ps 42:2. Niin kuin peura himoitsee tuoretta vettä, niin minun sieluni himoitsee sinua, Jumala.


Ps 42:3. Minun sieluni janoo* Jumalaa, elävää Jumalaa: koska minä tulen Jumalan kasvoja näkemään?

Ps. 84:3 Minun sieluni ikävöitsee ja halajaa Herran esikartanoihin, minun sydämeni ja ruumiini pyrkii riemuiten elävää Jumalaa kohti.

Ps 84:3. Minun sieluni ikävöitsee ja halajaa Herran esikartanoihin: minun ruumiini ja sieluni iloitsee elävässä Jumalassa.3. Niin minä katselin sinua pyhäkössä, nähdäkseni sinun voimasi ja kunniasi.

3. Niin kuin minä näin sinun pyhässä*, katsellakseni sinun voimaas ja kunniaas;
2 Sam 5:25. David teki niin kuin Herra oli hänelle käskenyt, ja löi Philistealaiset hamasta Gebasta siihen asti kuin Gaseriin tullaan,

Ps. 27:4 Yhtä minä rukoilen Herralta, sitä minä pyydän: että saisin asua Herran huoneessa kaiken elinaikani, katsella Herran suloisuutta ja tutkistella hänen temppelissänsä.

 4. Sillä sinun armosi on parempi kuin elämä, minun huuleni ylistäkööt sinua.

4. Sillä sinun laupiutes on parempi kuin elämä: minun huuleni pitää sinua kiittämän.

5. Niin minä kiitän sinua elinaikani, nostan käteni sinun nimeesi.

5. Niin minä tahdon kunnioittaa sinua minun elinaikanani, ja minun käteni nostaa ylös sinun nimees.Ps. 104:33 Kaiken ikäni minä ylistän Herraa, minä veisaan Jumalani kiitosta, niin kauan kuin elän.
6. Minun sieluni ravitaan niinkuin lihavuudella ja rasvalla, ja minun suuni ylistää sinua riemuitsevilla huulilla,

6. Niin kuin lihavuudella ja rasvalla pitää minun sieluni ravittaman: ja minun suuni pitää kiittämän iloisilla huulilla.

7. kun minä vuoteessani sinua muistan ja ajattelen sinua yön vartiohetkinä.

7. Kuin minä vuoteeseni lasken, niin minä muistan sinua: kuin minä herään, niin minä puhun sinusta.

8. Sillä sinä olet minun apuni, ja sinun siipiesi suojassa minä riemuitsen.

8. Sillä sinä olet minun apuni, ja sinun siipeis varjon alla* minä kerskaan. 

Ps 17:8. Varjele minua niin kuin silmäterää*: suojele minua siipeis varjon alla.


Ps 36:8. Kuinka kallis on sinun hyvyytes, Jumala! että ihmisten lapset sinun siipeis varjon alle uskaltavat.


Ps 57:2. Jumala, ole minulle armollinen, ole minulle armollinen; sillä sinuun minun sieluni uskaltaa, ja sinun siipeis varjon alle minä turvaan* siihen asti, että ahdistukset ohitse käyvät.

Ps. 61:5 Suo minun asua sinun majassasi iankaikkisesti, turvautua sinun siipiesi suojaan. Sela.Ps 91:4. Hän sulillansa sinua varjoo, ja sinun turvas on hänen siipeinsä alla*: hänen totuutensa on keihäs ja kilpi;9. Minun sieluni riippuu sinussa kiinni, sinun oikea kätesi tukee minua.

9. Minun sieluni riippuu sinussa: sinun oikia kätes minun tukee.Ps. 18:36 Sinä annat minulle pelastuksen kilven, ja sinun oikea kätesi minua tukee; sinun laupeutesi tekee minut suureksi.


Jes. 41:10 älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi; älä arkana pälyile, sillä minä olen sinun Jumalasi: minä vahvistan sinua, minä autan sinua, minä tuen sinua vanhurskauteni oikealla kädellä.
10. Mutta he etsivät minun henkeäni omaksi turmiokseen, he menevät maan syvyyksiin.

10. Mutta he etsivät* kadottaaksensa minun sieluni: heidän täytyy maan alle mennä.4 Moos. 16:31 Tuskin oli hän saanut kaiken tämän sanotuksi, niin maa halkesi heidän altansa

 


Ps 17:9. Jumalattomista, jotka minua hävittävät, vihollisistani, jotka minun sieluani piirittävät.

Ps. 55:16 Karatkoon kuolema heidän kimppuunsa, menkööt he elävältä alas tuonelaan, sillä heidän asunnoissansa ja sydämissänsä vallitsee sula pahuus.
11. Heidät annetaan miekalle alttiiksi, he joutuvat aavikkosutten osaksi.

11. Heidän pitää miekkaan lankeeman, ketuille osaksi tuleman.

12. Mutta kuningas on iloitseva Jumalassa; hän on jokaisen kerskaus, joka hänen kauttansa vannoo. Sillä valhettelijain suu tukitaan.

12. Mutta kuninkaan pitää iloitseman Jumalassa: joka hänen kauttansa vannoo*, se kunnioitetaan; sillä valhetteliain suu pitää tukittaman.5 Moos. 6:13 Pelkää Herraa, sinun Jumalaasi, ja palvele häntä ja vanno hänen nimeensä.

5 Mos 6:13. Mutta sinun pitää pelkäämän Herraa sinun Jumalaas ja palveleman häntä, ja hänen nimensä kautta pitää sinun vannoman.

Ps. 31:19 Mykistykööt valheen huulet, jotka puhuvat vanhurskasta vastaan röyhkeästi, ylpeästi ja ylenkatseellisesti.

Ps 31:19. Tulkoon mykäksi väärät suut*, jotka puhuvat vanhurskasta vastaan kovasti ylpeydestä ja ylönkatseesta.

Ps. 107:42 Oikeamieliset näkevät sen ja riemuitsevat, ja kaiken vääryyden täytyy tukkia suunsa.

Ps 107:42. Näitä vanhurskaat näkevät ja iloitsevat*, ja jokainen paha suu pitää tukittaman.