PSALMIT

33/38 RAAMATTU

1776 BIBLIA

   

150 Psalmi

150 PsalmiYlistäkää Jumalaa !

Päätökseksi pannaan edes Herran kiitoksen.


I. Paikka, II. Syy, III. Muoto ja IV. Kehoitus.1. Halleluja! Ylistäkää Jumalaa hänen pyhäkössään, ylistäkää häntä hänen väkevyytensä taivaanvahvuuksissa.

Halleluja! 1. Kiittäkäät Herraa hänen pyhässänsä*: kiittäkäät häntä hänen väkevyytensä avaruudessa!Ps. 148:1 Halleluja! Ylistäkää Herraa taivaista, ylistäkää häntä korkeuksissa.

Jes 6:3. Ne huusivat toinen toisellensa ja sanoivat: Pyhä*, pyhä, pyhä, Herra Zebaot: kaikki maa on täynnä hänen kunniaansa;2. Ylistäkää häntä hänen voimallisista teoistansa, ylistäkää häntä, sillä hänen herrautensa on suuri.

2. Kiittäkäät häntä hänen voimallisten tekoinsa tähden: kiittäkäät häntä ylenpalttisen suuruutensa tähden!

3. Ylistäkää häntä pasunan pauhulla, ylistäkää häntä harpuilla ja kanteleilla.

3. Kiittäkäät häntä basunilla: kiittäkäät häntä psaltareilla ja kanteleilla!

4. Ylistäkää häntä vaskirummuilla ja karkelolla, ylistäkää häntä kielisoittimilla ja huiluilla.

4. Kiittäkäät häntä harpuilla ja tanssilla: kiittäkäät häntä harpun kielillä ja huiluilla!
2 Mos 15:20. Ja MirJam prophetissa, Aaronin sisar, otti kanteleen käteensä, ja kaikki vaimot seurasivat häntä kanteleilla ja hypyllä.


1 Sam 18:6. Mutta tapahtui, kuin he tulivat ja David palasi lyömästä Philistealaista, että vaimot kaikista Israelin kaupungeista kävivät virsillä ja hypyillä kuningas Saulia vastaan, harpuilla, ilolla ja kanteleilla.


Ps 68:26. Laulajat käyvät edellä, ja sitte leikarit piikain seassa, jotka kanteleita soittavat.

Ps. 149:3. Ylistäkööt he karkeloiden hänen nimeänsä, soittakoot hänelle kiitosta vaskirummuilla ja kanteleilla.

Ps 149:3. Heidän pitää tanssissa hänen nimeänsä kiittämän*: harpuilla ja kanteleilla pitää heidän soittaman.5. Ylistäkää häntä helisevillä kymbaaleilla, ylistäkää häntä kumisevilla kymbaaleilla.

5. Kiittäkäät häntä kilisevillä symbaleilla!

6. Kaikki, joissa henki on, ylistäkää Herraa! Halleluja!.

6. Kaikki, joilla henki on, kiittäkään Herraa, Halleluja!Ilm. 5:13 Ja kaikkien luotujen, jotka ovat taivaassa ja maan päällä ja maan alla ja meren päällä, ja kaikkien niissä olevain minä kuulin sanovan: Hänelle, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsalle ylistys ja kunnia ja kirkkaus ja valta aina ja iankaikkisesti!

Ilm K 5:13. Ja kaikki luontokappaleet*, jotka taivaassa ovat, ja maan päällä, ja maan alla, ja meressä, ja kaikki, jotka niissä ovat, kuulin minä sille sanovan, joka istuimella istui, ja Karitsalle: siunaus ja kunnia, ja ylistys ja voima, ijankaikkisesta ijankaikkiseen.