PSALMIT

33/38 RAAMATTU

1776 BIBLIA

   

66 Psalmi

66 PsalmiKiitosvirsi Jumalan ihmeellisestä avusta.

David kehoittaa kaikkia iloiten tutkimaan Jumalan suuria tekoja.


II. Neuvoo esimerkillänsä kiittämään Jumalaa.1. Veisuunjohtajalle; laulu, virsi. Kohottakaa Jumalalle riemuhuuto, kaikki maa,

1. Davidin Psalmi ja veisu, edellä veisaajalle. Ihastukaa Jumalalle, kaikki maa.Jes. 49:13 Riemuitkaa, te taivaat, iloitse, sinä maa, puhjetkaa riemuun, te vuoret, sillä Herra lohduttaa kansaansa ja armahtaa kurjiansa.
2. veisatkaa hänen nimensä kunniaa, antakaa hänelle kunnia ja ylistys.

2. Veisatkaat kiitosta hänen nimensä kunniaksi*, ylistäkäät häntä suuresti.Ps. 8:2 Herra, meidän Herramme, kuinka korkea onkaan sinun nimesi kaikessa maassa, sinun, joka olet asettanut valtasuuruutesi taivaitten ylitse!

Ps 8:2. Herra meidän Herramme! kuinka ihmeellinen on sinun nimes kaikessa maassa, joka panit kunnias taivasten ylitse.3. Sanokaa Jumalalle: Kuinka peljättävät ovat sinun tekosi! Sinun suuren voimasi tähden sinun vihollisesi matelevat sinun edessäsi.

3. Sanokaat Jumalalle: kuinka ihmeelliset ovat sinun työs! sinun vihollisiltas pitää puuttuman, sinun suuren väkes tähden.5 Moos. 33:29 Autuas olet sinä, Israel; kuka on sinun vertaisesi! Sinä olet kansa, jota Herra auttaa, hän, joka on sinun kilpesi ja suojasi, sinun miekkasi ja korkeutesi. Vihollisesi mielistelevät sinua, ja sinä astut heidän kukkuloillansa.
4. Kaikki maa kumartakoon sinua ja veisatkoon sinun kiitostasi, veisatkoon sinun nimesi kiitosta. Sela.

4. Kaikki maa kumartakoon sinua, ja veisatkaan kiitosta sinun nimelles, Sela!

5. Tulkaa ja katsokaa Jumalan töitä: hän on peljättävä teoissansa ihmisten lapsia kohtaan.

5. Tulkaat ja katsokaat Jumalan tekoja, joka niin ihmeellinen on töissänsä ihmisten lasten seassa.Ps. 46:9 Tulkaa, katsokaa Herran töitä, hänen, joka tekee hämmästyttäviä tekoja maan päällä:
6. Meren hän muutti kuivaksi maaksi, jalkaisin käytiin virran poikki; silloin me iloitsimme hänestä.

6. Hän muuttaa meren kuivaksi*, niin että jalkaisin käydään veden ylitse: siitä me hänessä iloitsemme.2 Moos. 14:21 Ja Mooses ojensi kätensä meren yli. Niin Herra saattoi vahvalla itätuulella, joka puhalsi koko yön, meren väistymään ja muutti meren kuivaksi maaksi; ja vesi jakautui kahtia.

2 Mos 14:21. Koska Moses ojensi kätensä meren ylitse, antoi Herra vedet juosta pois vahvalla itätuulella koko sen yön; ja teki meren kuiville, ja vedet erkanivat.

Joos. 3:16 pysähtyi ylhäältä päin virtaava vesi ja seisoi yhtenä roukkiona hyvin kaukana Aadamin luona, sen kaupungin, joka on Saaretanin vieressä; ja se vesi, joka virtasi alaspäin Aromereen, Suolamereen, hävisi kokonaan. Niin kansa kulki virran yli Jerikon kohdalta.

Jos 3:16. Niin seisoi se vesi, joka ylimmäiseltä puolelta juoksee, koottuna yhdessä läjässä, sangen kaukana Adamin kaupungin puolessa, joka on Zartanin tykönä; mutta se vesi, joka juoksi alas korven mereen, nimittäin Suolaiseen mereen, väheni ja juoksi pois; niin meni kansa yli Jerihon kohdalla.


Ps 114:3. Sen meri näki ja pakeni*: Jordan palasi takaperin,7. Hän hallitsee voimallansa iankaikkisesti, hänen silmänsä vartioitsevat kansoja; niskoittelijat älkööt nostako päätänsä. Sela.

7. Hän hallitsee voimansa kautta ijankaikkisesti, hänen silmänsä katselevat* kansoja: eripuraiset ei pidä voiman korottaa itseänsä, Sela!2 Aik. 16:9 Sillä Herran silmät tarkkaavat kaikkea maata, että hän voimakkaasti auttaisi niitä, jotka ovat ehyellä sydämellä antautuneet hänelle. Tässä sinä teit tyhmästi, sillä tästä lähtien on sinulla yhä oleva sotia.

2 Aika K. 16:9. Sillä Herran silmät katselevat* kaikki maat, vahvistaaksensa niitä, jotka pysyvät hänen tykönänsä kaikesta sydämestänsä. Sinä olet tyhmästi tehnyt, sen tähden sinun pitää tästedeskin sotia saaman.

Job 28:24 Sillä hän katsoo maan ääriin saakka, hän näkee kaiken, mitä taivaan alla on.

Job 28:24. Sillä hän katselee maan ääriin, ja näkee kaikki, mitä taivaan alla on,

Ps. 33:13 Herra katsoo alas taivaasta, näkee kaikki ihmislapset;
8. Kiittäkää, te kansat, meidän Jumalaamme, korkealle kaiuttakaa hänen ylistystänsä.

8. Kiittäkäät te pakanat, meidän Jumalaamme: kajahtakaan hänen kiitoksensa ääni kauvas,

9. Hän antaa meidän sielullemme elämän eikä salli meidän jalkamme horjua.

9. Joka meidän sielumme elättää, eikä salli jalkamme liukastella.

10. Sillä sinä, Jumala, olet koetellut meitä, olet sulattanut meitä, niinkuin hopea sulatetaan.

10. Sillä sinä, Jumala, olet meitä koetellut, ja valanut meitä niin kuin hopia valetaan.Sananl. 17:3. Hopealle sulatin, kullalle uuni, mutta sydämet koettelee Herra.


1 Piet. 1:7 että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljoa kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan, ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä.
11. Sinä veit meidät verkkoon, panit kuorman meidän lanteillemme.

11. Sinä veit meitä vankeuteen, ja panit kuorman* meidän lanteillemme.
Ps 68:20. Kiitetty olkoon Herra joka päivä! Jumala panee kuorman* meidän päällemme; mutta hän myös auttaa meitä, Sela!12. Sinä annoit ihmisten ajaa päämme päällitse, me jouduimme tuleen ja veteen. Mutta sinä veit meidät yltäkylläisyyteen.

12. Sinä olet antanut ihmiset meidän päämme päällitse mennä*: me olemme tuleen ja veteen tulleet, mutta sinä veit meitä ulos, ja virvoitit. 

5 Mos 28:43. Muukalainen, joka sinun tykönäs on, ylennetään sinun ylitses, ja on alati ylinnä; mutta sinä alennetaan ja alati alinna olet.


5 Mos 28:44. Hän lainaa sinulle, mutta et sinä voi hänelle lainata. Hän on pää, ja sinun pitää hännän oleman.

Jes. 43:2 Jos vetten läpi kuljet, olen minä sinun kanssasi, jos virtojen läpi, eivät ne sinua upota; jos tulen läpi käyt, et sinä kärvenny, eikä liekki sinua polta.
13. Minä tuon sinun huoneeseesi polttouhreja, täytän sinulle lupaukseni,

13. Sen tähden minä menen polttouhrilla sinun huoneeses, ja maksan sinulle lupaukseni,Ps. 61:9 Niin minä veisaan iankaikkisesti sinun nimesi kiitosta, täytän lupaukseni päivästä päivään.

Ps 61:9. Niin minä veisaan kiitosta sinun nimelles ijankaikkisesti, maksaakseni minun lupaustani päivä päivältä.

Ps. 116:14 Minä täytän lupaukseni Herralle kaiken hänen kansansa edessä.

Ps 116:14. Minä maksan lupaukseni* Herralle kaiken hänen kansansa edessä.14. joihin minun huuleni avautuivat ja jotka minun suuni hädässäni lausui.

14. Joita minun huuleni lupasivat, ja minun suuni puhunut on tuskassani.

15. Lihavat polttouhrit minä sinulle uhraan ynnä oinasten uhrituoksun; minä uhraan sinulle härkiä ja kauriita. Sela.

15. Lihavat polttouhrit minä teen sinulle oinasten suitsutuksella: minä uhraan sinulle naudat kauristen kanssa, Sela!

16. Tulkaa, kuulkaa, niin minä kerron teille, kaikki te Jumalaa pelkääväiset, mitä hän on minun sielulleni tehnyt.

16. Tulkaat, kuulkaat te kaikki, jotka Jumalaa pelkäätte: minä ilmoitan, mitä hän minun sielulleni on tehnyt.

17. Häntä minä suullani huusin, ja ylistys tuli minun kielelleni.

17. Häntä minä suullani huusin, ja ylistin kielelläni.Ps. 50:15 Ja avuksesi huuda minua hädän päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua, ja sinun pitää kunnioittaman minua.

Ps 50:15. Ja avukses huuda minua hädässäs, niin minä tahdon auttaa sinua, ja sinun pitää kunnioittaman minua.18. Jos minulla olisi vääryys sydämessäni, ei Herra minua kuulisi.

18. Jos minä jotakin vääryyttä pitäisin sydämessäni, niin ei Herra minua kuulisi.Job 27:8 Mitä toivoa on riettaalla, kun Jumala katkaisee hänen elämänsä, kun hän tempaa pois hänen sielunsa?

Job 27:8. Sillä mikä on ulkokullatun toivo, että hän niin ahne on, koska Jumala ottaa hänen sielunsa pois?


Job 27:9. Luuletkos Jumalan kuulevan hänen huutoansa*, kuin hänelle ahdistus tulee?

Sananl. 15:29 Jumalattomista on Herra kaukana, mutta vanhurskasten rukouksen hän kuulee.

San l. 15:29. Herra on kaukana jumalattomista; vaan hän kuulee vanhurskasten rukoukset.

Sananl. 28:9 Joka korvansa kääntää kuulemasta lakia, sen rukouskin on kauhistus.

San l. 28:9. Joka korvansa kääntää pois lain kuulosta, hänen rukouksensakin on kauhistus.

Jes. 59:2 vaan teidän pahat tekonne erottavat teidät Jumalastanne, ja teidän syntinne peittävät teiltä hänen kasvonsa, niin ettei hän kuule.

Jes 59:2. Vaan teidän pahuutenne eroittaa teidät ja teidän Jumalanne toisen toisestansa, ja teidän syntinne kätkevät pois hänen kasvonsa teiltä, niin ettei teitä kuulla.

Joh. 9:31 Me tiedämme, ettei Jumala kuule syntisiä; vaan joka on jumalaapelkääväinen ja tekee hänen tahtonsa, sitä hän kuulee.

Joh 9:31. Mutta me tiedämme, ettei Jumala kuule syntisiä; vaan joka on Jumalan palvelia ja tekee hänen tahtonsa, sitä hän kuulee.19. Mutta Jumala kuuli minua ja otti vaarin minun rukoukseni äänestä.

19. Sen tähden Jumala on minua kuullut, ja ottanut vaarin minun rukoukseni äänestä.

20. Kiitetty olkoon Jumala, joka ei hyljännyt minun rukoustani eikä ottanut minulta pois armoansa.

20. Kiitetty olkoon Jumala, joka ei hylkää rukoustani, eikä käännä laupiuttansa pois minusta!