PSALMIT

33/38 RAAMATTU

1776 BIBLIA

   

119 Psalmi

119 PsalmiJumalan sanassa on turva ja lohdutus.

Tämä Psalmi on erinomainen lohdullinen opetus Jumalan sanan arvosta, tarpeellisuudesta, voimasta, vaikutuksesta, hyödytyksestä, vahvuudesta ja muista ominaisuuksista; joka jakaa itsensä 22 osaan Hebrean A. B. C. luvun jälkeen: ja on jokaisessa osassa 8 värssyä.1. Autuaat ne, joiden tie on nuhteeton, jotka Herran laissa vaeltavat!.

1. Autuaat ovat ne, jotka viattomasti elävät, ja jotka Herran laissa vaeltavat.Ps. 1:2 vaan rakastaa Herran lakia ja tutkistelee hänen lakiansa päivät ja yöt!

Ps 1:2. Vaan rakastaa Herran lakia, ja ajattelee hänen lakiansa päivät ja yöt.

Ps. 112:1 Halleluja! Autuas se mies, joka Herraa pelkää ja suuresti halajaa hänen käskyjänsä!
2. Autuaat ne, jotka ottavat vaarin hänen todistuksistaan, jotka etsivät häntä kaikesta sydämestänsä,

2. Autuaat ovat ne, jotka hänen todistuksiansa pitävät*, ja kaikesta sydämestä häntä etsivät.Joh. 14:21 Jolla on minun käskyni ja joka ne pitää, hän on se, joka minua rakastaa, mutta joka minua rakastaa, häntä minun Isäni rakastaa, ja minä rakastan häntä ja ilmoitan itseni hänelle.

Joh 14:21. Jolla minun käskyni ovat ja ne kätkee, se rakastaa minua: mutta joka minua rakastaa, hän rakastetaan minun Isältäni, ja minä tahdon häntä rakastaa, ja ilmoitan itseni hänelle.

Joh. 14:23 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani, ja minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan.

Joh 14:23. Jesus vastasi ja sanoi hänelle: joka minua rakastaa, se pitää minun sanani*; ja minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä, ja asumme hänen tykönänsä.

1Joh. 3:23 Ja tämä on hänen käskynsä, että meidän tulee uskoa hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen nimeen ja rakastaa toinen toistamme, niinkuin hän on meille käskyn antanut.

1 Joh 3:23. Ja tämä on hänen käskynsä, että me hänen Poikansa Jesuksen Kristuksen nimen päälle uskoisimme*, ja rakastaisimme toinen toistamme, niinkuin hän käskyn meille antoi.3. jotka eivät vääryyttä tee, vaan vaeltavat hänen teillään!.

3. Sillä, jotka hänen teissänsä vaeltavat*, ei he tee mitään pahaa.Ps. 128:1 Matkalaulu. Autuas on jokainen, joka pelkää Herraa, joka vaeltaa hänen teillänsä.

Ps 128:1. Autuas on jokainen, joka Herraa pelkää, ja hänen tiellänsä vaeltaa.4. Sinä olet asetuksesi säätänyt, että niitä tarkasti noudatettaisiin.

4. Sinä olet käskenyt sangen visusti pitää sinun käskys.

5. Oi, jospa minun vaellukseni olisi vakaa, niin että noudattaisin sinun käskyjäsi!.

5. O jospa minun tieni ojennettaisiin pitämään sinun säätyjäs!

6. Silloin minä en joudu häpeään, kun katselen kaikkia sinun käskyjäsi.

6. Koska minä katson kaikkia sinun käskyjäs, niin en minä tule häpiään.

7. Minä kiitän sinua vilpittömällä sydämellä, kun opin sinun vanhurskautesi oikeudet.

7. Minä kiitän sinua oikiasta sydämestä, ettäs opetat minulle vanhurskautes oikeudet.

8. Minä noudatan sinun käskyjäsi, älä minua peräti hylkää.

8. Sinun säätys minä pidän, älä minua ikänä hylkää.

9. Kuinka voi nuorukainen pitää tiensä puhtaana? Siten, että hän noudattaa sinun sanaasi.

9. Kuinka nuorukainen tiensä puhdistais? kuin hän itsensä käyttää sinun sanas jälkeen.

10. Minä etsin sinua kaikesta sydämestäni, älä salli minun eksyä pois sinun käskyistäsi.

10. Minä etsin sinua kaikesta sydämestäni: älä salli minun eksyä sinun käskyistäs.

11. Minä kätken sinun sanasi sydämeeni, etten tekisi syntiä sinua vastaan.

11. Minä pidän* sydämessäni sinun sanas, etten minä rikkoisi sinua vastaan.
Ps 19:12. Sinun palvelias myös niissä opetetaan: ja joka niitä pitää, hänellä on suuri palkka.12. Kiitetty ole sinä, Herra, opeta minulle käskysi.

12. Kiitetty ole, sinä Herra: opeta minulle sinun säätyjäs!

13. Huulillani minä julistan kaikki sinun suusi oikeudet.

13. Minä luettelen huulillani kaikki sinun suus oikeudet.

14. Minä iloitsen sinun todistustesi tiestä, niinkuin kaikkinaisesta rikkaudesta.

14. Minä iloitsen sinun todistustes tiellä, niinkuin kaikkinaisesta rikkaudesta.

15. Minä tutkistelen sinun asetuksiasi ja katselen sinun polkujasi.

15. Minä tutkistelen sinun käskyjäs, ja katselen sinun teitäs.

16. Minä iloitsen sinun käskyistäsi enkä sinun sanaasi unhota.

16. Minä halajan sinun oikeuttas, ja en unohda sinun sanojas.Room. 7:22 sillä sisällisen ihmiseni puolesta minä ilolla yhdyn Jumalan lakiin,
17. Tee palvelijallesi hyvin, että minä eläisin ja noudattaisin sinun sanaasi.

17. Tee hyvästi palvelialles, että minä eläisin ja sinun sanas pitäisin.

18. Avaa minun silmäni näkemään sinun lakisi ihmeitä.

18. Avaa minun silmäni näkemään ihmeitä sinun laistas.

19. Minä olen muukalainen maan päällä; älä salaa minulta käskyjäsi.

19. Minä olen vieras* maan päällä: älä peitä minulta käskyjäs.1 Aik. 29:15 Sillä me olemme muukalaisia ja vieraita sinun edessäsi, niinkuin kaikki meidän isämmekin; niinkuin varjo ovat meidän päivämme maan päällä eikä ole, mihin toivonsa panna.

1 Aika K. 29:15. Sillä me olemme muukalaiset ja oudot* sinun edessäs, niin kuin kaikki meidän isämmekin: meidän ikämme on maan päällä niin kuin varjo, ja ei täällä ole yhtään viipymystä.

Ps. 39:13 Kuule minun rukoukseni, Herra, ota korviisi minun huutoni. Älä ole kuuro minun kyyneleilleni; sillä minä olen muukalainen sinun tykönäsi, vieras, niinkuin kaikki minun isänikin.

Ps 39:13. Kuule minun rukoukseni, Herra, ja ota minun huutoni korviis, ja älä vaikene minun kyynelteni tähden; sillä minä olen muukalainen sinun tykönäs ja vieras*, niin kuin kaikki minun isäni.

Hebr. 11:13 Uskossa nämä kaikki kuolivat eivätkä luvattua saavuttaneet, vaan kaukaa he olivat sen nähneet ja sitä tervehtineet ja tunnustaneet olevansa vieraita ja muukalaisia maan päällä.

Hebr 11:13. Nämät kaikki ovat uskossa kuolleet ja ei ole niistä lupauksista saaneet, vaan ainoastansa taampaa nähneet ja kuitenkin niihin turvanneet ja hyvin tyytyivät ja tunnustivat, että he vieraat ja muukalaiset* maan päällä olivat.20. Minun sieluni hiukeaa ikävöidessäni alati sinun oikeuksiasi.

20. Minun sieluni on muserrettu rikki ikävöitsemisestä*, alati sinun oikeutes jälkeen.Ps. 63:2 Jumala, sinä olet minun Jumalani, sinua minä etsin varhain; sinua minun sieluni janoaa, sinua halajaa minun ruumiini kuivassa ja nääntyvässä, vedettömässä maassa.

Ps 63:2. Jumala, sinä olet minun Jumalani! Varhain* minä sinua etsin: sinua minun sieluni janoo, minun lihani halaa sinua karkiassa ja kuivassa maassa, joka vedetöin on.


Ps 63:3. Niin kuin minä näin sinun pyhässä*, katsellakseni sinun voimaas ja kunniaas;21. Sinä nuhtelet julkeita, kirotuita, jotka poikkeavat pois sinun käskyistäsi.

21. Sinä rankaiset ylpiät kirotut, jotka sinun käskyistäs poikkeevat.5 Moos. 27:26 Kirottu olkoon se, joka ei pidä tämän lain sanoja eikä täytä niitä. Ja kaikki kansa sanokoon: 'Amen.'


Gal. 3:10 Sillä kaikki, jotka perustautuvat lain tekoihin, ovat kirouksen alaisia; sillä kirjoitettu on: Kirottu olkoon jokainen, joka ei pysy kaikessa, mikä on kirjoitettuna lain kirjassa, niin että hän sen tekee.
22. Poista minun päältäni häväistys ja ylenkatse, sillä minä otan sinun todistuksistasi vaarin.

22. Käännä minusta pois pilkka ja ylönkatse; sillä minä pidän sinun todistukses.

23. Ruhtinaatkin istuvat ja pitävät neuvoa minua vastaan, mutta palvelijasi tutkistelee sinun käskyjäsi.

23. Istuvat myös päämiehet ja puhuvat minua vastaan; mutta sinun palvelias tutkistelee sinun säätyjäs.

24. Sinun todistuksesi ovat minun iloni, ne ovat minun neuvonantajani.

24. Sinun todistukses ovat minun iloni, ne ovat minun neuvonantajani.

25. Minun sieluni on vaipunut tomuun; virvoita minua sanasi jälkeen.

25. Minun sieluni tomussa makaa: virvoita minua sanas jälkeen.

26. Minä kerron vaellukseni, ja sinä vastaat minulle; opeta minulle käskysi.

26. Minä luen minun teitäni, ja sinä kuulet minua: opeta minulle sinun säätys.

27. Saata minut ymmärtämään asetustesi tie, niin minä tutkistelen sinun ihmeitäsi.

27. Anna minun ymmärtää sinun käskyis tie, niin minä puhun sinun ihmeistäs.

28. Minun sieluni itkee murheesta; vahvista minua sanasi jälkeen.

28. Niin minä suren, että sydän sulaa minussa: vahvista minua sinun sanas jälkeen.

29. Käännä minusta pois valheen tie, ja anna armostasi minulle lakisi.

29. Käännä minusta pois väärä tie, ja suo minulle sinun lakis.

30. Minä olen valinnut totuuden tien, olen asettanut eteeni sinun oikeutesi.

30. Totuuden tien minä olen valinnut, oikeutes olen minä asettanut eteeni.

31. Minä riipun kiinni sinun todistuksissasi, Herra, älä anna minun joutua häpeään.

31. Minä riipun sinun todistuksissas: Herra, älä salli minun häpiään tulla.

32. Minä juoksen sinun käskyjesi tietä, sillä sinä avarrat minun sydämeni.

32. Koskas minun sydämeni vahvistat, niin minä juoksen sinun käskyis tietä myöten.

33. Opeta minulle, Herra, käskyjesi tie, niin minä seuraan sitä loppuun asti.

33. Opeta minulle, Herra, sinun säätyis tie*, että minä sen loppuun asti kätkisin.Ps. 25:4 Herra, neuvo minulle tiesi, opeta minulle polkusi.

Ps 25:4. Herra, osoita minulle sinun ties, ja opeta minulle sinun polkus.

Ps. 27:11 Neuvo, Herra, minulle tiesi ja johdata minua tasaista polkua minun vihamiesteni tähden.

Ps 27:11. Herra, osoita minulle sinun ties, ja johdata minua oikiaa polkua*, minun vihollisteni tähden.34. Anna minulle ymmärrys ottaakseni sinun laistasi vaarin ja noudattaakseni sitä kaikesta sydämestäni.

34. Anna minulle ymmärrys, kätkeäkseni sinun lakias, ja pitääkseni sitä koko sydämestäni.

35. Anna minun vaeltaa sinun käskyjesi polkua, sillä sitä minä halajan.

35. Anna minun käydä sinun käskyis tietä; sillä niihin minä halajan.

36. Anna minun sydämeni taipua sinun todistuksiisi, ei väärän voiton puoleen.

36. Kallista minun sydämeni sinun todistuksiis, ja ei ahneuden puoleen.Ps. 141:4 Älä salli minun sydämeni taipua pahaan, pitämään jumalatonta menoa väärintekijäin kanssa. Minä en tahdo maistaa heidän herkkupalojansa.


1Tim. 6:10 Sillä rahan himo on kaiken pahan juuri; sitä haluten monet ovat eksyneet pois uskosta ja lävistäneet itsensä monella tuskalla.
37. Käännä silmäni pois turhuutta katselemasta, anna minun saada virvoitus sinun teilläsi.

37. Käännä minun silmäni pois katselemasta turhuutta*; vaan virvoita minua sinun tiehes.
San l. 19:27. Lakkaa, poikani, kuuntelemasta sitä neuvoa, joka sinua viettelee pois toimellisesta opista.38. Anna palvelijallesi toteutua lupauksesi, joka on annettu sinua pelkääville.

38. Anna palvelias lujasti sinun käskys pitää, että minä sinua pelkäisin.

39. Poista minusta häväistys, jota pelkään, sillä sinun oikeutesi ovat hyvät.

39. Käännä minusta pois se pilkka, jota minä pelkään; sillä sinun oikeutes ovat suloiset.

40. Katso, minä ikävöitsen sinun asetuksiasi; virvoita minua vanhurskaudellasi.

40. Katso, minä pyydän sinun käskyjäs: virvoita minua vanhurskaudellas.

41. Tulkoon minulle sinun armosi, Herra, sinun apusi, sinun lupauksesi jälkeen,

41. Herra, anna armos minulle tapahtua, autuutes sinun sanas jälkeen,

42. että minä voisin vastata herjaajalleni; sillä sinun sanaasi minä turvaan.

42. Että minä voisin vastata minun pilkkaajiani; sillä minä luotan itseni sinun sanaas.

43. Älä ota peräti pois minun suustani totuuden sanaa, sillä sinun oikeuteesi minä panen toivoni.

43. Älä ota totuuden sanaa peräti pois minun suustani; sillä minä toivon sinun oikeuttas.
Jer 15:16. Sinun sanas ovat saavutetut, ja minä olen ne käsittänyt, ja sinun sanas on minulle ilo ja sydämen lohdutus; ja minä olen nimitetty sinun nimes jälkeen, Herra Jumala Zebaot.44. Minä tahdon alati noudattaa sinun lakiasi, aina ja iankaikkisesti.

44. Minä pidän alati sinun lakis, aina ja ijankaikkisesti,

45. Silloin minä vaellan avaralla paikalla; sillä sinun asetuksiasi minä kysyn.

45. Ja vaellan ilossa, sillä minä etsin sinun käskyjäs,Ps. 101:2 Minä tahdon noudattaa nuhteetonta vaellusta; milloin tulet sinä minun tyköni? Minä tahdon vaeltaa huoneessani vilpittömällä sydämellä.

Ps 101:2. Minä tahdon vaarin ottaa oikiasta tiestä*, koskas minun tyköni tulet: minä tahdon vaeltaa sydämeni vakuudessa minun huoneessani.46. Minä puhun sinun todistuksistasi kuningasten edessä, enkä häpeään joudu.

46. Ja puhun sinun todistuksistas kuningasten edessä, ja en häpee,Matt. 10:18 ja teidät viedään maaherrain ja kuningasten eteen minun tähteni, todistukseksi heille ja pakanoille.
47. Minä iloitsen sinun käskyistäsi, jotka ovat minulle rakkaat.

47. Ja iloitsen sinun käskyistäs, joita minä rakastan,

48. Minä kohotan käteni sinun käskyjesi puoleen, jotka ovat minulle rakkaat, ja tutkistelen sinun säädöksiäsi.

48. Ja nostan käsiäni sinun käskyihis, joita minä rakastan, ja puhun sinun säädyistäs.

49. Muista sana, jonka olet palvelijallesi puhunut, sillä sinä olet antanut minulle toivon.

49. Muista sanaas sinun palvelialles, jota sinä annoit minun toivoa.

50. Se on minun lohdutukseni kurjuudessani, että sinun lupauksesi minua virvoittaa.

50. Tämä on minun turvani minun vaivassani, että sinun sanas virvoittaa minun.Ps. 94:19 Kun minulla on sydämessäni paljon murheita, niin sinun lohdutuksesi ilahuttaa minun sieluni.

Ps 94:19. Minulla oli paljo surua sydämessäni; mutta sinun lohdutukses ilahutti minun sieluni.51. Julkeat pilkkaavat minua kovin, mutta sinun laistasi minä en poikkea.

51. Ylpiät irvistelevät minua sangen; en minä sen tähden sinun laistas poikkee.

52. Herra, minä ajattelen sinun tuomioitasi, tuomioitasi hamasta ikiajoista asti, ja minä saan lohdutuksen.

52. Herra, kuin minä ajattelen, kuinka sinä maailman alusta tuominnut olet, niin minä lohdutetaan.

53. Minut valtaa palava vihastus jumalattomien tähden, jotka hylkäävät sinun lakisi.

53. Minä hämmästyin jumalattomain tähden, jotka sinun lakis hylkäävät.

54. Sinun käskysi ovat minun ylistysvirteni minun muukalaisuuteni majassa.

54. Sinun oikeutes ovat minun veisuni vaellukseni huoneessa.
Ps 77:3. Minun hätä-ajallani etsin minä Herraa*: minun käteni on yöllä ojettu, ja ei lakkaa; sillä ei minun sieluni salli itseänsä lohduttaa.55. Yöllä minä ajattelen sinun nimeäsi, Herra, ja minä noudatan sinun lakiasi.

55. Herra, minä ajattelen yöllä* sinun nimeäs, ja pidän sinun lakis.Ps. 77:3. Ahdistukseni aikana minä etsin Herraa; minun käteni on yöllä ojennettuna eikä väsy; minun sieluni ei lohdutuksesta huoli.
56. Tämä on minun osakseni suotu: että otan vaarin sinun asetuksistasi.

56. Se olis minun tavarani, että minä sinun käskys pitäisin.

57. Herra on minun osani; minä olen päättänyt noudattaa sinun sanojasi.

57. Minä olen sanonut: Herra, se on minun perimiseni, että minä pidän sinun sanas.Ps. 16:5 Herra on minun pelto- ja malja-osani; sinä hoidat minun arpani.


Ps. 73:25 Ketä muuta minulla olisi taivaassa! Ja kun sinä olet minun kanssani, en minä mistään maan päällä huoli.


Valit. 3:24 Minun osani on Herra, sanoo minun sieluni; sentähden minä panen toivoni häneen.
58. Minä etsin sinun mielisuosiotasi kaikesta sydämestäni; ole minulle armollinen lupauksesi mukaan.

58. Minä rukoilen sinun kasvois edessä täydestä sydämestä: ole minulle armollinen sinun sanas jälkeen.

59. Minä tutkin teitäni, ja käännän askeleeni sinun todistustesi puoleen.

59. Minä tutkin teitäni, ja käännän jalkani sinun todistustes puoleen.

60. Minä riennän viivyttelemättä noudattamaan sinun käskyjäsi.

60. Minä riennän, ja en viivy, sinun käskyjäs pitämään.

61. Jumalattomain paulat piirittävät minua, mutta minä en unhota sinun lakiasi.

61. Jumalattomain joukko raatelee minua; mutta en minä unohda sinun lakias.

62. Puoliyöstä minä nousen kiittämään sinua sinun vanhurskautesi oikeuksista.

62. Puoliyöstä* minä nousen sinua kiittämään, sinun vanhurskautes oikeuden tähden.Ps. 42:9 Päivällä Herra säätää armonsa, ja yöllä minä hänelle veisaan ja rukoilen elämäni Jumalaa.


Ap. t. 16:25 Mutta keskiyön aikaan Paavali ja Silas olivat rukouksissa ja veisasivat ylistystä Jumalalle; ja vangit kuuntelivat heitä.

Ap.T.16:25. IV. Mutta puoliyön aikana oli Paavali ja Silas rukouksissa, ylistäin Jumalaa kiitosvirsillä, ja vangit, jotka siellä olivat, sen myös kuulivat.63. Minä olen kaikkien niiden ystävä, jotka sinua pelkäävät ja noudattavat sinun asetuksiasi.

63. Minä olen heidän kumppaninsa, jotka sinua pelkäävät ja sinun käskyjäs pitävät,Ps. 101:4 Nurja sydän väistyköön minusta; pahasta minä en tahdo tietää.

Ps 101:4.etc. Nurja sydän olkoon minusta pois: en minä kärsi pahaa.64. Maa on täynnä sinun laupeuttasi, Herra; opeta minulle käskysi.

64. Herra! maa on täynnä sinun hyvyyttäs*: opeta minulle sinun säätyjäs.Ps. 33:5 Hän rakastaa vanhurskautta ja oikeutta; maa on täynnänsä Herran armoa.

Ps 33:5. Hän rakastaa vanhurskautta ja tuomiota; maa on täynnänsä Herran laupiutta.65. Sinä osoitat palvelijallesi hyvyyttä sanasi jälkeen, Herra.

65. Hyvästi teit sinun palveliaas kohtaan, Herra, sinun sanas jälkeen.

66. Opeta minulle hyvä ymmärrys ja tieto, sillä sinun käskyihisi minä panen uskallukseni.

66. Opeta minulle hyviä tapoja ja taitoa; sillä minä uskon sinun käskys.

67. Ennenkuin minut nöyryytettiin, minä eksyin, mutta nyt minä noudatan sinun sanaasi.

67. Ennen kuin minä nöyryytettiin, eksyin minä; mutta nyt minä pidän sinun sanas.

68. Sinä olet hyvä, ja hyvin sinä teet; opeta minulle käskysi.

68. Sinä olet hyvä ja teet hyvin: opeta minulle sinun säätyjäs.

69. Julkeat tahraavat minua valheillansa, mutta minä otan sinun asetuksistasi vaarin kaikesta sydämestäni.

69. Ylpiät ajattelevat valheen minun päälleni; mutta minä pidän täydestä sydämestä sinun käskys.

70. Heidän sydämensä on turta kuin ihra, mutta minä iloitsen sinun laistasi.

70. Heidän sydämensä on lihava* niin kuin rasva; mutta minä iloitsen sinun laistas.5 Moos. 32:15 Ja Jesurun lihoi ja alkoi potkia, sinä tulit lihavaksi, paksuksi ja aloit äksyillä. Niin hän hylkäsi Jumalan, joka oli tehnyt hänet, ja halveksui pelastuksensa kalliota.

5 Mos 32:15. Ja Israel lihoi, tuli vikuriksi, lihavaksi, paksuksi ja väkeväksi, ja hylkäsi Jumalan, joka hänen teki, ja katsoi autuutensa kallion ylön.


Ps 17:10. Heidän lihavansa yhtä pitävät: he puhuvat suullansa ylpiästi.

Ps. 73:7 Heidän silmänsä pullistuvat ulos heidän lihavuudestaan, heidän sydämensä kuvittelut kulkevat valtoimina.

Ps 73:7. Heidän silmänsä paisuvat lihavuudesta*: he tekevät mitä ainoastansa heille kelpaa.71. Hyvä oli minulle, että minut nöyryytettiin: niin minä opin sinun käskysi.

71. Se on minulle hyvä, ettäs minun nöyryytit, että minä sinun säätyjäs oppisin.

72. Sinun suusi laki on minulle kalliimpi kuin tuhannet kappaleet kultaa ja hopeata.

72. Sinun suus laki on minulle otollisempi kuin monta tuhatta kappaletta kultaa ja hopiaa.Ps. 19:11 Ne ovat kalliimmat kultaa, puhtaan kullan paljoutta, makeammat hunajaa ja mehiläisen mettä.

Ps 19:11. Ne ovat kalliimmat kultaa ja kaikkein parasta kultaa*, ja makeammat hunajaa ja mesileipiä.73. Sinun kätesi ovat minut tehneet ja valmistaneet; anna minulle ymmärrys oppiakseni sinun käskysi.

73. Sinun kätes ovat minun tehneet ja valmistaneet*: anna minulle ymmärrystä oppiakseni sinun käskyjäs.Job 10:8 Sinun kätesi ovat minut luoneet ja tehneet; yhtäkaikki minut perin juurin tuhoat.

Job 10:8. Sinun kätes ovat minun valmistaneet ja tehneet minun kaikki ympäri, ja sinä tahdot hukuttaa minun?

Ps. 139:13 Sillä sinä olet luonut minun munaskuuni, sinä kudoit minut kokoon äitini kohdussa.

Ps 139:14. Minä kiitän sinua sen edestä, että minä niin aivan ihmeellisesti tehty olen*: ihmeelliset ovat sinun tekos, ja sen minun sieluni kyllä tietää.74. Sinua pelkääväiset näkevät minut ja iloitsevat, sillä minä panen toivoni sinun sanaasi.

74. Jotka sinua pelkäävät, ne minun näkevät ja iloitsevat; sillä minä toivon sinun sanaas.

75. Herra, minä tiedän, että sinun tuomiosi ovat vanhurskaat, ja uskollisuudessasi sinä olet minut nöyryyttänyt.

75. Herra! minä tiedän sinun tuomios vanhurskaaksi, ja sinä olet minua totuudessa nöyryyttänyt.

76. Sinun armosi olkoon minun lohdutukseni, niinkuin sinä olet palvelijallesi luvannut.

76. Olkoon siis sinun armos minun lohdutukseni, niin kuin sinä palvelialles luvannut olet.

77. Tulkoon minulle sinun laupeutesi, että minä eläisin; sillä sinun lakisi on minun iloni.

77. Anna minulle sinun laupiutes tapahtua, että minä eläisin; sillä sinun lakis on minun iloni.

78. Joutukoot julkeat häpeään, sillä he sortavat minua syyttä; minä tutkistelen sinun asetuksiasi.

78. Jospa ylpiät häpiään tulisivat, jotka minua painavat alas valheellansa; mutta minä ajattelen sinun käskyjäs.

79. Kääntykööt minun puolelleni ne, jotka sinua pelkäävät ja jotka sinun todistuksesi tuntevat.

79. Tulkaan ne minun tyköni, jotka sinua pelkäävät, ja sinun todistukses tuntevat.
Ps 15:4. Joka jumalattomat katsoo ylön*, vaan kunnioittaa Jumalaa pelkääväisiä; joka lähimmäisellensä vannoo (a) ja pitää.80. Pysyköön sydämeni vakaana sinun käskyissäsi, etten minä häpeään joutuisi.

80. Olkoon minun sydämeni toimellinen sinun säädyissäs, etten minä häväistäisi.

81. Sinun apuasi minun sieluni ikävöitsee, sinun sanaasi minä panen toivoni.

81. Minun sieluni ikävöitsee sinun autuuttas*: minä toivon sinun sanas päälle.1 Moos. 49:18 Sinulta minä odotan pelastusta, Herra.

1 Mos 49:18. Herra, minä odotan sinun autuuttas.

Jes. 49:6 hän sanoo: Liian vähäistä on sinulle, joka olet minun palvelijani, kohottaa ennalleen Jaakobin sukukunnat ja tuoda takaisin Israelin säilyneet: minä panen sinut pakanain valkeudeksi, että minulta tulisi pelastus maan ääriin asti.

Jes 49:6. Ja hän sanoi: vähä se on, ettäs olet minun palveliani, korjaamassa Jakobin sukukuntia, ja tuomassa jälleen Israelin hajoitettuja; mutta minä panin sinun myös pakanain valkeudeksi*, olemaan minun autuuteni hamaan maailman ääriin.

Luuk. 2:25 Ja katso, Jerusalemissa oli mies, nimeltä Simeon; hän oli hurskas ja jumalinen mies, joka odotti Israelin lohdutusta, ja Pyhä Henki oli hänen päällänsä.


Luuk. 2:30 sillä minun silmäni ovat nähneet sinun autuutesi,

Luuk 2:30. Sillä minun silmäni ovat nähneet sinun autuutes,82. Minun silmäni ikävöitsevät sinun sanaasi; minä kysyn: Milloin lohdutat minua?

82. Minun silmäni hiveltyvät* sinun sanas jälkeen, ja sanovat: koskas minua lohdutat?Ps. 6:7 Minä olen uupunut huokaamisesta; joka yö minä itken vuoteeni vesille ja kastelen leposijani kyyneleilläni.

Ps 6:7. Minä olen niin väsynyt huokauksista: minä uitan vuoteeni yli yötä, ja kastan leposiani kyynelilläni.


Ps 6:8. Minun muotoni on muuttunut murheesta, ja on vanhentunut; sillä minä ahdistetaan kaikilta puolilta.83. Sillä minä olen kuin nahkaleili savussa, mutta sinun käskyjäsi minä en unhota.

83. Sillä minä olen niinkuin nahka savussa: en minä unohda sinun säätyjäs.

84. Kuinka harvat ovat palvelijasi päivät! Milloin sinä tuomitset minun vainoojani?

84. Kuinka kauvan sinun palvelias odottaa? koskas tuomitset minun vainoojani?Ps. 39:5 Herra, opeta minua ajattelemaan loppuani, ja mikä minun päivieni mitta on, että ymmärtäisin, kuinka katoavainen minä olen.
85. Julkeat kaivavat minulle kuoppia, ne, jotka eivät elä sinun lakisi mukaan.

85. Ylpiät minulle kuoppia kaivavat, jotka ei ole sinun lakis perään.

86. Kaikki sinun käskysi ovat todet; syyttä he minua vainoavat; auta minua.

86. Kaikki sinun käskys ovat sula totuus: he valheella minua vaivaavat: auta minua.

87. He ovat minut miltei tuhonneet tässä maassa, mutta minä en ole hyljännyt sinun asetuksiasi.

87. He olisivat juuri lähes minun maan päällä hukuttaneet; mutta en minä sinun käskyjäs hyljännyt.

88. Virvoita minua armosi jälkeen, niin minä noudatan sinun suusi todistuksia.

88. Virvoita minua sinun armoillas, että minä pitäisin sinun suus todistuksen.
Ps 40:9. Sinun tahtos, minun Jumalani, teen minä mielelläni; ja sinun lakis on minun sydämessäni.89. Iankaikkisesti pysyy sinun sanasi, Herra, vahvana taivaissa.

89. Herra! sinun sanas pysyy ijankaikkisesti taivaissa.Ps. 89:3. Minä sanon: ikiajoiksi on armo rakennettu, sinä olet perustanut uskollisuutesi taivaisiin.


Jes. 40:8 Ruoho kuivuu, kukkanen lakastuu, mutta meidän Jumalamme sana pysyy iankaikkisesti.


Luuk. 21:33 Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa.
90. Sinun uskollisuutesi kestää polvesta polveen, sinä perustit maan, ja se pysyy.

90. Sinun totuutes pysyy suvusta sukuun: sinä perustit maan, ja se pysyy.

91. Sinun järjestyksesi mukaan ne pysyvät vielä tänä päivänä, sillä ne kaikki ovat sinun palvelijoitasi.

91. Ne pysyvät tähän päivään asti sinun asetukses jälkeen; sillä kaikki sinua palvelevat.

92. Ellei sinun lakisi olisi ollut minun iloni, olisin menehtynyt kurjuuteeni.

92. Ellei sinun lakis olisi ollut minun lohdutukseni, niin minä olisin raadollisuudessani hukkunut.

93. En minä ikinä unhota sinun asetuksiasi, sillä niillä sinä minua virvoitat.

93. En minä ikänä unohda sinun käskyjäs; sillä niillä sinä minua lohdutat.

94. Sinun omasi minä olen, pelasta minut, sillä sinun asetuksiasi minä kysyn.

94. Sinun minä olen*: auta minua! sillä minä etsin sinun käskyjäs.
Kork v 2:16. Ystäväni on minun, ja minä hänen*, joka kaitsee kukkasten keskellä,

Room. 14:8 Jos me elämme, niin elämme Herralle, ja jos kuolemme, niin kuolemme Herralle. Sentähden, elimmepä tai kuolimme, niin me olemme Herran omat.

Rom 14:8. Sillä jos me elämme niin me Herralle elämme; jos me kuolemme, niin me Herralle kuolemme. Sen tähden joko me elämme tai kuolemme, niin me Herran omat olemme.

1Kor. 6:20 Sillä te olette kalliisti ostetut. Kirkastakaa siis Jumala ruumiissanne.

1 Kor. 6:20. Sillä te olette kalliisti ostetut*; kunnioittakaat siis Jumalaa teidän ruumiissanne ja teidän hengessänne, jotka Jumalan ovat.95. Jumalattomat väijyvät minua, tuhotakseen minut, mutta minä tarkkaan sinun todistuksiasi.

95. Jumalattomat minua vartioitsevat* hukuttaaksensa; mutta sinun todistuksistas minä otan vaarin.Ps. 38:21 jotka hyvän pahalla palkitsevat ja vihaavat minua, koska minä hyvään pyrin.

Ps 38:21. Ja ne, jotka minulle maksavat pahalla hyvän, asettavat heitänsä minua vastaan*, että minä hyvää noudatan.

Ps. 56:7 He ahdistavat, he väijyvät minua, he vakoilevat minun askeleitani, sillä he tavoittavat minun henkeäni.
96. Kaikella täydellisellä on rajansa - sen olen nähnyt - mutta sinun käskysi ovat ylen avarat.

96. Kaikista kappaleista minä olen lopun nähnyt; mutta sinun käskys ovat määrättömät.
Jes 40:8. Ruoho kuivettuu ja kukkanen lakastuu; mutta meidän Jumalamme sana pysyy ijankaikkisesti.97. Kuinka sinun lakisi onkaan minulle rakas! Kaiken päivää minä sitä tutkistelen.

97. Kuinka minä rakastan sinun lakias? Joka päivä minä sitä ajattelen.Ps. 1:2 vaan rakastaa Herran lakia ja tutkistelee hänen lakiansa päivät ja yöt!
98. Sinun käskysi tekevät minut vihollisiani viisaammaksi, sillä ne ovat minun omani iankaikkisesti.

98. Sinä teit minun taitavammaksi käskyilläs kuin minun viholliseni ovat; sillä se on minun ijankaikkinen tavarani.

99. Minä olen kaikkia opettajiani taitavampi, sillä minä tutkistelen sinun todistuksiasi.

99. Minä olen oppineempi kuin kaikki minun opettajani; sillä sinun todistukses ovat minun ajatukseni.

100. Minä olen ymmärtäväisempi kuin vanhat, sillä minä otan vaarin sinun asetuksistasi.

100. Enemmän minä ymmärrän kuin vanhemmat; sillä minä pidän sinun käskys.

101. Minä pidätän jalkani kaikilta pahoilta teiltä, noudattaakseni sinun sanaasi.

101. Minä estän jalkani kaikista pahoista teistä, että minä sinun sanas pitäisin.

102. Minä en poikkea sinun oikeuksistasi, sillä sinä neuvot minua.

102. En minä poikkee sinun oikeudestas; sillä sinä opetat minua.

103. Kuinka makeat ovat minulle sinun lupauksesi! Ne ovat hunajaa makeammat minun suussani.

103. Sinun sanas ovat minun suulleni makiammat kuin hunaja.Ps. 19:11 Ne ovat kalliimmat kultaa, puhtaan kullan paljoutta, makeammat hunajaa ja mehiläisen mettä.
104. Sinun asetuksistasi minä saan ymmärrystä; sentähden minä vihaan kaikkia valheen teitä.

104. Sinun käskys tekevät minun ymmärtäväiseksi; sen tähden minä vihaan kaikkia vääriä teitä.Ps. 19:8 Herran laki on täydellinen; se virvoittaa sielun. Herran todistus on vahva, se tekee tyhmästä viisaan.
105. Sinun sanasi on minun jalkaini lamppu ja valkeus minun tielläni.

105. Sinun sanas on minun jalkaini kynttilä*, ja valkeus teilläni.Ps. 19:9 Herran asetukset ovat oikeat, ne ilahuttavat sydämen. Herran käskyt ovat selkeät, ne valaisevat silmät.


Sananl. 6:23 Sillä käsky on lamppu, opetus on valo, ja kurittava nuhde on elämän tie,

San l. 6:23. Sillä käsky on niin kuin kynttilä, ja laki niin kuin valkeus*, ja opin kuritus on elämän tie,

2 Piet. 1:19 Ja sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana, ja te teette hyvin, jos otatte siitä vaarin, niinkuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja kointähti koittaa teidän sydämissänne.

2 Piet. 1:19. Ja meillä on vahva prophetallinen sana, ja te teette hyvin, että te siitä vaarin otatte niin kuin kynttilästä*, joka pimeässä valistaa, niin kauvan kuin päivä valkenee ja kointähti koittaa teidän sydämissänne.106. Minä olen vannonut ja tahdon sen täyttää: noudattaa sinun vanhurskautesi oikeuksia.

106. Minä vannon, ja sen vahvana pidän, että minä sinun vanhurskautes oikeudet pitää tahdon.
Neh 10:29. Ja heidän voimallisensa ottivat veljeinsä puolesta sen vastaan. Ja he tulivat vannomaan ja lupaamaan valallansa, vaeltaaksensa Jumalan laissa, joka heille oli annettu Moseksen Jumalan palvelian kautta, pitääksensä ja tehdäksensä kaikki Herran meidän Jumalamme käskyt, tuomiot ja säädyt;107. Minä olen kovin vaivattu; Herra, virvoita minua sanasi jälkeen.

107. Minä olen sangen kovin vaivattu: Herra, virvoita minua sinun sanas perästä.

108. Kelvatkoon sinulle, Herra, minun suuni vapaaehtoiset uhrit, ja opeta minulle oikeutesi.

108. Olkoon sinulle, Herra, otolliset minun suuni mieluiset uhrit, ja opeta minulle sinun oikeutes.Ps. 19:15 Kelvatkoot sinulle minun suuni sanat ja minun sydämeni ajatukset sinun edessäsi, Herra, minun kallioni ja lunastajani.
109. Minun henkeni häälyy alati kämmenelläni, mutta sinun lakiasi minä en unhota.

109. Minun sieluni on alati minun käsissäni, ja en unohda sinun lakias.1 Sam. 19:5 Hänhän pani henkensä kämmenelleen ja surmasi sen filistealaisen, ja niin Herra antoi suuren voiton koko Israelille; sinä olet itse nähnyt sen ja iloinnut. Miksi siis rikkoisit viatonta verta vastaan surmaamalla Daavidin syyttömästi?
110. Jumalattomat virittävät pauloja minun eteeni, mutta sinun asetuksistasi minä en eksy.

110. Jumalattomat virittävät minulle paulan; mutta en minä eksy sinun käskyistäs.

111. Sinun todistuksesi ovat minun ikuinen perintöosani, sillä ne ovat minun sydämeni ilo.

111. Sinun todistukses ovat minun ijankaikkiset perimiseni; sillä ne ovat minun sydämeni ilo.

112. Minä olen taivuttanut sydämeni pitämään sinun käskysi, aina ja loppuun asti.

112. Minä kallistan minun sydämeni tekemään sinun säätys jälkeen, aina ja ijankaikkisesti.

113. Kaksimielisiä minä vihaan, mutta sinun lakiasi minä rakastan.

113. Minä vihaan viekkaita henkiä, ja rakastan sinun lakias.1 Kun. 18:21 Ja Elia astui kaiken kansan eteen ja sanoi: Kuinka kauan te onnutte molemmille puolille? Jos Herra on Jumala, seuratkaa häntä; mutta jos Baal on Jumala, seuratkaa häntä. Eikä kansa vastannut hänelle mitään.


Jaak. 1:8 kaksimielinen mies, epävakainen kaikilla teillään.
114. Sinä olet minun suojani ja kilpeni, sinun sanaasi minä panen toivoni.

114. Sinä olet minun varjelukseni ja kilpeni: minä toivon sinun sanas päälle.

115. Luopukaa minusta, te pahantekijät, minä tahdon ottaa Jumalani käskyistä vaarin.

115. Poiketkaat minusta, te pahanilkiset; ja minä pidän minun Jumalani käskyt.

116. Tue minua lupauksesi jälkeen, että minä eläisin, äläkä anna minun joutua toivossani häpeään.

116. Tue minua sanallas, että minä eläisin, ja älä anna minun toivoni häpiään tulla.Ps. 31:2 Herra, sinuun minä turvaan. Älä salli minun ikinä häpeään tulla, vapahda minut vanhurskaudessasi.

Ps 31:2. Herra, sinuun minä uskallan*, etten minä ikänä häpiään tulisi: vapahda minua sinun vanhurskautes kautta.

Room. 5:4 mutta kärsivällisyys koettelemuksen kestämistä, ja koettelemuksen kestäminen toivoa;

Rom 5:4. Mutta kärsivällisyys koettelemuksen, koettelemus toivon.


Rom 5:5. Mutta toivo ei anna häpiään tulla, että Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka meille annettu on.117. Vahvista minua, että minä pelastuisin, niin minä katselen alati sinun käskyjäsi.

117. Vahvista minua, että minä autetuksi tulisin, niin minä halajan alati sinun säätyjäs.

118. Sinä hylkäät kaikki, jotka sinun käskyistäsi eksyvät, sillä heidän kavaluutensa on turha.

118. Sinä tallaat alas kaikki, jotka sinun säädyistäs horjuvat; sillä heidän viettelyksensä on sula valhe.

119. Kaikki maan jumalattomat sinä heität pois niinkuin kuonan; sentähden minä rakastan sinun todistuksiasi.

119. Sinä heität pois kaikki jumalattomat maan päältä niin kuin loan; sen tähden minä rakastan sinun todistuksias.

120. Sinun peljättävyytesi edessä minun ruumiini vapisee, ja minä pelkään sinun tuomioitasi.

120. Minä pelkään sinua, niin että minun ihoni värisee, ja vapisen* sinun tuomioitas.Ps. 2:11 Palvelkaa Herraa pelvolla ja iloitkaa vavistuksella.

Ps 2:11. Palvelkaat Herraa pelvossa, ja iloitkaat vavistuksessa.

Fil. 2:12 Siis, rakkaani, samoin kuin aina olette olleet kuuliaiset, niin ahkeroikaa, ei ainoastaan niinkuin silloin, kun minä olin teidän tykönänne, vaan paljoa enemmän nyt, kun olen poissa, pelolla ja vavistuksella, että pelastuisitte;

Phil 2:12. Sen tähden, minun rakkaani, niin kuin te aina olette kuuliaiset olleet, (ei ainoastansa minun läsnä-ollessani, mutta nyt paljoa enemmin minun poissa-ollessani), laittakaat pelvolla ja vapistuksella, että te autuaaksi tulisitte.121. Minä teen oikeuden ja vanhurskauden, älä jätä minua sortajaini käsiin.

121. Minä teen oikeuden ja vanhurskauden: älä minua hylkää niille, jotka minulle väkivaltaa tekevät.

122. Ole palvelijasi puolusmies hänen parhaaksensa, älä salli julkeain minua sortaa.

122. Vastaa palvelias edestä, ja lohduta häntä, ettei ylpiät tekisi minulle väkivaltaa.

123. Minun silmäni hiueten halajavat sinun apuasi ja sinun vanhurskaita lupauksiasi.

123. Minun silmäni hiveltyvät sinun autuutes perään, ja sinun vanhurskautes sanan jälkeen.

124. Tee palvelijallesi armosi jälkeen ja opeta minulle käskysi.

124. Tee palvelias kanssa sinun armos jälkeen, ja opeta minulle sinun säätyjäs.

125. Minä olen sinun palvelijasi, anna minulle ymmärrys, että minä sinun todistuksesi tuntisin.

125. Sinun palvelias minä olen*: anna minulle ymmärrystä, että minä tuntisin sinun todistukses.
Ps 18:1. Edellä veisaajalle, Davidin Herran palvelian Psalmi, joka Herralle nämät veisun sanat puhui sinä päivänä, jona Herra hänen vapahti kaikkein vihollistensa käsistä ja Saulin käsistä.


Ps 36:1. Davidin, Herran palvelian Psalmi, edellä veisaajalle.

Ps. 116:16 Oi Herra, minä olen sinun palvelijasi, sinun palvelijasi minä olen, sinun palvelijattaresi poika! Sinä päästit minun siteeni.

Ps 116:16. O Herra! minä olen sinun palvelias, minä olen sinun palvelias, sinun piikas poika: sinä olet minun siteeni vallallensa päästänyt.126. On aika Herran tehdä tekonsa: he ovat rikkoneet sinun lakisi.

126. Jopa aika on, että Herra siihen jotakin tekis: he ovat sinun lakis särkeneet.Matt. 15:6 Ja niin te olette tehneet Jumalan sanan tyhjäksi perinnäissääntönne tähden.
127. Sentähden minä rakastan sinun käskyjäsi enemmän kuin kultaa, enemmän kuin puhtainta kultaa.

127. Sen tähden minä rakastan sinun käskyjäs, enempi kuin kultaa ja parasta kultaa.

128. Sentähden minä vaellan kaikessa suoraan, kaikkien sinun asetuksiesi mukaan; kaikkia valheen teitä minä vihaan.

128. Sen tähden minä pidän visusti kaikkia sinun käskyjäs: minä vihaan kaikkia vääriä teitä.
Ps 26:5. Minä vihaan pahain seurakuntaa, enkä istu jumalattomain tykönä.129. Ihmeelliset ovat sinun todistuksesi, sentähden minun sieluni ottaa niistä vaarin.

129. Ihmeelliset* ovat sinun todistukses; sen tähden minun sieluni ne pitää.
Ps 68:36. Jumala on ihmeellinen* pyhässänsä, hän on Israelin Jumala: hän antaa kansalle väen ja voiman: kiitetty olkoon Jumala!130. Kun sinun sanasi avautuvat, niin ne valaisevat ja antavat yksinkertaiselle ymmärrystä.

130. Kuin sinun sanas julistetaan, niin se valistaa ja antaa yksinkertaisille ymmärryksen.Ps. 19:8 Herran laki on täydellinen; se virvoittaa sielun. Herran todistus on vahva, se tekee tyhmästä viisaan.

Ps 19:8. Herran laki on täydellinen ja virvoittaa sielut: Herran todistus on vahva ja tekee yksinkertaiset taitaviksi.


Ps 19:9. Herran käskyt ovat oikiat ja ilahuttavat sydämet: Herran käskyt ovat kirkkaat ja valistavat silmät.

2Tim. 3:15 ja koska jo lapsuudestasi saakka tunnet pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi, niin että pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa.

2 Tim 3:15. Ja ettäs jo lapsuudesta olet Pyhän Raamatun taitanut, joka sinun taitaa autuuteen neuvoa, sen uskon kautta, joka on Kristuksessa Jesuksessa.131. Minä avaan suuni ja huohotan, sillä minä halajan sinun käskyjäsi.

131. Minä avaan suuni ja huokaan; sillä minä halajan sinun käskys.

132. Käänny minun puoleeni, ole minulle armollinen, niinkuin on oikein niitä kohtaan, jotka sinun nimeäsi rakastavat.

132. Käännä sinuas minun puoleeni, ja ole minulle armollinen, niinkuin sinä olet niille tottunut tekemään, jotka sinun nimeäs rakastavat.

133. Tee minun askeleeni vakaviksi sanallasi äläkä salli minkään vääryyden minua hallita.

133. Vahvista minun käymiseni* sinun sanassas, ja älä anna väkivallan minua vallita.Ps. 19:14 Myös varjele palvelijasi julkeilta, älä anna heidän minua hallita. Niin minä pysyn nuhteetonna ja olen paljosta synnistä puhdas.

Ps 17:5. Hallitse minun käyntöni poluillas, ettei minun askeleeni liukahtaisi.134. Päästä minut ihmisten sorrosta, niin minä noudatan sinun asetuksiasi.

134. Lunasta minua ihmisten väkivallasta, niin minä pidän sinun käskys.

135. Kirkasta kasvosi palvelijallesi ja opeta minulle käskysi.

135. Valista sinun kasvos* palvelias päälle, ja opeta minulle sinun säätys.4 Moos. 6:25 Herra valistakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen;

4 Mos 6:25. Herra valistakoon kasvonsa sinun päälles, ja olkoon sinulle armollinen.

Ps. 80:4 Jumala, saata meidät entisellemme, valista kasvosi, niin me autetuiksi tulemme.

Ps 80:4. Jumala, käännä meitä, ja anna kasvos paistaa*, niin me tulemme autetuksi.

Ps. 80:8 Jumala Sebaot, saata meidät entisellemme, valista kasvosi, niin me autetuiksi tulemme.

Ps 80:8. Jumala Zebaot, käännä meitä, ja anna kasvos paistaa, niin me autetuksi tulemme.

Ps. 80:20 Herra, Jumala Sebaot, saata meidät entisellemme, valista kasvosi, niin me autetuiksi tulemme.

Ps 80:20. Herra Jumala Zebaot, käännä meitä: anna kasvos paistaa, niin me autetuksi tulemme.136. Minun silmistäni vuotavat kyynelvirrat, kun sinun lakiasi ei noudateta.

136. Minun silmäni vettä vuotavat, niin kuin virta, ettei sinun käskyjäs pidetä.

137. Sinä olet vanhurskas, Herra, ja sinun tuomiosi ovat oikeat.

137. Herra! sinä olet vanhurskas ja sinun tuomios ovat oikiat.5 Moos. 32:4 Hän on kallio; täydelliset ovat hänen tekonsa, sillä kaikki hänen tiensä ovat oikeat. Uskollinen Jumala ja ilman vääryyttä, vanhurskas ja vakaa hän on.
138. Sinä olet säätänyt todistuksesi vanhurskaudessa ja suuressa uskollisuudessa.

138. Sinä olet vanhurskautes todistukset ja totuuden visusti käskenyt.

139. Minun kiivauteni kuluttaa minut, sillä minun vihamieheni unhottavat sinun sanasi.

139. Minä olen lähes surmakseni kiivannut, että minun viholliseni ovat sinun sanas unohtaneet.Ps. 69:10 Sillä kiivaus sinun huoneesi puolesta on minut kuluttanut, ja niiden herjaukset, jotka sinua herjaavat, ovat sattuneet minuun.

 

Ps. 139:21 Herra, enkö minä vihaisi niitä, jotka sinua vihaavat, enkö inhoaisi niitä, jotka sinua vastustavat?

Ps 139: 21 Herra, minä tosin vihaan niitä, jotka sinua vihaavat, ja minä närkästyn heistä, jotka karkaavat sinua vastaan.140. Sinun sanasi on hyvin koeteltu, ja sinun palvelijasi rakastaa sitä.

140. Sinun puhees on sangen koeteltu*, ja sinun palvelias sen rakkaana pitää.Ps. 12:7 Herran sanat ovat selkeitä sanoja, hopeata, joka kirkkaana valuu sulattimesta maahan, seitsenkertaisesti puhdistettua.

Ps 12:7. Herran puheet ovat kirkkaat, niinkuin selitetty hopia saviastioissa, seitsemän kertaa koeteltu.

Ps. 18:31 Jumalan tie on nuhteeton, Herran sana tulessa koeteltu. Hän on kaikkien kilpi, jotka häneen turvaavat.

Ps 18:31. Jumalan tie on täydellinen. Herran puheet tulella koetellut*: hän on kaikkein kilpi, jotka häneen uskaltavat.

Sananl. 30:5 Jokainen Jumalan sana on taattu; hän on niiden kilpi, jotka häneen turvaavat.

San l. 30:5. Kaikki Jumalan sanat ovat kirkastetut*, ja ovat kilpi niille, jotka uskovat hänen päällensä.141. Minä olen vähäinen ja halveksittu, mutta minä en unhota sinun asetuksiasi.

141. Minä olen halpa ja ylönkatsottu, mutta en minä unohda sinun käskyjäs.

142. Sinun vanhurskautesi on iankaikkinen vanhurskaus, ja sinun lakisi on totuus.

142. Sinun vanhurskautes on ijankaikkinen vanhurskaus, ja sinun lakis on totuus.

143. Hätä ja ahdistus ovat minut saavuttaneet, mutta sinun käskysi ovat minun iloni.

143. Ahdistus ja tuska ovat minun saavuttaneet; mutta minä iloitsen sinun käskyistäs.

144. Sinun todistuksesi ovat iankaikkisesti vanhurskaat; anna minulle ymmärrys, että minä eläisin.

144. Sinun todistustes vanhurskaus pysyy ijankaikkisesti: anna minulle ymmärrys, niin minä elän.

145. Kaikesta sydämestäni minä huudan; vastaa minulle, Herra. Minä tahdon ottaa sinun käskyistäsi vaarin.

145. Minä huudan kaikesta sydämestäni: kuule, Herra, minua, että minä sinun säätys pitäisin.

146. Minä huudan sinua, pelasta minut, niin minä noudatan sinun todistuksiasi.

146. Sinua minä huudan, auta minua, että minä sinun todistukses pitäisin.

147. Jo ennen aamun valkenemista minä huudan, sinun sanoihisi minä panen toivoni.

147. Varhain minä ennätän*, ja huudan: sinun sanas päälle minä toivon.Ps. 88:14 Mutta minä huudan avukseni sinua, Herra, ja minun rukoukseni tulee varhain sinun eteesi.


Ps. 130:6 Minun sieluni odottaa Herraa hartaammin kuin vartijat aamua, kuin vartijat aamua.

Ps 130:6. Sieluni vartioitsee Herraa huomenvartiosta toiseen huomenvartioon asti.148. Jo ennen yön vartiohetkiä minun silmäni tutkistelevat sinun puhettasi.

148. Varhain minä herään, tutkistelemaan sinun sanojas.Ps. 5:4 Herra, varhain sinä kuulet minun ääneni, varhain minä valmistan sinulle uhrin ja odotan.

Ps 5:4. Herra kuultele varhain* minun ääntäni: varhain hankitsen minä itseni sinun tykös, ja siitä otan vaarin.

Ps. 63:7 kun minä vuoteessani sinua muistan ja ajattelen sinua yön vartiohetkinä.
149. Kuule minun ääneni armosi jälkeen; Herra, virvoita minua oikeutesi mukaan.

149. Kuule minun ääneni sinun armos jälkeen: Herra, virvoita minua sinun oikeutes jälkeen.

150. Lähellä ovat ilkeät vainoojat, jotka ovat kaukana sinun laistasi.

150. Pahanilkiset vainoojat karkaavat minun päälleni, ja ovat kaukana sinun laistas.

151. Lähellä olet sinä, Herra, ja kaikki sinun käskysi ovat todet.

151. Herra, sinä olet läsnä, ja sinun käskys ovat sula totuus.Ps. 19:10 Herran pelko on puhdas, se pysyy iäti. Herran oikeudet ovat todet, kaikki tyynni vanhurskaat.

Ps 19:10. Herran pelko on puhdas ja pysyy ijankaikkisesti: Herran oikeudet ovat todet, kaikki tyynni vanhurskaat,


San l. 8:8. Kaikki minun puheeni ovat oikiat*: ei ole siinä mitään petosta eli vääryyttä.152. Jo aikoja minä olen tiennyt sinun todistuksistasi, että sinä olet ne perustanut iäti pysyviksi.

152. Mutta minä sen aikaa tiesin, että sinä olet todistukses ijankaikkisesti perustanut.

153. Katso minun kurjuuttani ja pelasta minut, sillä minä en unhota sinun lakiasi.

153. Katso minun raadollisuuttani, ja pelasta minua; sillä enpä minä unohda sinun lakias.

154. Aja minun asiani ja lunasta minut, virvoita minua lupauksesi jälkeen.

154. Toimita minun asiani ja päästä minua: virvoita minua sinun sanas kautta.

155. Kaukana on pelastus jumalattomista, sillä he eivät kysy sinun käskyjäsi.

155. Autuus on kaukana jumalattomista, sillä ei he tottele säätyjäs.

156. Herra, sinun armahtavaisuutesi on suuri, virvoita minua oikeutesi mukaan.

156. Herra, sinun laupiutes on suuri: virvoita minua sinun oikeutes jälkeen.

157. Monta on minulla vainoojaa ja vihamiestä, mutta sinun todistuksistasi minä en poikkea.

157. Minun vainoojaani ja vihollistani on monta; mutta en minä poikkee sinun todistuksistas.

158. Minä näen uskottomat, ja minua iljettää, sillä he eivät noudata sinun sanaasi.

158. Minä näen ylönkatsojat, ja siihen suutun, ettei he sinun sanaas pidä.

159. Huomaa, että minä rakastan sinun asetuksiasi. Herra, virvoita minua armosi jälkeen.

159. Katso, minä rakastan sinun käskyjäs: Herra, virvoita minua sinun armos jälkeen.

160. Sinun sanasi on kokonansa totuus, ja kaikki sinun vanhurskautesi oikeudet pysyvät iankaikkisesti.

160. Sinun sanas on alusta totuus ollut*: kaikki sinun vanhurskautes oikeudet pysyvät ijankaikkisesti.Joh. 17:17 Pyhitä heidät totuudessa; sinun sanasi on totuus.

Joh 17:17. Pyhitä heitä totuudessas! Sinun puhees on totuus.161. Ruhtinaat vainoavat minua syyttä, mutta minun sydämeni pelkää sinun sanojasi.

161. Päämiehet vainoovat minua ilman syytä; mutta minun sydämeni pelkää sinun sanojas.

162. Minä riemuitsen sinun puheestasi, niinkuin suuren saaliin saanut.

162. Minä iloitsen sinun puheestas, niin kuin se joka suuren saaliin löytänyt on.

163. Valhetta minä vihaan ja inhoan, mutta sinun lakiasi minä rakastan.

163. Valhetta minä vihaan ja kauhistun; mutta sinun lakias minä rakastan.

164. Seitsemästi päivässä minä ylistän sinua sinun vanhurskautesi oikeuksien tähden.

164. Seitsemästi päivässä minä kiitän sinua sinun vanhurskautes oikeuden tähden.

165. Suuri rauha on niillä, jotka rakastavat sinun lakiasi, eikä heille kompastusta tule.

165. Suuri rauha on niillä, jotka sinun lakias rakastavat, ja ei he itsiänsä loukkaa.Ps. 37:11 Mutta nöyrät perivät maan ja iloitsevat suuresta rauhasta.

Ps 37:11. Mutta siviät perivät maan, ja iloitsevat suuressa rauhassa.

Ps. 37:31 Hänen Jumalansa laki on hänen sydämessään, hänen askeleensa eivät horju.

Ps 37:31. Hänen Jumalansa laki on hänen sydämessänsä*; ja ei hänen askeleensa livisty.166. Minä odotan sinulta pelastusta, Herra, ja täytän sinun käskysi.

166. Herra! minä odotan sinun autuuttas, ja teen sinun käskys.1 Moos. 49:18 Sinulta minä odotan pelastusta, Herra.


Luuk. 2:25 Ja katso, Jerusalemissa oli mies, nimeltä Simeon; hän oli hurskas ja jumalinen mies, joka odotti Israelin lohdutusta, ja Pyhä Henki oli hänen päällänsä.


Luuk. 2:30 sillä minun silmäni ovat nähneet sinun autuutesi,
167. Minun sieluni noudattaa sinun todistuksiasi, ja suuresti minä niitä rakastan.

167. Minun sieluni pitää sinun todistukses, ja minä rakastan niitä sangen suuresti.

168. Minä noudatan sinun asetuksiasi ja sinun todistuksiasi, sillä kaikki minun tieni ovat sinun edessäsi.

168. Minä pidän sinun käskys ja todistukses; sillä kaikki minun tieni ovat edessäs.

169. Herra, suo minun valitukseni tulla sinun kasvojesi eteen, anna minulle ymmärrys sanasi jälkeen.

169. Herra! anna minun huutoni tulla sinun etees: anna minulle ymmärrystä sinun sanas jälkeen.

170. Tulkoon minun anomiseni sinun kasvojesi eteen, pelasta minut lupauksesi mukaan.

170. Anna minun rukoukseni tulla sinun etees: pelasta minua sinun sanas jälkeen.

171. Vuodattakoot minun huuleni ylistystä, sillä sinä opetat minulle käskysi.

171. Minun huuleni kiittävät, koskas minulle opetat sinun säätys.

172. Minun kieleni veisatkoon sinun lupauksistasi, sillä kaikki sinun käskysi ovat vanhurskaat.

172. Minun kieleni puhuu sinun sanastas; sillä kaikki sinun käskys ovat vanhurskaat.

173. Sinun kätesi olkoon minun apuni, sillä minä olen valinnut sinun asetuksesi.

173. Olkoon sinun kätes minulle avullinen; sillä minä olen valinnut sinun käskys.

174. Minä ikävöitsen pelastusta sinulta, Herra, ja sinun lakisi on minun iloni.

174. Herra, minä ikävöitsen sinun autuuttas, ja halajan sinun lakias.

175. Saakoon minun sieluni elää ja ylistää sinua, ja sinun oikeutesi minua auttakoot.

175. Anna minun sieluni elää, että hän sinua kiittäis, ja sinun oikeutes auttakoon minua!

176. Minä olen eksyksissä kuin kadonnut lammas; etsi palvelijaasi, sillä minä en unhota sinun käskyjäsi.

176. Minä olen eksyvä niin kuin kadotettu lammas*, etsi sinun palveliaas; sillä en minä unohda sinun käskyjäs.Jes. 53:6 Me vaelsimme kaikki eksyksissä niinkuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen. Mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme.

Jes 53:6. Kaikki me vaelsimme eksyksissä niin kuin lampaat*: itse kukin meistä poikkesi omalle tiellensä; mutta Herra heitti kaikkein meidän vääryytemme hänen päällensä.

Luuk. 15:4 Jos jollakin teistä on sata lammasta ja hän kadottaa yhden niistä, eikö hän jätä niitä yhdeksääkymmentä yhdeksää erämaahan ja mene etsimään kadonnutta, kunnes hän sen löytää?

Luuk 15:4. Kuka on teistä se ihminen, jolla on sata lammasta, ja jos hän yhden niistä kadottaa, eikö hän jätä yhdeksänkymmentä ja yhdeksän korpeen, ja mene sen jälkeen, joka kadonnut on, siihen asti että hän sen löytää?


Ps 23:1. Herra on minun paimeneni*: ei minulta mitään puutu.


Joh 10:27. Minun lampaani kuulevat minun ääneni, ja minä tunnen heidät, ja he seuraavat minua: