PSALMIT

33/38 RAAMATTU

1776 BIBLIA

   

92 Psalmi

92 PsalmiYlistyslaulu vanhurskaan Jumalan kunniaksi.

Kehoitus Jumalan ylistykseen, hänen suurten tekoinsa tähden, joita ei tyhmät ymmärrä.


II. Eroitus jumalattomain ja jumalisten myötäkäymisen välillä.1. Virsi, sapatinpäivä-laulu.

1. Psalmi sabbatina veisattava.

2. Hyvä on Herraa kiittää ja veisata kiitosta sinun nimellesi, sinä Korkein,

2. Hyvä on* Herraa kiittää, ja veisata kiitosta sinun nimelles, sinä kaikkein Ylimmäinen.Ps. 147:1 Halleluja! Hyvä on veisata kiitosta meidän Jumalallemme. Se on suloista; ylistäminen on soveliasta.

Ps 147:1. Kiittäkäät Herraa! sillä Jumalaamme kiittää on kallis asia*: kiitos on suloinen ja kaunis.3. aamulla julistaa sinun armoasi ja yön tullen sinun totuuttasi.

3. Aamulla julistaa armoas, ja ehtoolla totuuttas,Ps. 42:9 Päivällä Herra säätää armonsa, ja yöllä minä hänelle veisaan ja rukoilen elämäni Jumalaa.

Ps 42:9. Päivällä on Herra luvannut (a) hyvyytensä, ja yöllä minä hänelle veisaan*, ja rukoilen elämäni Jumalaa.4. kymmenkielisillä soittimilla ja harpuilla, kannelta soittaen.

4. Kymmenkielisellä ja psaltarilla, soittain kanteleilla.Ps. 33:2 Ylistäkää Herraa kanteleilla, soittakaa hänelle kymmenkielisillä harpuilla.

Ps 33:2. Kiittäkäät Herraa kanteleilla, veisatkaat hänelle kiitosta kymmenkielisellä psaltarilla.


Ps 33:3. Veisatkaat hänelle uusi virsi: veisatkaat jalosti kielten leikissä, helisemisellä.5. Sillä sinä ilahutat minua, Herra, töilläsi; minä riemuitsen sinun kättesi teoista.

5. Sillä sinä ilahutit minua, Herra, sinun teoissas: ja minä iloiten kerskaan kättes töitä.Ps. 77:12 Minä muistelen Herran tekoja, minä muistelen sinun entisiä ihmetöitäsi.

Ps 77:12. Sen tähden minä muistan Herran töitä, ja minä ajattelen entisiä ihmeitäs,


Ps 77:13. Ja puhun kaikista sinun töistäs, ja sanon sinun teoistas.6. Kuinka suuret ovat sinun tekosi, Herra! Sinun ajatuksesi ovat ylen syvät.

6. Herra, kuinka sinun tekos ovat niin suuret? Sinun ajatukses ovat ylen syvät.
Ps 36:7. Sinun vanhurskautes on niin kuin Jumalan vuoret, ja sinun oikeutes niin kuin suuri syvyys*: Herra, sinä autat sekä ihmiset että eläimet.

Ps. 40:6 Herra, minun Jumalani, suuret ovat sinun ihmetekosi ja sinun aivoituksesi meitä kohtaan. Ei ole ketään sinun vertaistasi. Niitä minä tahdon julistaa, niistä puhua, niitten paljous on suurempi, kuin luetella taidan.

Ps 40:6. Herra, minun Jumalani, suuret ovat sinun ihmees ja ajatukses*, jotka sinä meille osoitat: ei ole mitään sinun vertaas; minä ilmoitan niitä ja sanon, vaikka ne ovat epälukuiset.

Ps. 104:24 Kuinka moninaiset ovat sinun tekosi, Herra! Sinä olet ne kaikki viisaasti tehnyt, maa on täynnä sinun luotujasi.


Room. 11:33 Oi sitä Jumalan rikkauden ja viisauden ja tiedon syvyyttä! Kuinka tutkimattomat ovat hänen tuomionsa ja käsittämättömät hänen tiensä!
7. Järjetön mies ei tätä ymmärrä, eikä sitä älyä tomppeli.

7. Hullu ei usko sitä, ja tomppeli ei ymmärrä niitä.Ps. 14:1 Veisuunjohtajalle; Daavidin virsi. Hullu sanoo sydämessänsä: Ei ole Jumalaa. Turmiollinen ja iljettävä on heidän menonsa; ei ole ketään, joka tekee, mikä hyvää on.

Ps 14:1. Tyhmät sanovat sydämessänsä: ei Jumalaa olekaan; ei he mitään kelpaa, ja ovat ilkiät menoissansa, ei ole joka hyvää tekee.

Ps. 94:8 Ymmärtäkää, te kansan järjettömät, ja te tomppelit - milloin te tulette järkiinne?

Ps 94:8. Ymmärtäkäät siis, te hullut* kansan seassa! ja, te tyhmät, koska te taitaviksi tulette?8. Kun jumalattomat rehottavat niinkuin ruoho ja väärintekijät kaikki kukoistavat, on se heidän ikuiseksi häviöksensä.

8. Jumalattomat viheriöitsevät niin kuin ruoho, ja pahointekiät kaikki kukoistavat, siihen asti kuin he hukkuvat ijankaikkisesti.Ps. 37:1 Daavidin virsi. Älä vihastu pahain tähden, älä kadehdi väärintekijöitä.


 

Ps 37:2. Sillä niin kuin heinä he pian hakataan pois, ja lakastuvat niin kuin vihoittava ruoho.

 

Ps 37:20. Sillä jumalattomat hukkuvat, ja Herran viholliset, ehkä he olisivat niin kuin ihana niitty, niin heidän pitää kuitenkin niin kuin savu katooman.


Ps 73:3. Sillä minä närkästyin öykkäreistä, että minä näin jumalattomat menestyvän.


Ps 73:18. Tosin sinä asetit heitä liukkaalle, ja syöksit heitä pohjaan.

Ps. 129:6 Olkoot he niinkuin ruoho katoilla, joka kuivuu ennen korrelle puhkeamistaan,
9. Mutta sinä, Herra, olet korkea iankaikkisesti.

9. Mutta sinä, Herra, olet korkein, ja pysyt ijankaikkisesti.Ps. 97:9 Sillä sinä, Herra, olet Korkein yli kaiken maan, sinä olet ylen korkea, ylitse kaikkien jumalain.
10. Sillä katso, sinun vihollisesi, Herra, katso, sinun vihollisesi hukkuvat, kaikki väärintekijät joutuvat hajallensa.

10. Sillä katso, sinun vihollises, Herra, katso, sinun vihollises pitää katooman, ja kaikki pahantekiät pitää hajoitettaman.

11. Mutta minun sarveni sinä kohotat kuin villihärän sarvet; minut voidellaan tuoreella öljyllä.

11. Mutta minun sarveni tulee korotetuksi* niin kuin yksisarvisen, ja minä voidellaan tuoreella öljyllä,
4 Mos 23:22. Jumala on hänen johdattanut Egyptistä: hänen väkevyytensä on niin kuin yksisarvisen väkevyys.

Ps. 23:5 Sinä valmistat minulle pöydän minun vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet minun pääni öljyllä; minun maljani on ylitsevuotavainen.

Ps 23:5. Sinä valmistat minulle pöydän vihollisteni kohdalle: sinä voitelet minun pääni öljyllä*, ja minun maljani on ylitsevuotavainen.

Ps. 89:18 Sillä sinä olet heidän väkevyytensä, heidän kaunistuksensa, ja sinä armossasi kohotat meidän sarvemme.


Ps. 89:25 Minun uskollisuuteni ja armoni on hänen kanssansa, ja minun nimessäni kohoaa hänen sarvensa.


Ps. 112:9 Hän on runsaskätinen, hän antaa köyhille, hänen vanhurskautensa pysyy iankaikkisesti, hänen sarvensa kohoaa kunniassa.

Ps 112:9. Hän jakaa ja antaa vaivaisille: hänen vanhurskautensa pysyy ijankaikkisesti*: hänen sarvensa korotetaan kunnialla.12. Ja iloiten minun silmäni katsovat vainoojiani, minun korvani kuulevat noista pahoista, jotka ovat nousseet minua vastaan.

12. Ja minun silmäni näkevät viholliseni, ja minun korvani kuulevat pahoja, jotka heitänsä asettavat minua vastaan.Ps. 91:8 Sinun silmäsi saavat vain katsella ja nähdä, kuinka jumalattomille kostetaan. -

Ps 91:8. Ja tosin sinun pitää silmilläs näkemän ja katsoman, kuinka jumalattomille kostetaan.

Ps. 118:7 Herra on minun puolellani ja auttaa minua, ja minä saan ilolla katsella vihamiehiäni.


 

Jer 11:20. Mutta sinä Herra Zebaot, sinä oikia tuomari, sinä joka tutkistelet munaskuut ja sydämen*, anna minun nähdä sinun kostos heidän päällensä; sillä minä olen asiani antanut sinun haltuus.


Jer 20:12. Ja nyt Herra Zebaot, sinä joka koettelet vanhurskaan, sinä tutkit munaskuut ja sydämen*: anna minun nähdä kostos heistä; sillä minä olen antanut sinun haltuus minun asiani.13. Vanhurskas viheriöitsee kuin palmupuu, hän kasvaa kuin Libanonin setri.

13. Vanhurskaan pitää viheriöitsemän niin kuin palmupuu*, ja kasvaman niin kuin sedripuu Libanonissa.Ps. 1:3. Hän on niinkuin istutettu puu vesiojain tykönä, joka antaa hedelmänsä ajallaan ja jonka lehti ei lakastu; ja kaikki, mitä hän tekee, menestyy.

Ps 1:3. Hän on niin kuin istutettu puu* vesiojain tykönä, joka hedelmänsä antaa ajallansa, ja hänen lehtensä ei varise, ja kaikki menestyy, mitä hän tekee.

Ps. 52:10 Mutta minä olen kuin viheriöitsevä öljypuu Jumalan huoneessa, minä turvaan Jumalan armoon aina ja iankaikkisesti.

Ps 52:10. Mutta minä olen niin kuin viheriäinen öljypuu* Herran huoneessa: minä uskallan Jumalan laupiuteen aina ja ijankaikkisesti.

Sananl. 11:28 Joka rikkauteensa luottaa, se kukistuu, mutta vanhurskaat viheriöitsevät niinkuin lehvä.


Jer. 17:8 Hän on kuin veden partaalle istutettu puu, joka ojentaa juurensa puron puoleen; helteen tuloa se ei peljästy, vaan sen lehvä on vihanta, ei poutavuonnakaan sillä ole huolta, eikä se herkeä hedelmää tekemästä.

Jer 17:8. Hän on niin kuin se puu, joka veden reunalle on istutettu* ja ojan viereen juurtunut; sillä jos vielä palavuus tulee, niin ei hän kuitenkaan pelkää, vaan sen lehdet pysyvät viheriäisinä, eikä murehdi, kuin kuiva vuosi tulee, mutta kantaa hedelmän ilman lakkaamata.


Hos 6:7. Mutta he käyvät sen liiton ylitse niin kuin Adam*; siinä he ovat petollisesti tehneet minua vastaan.

Hoos. 14:6 Minä olen oleva Israelille kuin kaste, se on kukoistava kuin lilja ja juurtuva syvälle kuin Libanon.

 14. He ovat istutetut Herran huoneeseen, he viheriöitsevät meidän Jumalamme kartanoissa.

14. Jotka ovat istutetut Herran huoneessa, pitää viheriöitsemän meidän Jumalamme kartanoissa.Jes. 58:11 Ja Herra johdattaa sinua alati ja ravitsee sinun sielusi kuivissa erämaissa; hän vahvistaa sinun luusi, ja sinä olet oleva niinkuin runsaasti kasteltu puutarha, niinkuin lähde, josta vesi ei koskaan puutu.

Jes 58:11. Ja Herra johdattaa aina sinua, ja ravitsee sielus poudalla, ja sinun luus vahvistaa; ja sinä olet oleva niin kuin kasvatettu yrttitarha ja niin kuin lähde, josta ei koskaan vesi puutu.15. Vielä vanhuudessaan he tekevät hedelmää, ovat mehevät ja vihannat.

15. Heidän pitää vesoman vielä vanhuudessansa, hedelmälliset ja vihannat oleman,

16. ja julistavat, että Herra on vanhurskas, hän, minun kallioni, ja ettei hänessä vääryyttä ole.

16. Ja julistaman, että Herra on niin hurskas, minun turvani, ja ei ole hänessä vääryyttä.5 Moos. 32:4 Hän on kallio; täydelliset ovat hänen tekonsa, sillä kaikki hänen tiensä ovat oikeat. Uskollinen Jumala ja ilman vääryyttä, vanhurskas ja vakaa hän on.

5 Mos 32:4. Hän on kallio, hänen työnsä ovat laittamattomat, sillä kaikki hänen tiensä ovat oikiat; vakaa on Jumala, ilman kaikkea vääryyttä, hän on vanhurskas ja oikia.

Sef. 3:5 Herra on vanhurskas sen keskellä, hän ei tee väärin. Joka aamu hän tuo valoon oikeutensa, ei se tulematta jää. Mutta väärintekijä ei tunne häpeätä.

Zeph 3:5. Mutta Herra, joka heidän seassansa on, on vanhurskas, ja ei tee mitään väärin*; vaan antaa joka aamulla oikeutensa julkisesti opettaa, eikä lakkaa; vaan väärintekiä ei taida hävetä.