PSALMIT

33/38 RAAMATTU

1776 BIBLIA

   

87 Psalmi

87 PsalmiJerusalem, kaikien Herran omien yhteinen äiti.

Uuden Testamentin seurakunnan otollisuus.


II. Evankeliumin saarnaaminen.
Psalmi, Koran lasten veisu.

1. Koorahilaisten virsi, laulu. Pyhille vuorille perustamaansa kaupunkia,

1. Hän on vahvasti perustettu pyhäin vuorten päälle.
Ps 68:16. Jumalan vuori on hedelmällinen vuori: korkia vuori on se hedelmällinen vuori.


Ps 68:17. Miksi te, suuret vuoret, kippaatte? Tämä on Jumalan vuori, jossa hän mielistyy asumaan; ja Herra asuu siellä ijankaikkisesti.


Ps 125:1. Jotka Herran päälle uskaltavat, ei he lankee*, vaan pysyvät ijankaikkisesti niin kuin Zionin vuori.


Ps 125:2. Jerusalemin ympäri ovat vuoret, ja Herra on kansansa ympärillä, hamasta nyt ja ijankaikkiseen.

Matt. 16:18 Ja minä sanon sinulle: sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, ja tuonelan portit eivät sitä voita.

Matt 16:18. Mutta minä myös sanon sinulle: sinä olet Pietari*, ja tämän kallion päälle tahdon minä rakentaa minun seurakuntani, ja helvetin portit ei pidä häntä voittaman.2. Siionin portteja, Herra rakastaa enemmän kuin Jaakobin kaikkia muita asuinsijoja.

2. Herra rakastaa Zionin portteja enempi kuin kaikkia Jakobin asuinsioja.Ps. 68:17 Miksi te, monihuippuiset vuoret, karsaasti katsotte vuorta, jolla Jumala on mielistynyt asumaan? Totisesti, Herra asuu siellä iankaikkisesti.
3. On kunniakasta, mitä sinusta sanotaan, sinä Jumalan kaupunki: - Sela.

3. Korkiat ja kunnialliset asiat sinussa saarnataan, sinä Jumalan kaupunki, Sela!Ps. 46:5 Virta lähteinensä ilahuttaa Jumalan kaupungin, Korkeimman pyhät asunnot.


Ps. 48:2 Suuri on Herra ja korkeasti ylistettävä meidän Jumalamme kaupungissa, pyhällä vuorellansa.


Ps. 132:13 Sillä Herra on valinnut Siionin, halunnut sen asunnoksensa:


Jes. 2:2 Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista, kukkuloista korkeimpana, ja kaikki pakanakansat virtaavat sinne.


Miika 4:1 Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista, ja se on oleva korkein kukkuloista, ja sinne virtaavat kansat.
4. Minä mainitsen tunnustajikseni Rahabin ja Baabelin; katso, Filisteasta, Tyyrosta ja Etiopiasta minä mainitsen: Sekin on syntynyt siellä.

4. Minä annan saarnata Rahabin ja Babelin edessä, että he minun tuntevat: katso, Philistealaiset, Tyrolaiset ja Etiopialaiset syntyvät siellä.Ps. 45:13 Tytär Tyyro ja kansan rikkaimmat etsivät lahjoillaan sinun suosiotasi.

Ps 45:13. Tyron tyttären pitää myös siihen lahjoinensa tuleman*: rikkaat kansan seassa pitää sinun edessäs rukoileman.

Ps. 68:32 Mahtavat saapuvat Egyptistä, Etiopia kiiruhtaa ojentamaan käsiänsä Jumalan puoleen.


Ps. 72:10 Tarsiin ja saarten kuninkaat tuovat lahjoja, Saban ja Seban kuninkaat veroa maksavat.


Jes. 19:18 Sinä päivänä on viisi kaupunkia Egyptin maassa puhuva Kanaanin kieltä ja vannova valan Herralle Sebaotille. Yhtä mainitaan nimellä Iir-Heres.

Jes 19:18. Siihen aikaan pitää viisi kaupunkia Egyptissä Kanaanin maan kielellä puhuman, ja vannoman Herran* Zebaotin kautta; jokainen heistä pitää hävityksen kaupungiksi kutsuttaman.

Jes. 30:7 Egyptin apu on turha ja tyhjä; sentähden minä annan sille nimen: Rahab, joka ei pääse paikaltansa.

Jes 30:7. Sillä ei Egypti mitään ole, ja hänen apunsa on turha, sen tähden minä saarnaan siitä näin: alallansa olla on paras.

Matt. 28:19 Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen

Matt 28:19. Menkäät siis ja opettakaat (a) kaikkea kansaa*, ja kastakaat heitä nimeen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen,

Ap. t. 2:9 Me parttilaiset ja meedialaiset ja eelamilaiset ja me, jotka asumme Mesopotamiassa, Juudeassa ja Kappadokiassa, Pontossa ja Aasiassa,

Ap. T 2:9. Partilaiset ja Mediläiset ja Elamilaiset, ja jotka asumme Mesopotamiassa ja Juudeassa ja Kappadokiassa, Pontossa ja Asiassa,


Ap. T 2:10. Phrygiassa ja Pamphiliassa, Egyptissä ja Libian maan rajoilla, liki Kyreniä, ja muukalaiset Roomista, Juudalaiset ja uudet Juudalaiset.

5. Mutta Siionista sanotaan: Joka-ainoa on syntynyt siellä. Sitä Korkein itse vahvana pitää.

5. Zionille pitää sanottaman, että kaikkinaiset kansat siellä syntyvät*, ja että Korkein sitä rakentaa.Ps. 48:9 Niinkuin me olimme kuulleet, niin me sen nyt näimme Herran Sebaotin kaupungissa, meidän Jumalamme kaupungissa: Jumala pitää sen lujana iankaikkisesti. Sela.

 


Ps 110:3. Sinun voittos päivänä palvelee sinun kansas sinua mielellänsä pyhissä kaunistuksissa*: sinun lapses synnytetään sinulle niinkuin kaste aamuruskosta.

Jes. 44:5 Mikä sanoo: Minä olen Herran oma, mikä nimittää itsensä Jaakobin nimellä, mikä piirtää käteensä: Herran oma, ja ottaa Israelin kunnianimeksensä.
6. Herra luettelee, kirjoittaessaan kirjaan kansat: Tämäkin on syntynyt siellä. Sela.

6. Herra antaa saarnata kirjoituksessa kaikkinaisilla kielillä*, että myös muutamat heistä siellä syntyvät, Sela!
Ap. T 2:4. Ja he täytettiin kaikki Pyhällä Hengellä* ja rupesivat puhumaan muilla kielillä, senjälkeen kuin Henki antoi heidän puhua.


Ap. T 10:46. Sillä he kuulivat heidän kielillä puhuvan* ja Jumalaa ylistävän. Niin vastasi Pietari:


1 Kor. 12:10. Toiselle voimallisia töitä tehdä*, toiselle ennustus, toiselle henget eroittaa**, toiselle moninaiset kielet, toiselle moninaisten kielten selitys.7. Veisaten, karkeloiden sanotaan: Kaikki minun lähteeni ovat sinussa.

7. Ja veisaajat niin kuin tanssissa, kaikki minun lähteeni sinussa.Jes. 12:3. Te saatte ilolla ammentaa vettä pelastuksen lähteistä.


Jer. 31:12 Ja he tulevat ja riemuitsevat Siionin kukkulalla, tulevat virtanaan Herran hyvyyden tykö, jyväin, viinin ja öljyn ääreen, karitsain ja karjan ääreen. Ja heidän sielunsa on oleva niinkuin runsaasti kasteltu puutarha, eivätkä he enää näänny.