PSALMIT

33/38 RAAMATTU

1776 BIBLIA

   

105 Psalmi

105 PsalmiHerran muinaisten armotekojen ylistys.

David kehoittaa Herraa kiittämään.


II. Muistuttaa Jumalan liittoa patriarkkain kanssa.


III. Luettelee Jumalan ihmetöitä kansansa johdattamisessa Egyptiin, ja sieltä taas ulos korven lävitse Kanaanin maalle.1. Kiittäkää Herraa, julistakaa hänen nimeänsä, tehkää hänen suuret tekonsa tiettäviksi kansojen keskuudessa.

1. Kiittäkäät Herraa, ja saarnatkaat hänen nimeänsä, julistakaat hänen töitänsä kansain seassa!1 Aik. 16:8 Kiittäkää Herraa, julistakaa hänen nimeänsä, tehkää hänen suuret tekonsa tiettäviksi kansojen keskuudessa.

1 Aika K. 16:8. Kiittäkäät Herraa ja saarnatkaat hänen nimeänsä, julistakaat hänen töitänsä kansain seassa;

Jes. 12:4 Ja sinä päivänä te sanotte: Kiittäkää Herraa, julistakaa hänen nimeänsä, tehkää hänen suuret tekonsa tiettäviksi kansain keskuudessa, tunnustakaa, että hänen nimensä on korkea.

Jes 12:4. Ja silloin te sanotte: kiittäkäät Herraa, ja saarnatkaat hänen nimeänsä, julistakaat kansoissa hänen tekojansa, muistakaat kuinka korkia hänen nimensä on.2. Laulakaa hänelle, veisatkaa hänelle, puhukaa kaikista hänen ihmeistänsä.

2. Veisatkaat hänelle, soittakaat hänelle, puhukaat kaikista hänen ihmeistänsä.

3. Hänen pyhä nimensä olkoon teidän kerskauksenne; iloitkoon niiden sydän, jotka etsivät Herraa.

3. Ylistäkäät hänen pyhää nimeänsä*: niiden sydän iloitkaan, jotka etsivät Herraa!
Ps 99:3. Kiittäkään he sinun suurta ja ihmeellistä nimeäs, joka pyhä on.4. Kysykää Herraa ja hänen voimaansa, etsikää alati hänen kasvojansa.

4. Kysykäät Herraa ja hänen voimaansa, etsikäät alati hänen kasvojansa!

5. Muistakaa hänen ihmetöitänsä, jotka hän on tehnyt, hänen ihmeitänsä ja hänen suunsa tuomioita,

5. Muistakaat hänen ihmeellisiä töitänsä, jotka hän tehnyt on, hänen ihmeitänsä ja hänen sanojansa,

6. te Aabrahamin, hänen palvelijansa, siemen, Jaakobin lapset, te hänen valittunsa.

6. Te Abrahamin hänen palveliansa siemen, te Jakobin hänen valittunsa lapset.

7. Hän, Herra, on meidän Jumalamme; hänen tuomionsa käyvät yli kaiken maan.

7. Hänpä on Herra meidän Jumalamme: hän tuomitsee kaikessa maailmassa.
Ps 96:13. Herran edessä; sillä hän tulee, sillä hän tulee tuomitsemaan maata. Hän tuomitsee maan piirin vanhurskaudessa ja kansat totuudessansa.


Ps 98:9. Herran edessä; sillä hän tulee maata tuomitsemaan: hän tuomitsee maan piirin vanhurskaudella ja kansat oikeudella.8. Hän muistaa liittonsa iankaikkisesti, säätämänsä sanan hamaan tuhansiin polviin,

8. Hän muistaa liittonsa ijankaikkisesti*, sanansa, jonka hän on käskenyt tuhannelle sukukunnalle,1 Moos. 22:16 ja sanoi: Minä vannon itse kauttani, sanoo Herra: Sentähden että tämän teit etkä kieltänyt minulta ainokaista poikaasi,

1 Mos 22:16. Ja sanoi: Minä olen vannonut itse kauttani, sanoo Herra: ettäs tämän teit, ja et säästänyt sinun ainoaa poikaas;

 

2 Mos 20:6. Ja teen laupiuden monelle tuhannelle, jotka minua rakastavat, ja pitävät minun käskyni.

5 Moos. 7:9 Ja tiedä siis, että Herra, sinun Jumalasi, on Jumala, uskollinen Jumala, joka pitää liiton ja on laupias tuhansiin polviin asti niille, jotka häntä rakastavat ja pitävät hänen käskynsä,Luuk 1:50.etc. Ja hänen laupiutensa pysyy suvusta sukuun* niille, jotka häntä pelkäävät.9. liittonsa, jonka hän teki Aabrahamin kanssa, ja Iisakille vannomansa valan.

9. Jonka hän teki Abrahamin kanssa, ja valansa* Isaakin kanssa.1 Moos. 15:18 Sinä päivänä Herra teki Abramin kanssa liiton, sanoen: Sinun jälkeläisillesi minä annan tämän maan, Egyptin virrasta aina suureen virtaan, Eufrat-virtaan saakka:


1 Moos. 26:2 Ja Herra ilmestyi hänelle ja sanoi: Älä mene Egyptiin, vaan jää asumaan maahan, jonka minä sinulle sanon.


Luuk. 1:54 Hän on ottanut huomaansa palvelijansa Israelin, muistaaksensa laupeuttaan


Hebr. 6:17 Sentähden, kun Jumala lupauksen perillisille vielä tehokkaammin tahtoi osoittaa, että hänen päätöksensä on muuttumaton, vakuutti hän sen valalla,

Hebr 6:17. Jossa Jumala tahtoi lupauksen perillisille neuvonsa vahvuuden yltäkylläisesti osoittaa, vannoi hän valan:10. Hän vahvisti sen käskyksi Jaakobille, Israelille iankaikkiseksi liitoksi.

10. Ja pani sen Jakobille säädyksi ja Israelille ijankaikkiseksi liitoksi,
1 Mos 13:* 15:* 17:* 22:* 26:* 28:* 35:*

1 Moos. 28:13 Ja katso, Herra seisoi hänen edessään ja sanoi: Minä olen Herra, sinun isäsi Aabrahamin Jumala ja Iisakin Jumala. Tämän maan, jonka päällä sinä makaat, minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi.

 

1 Moos. 35:12 Ja maan, jonka minä olen antanut Aabrahamille ja Iisakille, minä annan sinulle; myöskin sinun jälkeläisillesi minä annan sen maan.
11. Hän sanoi: Sinulle minä annan Kanaanin maan, se olkoon teidän perintöosanne.

11. Ja sanoi: sinulle minä annan Kanaanin maan, teidän perimisenne arvan.

12. Heitä oli vähäinen joukko, vain harvoja, ja he olivat muukalaisia siellä.

12. Koska heitä vähä ja harvat olivat, ja he olivat muukalaiset siinä,

13. Ja he vaelsivat kansasta kansaan ja yhdestä valtakunnasta toiseen kansaan.

13. Ja vaelsivat kansasta kansaan ja valtakunnasta toiseen kansaan:1 Moos. 12:1 Ja Herra sanoi Abramille: Lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan.


1 Moos. 12:9 Ja sieltä Abram lähti ja vaelsi yhä edemmäksi Etelämaahan päin.


1 Moos. 13:1 Niin Abram lähti pois Egyptistä, hän ja hänen vaimonsa ja kaikki, mitä hänellä oli, ja Loot hänen kanssaan, Etelämaahan.
14. Hän ei sallinut kenenkään heitä vahingoittaa, ja hän rankaisi kuninkaita heidän tähtensä:

14. Ei hän sallinut yhdenkään ihmisen heitä vahingoittaa, vaan rankaisi kuninkaat heidän tähtensä.
1 Mos 12:* 20:* 29:* 31:*

1 Moos. 12:17 Mutta Herra antoi kovien vitsausten kohdata faraota ja hänen hoviansa Saarain, Abramin vaimon, tähden.

 

1 Moos. 20:3 Mutta Jumala tuli Abimelekin tykö yöllä unessa ja sanoi hänelle: Katso, sinun on kuoltava sen vaimon tähden, jonka olet ottanut, sillä hän on toisen miehen aviovaimo.


1 Moos. 20:7 Niin anna nyt miehelle hänen vaimonsa takaisin, sillä hän on profeetta, ja hän on rukoileva sinun puolestasi, että saisit elää. Mutta jollet anna häntä takaisin, niin tiedä, että olet kuolemalla kuoleva, sinä ja kaikki sinun omaisesi.
15. Älkää koskeko minun voideltuihini, älkää tehkö pahaa minun profeetoilleni.

15. Älkäät ruvetko minun voideltuihini*, ja älkäät tehkö pahaa minun prophetailleni.
2 Sam 1:16. Niin sanoi David hänelle: sinun veres olkoon sinun pääs päällä; sillä sinun suus on todistanut itse sinuas vastaan ja sanonut: minä olen Herran voidellun tappanut.


1 Aika K. 16:22. Älkäät ruvetko minun voideltuihini, ja älkäät pahaa tehkö minun prophetailleni!


1 Mos 20:7. Niin anna nyt miehelle hänen emäntänsä jälleen; sillä hän on propheta: ja hän on rukoileva sinun edestäs, ettäs saat elää. Mutta jos et sinä anna häntä jälleen, niin tiedä, ettäs totisesti kuolet, ja kaikki mitä sinulla on.16. Ja kun hän kutsui nälänhädän maahan ja kokonaan mursi leivän tuen,

16. Ja hän kutsui nälän* maan päälle, ja vei kaiken leivän varan pois.
1 Mos 41:54. Rupesivat ne seitsemän nälkävuotta tulemaan, niin kuin Joseph oli (edellä) sanonut: ja nälkä tuli kaikkiin maakuntiin*; mutta koko Egyptin maalla oli leipää.


1 Mos 42:1. Mutta koska Jakob näki olevan jyviä myydä Egyptissä, sanoi hän pojillensa: mitä te katselette toinen toisenne päälle?17. oli hän lähettänyt heidän edellänsä miehen: Joosef oli myyty orjaksi.

17. Hän lähetti miehen heidän eteensä*: Joseph myytiin orjaksi.1 Moos. 37:28 Kun nyt midianilaiset kauppiaat menivät siitä ohitse, vetivät veljet Joosefin ylös kaivosta; ja he myivät Joosefin kahdestakymmenestä hopeasekelistä ismaelilaisille. Nämä veivät Joosefin Egyptiin.

1 Mos 37:28. Koska Midianilaisten kauppamiehet siitä menivät ohitse, vetivät he Josephin ja ottivat ylös kuopasta, ja myivät hänen Ismaelilaisille, kahteenkymmeneen hopiapenninkiin; jotka veivät Josephin pois Egyptiin.

1 Moos. 37:36 Mutta midianilaiset myivät hänet Egyptiin Potifarille, joka oli faraon hoviherra ja henkivartijain päämies.


1 Moos. 45:5 Mutta älkää nyt olko murheissanne älkääkä pahoitelko sitä, että olette myyneet minut tänne, sillä Jumala on minut lähettänyt teidän edellänne pitääkseen teidät hengissä.

1 Mos 45:5. Ja nyt, älkäät surulliset olko, ja älkäät niin kovin hämmästykö, että te olette minua tänne myyneet; sillä teidän henkenne elatuksen tähden on Jumala minun teidän edellänne tänne lähettänyt.18. Hänen jalkojansa vaivattiin kahleilla, hän joutui rautoihin,

18. He ahdistivat hänen jalkansa jalkapuuhun: hänen ruumiinsa täytyi raudoissa maata,1 Moos. 39:20 Ja Joosefin isäntä otti hänet ja pani hänet vankilaan, paikkaan, jossa kuninkaan vangit säilytettiin; ja hän jäi siihen vankilaan.

1 Mos 39:20. Ja hänen isäntänsä otti Josephin, ja pani vankihuoneesen, jossa kuninkaan vangit olivat: ja niin hän oli siellä vankihuoneessa.19. siksi kunnes hänen sanansa kävi toteen ja Herran puhe osoitti hänet puhtaaksi.

19. Siihen asti että hänen sanansa tuli, ja Herran puhe koetteli hänen.

20. Niin kuningas lähetti ja päästätti hänet, kansojen hallitsija laski hänet irti.

20. Niin lähetti kuningas ja päästi hänen*: kansain päämies laski hänen vallallensa,1 Moos. 41:14 Silloin farao kutsutti Joosefin eteensä. Ja hänet tuotiin kiiruusti vankikuopasta. Ja hän ajatti hiuksensa ja muutti vaatteensa ja tuli faraon eteen.

1 Mos 41:14.etc. Niin lähetti Pharao, ja antoi kutsua Josephin, ja he hopusti ottivat hänen vankiudesta ulos*. Ja hän antoi itsensä keritä, ja muutti vaattensa ja tuli Pharaon tykö.21. Hän pani hänet talonsa herraksi ja kaiken omaisuutensa haltijaksi,

21. Ja asetti hänen huoneensa herraksi, ja kaiken tavaransa haltiaksi,1 Moos. 41:40 Hoida sinä minun taloani, ja sinun käskyäsi totelkoon kaikki minun kansani; ainoastaan valtaistuimen puolesta minä olen sinua korkeampi.

1 Mos 41:40.etc. Ole sinä minun huoneeni päällä*, ja sinun sanalles pitää kaiken minun kansani kuuliaisen oleman; ainoastansa kuninkaallisessa istuimessa tahdon minä olla korkiampi sinua.22. sitomaan mielensä mukaan hänen ruhtinaitansa ja opettamaan viisautta vanhimmille.

22. Opettamaan päämiehiänsä oman tahtonsa jälkeen, ja vanhimmille viisautta.

23. Niin joutui Israel Egyptiin, Jaakob muukalaiseksi Haamin maahan.

23. Ja Israel meni Egyptiin*, ja Jakob tuli muukalaiseksi Hamin maalle.1 Moos. 46:1 Niin Israel lähti matkalle mukanaan kaikki, mitä hänellä oli. Ja kun hän saapui Beersebaan, uhrasi hän teurasuhreja isänsä Iisakin Jumalalle.


 

1 Mos 46:6. Ja he ottivat karjansa ja tavaransa, jotka he olivat koonneet Kanaanin maalla, ja tulivat Egyptiin, Jakob ja kaikki hänen siemenensä hänen kanssansa.24. Ja Herra teki kansansa hyvin hedelmälliseksi ja väkevämmäksi heidän vihamiehiänsä.

24. Ja hän antoi kansansa sangen suuresti kasvaa*, ja teki heitä väkevämmäksi kuin heidän vihollisensa.2 Moos. 1:7 Mutta israelilaiset olivat hedelmälliset ja sikisivät, lisääntyivät ja enenivät hyvin suurilukuisiksi, niin että maa tuli heitä täyteen.

2 Mos 1:7. Ja Israelin lapset olivat hedelmälliset ja suuresti enenivät ja lisääntyivät, ja sangen voimallisesti vahvistuivat, niin että maa täytettiin heistä.

2 Moos. 1:12 Mutta kuta enemmän kansaa rasitettiin, sitä enemmän se lisääntyi, ja sitä enemmän se levisi, niin että israelilaisia ruvettiin pelkäämään.

2 Mos 1:12. Mutta jota enemmin he rasittivat kansaa, sitä enemmin se lisääntyi ja kasvoi. Ja he tulivat suutuksiin Israelin lasten tähden.25. Hän käänsi näitten sydämen vihaamaan hänen kansaansa, kavalasti kohtelemaan hänen palvelijoitaan.

25. Hän käänsi heidän sydämensä vihaamaan hänen kansaansa, ja hänen palvelioitansa viekkaudella painamaan alas.2 Moos. 1:10 Tulkaa, menetelkäämme siis viisaasti heitä kohtaan, että he eivät lisääntyisi eivätkä, jos sota syttyisi, liittyisi hekin vihollisiimme ja sotisi meitä vastaan ja lähtisi maasta pois.

2 Mos 1:10. Tulkaat, käykäämme kavalasti heidän kimppuunsa, ettei heitä tulisi niin paljo. Sillä jos joku sota nousis, tohtisivat he mennä meidän vihamiestemme puolelle, ja sotia meitä vastaan, ja lähteä maalta pois.26. Hän lähetti Mooseksen, palvelijansa, ja Aaronin, jonka hän oli valinnut.

26. Hän lähetti palveliansa Moseksen, ja Aaronin, jonka hän valitsi.
2 Mos 3:* 4:*

2 Moos. 3:10 Niin mene nyt, minä lähetän sinut faraon tykö, ja vie minun kansani, israelilaiset, pois Egyptistä.

 27. Nämä tekivät hänen tunnustekonsa heidän keskellään, tekivät ihmeitä Haamin maassa.

27. Ne tekivät hänen merkkinsä* heidän seassansa, ja hänen ihmeensä Hamin maalla.2 Moos. 7:9 Kun farao puhuu teille ja sanoo: 'Tehkää jokin ihmetyö', niin sano sinä Aaronille: 'Ota sauvasi ja heitä se faraon eteen, niin se muuttuu käärmeeksi'.

2 Mos 7:9. Koska Pharao puhuu teille, sanoen: osoittakaat teidän ihmeenne. Niin sinun pitää sanoman Aaronille: ota sauvas, ja heitä Pharaon eteen, ja se tulee kärmeeksi.

Ps. 78:43 jona hän teki tunnustekonsa Egyptissä ja ihmeensä Sooanin kedolla,

Ps 78:43. Niin kuin hän oli merkkinsä Egyptissä tehnyt, ja ihmeensä Zoanin kedolla,28. Hän lähetti pimeyden ja pimensi kaiken, eivätkä he vastustaneet hänen sanojansa.

28. Hän antoi pimeyden tulla, ja sen pimeytti*; ja ei olleet he hänen sanoillensa kuulemattomat.2 Moos. 10:22 Ja Mooses ojensi kätensä taivasta kohti, ja koko Egyptin maahan tuli synkeä pimeys kolmeksi päiväksi.

2 Mos 10:22. Ja Moses ojensi kätensä taivaasen päin, niin tuli synkiä pimeys koko Egyptin maan päälle kolmeksi päiväksi.29. Hän muutti heidän vetensä vereksi ja kuoletti heiltä kalat.

29. Hän muutti heidän vetensä vereksi* ja kuoletti heidän kalansa.2 Moos. 7:19 Ja Herra sanoi Moosekselle: Sano Aaronille: 'Ota sauvasi ja ojenna kätesi Egyptin vetten yli, sen jokien, kanavien ja lammikkojen yli ja kaikkien niiden paikkojen yli, joihin on vettä kokoontunut, niin ne muuttuvat vereksi. Ja verta on oleva Egyptin maassa kaikkialla, sekä puuastioissa että kiviastioissa.'

2 Mos 7:19. Ja Herra sanoi Mosekselle: sano Aaronille: ota sauvas, ja ojenna kätes Egyptin vetten ylitse, ja heidän virtainsa ylitse, ja heidän jokeinsa ylitse, ja heidän järveinsä ylitse, ja kaikkein heidän vesilammikkoinsa ylitse, ja ne pitää tuleman vereksi, ja pitää oleman veri koko Egyptin maassa, sekä puuastioissa että myös kiviastioissa.


2 Mos 7:20. Niin Moses ja Aaron tekivät niin kuin Herra oli käskenyt, ja hän nosti sauvan ja löi veteen, joka virrassa oli, Pharaon ja hänen palveliainsa edessä: ja kaikki vedet, jotka olivat virrassa, muuttuivat vereksi.


Ps 78:44. Koska hän heidän virtansa vereksi* muutti, ettei he ojistansa taitaneet juoda:30. Heidän maansa vilisi sammakoita aina kuningasten kammioita myöten.

30. Heidän maansa kuohutti sammakoita*, heidän kuningastensa kammioissa.2 Moos. 8:2 Mutta jos kieltäydyt päästämästä heitä, niin katso, minä rankaisen koko sinun maatasi sammakoilla.


 

2 Mos 8:6. Ja Aaron ojensi kätensä Egyptin vetten ylitse; ja sammakot tulivat sieltä ylös, ja peittivät koko Egyptin maan.


Ps 78:45. Koska hän turilaat heidän sekaansa lähetti, jotka heitä söivät, ja sammakot, jotka heitä hukuttivat;31. Hän käski, ja paarmoja tuli ja sääskiä koko heidän alueellensa.

31. Hän sanoi, niin turilaat ja täit tulivat heidän maansa ääriin.
2 Mos 8:24. Ja Herra teki niin. Ja tuli paljo turilaita Pharaon huoneesen, ja hänen palveliainsa huoneisiin, ja koko Egyptin maalle; ja maa turmeltiin turilailta.

2 Moos. 8:17 Ja he tekivät niin: Aaron ojensi kätensä ja sauvansa ja löi maan tomua; niin sääsket ahdistivat ihmisiä ja karjaa. Kaikki maan tomu muuttui sääskiksi koko Egyptin maassa.

 32. Hän antoi heille rakeita sateen sijaan, tulen leimauksia heidän maahansa.

32. Hän antoi rakeet heille sateeksi, tulen liekit heidän maallensa,2 Moos. 9:18 niin katso, huomenna tähän aikaan minä annan tulla ylen ankaran raesateen, jonka kaltaista ei ole Egyptissä ollut siitä päivästä saakka, jona sen perustus pantiin, aina tähän asti.

2 Mos 9:18. Katso, huomenna tällä ajalla annan minä sangen suuria rakeita sataa, jonka kaltaisia ei ole ollut Egyptissä, hamasta siitä päivästä kuin se perustettu on, niin tähän asti.


2 Mos 9:23. Niin ojensi Moses sauvansa taivaasen päin, että Herra antais jylistä ja rakeita sataa, ja että pitkäisen tuli leimahtelis maan päälle; ja Herra antoi sataa rakeita Egyptin maan päälle,


Ps 78:47. Koska hän rakeilla heidän viinapuunsa löi, ja heidän metsäfikunansa jääkivillä;


Ps 78:48. Koska hän löi heidän karjansa rakeilla, ja heidän laumansa pitkäisen tulella;33. Ja hän hävitti heidän viini- ja viikunapuunsa ja murskasi puut heidän alueeltansa.

33. Ja löi heidän viinapuunsa ja fikunapuunsa, ja särki puut heidän maansa äärissä.

34. Hän käski, ja heinäsirkkoja tuli ja tuhosirkkoja lukematon joukko;

34. Hän sanoi, niin tulivat epälukuiset paarmat ja vapsaiset,
2 Mos 10:4. Sillä jos sinä estelet päästää minun kansani; katso, niin minä huomenna tuotan heinäsirkat kaikkiin sinun maas ääriin,

2 Moos. 10:12 Ja Herra sanoi Moosekselle: Ojenna kätesi Egyptin maan yli ja tuo tänne heinäsirkat; tulkoon niitä Egyptin maahan, ja syökööt ne kaikki maan kasvit, kaikki, mitä rakeilta on jäänyt.

 


2 Mos 10:13. Moses ojensi sauvansa Egyptin maan ylitse, ja Herra antoi tulla itätuulen sille maalle kaiken sen päivän ja kaiken sen yön; ja aamulla nosti itätuuli heinäsirkat.


2 Mos 10:14. Ja tulivat heinäsirkat koko Egyptin maan päälle, laskivat itsensä joka paikkaan Egyptin maalle, niin epälukuiset, ettei heidän kaltaisiansa heinäsirkkoja ennen ollut, eikä tästedes tule.


Ps 78:46. Ja antoi heidän tulonsa ruohomadoille, ja heidän työnsä heinäsirkoille;35. ne söivät kaiken ruohon heidän maastansa, söivät hedelmän heidän vainioiltansa.

35. Ja ne söivät kaiken ruohon heidän maaltansa, ja ne söivät heidän maansa hedelmän.

36. Ja hän surmasi kaikki heidän maansa esikoiset, kaikki heidän miehuutensa ensimmäiset.

36. Ja hän löi kaikki esikoiset heidän maallansa, ensimäiset kaikesta heidän voimastansa,2 Moos. 12:29 Ja puoliyön aikana tapahtui, että Herra surmasi kaikki Egyptin maan esikoiset, valtaistuimellaan istuvan faraon esikoisesta vankikuopassa olevan vangin esikoiseen asti, ynnä kaikki karjan esikoiset.

2 Mos 12:29. Ja tapahtui puoliyön aikana, että Herra löi kaikki esikoiset Egyptin maalla, Pharaon esikoisesta, joka hänen istuimellansa istuman piti, niin vangin esikoiseen asti, joka oli vankihuoneessa, ja kaikki eläinten esikoiset.

Ps. 78:51 Hän surmasi kaikki esikoiset Egyptistä, miehuuden ensimmäiset Haamin majoista.

Ps 78:51. Koska hän kaikki esikoiset löi Egyptissä*, ensimäiset perilliset Hamin majoissa,37. Sitten hän vei Israelin sieltä varustettuna hopealla ja kullalla, eikä ollut hänen sukukunnissaan kompastuvaista.

37. Ja vei heitä hopialla ja kullalla ulos*: ja ei ollut heidän sukukunnissansa yksikään sairas.2 Moos. 12:35 Ja israelilaiset olivat tehneet Mooseksen sanan mukaan: he olivat pyytäneet egyptiläisiltä hopea- ja kultakaluja sekä vaatteita.

2 Mos 12:35. Ja Israelin lapset olivat tehneet Moseksen sanan jälkeen, ja olivat anoneet Egyptiläisiltä hopia- ja kulta-astioita ja vaatteita.38. Egypti iloitsi heidän lähdöstänsä, koska sen oli vallannut pelko heidän tähtensä.

38. Egypti iloitsi heidän lähtemisestänsä; sillä heidän pelkonsa oli tullut heidän päällensä.

39. Hän levitti suojaksi pilven ja tulen valaisemaan yötä.

39. Hän levitti pilven verhoksi, ja tulen yötä valistamaan.2 Moos. 13:21 Ja Herra kulki heidän edellänsä, päivällä pilvenpatsaassa johdattaaksensa heitä tietä myöten ja yöllä tulenpatsaassa valaistaksensa heidän kulkunsa, niin että he voivat vaeltaa sekä päivällä että yöllä.

2 Mos 13:21. Ja Herra kävi heidän edellänsä päivällä pilven patsaassa, johdattaaksensa heitä tiellä, ja yöllä tulen patsaassa, valistaaksensa heitä vaeltamaan, sekä yöllä että päivällä.

2 Moos. 14:19 Niin Jumalan enkeli, joka oli kulkenut Israelin joukon edellä, siirtyi kulkemaan heidän takanansa; ja pilvenpatsas siirtyi heidän edeltänsä ja asettui heidän taaksensa

2 Mos 14:19. Niin Jumalan enkeli nousi, joka Israelin joukon edellä kävi, ja meni heidän takansa: ja pilven patsas siirsi itsensä heidän kasvoinsa edestä, ja seisoi heidän takanansa,


2 Mos 14:20. Ja tuli Egyptiläisten ja Israelin joukkoin vaiheelle, ja oli pimiä pilvi, ja valaisi (näille) yön: niin ettei he koko yönä toinen toistansa taitaneet lähestyä.

Ps. 78:14 Hän johdatti heitä päivän aikaan pilvellä ja tulen valolla kaiket yöt.

Ps 78:14. Ja hän talutti heitä yli päivää pilvellä, yli yötä tulen valolla.40. He pyysivät, ja hän pani tulemaan viiriäiset, ja hän ravitsi heitä taivaan leivällä.

40. He anoivat, niin antoi hän metsäkanat tulla, ja ravitsi heitä taivaan leivällä.2 Moos. 16:12 Minä olen kuullut israelilaisten napinan. Puhu heille ja sano: Iltahämärässä teillä on oleva lihaa syödäksenne, ja huomenna on teillä leipää yltäkyllin; niin te tulette tietämään, että minä olen Herra, teidän Jumalanne.

2 Mos 16:12. Minä olen kuullut Israelin lasten napistuksen, puhu heille sanoen: kahden ehtoon välillä pitää teillä oleman lihaa syödäksenne, ja aamulla pitää teidän ravituksi tuleman leivästä: ja teidän pitää tietämän, että minä olen Herra teidän Jumalanne.

Ps. 78:24 hän satoi heille ruuaksi mannaa, hän antoi heille taivaan viljaa.

Ps 78:24. Ja antoi sataa heille mannaa syödäksensä, ja antoi heille taivaan leipää.


Ps 78:25. He söivät väkeväin leipää: hän lähetti heille kyllä ruokaa ravinnoksi.41. Hän avasi kallion, ja vettä vuoti; se juoksi virtana kautta erämaan.

41. Hän avasi kallion*, niin vesi vuoti, ja virrat juoksivat kuivaa myöten.2 Moos. 17:6 Katso, minä seison siellä sinun edessäsi kalliolla Hoorebin luona; lyö kallioon, ja siitä on vuotava vettä, niin että kansa saa juoda. Ja Mooses teki niin Israelin vanhimpain nähden.

2 Mos 17:6. Katso, minä seison siellä sinun edessäs kalliolla Horebissa: ja sinun pitää lyömän kalliota, ja siitä pitää vedet juokseman, niin että kansa siitä juoda saa. Ja Moses teki niin Israelin vanhimpain edessä.

 

4 Mos 20:11. Ja Moses nosti kätensä ja löi kahdesti sauvallansa kallioon, niin juoksi siitä paljo vettä, ja kansa ja heidän karjansa saivat juoda.

Ps. 78:15 Hän halkoi kalliot erämaassa ja juotti heitä runsaasti, kuin syvistä vesistä.Ps 78:20. Katso, kyllä tosin hän kallioon löi, ja vedet vuosivat, ja ojat juoksivat; mutta voineeko hän myös leipää antaa, eli kansallensa lihaa toimittaa?

1Kor. 10:4 ja joivat kaikki samaa hengellistä juomaa. Sillä he joivat hengellisestä kalliosta, joka heitä seurasi; ja se kallio oli Kristus.

1 Kor. 10:4. Ja kaikki yhtäläistä hengellistä juomaa juoneet*; sillä he joivat siitä hengellisestä kalliosta, joka heitä seurasi; mutta se kallio oli Kristus.42. Sillä hän muisti pyhän sanansa, muisti Aabrahamia, palvelijaansa.

42. Sillä hän muisti pyhän sanansa, jonka hän palveliallensa Abrahamille puhunut oli,
1 Mos 15:14. Mutta sille kansalle, jonka orjana he ovat, kostan minä: ja sitte he lähtevät ulos suurella tavaralla.43. Niin hän vei kansansa pois sen iloitessa, valittunsa heidän riemuitessaan.

43. Ja vei kansansa ilolla ulos, ja valittunsa riemulla,

44. Ja hän antoi heille pakanain maat, ja he ottivat omaksensa kansojen vaivannäöt,

44. Ja antoi heille pakanain maan, niin että he kansain hyvyydet omistivat heillensä.
Jos 1:*etc.45. että he noudattaisivat hänen käskyjänsä ja ottaisivat hänen laeistansa vaarin. Halleluja!.

45. Että he pitäisivät hänen säätynsä, ja hänen lakinsa kätkisivät*, Halleluja!
2 Mos 19:4. Te olette nähneet, mitä minä Egyptiläisille tehnyt olen*: ja kuinka minä olen teitä kantanut kotkain siivillä, ja olen saattanut teidät minun tyköni.


2 Mos 19:5. Jos te siis minun ääneni ahkerasti kuulette, ja pidätte minun liittoni*, niin teidän pitää oleman minulle kallis omaisuus kaikista kansoista, vaikka muutoin koko maa on minun.


2 Mos 19:6. Ja teidän pitää oleman minulle papillinen valtakunta ja pyhä kansa*. Nämät ovat ne sanat, jotka sinun pitää Israelin lapsille sanoman.


5 Mos 4:1. Ja kuule nyt, Israel, ne säädyt ja oikeudet, jotka minä teille opetan tehdäksenne, että te eläisitte ja tulisitte ja omistaisitte maan jonka Herra teidän isäinne Jumala teille on antava.


5 Mos 4:40. Ettäs pidät hänen säätynsä ja käskynsä, jotka minä tänäpänä sinulle käsken, että sinun ja sinun lapsilles sinun jälkees hyvin kävis, ja ettäs olisit pitkä-ijällinen maassa, jonka Herra sinun Jumalas sinulle antaa ikäpäivikses.

5 Moos. 6:24 Ja Herra käski meidän pitää kaikki nämä säädökset ja peljätä Herraa, meidän Jumalaamme, että me aina menestyisimme ja hän pitäisi meitä elossa, niinkuin tähän päivään saakka on tapahtunut.

5 Mos 6:24. Ja Herra käski meitä tekemään kaikkein näiden säätyin jälkeen, peljäten Herraa meidän Jumalaamme, että meille hyvin kävis kaikkena meidän elinaikanamme, niin kuin myös tänäpänä käy.