PSALMIT

33/38 RAAMATTU

1776 BIBLIA

   

95 Psalmi

95 PsalmiKehoitus kiittämään ja tottelemaan Herraa.

Neuvo mieluisesti Jesusta vastaan ottamaan ja kiivaasti Jumalaa palvelemaan.


II. Varoitus paatumista ja epäuskoa välttämään.1. Tulkaa, kohottakaamme ilohuuto Herralle, riemuhuuto pelastuksemme kalliolle.

1. Tulkaat, veisatkaamme kiitosta Herralle, ja iloitkaamme meidän autuutemme turvalle!5 Moos. 32:4 Hän on kallio; täydelliset ovat hänen tekonsa, sillä kaikki hänen tiensä ovat oikeat. Uskollinen Jumala ja ilman vääryyttä, vanhurskas ja vakaa hän on.


Ps. 100:1 Kiitosuhri-virsi. Kohottakaa riemuhuuto Herralle, kaikki maa.

Ps 100:1. Kiitos-Psalmi.Riemuitkaat Herralle, kaikki maa!


Ps 100:2. Palvelkaat Herraa ilolla: tulkaat hänen kasvoinsa eteen riemulla!2. Käykäämme kiittäen hänen kasvojensa eteen, veisatkaamme hänelle riemuvirsiä.

2. Tulkaamme hänen kasvoinsa eteen kiitoksella, ja riemuitkaamme hänelle lauluilla!

3. Sillä Herra on suuri Jumala, suuri kuningas yli kaikkien jumalien.

3. Sillä Herra on suuri Jumala*, ja suuri kuningas kaikkein jumalain ylitse.Ps. 47:3. Sillä Herra on korkein, peljättävä, kaiken maan suuri kuningas.


Ps. 96:4 Sillä Herra on suuri ja sangen ylistettävä, hän on peljättävä yli kaikkien jumalain.

Ps 96:4. Sillä Herra on suuri ja sangen kiitettävä, ihmeellinen kaikkein jumalain seassa.


Ps 96:5. Sillä kaikki kansain jumalat ovat epäjumalat; mutta Herra on taivaat tehnyt.


Tit 2:13. Ja odottamaan autuaallista toivoa, ja suuren Jumalan ja meidän Lunastajamme Jesuksen Kristuksen ilmestystä,4. Maan syvyydet ovat hänen kädessänsä, ja hänen ovat vuorten kukkulat.

4. Sillä hänen kädessänsä on kaikki, mitä maa kantaa, ja vuorten kukkulat ovat myös hänen.Ps. 8:7 panit hänet hallitsemaan kättesi tekoja, asetit kaikki hänen jalkainsa alle:

Ps 8:7. Sinä asetat hänen sinun käsitekois herraksi: kaikki olet sinä hänen jalkainsa alle heittänyt:5. Hänen on meri, sillä hän on sen tehnyt, ja kuiva maa, jonka hänen kätensä ovat valmistaneet.

5. Sillä hänen on meri, ja hän on sen tehnyt, ja hänen kätensä ovat kuivan valmistaneet.

6. Tulkaa, kumartukaamme ja polvistukaamme, polvillemme langetkaamme Herran, meidän Luojamme, eteen.

6. Tulkaat, kumartakaamme ja polvillemme langetkaamme, ja maahan laskeukaamme Herran meidän Luojamme eteen!
Ps 100:4. Menkäät hänen porttiinsa kiitoksella, hänen esihuoneisiinsa veisulla: kiittäkäät häntä ja ylistäkäät hänen nimeänsä!


Jes 43:6. Minä tahdon sanoa pohjoiselle: tuo tänne, ja etelälle: älä kiellä. Tuo tänne minun poikani taampaa, ja minun tyttäreni hamasta maailman ääristä:

Jes. 43:7 kaikki, jotka ovat otetut minun nimiini ja jotka minä olen kunniakseni luonut, jotka minä olen valmistanut ja tehnyt.

Jes 43:7. Kaikki, jotka minun nimelläni ovat nimitetyt, jotka minä luonut olen, valmistanut ja tehnyt minun kunniakseni.

Ef. 2:10 Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme.

Eph 2:10. Sillä me olemme hänen tekonsa*, luodut Kristuksessa Jesuksessa hyviin töihin, joihin Jumala meidät on jo ennen vaeltamaan valmistanut.


1 Piet 2:9. Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen pappeus*, pyhä kansa, omaisuuden kansa, ilmoittamaan sen voimaa, joka teitä pimeydestä ihmeelliseen valkeuteensa kutsunut on**,7. Sillä hän on meidän Jumalamme, ja me olemme kansa, jota hän paimentaa, lauma, jota hänen kätensä kaitsee. Jospa te tänä päivänä kuulisitte hänen äänensä:

7. Sillä hän on meidän Jumalamme ja me hänen elatuskansansa, ja hänen kättensä lauma*. Tänäpänä, jos kuulette hänen äänensä,2 Moos. 23:21 Ole varuillasi hänen edessään ja kuule häntä äläkä pahoita hänen mieltänsä. Hän ei jätä teidän rikoksianne rankaisematta, sillä minun nimeni on hänessä.


 

Ps 28:9. Auta kansaas ja siunaa perimistäs*, ja ravitse heitä ja korota heitä ijankaikkisesti.


Hebr 3:7. Sen tähden, niin kuin Pyhä Henki sanoo*: tänäpänä, jos te kuulette hänen äänensä,


Hebr 4:7. Määrää hän taas yhden päivän, niin pitkän ajan perästä, ja Davidin kautta sanoo: tänäpänä, (niin kuin sanottu on) tänäpänä, jos te kuulette hänen äänensä*, niin älkäät paaduttako teidän sydämiänne.8. Älkää paaduttako sydäntänne, niinkuin Meribassa, niinkuin Massan päivänä erämaassa,

8. Niin älkäät paaduttako sydämiänne, niin kuin Meribassa tapahtui, niin kuin kiusauksen päivänä korvessa,2 Moos. 17:7 Ja hän antoi sille paikalle nimen Massa ja Meriba sentähden, että israelilaiset siellä riitelivät ja kiusasivat Herraa, sanoen: Onko Herra meidän keskellämme vai ei?

2 Mos 17:7. Ja kutsui sen paikan nimen Massa ja Meriba, Israelin lasten riidan tähden, ja että he kiusasivat Herraa*, sanoen: olleeko Herra meidän seassamme elikkä ei?


4 Mos 14:22. Sillä kaikki miehet, jotka näkivät minun kunniani ja ihmeeni, jotka minä tein Egyptissä ja korvessa, ja nyt kymmenen kertaa ovat minua kiusanneet, eikä kuulleet minun ääntäni:

Hebr. 3:7 Sentähden, niinkuin Pyhä Henki sanoo: Tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä,

 

Hebr. 4:7 niin hän taas määrää päivän, tämän päivän, sanomalla Daavidin kautta niin pitkän ajan jälkeen, niinkuin ennen on sanottu: Tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydämiänne.
9. jossa teidän isänne minua kiusasivat, jossa he koettelivat minua, vaikka olivat nähneet minun tekoni.

9. Kussa isänne minua kiusasivat*, koettelivat minua, ja näkivät myös minun tekoni;1Kor. 10:9 Älkäämme myöskään kiusatko Herraa, niinkuin muutamat heistä kiusasivat ja saivat käärmeiltä surmansa.

1 Kor. 10:9. Älkäämme Kristusta kiusatko, niin kuin myös muutamat heistä kiusasivat* ja surmattiin kärmeiltä.10. Neljäkymmentä vuotta minä olin kyllästynyt siihen sukuun ja sanoin: 'He ovat kansa, jonka sydän on eksynyt, eivätkä he tahdo tietää minun teistäni.’

10. Että minä neljäkymmentä ajastaikaa* suutuin tähän kansaan, ja sanoin: se on senkaltainen kansa, jonka sydämet aina eksyä tahtovat, ja jotka minun tietäni ei tahtoneet oppia;
4 Mos 14:34. Niiden neljänkymmenen päiväluvun jälkeen, joina te maan vaonneet olette, aina ajastaika päivästä pitää luettaman, että teidän pitää kantaman pahat tekonne neljäkymmentä ajastaikaa*, että te ymmärtäisitte minun pois luopumiseni.

2 Moos. 32:9 Ja Herra sanoi vielä Moosekselle: Minä näen, että tämä kansa on niskurikansa.

2 Mos 32:9. Ja Herra sanoi Mosekselle: minä näin tämän kansan; ja katso, se on niskurikansa.

5 Moos. 32:5 Heidän menonsa oli paha häntä kohtaan, he eivät olleet hänen lapsiansa, vaan häpeäpilkku - tuo nurja ja kiero sukupolvi!

5 Mos 32:5. Onko hän (a) hänen (b) turmellut? Ei, vaan hänen lapsensa ovat heidän häpiäpilkkunsa; se on nurja ja sekaseurainen suku.


5 Mos 32:6. Niinköstä te Herralle maksatte, hullu ja tyhmä kansa? Eikö hän ole sinun Isäs ja sinun Lunastajas, joka sinun luonut ja valmistanut on?

5 Moos. 32:28 Sillä he ovat neuvoton kansa, eikä heissä ole ymmärrystä.

5 Mos 32:28. Sillä se on kansa, jossa ei mitään neuvoa ole, eikä ymmärrystä.


Hebr 3:9. Kussa teidän isänne minua kiusasivat: he koettelivat minua, ja näkivät minun työni neljäkymmentä ajastaikaa.11. Ja niin minä vihassani vannoin: 'He eivät pääse minun lepooni.’

11. Joille minä vihoissani vannoin: ettei heidän pidä minun lepooni tuleman.
4 Mos 14:21.etc. Mutta niin totta kuin minä elän, niin koko maailma täytetään Herran kunnialla.

4 Moos. 14:22 ei kukaan niistä miehistä, jotka ovat nähneet minun kirkkauteni ja minun tunnustekoni, jotka minä olen tehnyt Egyptissä ja tässä erämaassa, mutta kuitenkin nyt jo kymmenen kertaa ovat minua kiusanneet eivätkä ole kuulleet minun ääntäni,

 

Hebr. 3:18 Ja keille hän vannoi, etteivät he pääse hänen lepoonsa? Eikö tottelemattomille?


 

Hebr 4:3. Sillä me, jotka uskoimme, tulemme lepoon, niin kuin hän sanoi: niin kuin minä vannoin minun vihassani: ei heidän pidä minun lepooni tuleman*; ja tosin, koska työt maailman alusta täytetyt olivat.

Hebr. 4:5 ja tässä taas: He eivät pääse minun lepooni.